stepv55.gif (3507 bytes)

PROFESSORAT INTERÍ:

La lluita continua en el 2001

veure documents actuals

29 maig: Valoració de la Jornada de Vaga del 29 de maig.
L'assemblea valora el canvi de postura de l'adminitració.
Desvoncada la vaga del 6 de juny.
Tots els actes d'adjudicació seran presencials.

27 maig: Reaccions a les declaracions del President de la Generalitat Valenciana.
L'STEPV-Iv exigeix l'obertura immediata de les negociacions per a tractar sobre l'accés diferenciat del personal interí.

18 maig: Documento entregado por el MECD sobre las líneas de actuación que se plantean en el grupo de trabajo sobre la reforma del Real Decreto 850/93 de la Conferencia Sectorial de Educación
5 maig: Mobilitzacions maig - juny. 24 maig. Manifestació. 29 maig. Jornada de Vaga. 6 juny. Jornada de Vaga.

4 maig: Valoració de la Jornada de vaga

27 abril: Un 67% del professorat interí ha seguit la vaga convocada per l'STEPV-Iv i AFID-CV.
1500 persones s'han manifestat pels carrers de València.

L’STEPV considera que CC.OO practica l'esquirolatge davant la lluita del profressorat interí
Reproducció de la notícia del Diari Información d'Alacant sobre la nota de premsa de CC.OO
          Veure també article d'opinió

La vaga de professorat interí ha tingut un seguiment del 79%.
Més de 3.500 persones s'han manifestat pels carrers de València.
Model de petició de la reunió de la Mesa Sectorial amb caràcter d'urgència
     

AFID-CV   STEPV-IV. 5 I 6 D'ABRIL. VAGA  DEL PROFESSORAT INTERÍ

Sobre les declaracions del Conseller respecte a l'oferta d'ocupació pública i a l'estabilitat del professorat interí. 31 març
L'STEPV-Iv no dona suport a la convocatòria de les oposicions
L'STEPV-IV Rebutja l'Oferta d'Ocupació Pública Docent i la seua distribució per especialitats. 8 març
Informacions breus
La Confederación d'STEs s'adreça a la Ministra
Sobre la modificació del sistema d'accés a la funció pública docent
Bases de la convocatòria del concurs-oposició docent 2001
Adjudicació de places vacants per al curs 2001-2002
500 professores i professors interins es manifesten pels carrers... 3-3-01
L'STEPV-Iv replica a Tarancón sobre l'accés dels interins. 2-03-01
Davant la proposta d'OOP 2001. Posició de l'STEPV-Iv
Convocatòria de mobilitzacions de febrer i març

Informe sobre la situació de l'accés a la Funció P. Docent
Valencià         Castellano

    

DOCUMENTS ANTERIORS
L'STEPV-Iv exigeix un accés diferenciat per al professorat interí....
Situació de la modificació del sistema d’accés a la funció pública docent...
Informació sobre l’IRPF que s'ha d'aplicar al professorat interí al llarg de l'any 2001.
Contestació a  les declaracions del Conseller sobre la modificació del sistema de substitució de baixes
Convocatoria de la Mesa Sectorial - Ámbito Miniterio de Educación. Negociación del Real Decreto 850/93

 

Veure informacions  curs anterior

  

Per on van les  borses de mestres?


   

Valoració de la Jornada de Vaga del 29 de maig. 
L'assemblea valora el canvi de postura de l'adminitració. 
Desvoncada la vaga del 6 de juny. 
Tots els actes d'adjudicació seran presencials.

Hui, dimarts 29 de maig, ha tingut lloc una nova Jornada de Vaga de¡ professorat interí. Aquesta ha estat convocada pels sindicats AFID-CV i STEPV-Iv. En la concentració realitzada a les portes de la Conselleria de Cultura i Educació han participat més de 300 persones. Els vaguistes han exigit la convocatòria d'una Mesa Sectorial d'Educació per tractar les seues reivindicacions que es concreten en:

-Un pacte d’estabilitat.
-L'accés diferenciat a la funció pública docent de¡ professorat interí.
-Les garanties perquè cap professor o professora interina es quede al carrer pels efectes de la convocatòria de les oposicions docents que es realitzaran en el mes de juny de 2001.

Malgrat les reiterades peticions fetes per les dues organitzacions convocants, encara no s'ha materialitzat la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.

En la concentració s'ha informat de les declaracions fetes pel President de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, el passat dissabte on anunciava que era partidari d'un pacte per a donar resposta a la situació de precarietat que n'hi ha a la funció pública. El col.lectiu ha valorat positivament el canvi de rumb de l'Administració valenciana que, fins ara, s'havia negat a donar satisfacció a les reivindicacions de¡ professorat interí valencià, i ha exigit la convocatòria immediata de la Mesa General de la Funció Pública i de la Mesa Sectorial d'Educació per iniciar les negociacions. En aquest sentit s'ha decidit desconvocar la vaga prevista per al dia 6 de juny a ¡'espera que l'Administració Valenciana concrete les seues propostes i aquestes siguen presentades oficialment en les Meses de Negociació. El vaguistes han considerat que el canvi de posició ha estat motivat per les continues mobilitzacions fetes ais llarg dels darrers anys per part del col.lectiu de professorat interí, la qual cosa ha demostrat que la seua lluita i les reivindicacions no eren impossibles ni utòpiques. De fet, tant l'Administració com algunes organitzacions sindicals que han criticat, per sistema, les mobilitzacions del professorat interí ara s'han sumat al carro i pretenen rendabilitzar el canvi de posició de la Generalitat Valenciana. El col.lectiu esperarà a veure com concreta l'Administració les seues propostes per fer la seua valoració i anuncia que convocarà noves mobilitzacions en el cas que aquestes no siguen satisfactòries.

Per altra part, altre element que s'ha valorat positivament és l'acord de la Mesa Sectorial d'Educació pel qual els actes d'adjudicació de vacants per al proper curs escolar 2001-2002 seran presencials en tots els cossos docents. En el de Mestres del dia 23 al 31 de juliol i en el de Secundària del 26 al 31 de juliol. Els de Conservatoris i Arts i Oficis seran en setembre. L'STEPV-Iv valora positivament el canvi de posició de l'Administració, després de la nefasta experiència del sistema informàtic realitzat en Secundària el curs actual que va motivar que fins ben entrat el mes de novembre encara estigueren adjudicant-se vacants.

València, 29 de maig de 2001.

  
 
Reaccions a les declaracions del President de la Generalitat Valenciana.

L'STEPV-Iv exigeix l'obertura immediata de les negociacions per a tractar sobre l'accés diferenciat del personal interí.

L'STEPV-IV davant de les declaracions fetes pel President de la Generelitat Valenciana, Eduardo Zaplana, que va "proposar un gran acord polític, a sindicats i oposició, que permeta l'establiment d'una "via especial" d'accés a la condició de funcionaris fixes als 25.000 interins que actualment treballen en la Generalitat Valenciana", demana que aquest compromís s'ha de materialitzar mitjançant una negociació immediata en la Mesa General de la Funció Pública Valenciana i en les diferents Meses Sectorials.
"Aquesta petició, la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública, és la que li vam fer el passat dijous diverses associacions de personal interí docent, sanitari i de l'administració, així com l'STEPV-IV, en el manifest presentat a l'acabament de la manifestació convocada per exigir solucions reals a la situació de precarietat del personal interí".
El compromís anunciat pel propi President de la Generalitat Valenciana suposa un canvi de rumb en la política de personal de l'Administració Valenciana. Fins ara, tant el conseller de Justícia i Administracions Públiques, Carlos González Cepeda, com el de Cultura i Educació, Manuel Tarancón, s'havien oposat a vies d'accés diferenciat o vies especials que el nostre sindicat ha exigit reiteradament. Els dos conseller han quedat desautoritzats, una volta més, pel President, la qual cosa suposa restar-los, a partir d'ara, credibilitat a les seues actuacions ja que solen ser corregides constament.  
Per al sindicat, de confirmar-se la negociació sol.licitada, afirma que l'èxit és atribuible al personal interí, espacialment al docent, que ha estat mobilitzant-se permanentment, al llarg dels darrers anys, per aconseguir l'estabilitat i l'accés a la funció pública. 
L'STEPV-Iv ha convocat diverses mobilitzacions amb una gran participació, al llarg del present curs escolar, per exigir l'estabilitat i l'accés diferenciat del professorat interí. Entre aquestes estan les 6 jornades de vaga, nombroses concentracions i manifestacions, tancaments, escrits,...La propera mobilització prevista és una jornada de vaga el dimarts 29 de maig amb una concentració davant de la Conselleria de Cultura i Educació a les 11 hores.
Pel que fa al sector docent, les declaracions del President s'han de concretar en un canvi d'actitud immediat dels responsables de la Conselleria de Cultura i Educació que passa per dues actuacions:
-Proposar en la Conferència Sectorial d'Educació que reuniex a totes les Comunitats Autònomes i el MECD la derogació del RD 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent i la seua substitució per una altre que possibilite l'accés diferenciat. Fins ara el Govern Valencià s'havia negat a proposar-ho a Madrid, encara que figurava al seu programa electoral.
-La convocatòria immediata de la Mesa Sectorial d'Educació per a negociar un pacte d'estabilitat per evitar que cap professor/a interí/a siga acomiadat pels efectes de les oposicions docents convocades. Fins aquest moment les reiterades peticions fetes per l'STEPV-IV no han sigut ateses.
Per acabar, el sindicat reitera que la lluita del col.lectiu del personal interí, especialment el docent, que ha estat el més dinàmic, està donant els seus fruïts: requisit lingüístic, "via especial",... però afirma que vigilarà de prop el compliment del compromís del President per evitar dil.lacions inecessàries i incompliments, com a succeïts amb declaracions anteriors.

València, 27 de maig de 2001
  
Adjuntem document lliurat pel Ministeri d'Educació que arreplega les primeres conclusions del Grup de Treball depenenent de la Conferència Sectorial d'Educació sobre les modificacions del Reial Decret 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent.
El sindicat considera que aquestes propostes de modificació no arrepleguen les reivindicacions del col.lectiu de professorat interí.

Documento entregado por el MECD sobre las líneas de actuación que se plantean en el grupo de trabajo sobre la reforma del Real Decreto 850/93 de la Conferencia Sectorial de Educación

-Respecto de límite de las posibles modificaciones se establece que las mismas se realizarán siempre dentro del marco normativo establecido por la LOGSE.
-Se plantea la regulación conjunta tanto del procedimiento de ingreso y adquisición de neuvas especialidades recogido en este Real Decreto, como de los procedimientos de accesos entre Cuerpos docentes (regulados en el R.D. 575/1991, de 22 de abril) y el procedimiento de ingreso al Cuerpo de Inspectores de Educación (regulado en el R.D. 2193/1995, de 20 de diciembre).
-Respecto a la modificación de las pruebas se plantea una revisión de la fase de oposición que sirva de instrumento adecuado para la selección de las más idóneoa, respetando la rigurosidad como garantía y en consonancia con la calidad en el desempeño de la función de los cuerpos docentes.
-Calificación de las distintas fases de selección: posibilidad de considerar la oportunidad de modificar las ponderaciones establecidas actualmente para las fases de oposición y concurso (2/3 y 1/3), garantizando la posibilidad de acceso libre de acuerdo con los principios constitucionales que han de regir el acceso a la función pública docente.
-Revisión de los temarios de las distintas especialidades de consonancia, en su caso, con la nueva configuración de la fase de oposición.
-Respecto al contenido y valoración de las pruebas: establecer una configuración única para todas las Administraciones educativas, a fin de lograr la formación común necesaria para garantizar la movilidad nacional.
-Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: configuración de un sistema específico de pruebas para estos cuerpos.


EL PROFESSORAT INTERÍ FARÀ UNA NOVA JORNADA DE VAGA EL PROPER DIMARTS 29 DE MAIG.

L'STEPV-IV EXIGEIX UNA RESPOSTA DEL CONSELLER A LES SEUES REIVINDICACIONS.

El sindicats STEPV-Iv i AFID-CV han convocat per al proper dimarts 29 de maig una nova Jornada de Vaga del professorat interí. La convocatòria respon a la negativa de la Conselleria de Cultura i Educació de donar una resposta satisfactòria a les reivindicacions del col.lectiu. Els convocants pretenen que es resolga la situació de precarietat del professorat interí, que s'inicien les negociacions que resolguen aquesta situació i que les persones que tenen la condició d'interines puguen accedir a un lloc de treball fixe i estable. Per a l'STEPV-Iv és inadmisible que el conseller Manuel Tarancón es despreocupe de la situació laboral de més de 10.000 persones que treballen al sistema educatiu valencià. No sols es nega a rebre a una comissió dels sindicats convocants de les mobilitzacions sinó que també es nega a convocar una Mesa Sectorial específica per a tractar aquest problema. Malgrat que durant els darrers mesos, l'STEPV-iv junt al sindicat AFID-CV, ha estat convocant diverses mobilitzacions del professorat interí: manifestacions, concentracions, vàries jornades de vaga,… no hem tingut ocasió de ser rebuts pel propi conseller ni d'aconseguir una reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Les reivindicacions s'han concretat en:

-La congelació de les convocatòries de les ofertes d'ocupació públiques docents mentre es negocia un altre sistema d'accés a la funció pública docent.

-Un pla d'estabilitat per al professorat interí. Aquest ha de contemplar la continuïtat en el treball del col.lectiu, mentre es negocia el seu accés a la funció pública i ha de dignificar les seues condiciona laborals. El sindicat ha proposat a l'Adminsitració que cap persona interina es quede en el carrer pels efectes de la convocatòria de les 2.800 places de les oposicions docents del 2001. No hem tingut cap resposta positiva.

-La derogació del R.D. 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent per un altre que contemple un sistema d'accés diferenciat per a l'accés a la funció pública docent.

L'STEPV-Iv valora positivament el canvi de posició de l'Administració Valenciana respecte de l'exigència del requisit lingüístic per a l'accés, donat que el sistema educatiu valencià és bilingüe i la normativa legal reconeix la cooficialitat del valencià. Aquesta ha estat una de les reivindcacions del professorat interí que s'ha aconseguit gràcies a la pressió ciutadana i, també d'aquest col.lectiu que ha realitzat vàries jornades de vaga reivindicant el requisit.

Respecte als actes d'adjudicació de vacants per al proper curs escolar, l'Administració ha convocat una Mesa Sectorial d'Educació per al dia 29 de maig on es tractarà sobre aquest tema. El sindicat demana actes presencials en tots els cossos docents. Esperem que la Conselleria rectifique i, en secundària, els actes no siguen mitjançant instància i siguen presencials. L'experiència del curs passat que va consistir en una petició mitjançant la presentació d'una instància va ser un total i absolut fracàs que va originar problemes de dotació de professorat de secundària als IES fins ben entrat el mes de novembre.

Per acabar, el sindicat fa una crida a la participació de tot el col.lectiu en aquesta nova jornada de vaga i adeverteix al responsables educatius que de no donar una resposta satisfactòria a les demandes plantejades continuaran les mobilitzacions.

     

A TOT EL PROFESSORAT INTERÍ

Durant els darrers mesos, l’STEPV-iv junt al sindicat AFID-CV, ha estat convocant diverses mobilitzacions del professorat interí: manifestacions, concentracions, vàries jornades de vaga,… Els motius d’aquestes convocatòries han estat l’exigència que l’Administració Valenciana done una resposta satisfactòria a la situació del col.lectiu, és a dir, que s’inicien les negociacions que resolguen la seua situació de precarietat i les persones que tenen la condició d’interines puguen accedir a un lloc de treball fixe i estable. Les reivindicacions s’han concretat en:

-La congelació de la convocatòria del concurs-oposició del 2001 mentre es negocia un altre sistema d’accés a la funció pública docent.
-Un pla d’estabilitat per al professorat interí. Aquest ha de contemplar la continuïtat en el treball del col.lectiu, mentre es negocia el seu accés a la funció pública i ha de dignificar les seues condiciona laborals.
-La derogació del R.D. 850/93 que regula l’accés a la funció pública docent per un altre que contemple un sistema d’accés diferenciat per a l’accés a la funció pública docent.
-A més a més, s’exigeix el requisit lingüístic per a l’accés, donat que el sistema educatiu valencià és bilingüe i la normativa legal reconeix la cooficialitat del valencià, aquest ha de ser conegut pel conjunt del professorat.

Respecte als actes d’adjudicació de vacants per al proper curs escolar, l’Administració ha convocat una Mesa Sectorial d’Educació per al dia 29 de maig on es tractarà sobre aquest tema. El sindicat demana actes presencials en tots els cossos docents. Esperem que la Conselleria rectifique i, en secundària, els actes no siguen mitjançant instància i siguen presencials. A més a més, el dia 6 de juny n’hi haurà una Comissió de Seguiment de l’Acord de professorat interí per tractar sobre diversos problemes que afecten a temes com ara: durada dels nomenaments, …

En la darrera vaga convocada s’ha acordat que les properes mobilitzacions que convocaran els sindicats siguen les següents:

24 maig. Manifestació a les 18 hores al Palau de la Generalitat Valenciana a València (està pendent de concretar una actuació semblant a la ciutat d’Alacant).
29 maig. Jornada de Vaga. Concentració, 11 hores a la Conselleria de C. i Educació.
6 juny. Jornada de Vaga. Concentració, 11 hores a la Conselleria de C. i Educació.


JORNADA DE VAGA - DIVENDRES 4 de maig de 2001

Hui, divendres 4 de maig, ha tingut lloc una nova jornada de vaga del professorat interí convocada per STEPV-Iv i AFID-CV. La jornada de vaga s’ha fet per a exigir a l’Administració Valenciana que convoque una Mesa Sectorial d’Educació per a donar resposta a les reivindicacions plantejades per aquest col.lectiu. Aquestes es concreten en: un pla d’estabilitat per al professorat interí; la derogació del Reial Decret 850/93 que regula l’accés a la funció pública docent i la negociació d’un sistema d’accés diferenciat; el requisit lingüístic per a l’accés; la moratòria de la convocatòria de les oposicions docents del 2001, entre d’altres.
Els sindicats valoren molt negativament la falta de resposta de la Conselleria a les legítimes reivindicacions i exigeix una resposta immediata a la seua petició de Mesa Sectorial d’Educació.
Per altra, els sindicats convocants han demanat una reunió amb el conseller Carlos González Cepeda per tractar sobre la problemàtica del professorat interí, ja que segons diverses fonts, ha estat encarregat pel propi President de la Generalitat per donar solucions a la situació del col.lectiu d’interins.

-MORATÒRIA CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2001.
-PER UN PLA D'ESTABILITAT PER AL COL.LECTIU DE PROFESSORAT INTERÍ.
-NO A LA SUPRESSIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT.
-DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET 850/93.
-PER UN SISTEMA D'ACCÉS DIFERENCIAT.
-PEL REQUISIT LINGÜÍSTIC.

  

Un 67% del professorat interí ha seguit la vaga del 27 d'abril convocada per l'STEPV-Iv i AFID-CV. ha seguit la vaga del 27 d'abril convocada per l'STEPV-Iv i AFID-CV. 

1500 persones s'han manifestat pels carrers de València.

La vaga del professorat interí ha tingut un seguiment del 67% segons les organitzacions convocants STEPV-Iv i AFID-CV. La convocatòria dela vaga s'ha fer per a demanar a l'Administració Educativa la convocatòria d'una Mesa Sectorial d'Educació que tracte sobre la problemàtica d'aquest professorat. Les reivindicacions del col.lectiu són: la moratòria del concurs-oposició dels cossos docents del 2001, un sistema d'accés diferenciat per al professorat interí, el requisit lingúístic en l'accés i un pla d'estabilitat per aquest col.lectiu. Les organitzacions conmvocants han estat molt crítiques amb la Conselleria de Cultura i Educació per la seua negativa a resoldre la problemàtica del col.lectiu i per la negativa del conseller a rebre a les organitzacions convocants.

En l'assemblea celebrada en les portes de la Conselleria s'ha acordat tornar a convocar vaga el proper 4 de maig i una concentració en la Conselleria eixe dia a les 11 del matí. També s'ha acordat convocar una jornada de vaga setmanal fins l'acabament del curs.

Per finalitzar, 1500 persones s'han manifestat pels carrers de València.

València, 27 d'abril de 2001.

  

Resposta a les declaracions de CCOO sobre la vaga del professorat interí.

L’STEPV CONSIDERA QUE CC.OO PRACTICA L’ESQUIROLATGE DAVANT LA LLIUTA DEL PROFESSORAT INTERÍ

Veure també article d'opinió    

L'STEPV rebutja les greus acusacions de CC.OO en relació a la convocatòria de vaga del professorat interí i les justifica pel lamentable paper d'esquirol que CC.OO juga en la lliuta del professorat interí per acabar amb la precarietat laboral que pateix.

L'STEPV vol precisar el següent:

En primer lloc, una vaga no és plat de gust per ningú, ni per als treballadors que perden el seu salari ni per al servei que deixen de prestar eixe dia. Una vaga és un instrument de lluita que tenen els treballadors reconegut en la Constitució quan la seua situació laboral no troba eixida en els àmbits de negociació, com és el cas.

Gràcies a sindicats com CC.OO, que aposten per acabar amb la precarietat dels llocs de treball, però a costa de les persones que els ocupen, l'Administració valenciana convoca milers de places en les oposicions, places que ja ocupen els interins i de les quals poden quedar desplaçats pels opositors que procedeixen de fora del sistema educatiu. Per a l'STEPV, les persones i els seus drets són l'objectiu de l'acció sindical. Per això proposa insistentment que es module l'oferta pública d'ocupació i la consegüent convocatòria d'oposicions en el sentit d'oferir al professorat interí les places que ja ocupen i als opositors lliures les de nova creació, tot mitjançant una doble via d'accés. Aquesta alternativa la contempla el PP en el seu programa electoral i el PSOE i EU s'han manifestat d'acord recentment en els mitjans de comunicació i a propòsit precísament de les jornades de vaga del professorat interí de principis d'abril. En definitiva, l'STEPV vol evitar per damunt de tot que hi haja professorat interí en l'atur a partir del curs que ve.

En segon lloc, cal recordar que si la borsa d'interins ha adquirit actualment la dimensió de 10.000 persones, el que representa el 25% de la plantilla, és perquè CC.OO, entre d'altres sindicats, han acordat amb l'Administració les ofertes d'ocupació pública i les convocatòries d'oposicions des de 1996 fins a la d'enguany, mentre que l'STEPV sempre s'ha manifestat en contra. L'Administració i CC.OO han regulat tan mal l'oferta pública que han provocat les dimensions actutals del problema.

Finalment, l'STEPV asegura amb total contundència que és la política del PP la que perjudica l'escola pública, és la manca de centres, la manca de recursos, la deficient aplicació de la LOGSE i l'absència d'acords i de consens la que dóna una imatge problematitzada de l'ensenyament públic. El professorat interí interí no va a quedar impassible quan veu que pot quedar en el carrer a mesura que els seus llocs de treball siguen ocupats per altres persones. Cap empresa expulsaria al personal amb més experiència per substituir-lo per un altre de nou. Ni CC.OO ho consentiria. Però tractant-se de l'Administració sol mostrar una extranya corresponsabilitat en les decisions del govern del PP mesures on hauria d'aclarir-se sobre que vol defensar amb prioritat: si les persones o els llocs de treball. A més a més, és inexplicable que CCOO critique a l'STEPV-Iv pel moment a realitzar les vagues quan la nostra organització sindical està mobilitzant el professorat interí des de fa molt de temps. No sols en aquest moment. 

Per cert, com explica CCOO del País Valencià que el seus companys de CCOO de Catalunya hagen convocat una vaga per al 17 de maig, en ple periode de matriculació, junt a USTEC-STEs, CGT i UGT, i que entre d'altres reivindicacions es demane "l'estabilitat del professorat interí i substitut". 

Com expliquen que a Catalunya siga convenient i possible una vaga en el periode de matriculació, no diuen que açò afecta a l'imatge de l'ensenyament públic, i a més reivindiquen per al professorat interí allò que ací, al País Valencià, li neguen. 

Quan no es tenen arguments, a alguns, qualsevol cosa els val per justificar les seues actuacions.

Reproducido del Diario Información de Alacant. Viernes 27 de abril de 2001
  
ENSEÑANZA
Enfrentamiento sindical por la huelga de los interinos en pleno proceso de matrícula
CC.OO. cuestiona la movilización que convoca hoy STEPV porque «perjudica» a la pública

VICTORIA BUENO

La movilización y jornada de huelga convocada para hoy por el sindicato mayoritario de la enseñanza STEPV, y el AFID-CV, colectivo de docentes interinos, contra la inestabilidad laboral de los profesores, ha provocado el enfrentamiento con otro sindicato, CC.OO., que considera perjudicial dicha medida para la enseñanza pública «en pleno proceso de matriculación».
«Las movilizaciones propuestas por algunos sindicatos en la enseñanza pública, en pleno proceso de matriculación, son una seria amenaza para el crecimiento de la matrícula en la enseñanza para el curso que viene en los centros públicos», significa CC.OO. a través de un comunicado.
Además concreta este último sindicato que dichas movilizaciones «van en contra de un acuerdo de oferta de empleo público y de una addenda del acuerdo de interinos avalados por más de un 60% de la mesa sectorial Ðrepresentantes sindicales de los profesores ante la AdministraciónÐ.
CC.OO. llega a calificar de «política irresponsable» la actitud de «estos sindicatos que están llevando a parte del colectivo de interinos, sobre todo al de Secundaria, a un callejón sin salida de consecuencias imprevisibles».
Culpan al STEPV y a AFID-CV de «utilizar la manipulación, el victimismo y la mentira para manipular a un colectivo que tiene miedo, por trabajar en precario, de perder su puesto de trabajo».
CC.OO. llega incluso en sus denuncias a asimilar la postura de los sindicatos a los que critica «con la estrategia del PP, por acción u omisión, de no mejorar la calidad de la enseñanza pública».
Finalmente, en el mismo comunicado en el que se dirige duramente a quienes integran con ellos la Plataforma por la Enseñanza Pública, CC.OO. acusa a la «Administración del Partido Popular de ampararse en las exigencias de estos sindicatos Ðen referencia a los convocantes de la movilización y jornada de huelga para hoy en toda la Comunidad ValencianaÐ para mantener un 25% de empleo en precario en la enseñanza pública».
Concluyen el comunicado acusando al PP de «no atender las propuestas de modular la oferta de empleo público para los años 2002-03, para convertir en funcionarios al 80% de interinos».


 

La vaga de professorat interí ha tingut un seguiment del 79%.
Més de 3.500 persones s'han manifestat pels carrers de València.

La vaga de professorat interí convocada pels sindicats AFID-CV i STEPV-Iv ha tingut un seguiment del 79%. En la manifestació celebrada han participat més de 3.500 persones.

Els manifestants han demanat la dimissió del conseller Manuel Tarancón i solucions reals a la problemàtica del professorat interí. Solucions que passen per la moratòria en la convocatòria de les oposicions docents del 2001 i un pla d'estabilitat per aquest col.lectiu, així com la negociació d'un sistema d'accés diferenciat per el professorat interí.

Entre el professorat interí existeix un gran malestar per les declaracions i actuacions del conseller, ja que aquest no està fent res per donar solucions a la situació de precarietat que pateix aquest professorat. A més a més, el conseller no assumeix les seues responsabilitats i accepta iniciar un procés de negociació per a donar resposta a les reivindicacions del col.lectiu.

L'STEPV-Iv valora positivament el seguiment de la vaga i adverteix a l'Adminsitració Valenciana que les mobilitzacions van a continuar, no únicament al llarg del present curs escolar sinó, també, durant tota la legislatura.

Les mobilitzacions aprovades per l'assemblea de professorat interí han estat:

DILLUNS 9 D'ABRIL
Concentracions en les Direccions Territorials de Cultura i Educació d'Alacant i Castelló i a la Conselleria de Cultura i Educació a València a les 18 hores.

DIJOUS 12, DIMARTS 17, DIMECRES 18, DIJOUS 19 I DIVENDRES 20.
ASSEMBLEES PERMANENTS a LES 11 HORES A:
-CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ. Avgda. Campanar de VALÈNCIA.
-SERVEIS TERRITORIAL D'EDCUACIÓ. C/Carratalà. ALACANT

DIVENDRES 27 D'ABRIL.
JORNADA DE VAGA. CONCENTRACIÓ A LES 11 HORES A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (Avgda.Campanar).

En el supòsit que l'Administració valenciana no done una resposta satisfactòria a les reivindicacions del col.lectiu no es descarten intensificar les mobilitzacions.
Per acabar, el sindicat considera inadmisible l'actitud tancada de l'Administració de no voler donar una resposta, ja que en compte de buscar el diàleg i el consens sols es pretén la confrontació, la qual cosa demostra l'incapacitat del conseller.

València, 6 d'abril de 2001

     
Model de petició de la reunió de la Mesa Sectorial amb caràcter d'urgència

La Conselleria de Cultura i Educació no vol seure's a negociar les reivindicacions del professorat interí. El propi conseller, Manuel Tarancón, es nega a rebre a les organitzacions convocants de les vagues i mobilitzacions dels darrers dies.
Hem de continuar amb les mobilitzacions convocades.
Hem de continuar pressionant per aconseguir la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació per negociar una solució definitiva a la situació de precarietat del col.lectiu de professorat interí.
El sindicat ha tornat a demanar una reunió amb el conseller i la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
Ara, us adjuntem un model d'escrit (descarregar en format word) per a demanar la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. Cal que aquest siga emplenat pel màxim nombre de companyes i companyes i enviat al propi conseller mitjançant:

correu electrònic: manuel.tarancon@cultura.m400.gva.es
fax: 96-386.50.59

Una vegada fet açò, envieu una còpia al sindicat
correu electrònic: stepv@intersindical.org
fax: 96-392.43.34

Entre totes i tots anem a aconseguir-ho.
València, 9 d'abril de 2001


ESCRIT PRESENTAT EL PASSAT 3 D'ABRIL DE 2001

Els sindicats AFID-CV i STEPV-IV ha convocat dues jornades de vaga del professorat interí valencià per al proper dies 5 i 6 d'abril de 2001.A més a més, AFID manté la convocatòria de vaga indefinida. Els dos sindicats considerem que existeix un alt grau de precarietat laboral a l'ensenyament públic valencià i que l'Administració Valenciana ha buscar solucions reals per al conjunt del professorat interí que està patint aquesta situació de treball precari. 
Les reivindicacions que motiven aquestes mobilitzacions es concreten en els següents punts 
-MORATÒRIA CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2001.
-PER UN PLA D'ESTABILITAT PER AL COL.LECTIU DE PROFESSORAT INTERÍ.
-NO A LA SUPRESSIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT.
-DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET 850/93.
-PER UN SISTEMA D'ACCÉS DIFERENCIAT.
-PEL REQUISIT LINGÜÍSTIC.
Els sindicats AFID-CV i STEPV-Iv esperen que la Generalitat Valenciana done una resposta satisfactòria a la situació de precarietat del professorat interí. Aquest curs s'ha evidenciat un empitjorament de les condicions laborals i econòmiques, ha augmentat el grau de precarietat, sense que l'Administració complesca els seus compromisos ni done una resposta positiva a les reiterades peticions de diàleg i de solucions. Per exemple, la derogació del Reial Decret 850/93 i la seua substitució per un altre que contemple un accés diferenciat per al professorat interí. 
Per a exposar-li personalment les reivindicacions, li sol.licitem una entrevista al llarg dels dies 4, 5 o 6 d'abril, així com l'obertura de les
negociacions sobre la Plataforma Reivindicativa presentada. 
València, 3 d'abril de 2001>
Per AFID-CV: Manuela Ferrer
Per l'STEPV-iv: Vicent Maurí i Genovés

   

AFID-CV            STEPV-IV

5 I 6 D'ABRIL   CONVOCATÒRIA DE VAGA  PROFESSORAT INTERÍ  

    
PLATAFORMA REIVINDICATIVA

-MORATÒRIA CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2001.
-PER UN PLA D'ESTABILITAT PER AL COL.LECTIU DE PROFESSORAT INTERÍ.
-NO A LA SUPRESSIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT.
-DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET 850/93.
-PER UN SISTEMA D'ACCÉS DIFERENCIAT.
-PEL REQUISIT LINGÜÍSTIC

  DIJOUS 5 D'ABRIL

Fins les 12 hores: 
assemblees centres de treball, visites informatives als centres, informació mitjans de comunicació locals i comarcals,…
CONCENTRACIONS a les 12 hores.
ALACANT.
SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ
VALÈNCIA. CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ
CASTELLÓ. SERVEIS TERRITORIAL D'EDUCACIÓ
DIVENDRES 6 D'ABRIL
CONCENTRACIÓ. 11 hores
CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ.

MANIFESTACIÓ. 12 hores
des de la Conselleria fins el Palau de la Generalitat Valenciana (Pl. Manises).

       
L'STEPV-IV REPLICA AL CONSELLER MANUEL TARANCÓN.

L'STEPV-Iv ix al pas de les declaracions fetes pel conseller Manuel Tarancón respecte a l'oferta d'ocupació pública docent per a l'any 2001 i a l'estabilitat del professorat interí.

Per a aquest sindicat, el conseller s'obtina en intentar confondre a l'opinió pública al fer declaracions que no responen, en absolut, a la realitat. Ens expliquem, amb l'actual sistema d'accés no es dona una solució real a la situació de precarietat del professorat interí ni es garanteix l'accés a un lloc de treball fixe, ans el contrari, amb el nombre de places ofertades moltes persones que havien prestat serveis a l'ensenyament públic es quedaran en el carrer en els propers anys. Açò ha succeït, per exemple a d'altres Comunitats Autònomes com ara Canàries o Andalusia.

A més a més, el conseller està incomplint els seus propis compromisos i els del seu partit, al no aplicar ni el programa electoral (pàgina 50, Apartat 1 que diu: "convocará en cada uno de los cuatro años que dure la legislatura las correspondientes concursos-oposiciones tanto libres como restringidas, en las que se prime fundamentalmente la experiencia docente adquirida como funcionario interino) ni la seua proposta de Pacte per l'Educació ( apartat 5.19 diu: "sol.licitud de reforma de la normativa vigent perquè siga possible portar a terme la realització de proves diferenciades a les que puguen accedir els professors interins).

D'açò es pot concloure que el conseller no compleix la seua paraula, el pacte per l'educació, i allò que és més greu, els compromisos del seu partit amb la societat valenciana establerts al Programa Electoral de les eleccions autonòmiques del 1999.

En aquesta línia, de constants incompliments, l'Administració valenciana no ha defensat una modificació de l'actual sistema d'accés a la funció pública en la Conferència Sectorial d'Educació celebrada fa dues setmanes a Madrid.

En aquest context, la defensa del seu treball i la modificació del sistema d'accés a la funció pública docent, cal enmarcar les continues mobilitzacions del professorat interí des de fa anys. L'STEPV-Iv està celebrant un procés d'assemblees de professorat interí per consultar el col.lectiu sobre la convocatòria d'una jornada de vaga el proper dia 6 d'abril.

Per acabar, el sindicat adverteix el conseller que de continuar amb aquesta política d'ocupació i de falta de resposta a les reivindicacions del professorat interí, la contestació i la mobilitzacions al llarg no sols de les properes setmanes sinó dels propers anys està servida.

     
L'STEPV-Iv NO DONA SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE LES OPOSICIONS DOCENTS.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià- Intersindical Valenciana no ha donat suport a la convocatòria dels concursos - oposicions dels diferents Cossos Docents previstes per a l'any 2001.

En la Mesa Sectorial d'Educació celebrada, hui, dimecres 28 de març, l'STEPV-Iv ha mostrat el seu desacord en aquestes convocatòries i ha demanat la seua congelació, entre d'altres, pels següents motius:

1. El sindicat considera que prèviament a la convocatòria de qualsevol procés de concurs-oposició, l'Administració ha de modificar l'actual sistema d'accés a la funció pública docent per possibilitar una doble via d'accés, és a dir un accés diferenciat per al professorat interí. En aquest sentit, l'STEPV-Iv junt a d'altres organitzacions sindicals han presentat al Ministeri d'Educació una proposta per iniciar una negociació que done una solució real a la situació de precarietat que pateix el professorat interí i que passa, necessàriament, per establir mecanismes per a garantir el seu accés a la funció pública. Mentre no s'obriga aquesta negociació, el sindicat no donarà suport a cap convocatòria ni d'oferta d'ocupació pública ni de concurs-oposició, per considerar que amb l'actual sistema i amb el nombre de places ofertades, un bon nombre de professorat interí es quedarà al carrer el proper curs escolar. En aquest sentit, el sindicat ha preguntat al Director General de Personal si l'Administració donava garanties perquè tot el professorat interí que ha treballat aquest curs puga fer-ho el curs vinent. La resposta ha estat negativa.

2. En les bases de la convocatòria no apareix el requisit lingüístic per a l'accés als llocs de treball docents al País Valencià, amb la qual cosa s'està posant en perill la continuïtat dels programes d'educació bilingüe que existeixen actualment en tots els nivells educatius (infantil, primària i secundària) a més de dificultar l'extensió d'aquest en aquells centres educatius que no els tenen implantats. El País Valencià és l'única comunitat autònoma amb llengua pròpia que no contempla el requisit lingüístic per a l'accés a la docència.

3. Tampoc compartim tota una sèrie d'aspectes importants de les bases de la convocatòria coma ara: l'obligatorietat de tot el professorat per formar part dels tribunals, encara que s'haja participat en ells en els darrers tres anys; la manca de criteris per designar les comissions de selecció, la qual cosa suposa una gran arbritarietat en la designació dels seus membres; la negativa de l'Administració a augmentat las quantitats que cobren els membres dels tribunals i al seu pagament puntual, encara no han cobrat les persones que participaren en els tribunals el curs passat; tampoc s'ha abordat correctament l'accés del professorat de l'especialitat psicopedagogia al Cos de Secundària.

Per acabar, el sindicat ha convocat 23 assemblees de professorat interí al llarg de tot el País Valencià per abordar la situació del col.lectiu i proposar la convocatòria d'una jornada de vaga el proper divendres 6 d'abril per defensar: un accés diferenciat, la congelació de l'oferta d'ocupació pública del 2001, el requisit lingüístic, l'estabilitat laboral i la millora de les condicions laborals.

València, 28 de març de 2001.

      
L'STEPV-IV REBUTJA L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DOCENT I LA SEUA DISTRIBUCIÓ PER ESPECIALITATS.

Veure distribució per especialitats

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit, hui 8 de març per tractar sobre l'oferta d'ocupació pública docent per a l'any 2001. Aquesta oferta ha estat acordada per l'Administració Educativa i tots els sindicats del sector amb l'excepció de l'STEPV-Iv.

El sindicat s'ha oposat per:

1. Previament a qualsevol oferta d'ocupació pública s'hauria de modificar el sistema d'accés a la funció pública docent, és a dir el R.D. 850/93 que regula el procediment d'accés.

2. No es té en compte el requisit lingüístic per a l'accés als llocs de treball de l'ensenyament públic.

3. La distribució per especialitats s'ha fet sense haver presentat cap dada estadística sobre el nombre de vacants reals, en comissió de serveis, serveis especials i substitucions. Tampoc s'han presentat dades sobre el nombre de professorat interí que ocupen aquests llocs de treball ni sobre la projecció de creació de vacants en aplicació dels acords de plantilles i del Mapa Escolar. Per tant, no hi ha hagut cap criteri objectiu per a la determinació de les vacants a ofertar. En aquest sentit, el sindicat vol denunciar la negativa radical del Director General de Personal a lliurar la documentació requerida, insistentment, per l'STEPV-Iv. El nombre de places ofertades han estat fruit de criteris subjectius i capritxosos, quan no de criteris "inexplicables" en funció d'interessos particulars -per exemple, Tecnologia ha passat de 390 places a 290 sense mediar cap argument- més que d'una planificació rigorosa i objectiva sobre les necessitats del sistema.

Per acabar, el sindicat exigeix de l'Administració Educativa la modificació de l'actual sistema d'accés a la funció pública docent. En aquest sentit el sindicat espera que la reunió anunciada dels directors generals de Personal de les Comunitats Autònomes i del Ministeri a celebrar el dimarts, 13 de març, servesca per impulsar la modificació del sistema d'accés i la seua implantació urgent per a aquest mateix any. En eixe cas, el sindicat demanaria una nova reunió de la Mesa per reobrir la negociació de l'oferta d'ocupació pública.

València, 8 de març de 2001

      
INFORMACIONS BREUS

SRA. MINISTRA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 
El pasado día 12 de diciembre las organizaciones sindicales CIG, CSI-CSIF, ELA, FETE-UGT y STEs, hicimos entrega al Sr. Subsecretario del Departamento de un escrito en el que, entre otras consideraciones, reclamábamos la derogación del Real Decreto que regula el acceso a la función pública docente y la negociación de uno nuevo en el que se contemple una doble vía para el acceso a la función pública docente; le solicitamos también una reunión específica de la Mesa Sectorial del MECD para tratar este asunto.
Al haber transcurrido 3 meses sin recibir contestación al escrito de referencia y al no haberse convocado la Mesa Sectorial para tratar este asunto, le exigimos que no se demore más este asunto y que de las órdenes oportunas para que se convoque una reunión extraordinaria y urgente de la Mesa Sectorial de Educación para tratar este importante asunto, del que depende el futuro de cerca de setenta mil interinos e interinas de todo el Estado.
Madrid, 14 de marzo de 2.001

Sobre la modificació del sistema d'accés a la funció pública docent
El dilluns 12 de març estan previstes reunions bilaterals entre cada organització sindical i la Direcció General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació per transmetre al Director General la posició de cada organització, prèviment a la reunió de Directors Generals de les Comunitats Autònomes i del MECD que tindrà lloc el dimarts 13 de març on van a tractar el tema.
El sindicat ha exigit de l'Administració Educativa la modificació de l'actual sistema d'accés a la funció pública docent. En aquest sentit el sindicat espera que la reunió anunciada dels directors generals de Personal de les Comunitats Autònomes i del Ministeri d’Educació a celebrar el dimarts, 13 de març, servesca per impulsar la modificació del sistema d'accés i la seua implantació urgent per a aquest mateix any. En eixe cas, el sindicat demanaria una nova reunió de la Mesa per reobrir la negociació de l'oferta d'ocupació pública.
Com sabeu, la Confederació dels STEs (de la qual forma part l’STEPV-IV) i els sindicats FETE-UGT, CSI-CSIF, CIG i ELA hem subscrit un document per exigir del MEC la modificació del sistema d’accés a la funció pública docent. A més a més, estem celebrant reunions a Madrid per impulsar mobilitzacions unitàries per aconseguir les nostres reivindicacions. Independentment dels acords unitaris, la Confederació dels STEs està preparant mesures de pressió en tot l’Estat per forçar al MEC a obrir aquesta negociació.


Bases de la convocatòria del concurs-oposició docent 2001
El 14 de març de 2001 està convocada la Mesa Sectorial d’Educació per negociar les bases de la convocatòria del concurs-oposició dels cossos docents per a l’any 2001

Adjudicació de places vacants per al curs 2001-2002
El sistema d’adjudicació de places vacants per al curs 2001-2002 es negociarà a la Mesa Sectorial d’Educació el proper 3 d’abril de 2001. En aquesta reunió es tractarà sobre quin serà el procediment d’adjudicació per a professorat suprimit, provisional, en expectativa, opositor i interí de tots els cossos docents. També es tractarà sobre quan es faran les adjudicacions.MANIFESTACIÓ PROFESSORAT INTERÍ DEL DIA 3 DE MARÇ

500 professores i professors interins es manifesten pels carrers de València exigir l'accés a la funció pública i l'estabilitat laboral.
L'STEPV-Iv considera que el conseller Manuel Tarancón incompleix el programa electoral del seu partit i la proposta del Pacte per l'Educació.
Hui, dissabte 3 de març, s'han manifestat pels carrers de València 500 interins convocats per l'STEPV. La manifestació ha finalitzat davant del Palau de la Generalitat Valenciana on s'ha fet una assemblea per informar de la situació del professorat interí i amb el lliurament d'un document adreçat al President de la Generalitat Valenciana on s'explica quines són les reivinvicacions del col.lectiu. Aquestes es concreten en:
- Un accés específic del professorat interí a la funció pública docent, un accés diferenciat que estiga lligat a la formació i a l'experiència docent, que reconega que aquest professorat ja forma part del sistema educatiu. És per açò que el sindicat demana que qualsevol oferta d'ocupació pública estiga condicionada a la solució prèvia de l'accés del professorat interí i a l'establiment del requisit lingüístic.
- La millora de les condicions laborals i econòmiques. Mentre s'aconsegueix l'accés a la funció pública cal negociar un pacte d'estabilitat.
- Actes d'adjudicació de vacants presencials.
L'STEPV-Iv proposarà noves mobilitzacions en els propers dies fins aconseguir les seues reivindicacions.

Per altra part, el sindicat ha eixit al pas de les delcaracions del conseller Manuel Tarancón en les que es criticava al sindicat. El conseller afirmava que "es imposible el acceso diferenciado que pide el STEPV". Doncs bé, aquest sindicat li recorda al conseller que al programa electoral de les eleccions autonòmiques del 1999 i a la proposta de Pacte per l'Educació presentat pel propi conseller en gener del 2000 s'arreplegaven textualement els següents textos:
"Sol.licitud de la reforma normativa vigent perquè siga possible portat a terme la realització de proves diferenciades a les que puguen accedir els professors interins" PACTE PER L'EDUCACIÓ.
"Convocará en cada uno de los cuatro años que dure la legislatura las correspondientes concursos-oposiciones tanto libres como restringidas, en las que se prime funcdamentalmente la experiencia docente adquirida como funcionario interino". PROGRAMA ELECTORAL AUTONÒMIC 1999.
La pregunta que li fa l'STEPV-Iv al Conseller és si accés diferenciat, doble via, proves diferenciades o concurs-oposició restringit no són la mateixa cosa. Efectivament totes les fòrmules enunciades indiquen el mateix, per la qual cosa, una altra volta més, és el propi conseller el que demostra una falta de rigor total i absoluta en la seua gestió i, allò que és més greu, incompleix els seues compromisos electorals amb la societat valenciana i les seues propostes educatives. No cal qualificar ni les seues declaracions ni les seues actuacions es qualifiquen soles.
Per acabar, el sindicat fa una crida a la negociació per part dels diferents governs, Estatal i Autonòmic, ja que en cas contrari continuaran les mobilitzacions.

València, 3 de març de 2001.


L'STEPV-IV REPLICA A TARANCÓN SOBRE L'ACCÉS DELS INTERINS

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià- Intersindical Valenciana ha emés un comunicat de premsa responent a les afirmacions del Conseller Manuel Tarancón. El conseller ha declarat que"es imposible el acceso diferenciado para interinos que pide el STEPV" y que "el STEPV adopta una posición imposible en la convocatoria".

Aquest sindicat considera que les declaracions del conseller són desafortunades i estan motivades pel nerviosisme dels responsables de l'Administració Educativa que no estan donant una solució adequada a la situació de precarietat que n'hi ha al sistema educatiu valencià.

El sindicat es reafirma en la seua posició de demanar una accés diferenciat per al professorat interí i reitera que aquesta reivindicació és compartida per d'altres organitzacions sindicals que han presentat un escrit unitari davant del Ministeri d'Educació (MECD).

Però a més, el sindicat no s'explica com el conseller ha pogut fer eixes declaracions ja que tant el conseller com el seu partit han apostat en documents públics per un accés diferenciat per el professorat interí. Els documents referits són el projecte de Pacte per l'Educació del propi Tarancón i el programa electoral del PP.

Per acabar, el sindicat qualifica d'incomprensible que es facen ara declaracions que contradiuen els compromisos electorals fets i aparaulats davant la societat valenciana.

València, 2 de març de 2001

PACTE PER L'EDUCACIÓ. Apartat 5.19 OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA. MESURES:

2. Sol.licitud de reforma de la normativa vigent perquè siga possible portar a terme la realització de proves diferenciades a les que puguen accedir els professors interins.

PROGRAMA ELECTORAL D'EDUCACIÓ DEL PARTIT POPULAR EN LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES DEL 1999.

Pàgina 50. Apartat 1.
Convocará en cada uno de los cuatro años que dure lalegislatura las correspondientes concursos-oposiciones tanto libres como restringidas, en las que se prime fundamentalmente la experiencia docente adquirida como funcionario interino.


SOBRE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ - 2001
L'STEPV-IV REBUTJA L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PRESENTADA PER LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ.

El sindicat convoca mobilitzacions al sector.
MANIFESTACIÓ DISSABTE 3 DE MARÇ A LES 12 HORES ALS ANTICS SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ DE VALÈNCIA (Navarro Reverter).
El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana rebutja la proposta d'oferta d'ocupació pública que ha presentat, hui, dimecres 28 de febrer, en la Mesa Sectorial d'Educació. La proposta presentada per la Conselleria consisteix en:
Cos de Mestres: 1.179 places.
Cos de Professorat de Secundària: 1.320 places.
Cos de Professorat Tècnics de F.P.: entre 61 - 75 places.
Cos de Professorat E.O.I.: 40 places.
Cos de Professorat de Música i Arts Escèniques: 92 places.
Els motius del rebuig del sindicat són:
1. Prèviament a qualsevol convocatòria d'oferta d'ocupació pública hauria de modificar-se l'actual sistema d'accés. El sindicat considera que acabar amb la precarietat en el sector docent s'ha de fer establint un procediment pel qual el professorat interí accedesca a un lloc de treball fix. Si es fa una gran oferta d'ocupació pública sense modificar, abans, el sistema d'accés estem abocats a que el professorat interí es quede fora del sistema educatiu. Açò és el que ha passat a d'altres Comunitats Autònomes com Canàries o Andalusia on n'hi ha centenars de persones acomiadades.
En aquest sentit, el nou Director General de Personal sols s'ha limitat a dir que anava a convocar les oposicions, amb moltes places, no sols aquest any, sinó també el 2002 i el 2003, i que té voluntat política per a traslladar al MECD la necessitat de modificar el R.D 850/93 per millorar l'accés a la funció pública del professorat interí. Però no s'ha compromés a condicionar les ofertes d'ocupació pública al canvi de la normativa d'accés.
Aquesta declaració d'intencions és considerada com insuficient per l'STEPV-Iv, ja que si les places vacants es trauen a oferta d'ocupació pública abans de la modificació del sistema d'accés, aquesta modificació no servirà de res.
2. L'Adminitració valenciana s'ha negat a parlar sobre el requisit lingüístic en les convocatòries de les oposicions. No volen sentir-ne ni parlar.
3. Tampoc s'ha acceptat la proposta del sindicat de redactar un document amb totes les "declaracions d'intencions" fetes al llarg de la Mesa Sectorial per a després negociar-lo.
Per tot açò, l'STEPV-Iv continuarà pressionant a l'Administració Educativa valenciana per no donar solucions reals a la situació de precarietat del sector docent i a l'accés del professorat interí.
En aquest sentit ha convocat assemblees al professorat afectat, una manifestació el dissabte 3 de març a les 12 hores als antics Serveis Territorials d'Educació i una proposta de vaga per al dia en què es continue negociant l'oferta d'ocupació pública.
València, 28 de febrer de 2001


El Sindicat ha convocat la manifestació per continuar el procés de mobilització del col.lectiu davant l'actitud tancada de la Conselleria de Cultura i Educació per donar una resposta satisfactòria a la situació de precarietat del professorat interí. Hem de continuar lluitant per aconseguir que s’escolte la nostra veu i s’obriga la negociació. Per aixó cal estar organitzats i organitzades.
La nostra lluita ha donat, històricament, els seus fruïts. Per exemple, va servir per mantenir les borses de treball, tal i com s’arreplega a l’Acord de Professorat Interí del 1993. Recordeu que en aquell moment l’Administració pretenia acabar amb elles, de la mateixa forma com ho va fer el Ministeri d’Educació. No ho va fer per l’actitud ferma del col.lectiu que s’hi va oposar amb la convocatòria de vàries jornades de vaga.
El passat 15 de febrer es va reunir la Comissió de seguiment de l’acord de provissió de llocs de treball pel professorat interí. En aquesta reunió, el sindicat va manifestar la necessitat de modificar el sistema d’accés a la funció pública docent, la incorporació del requisit lingüístic en les oposicions i que els actes d’adjudicació foren presencials. També va denunciar l’incompliment de l’acord de 1993 pel que fa a la durada dels nomenaments. Des dels mesos d’octubre i novembre, s’estan fent fins el 30 de juny, quan haurien de ser fins al 31 d’agost (en el cas que no n’hi haja cap funcionari de carrera ocupant eixe lloc des de l’1 de setembre fins la data de la incorporació del professorat interí). Respecte aquest darrer assumpte, l’Administració va dir que prorrogaria els nomenaments fins el 31 d’agost. Quant a la resta de temes, es va oposar rotundament al requisit lingüístic. Sobre els actes d’adjudicació va dir que haurien de tindre garanties i ser eficaços, sense concretar el procediment a utilitzar, ni en el Cos de Mestres ni en els Cossos de Secundària. No va entrar a parlar de la modificació del sistema d’accés a la funció pública i va dir que enguany l’oferta d’ocupació pública seria molt superior a les 2.000 places.
El proper 28 de febrer se’ns informarà del nombre global de places que proposa l’Administració per a les oposicions del 2001; i el dia 6 de març es negociarà la seua distribució per cossos docents i especialitats.
Com veieu, no s’albira una negociació real per donar una solució definitiva a la problemàtica del professorat interí, actualment unes 10.000 persones. Aquest curs s'ha evidenciat un empitjorament de les condicions laborals i econòmiques, augmenta el grau de precarietat, sense que l'Administració complesca els seus compromisos ni done una resposta positiva a les reiterades peticions de diàleg i de solucions. Per exemple, la modificació del Reial Decret 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent està paralitzada quan el curs passat el Ministeri i les Comunitats Autònomes havien iniciat els treballs per la seua modificació.
Davant d’aquesta situació cal pressionar l’Administració per aconseguir les nostres reivindicacions. És per això que
convoquem la manifestació per al 3 de març i us proposem la convocatòria de vaga el dia que es reunesca la Mesa Sectorial per tractar sobre l’oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2001.
Les nostres reivindicacions són:
- Aconseguir la reforma legal per a l'accés específic del professorat interí a la funció pública docent, és a dir, un accés diferenciat, lligat a la formació i a l'experiència docent, que reconega que el professorat interí ja forma part del sistema educatiu. La Confederació dels STES i quatre organitzacions sindicals més hem subscrit un document per exigir del MEC que done una solució definitiva a l’actual situació de precarietat que pateix el col.lectiu i l’ensenyament públic. Mentre açò s’aconsegueix, cal assegurar la continuïtat del professorat interí en el treball. Per això qualsevol oferta d'ocupació pública docent ha d'estar condicionada a la solució prèvia de l'accés del professorat interí.
– Millorar de les condicions laborals i econòmiques. Mentre s'aconsegueix l'accés a la funció pública cal negociar un pacte d'estabilitat laboral i l'equiparació de les condicions laborals a les que té el funcionariat de carrera.
– Adjudicacions de vacants per al curs 2001-2002 mitjançant actes públics presencials amb totes les garanties. El sistema informàtic imposat enguany per la Conselleria als cossos de professorat de Secundària i de Tècnics de Formació Professional ha suposat una involució i ha motivat gran part dels problemes de l'inici del curs, a més de no reunir garanties procedimentals.
Aquesta situació fa necessària la vostra participació en totes les convocatòries que anem fent. Hem d’aconseguir que el conjunt del col.lectiu es mobilitze per defensar els seus interessos i les seues reivindicacions. Ningú no ens regalarà res. Millorar les nostres condicions de treball i aconseguir un treball digne i estable depén de nosaltres. Entre totes i tots podem aconseguir-ho.


Convocatòria de mobilitzacions de febrer i març

El Sindicat ha convocat la manifestació per continuar el procés de mobilització del col.lectiu davant l'actitud tancada de la Conselleria de Cultura i Educació per donar una resposta satisfactòria a la situació de precarietat del professorat interí. Hem de continuar lluitant per aconseguir que s’escolte la nostra veu i s’obriga la negociació. Per aixó cal estar organitzats i organitzades.
La nostra lluita ha donat, històricament, els seus fruïts. Per exemple, va servir per mantenir les borses de treball, tal i com s’arreplega a l’Acord de Professorat Interí del 1993. Recordeu que en aquell moment l’Administració pretenia acabar amb elles, de la mateixa forma com ho va fer el Ministeri d’Educació. No ho va fer per l’actitud ferma del col.lectiu que s’hi va oposar amb la convocatòria de vàries jornades de vaga.
El passat 15 de febrer es va reunir la Comissió de seguiment de l’acord de provissió de llocs de treball pel professorat interí. En aquesta reunió, el sindicat va manifestar la necessitat de modificar el sistema d’accés a la funció pública docent, la incorporació del requisit lingüístic en les oposicions i que els actes d’adjudicació foren presencials. També va denunciar l’incompliment de l’acord de 1993 pel que fa a la durada dels nomenaments. Des dels mesos d’octubre i novembre, s’estan fent fins el 30 de juny, quan haurien de ser fins al 31 d’agost (en el cas que no n’hi haja cap funcionari de carrera ocupant eixe lloc des de l’1 de setembre fins la data de la incorporació del professorat interí). Respecte aquest darrer assumpte, l’Administració va dir que prorrogaria els nomenaments fins el 31 d’agost. Quant a la resta de temes, es va oposar rotundament al requisit lingüístic. Sobre els actes d’adjudicació va dir que haurien de tindre garanties i ser eficaços, sense concretar el procediment a utilitzar, ni en el Cos de Mestres ni en els Cossos de Secundària. No va entrar a parlar de la modificació del sistema d’accés a la funció pública i va dir que enguany l’oferta d’ocupació pública seria molt superior a les 2.000 places.
El proper 28 de febrer se’ns informarà del nombre global de places que proposa l’Administració per a les oposicions del 2001; i el dia 6 de març es negociarà la seua distribució per cossos docents i especialitats.
Com veieu, no s’albira una negociació real per donar una solució definitiva a la problemàtica del professorat interí, actualment unes 10.000 persones. Aquest curs s'ha evidenciat un empitjorament de les condicions laborals i econòmiques, augmenta el grau de precarietat, sense que l'Administració complesca els seus compromisos ni done una resposta positiva a les reiterades peticions de diàleg i de solucions. Per exemple, la modificació del Reial Decret 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent està paralitzada quan el curs passat el Ministeri i les Comunitats Autònomes havien iniciat els treballs per la seua modificació.
Davant d’aquesta situació cal pressionar l’Administració per aconseguir les nostres reivindicacions. És per això que
convoquem la manifestació per al 3 de març i us proposem la convocatòria de vaga el dia que es reunesca la Mesa Sectorial per tractar sobre l’oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2001.
Les nostres reivindicacions són:
- Aconseguir la reforma legal per a l'accés específic del professorat interí a la funció pública docent, és a dir, un accés diferenciat, lligat a la formació i a l'experiència docent, que reconega que el professorat interí ja forma part del sistema educatiu. La Confederació dels STES i quatre organitzacions sindicals més hem subscrit un document per exigir del MEC que done una solució definitiva a l’actual situació de precarietat que pateix el col.lectiu i l’ensenyament públic. Mentre açò s’aconsegueix, cal assegurar la continuïtat del professorat interí en el treball. Per això qualsevol oferta d'ocupació pública docent ha d'estar condicionada a la solució prèvia de l'accés del professorat interí.
– Millorar de les condicions laborals i econòmiques. Mentre s'aconsegueix l'accés a la funció pública cal negociar un pacte d'estabilitat laboral i l'equiparació de les condicions laborals a les que té el funcionariat de carrera.
– Adjudicacions de vacants per al curs 2001-2002 mitjançant actes públics presencials amb totes les garanties. El sistema informàtic imposat enguany per la Conselleria als cossos de professorat de Secundària i de Tècnics de Formació Professional ha suposat una involució i ha motivat gran part dels problemes de l'inici del curs, a més de no reunir garanties procedimentals.
Aquesta situació fa necessària la vostra participació en totes les convocatòries que anem fent. Hem d’aconseguir que el conjunt del col.lectiu es mobilitze per defensar els seus interessos i les seues reivindicacions. Ningú no ens regalarà res. Millorar les nostres condicions de treball i aconseguir un treball digne i estable depén de nosaltres. Entre totes i tots podem aconseguir-ho.


La situació de l’accés a la funció pública docent.

La Confederació d’STEs (de la qual forma part l’STEPV-iv), CSI-CSIF, FETE-UGT, ELA i CIG (Confederació Intersindical Galega) han demanat al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) la derogació del Reial Decret 850/93, que regula l’actual sistema d’accés a la Funció Pública Docent, i la negociació d’un nou que permeta la doble via d’accés a la Funció Pública i que incloga un accés diferenciat per al professorat interí i contractat, amb caràcter excepcional i transitori.

La petició conjunta de les distintes organitzacions suposa una reorientació radical en la posició que alguns sindicats havien mantingut anteriorment, un canvi que el Sindicat valora positivament.

Per contra, tant el Ministeri, algunes administracions autonòmiques i d’altres organitzacions sindicals continuen tancades a explorar noves vies d’accés diferents a l’actual sistema. El Ministeri considera que aquest sistema funciona correctament i ha deixat en el calaix els canvis anunciats els passat curs escolar. Recordeu que els canvis proposat eren:

 1. Modificació del barem. Actualment, l’apartat d’experiència docent fixa un màxim de 4 punts. La modificació anava en la línia d’augmentar-la fins un màxim de 4, 5 o 6 punts.
 2. Modificació de la ponderació en la fase del concurs. Actualment, dins del procés selectiu, la fase d’oposició té assignat dos terços de la nota (un 66,66%) i la fase del concurs un terç (33,33%). La modificació anava en el sentit d’augmentar aquest fins el 45%. S’augmentava el pes de la fase de concurs en detriment de la fase d’oposició.
 3. Modificació del tipus de proves. S’estava estudiant fer les proves més pràctiques, on es demostrara realment l’experiència docent de les persones aspirants.

El sindicat considera que és necessari fer canviar d’actitud al Ministeri i a la Conselleria de Cultura i Educació per reobrir la negociació i modificar el sistema d’accés. La modificació sols depén de la voluntad política de qui té la capacitat i competència per fer-ho. A més a més, ara estem en un bon moment des del punt de vista de la situació educativa. Els acords de plantilles han suposat la creació d’un nombre important de llocs de treball, places que poden satisfer les expectatives tant del professorat interí com del personal aturat. Amb aquest nombre de places és més fàcil aconseguir donar solució a la problemàtica actual. Per contra, si aquest nombre de places es malbarata, ara, amb ofertes nombroses, amb l’actual sistema d’accés, quan es modifique no n’hi hauran places que ofertar per resoldre la situació de precarietat del professorat interí. No n’hi hauran places a les quals accedir per estar ofertades en les successives oposicions convocades.

En eixe sentit, no entenem com sindicats que han signat l’acord unitari de Madrid, ací al País Valencià demanem una oferta d’ocupació pública desbaratada. És contradictori acordar determinades propostes i després, en la pràctica, obviar-les, ¿com es poden signar textos com el que reproduïm i demanar més de 4.500 places per les oposicions d’enguany?. "Una única convocatoria con acceso diferenciado, con doble vía, sería para evitar problema jurídicos (una parte de las plazas ofertadas, la mayoría, serían para los/las que prestaron servicios y la otra parte, reposición de efectivos, jubilación, sería para los/las que no prestaron servicios). Temporalización de la s plazas ofertadas para cubrir el conjunto de interinos/as actuales en este procedimiento transitorio y excepcional"

Des de l’STEPV-Iv considerem prioritari la modificació de l’actual sistema d’accés a la funció pública per donar una resposta a la problemàtica del professorat interí, és per açò que fem una crida per tal d’impulsar el treball sindical unitari i aconseguir que el Ministeri òbriga una negociació satisfactòria.

L’oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2001.

La Conselleria de Cultura i Educació ha informat que pretén convocar una Oferta d’Ocupació Pública Docent, per a l’any 2001, superior a les 2.000 places. La negociació del nombre total de places i de la seua distribució per cossos i especialitats s’ha de fer al llarg de les properes setmanes. També ha informat de la seua voluntad de negociar un pla trianual per les ofertes d’ocupació pública docent. L’objectiu d’aquesta negociació seria la reducció de l’actual nombre de professorat interí. El sindicat comparteix aquest objectiu, però no compatim la manera de fer-ho. Per a l’Administració Educativa i la resta de les organitzacions sindicals es redueix el nombre de personal interí, convocant un nombròs nombre de places a les oposicions. Per a nosaltres cal modificar abans el sistema d’accés per facilitar l’accés d’aquest professorat a la condició de funcionari/a de carrera. Per tant, el sindicat condiciona l’oferta d’ocupació pública i la convocatòria de les oposicions a què prèviament es done una solució a la situació del professorat interí. Si no es resol la situació d’aquest professorat, nosaltres ens oposarem a les pretensions de la Conselleria i de la resta de les organitzacions sindicals.

Adjudicacions de vacants i substitucions.

La Conselleria d’Educació ha informat que:

 1. Vol modificar alguns aspectes relacionats amb les substitucions del professorat en situació de baixa i, per tant, de la provisió de les borses de treball. Es diu que es vol canviar l’acord de professorat interí del 1993 en l’apartat referit a la incorporació del personal a les borses de treball, però no es concreta més sobre l’assumpte.
 2. Les adjudicacions de vacants del professorat dels cossos docents de Secundària seran mitjançant la presentació d’instàncies, igual que enguany, amb alguna modificació en el procediment.
 3. Les adjudicacions de vacants del cos de mestres seran presencials com enguany.

El sindicat manifesta que una gran part dels problemes que ha hi hagut en la provisió dels llocs de treball, no sols en les substitucions, també en les vacants, estan motivats per:

 1. El nou sistema informàtic imposat pel propi conseller Manuel Tarancón en contra de la majoria de les organitzacions sindicals i del professorat.
 2. La deficient planificació del curs escolar 2000-2001: les comissions de serveis s’estigueren concedint fins ben avançat el mes de setembre, les vacants no es van conèixer fins els primers dies de setembre, no es van obrir les borses de treball amb temps suficient, n’hi havia més de 400 vacants a temps parcial, …
 3. La manca de personal suficient en els departaments que gestionen la plantilla docent i la provisió dels llocs de treball.
 4. L’excessiva complexitat i burocratització en la tramitació de les baixes.
 5. La precarització del treball: s’ofereixen substitucions de pocs dies, vacants a temps parcial, sense solució de continuïtat...
 6. La desinformació generalitzada: no s’han publicat els llistats del professorat interí ni es dona una informació puntual de les borses de treball.

Per tot açò, les solucions no passen per modificar el sistema de provisió de les borses de treball sinó per altres aspectes dels quals l’Administració, fins ara, no ha volgut sentir parlar:

 1. L’accés del professorat interí a un lloc de treball fixe i, mentre açò s’aconsegueix, propiciar la seua estabilitat laboral amb contractes anuals i l’equiparació de les condicions de treball i dels seus drets amb els del funcionariat de carrera.
 2. Un sistema d’adjudicació de vacants i substitucions públic i presencial amb totes les garanties procedimentals, per a tots els cossos docents.
 3. La transformació de les vacants a temps parcial per vacants a temps complet.
 4. La reducció del temps per cobrir les substitucions.
 5. La dotació de més personal als serveis de personal de cada Direcció Territorial.
 6. La previsió, amb l’antelació suficient, de les necessitats del sistema públic.
 7. La gestió transparent de les borses de treball.

El sindicat considera que calen canvis radicals en l’actitud de la Conselleria de Cultura i Educació envers el professorat interí, ja que cada dia s’estan deteriorant més les seues condicions de treball (retencions de l’IRPF o reducció de la durada dels contractes), no s’aporten solucions reals i se’ls aboca a un alt grau de precarietat. L’Administració no respecta els seus propis compromisos, què queda de les propostes del Pacte per l’Educació o del programa electoral del partit que ens governa?.

Davant d’aquesta situació no queda més que organitzar-nos i lluitar pels nostres drets.


SITUACIÓN DEL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE

La Confederación de STES (de la cual forma parte el STEPV-Iv), CSI-CSIF, FETE-UGT, ELA y CIG (Confederación Intersindical Galega), han pedido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) la derogación del Real Decreto 850/93, que regula el actual sistema de acceso a la Función Pública Docente y la negociación de un nuevo sistema que permita la doble vía de acceso a la Función Pública que incluya un acceso diferenciado para el profesorado interino y contratado, con carácter excepcional y transitorio.

La petición conjunta de las distintas organizaciones supone una reorientación radical en la posición que algunos sindicatos habían mantenido anteriormente, un cambio que el Sindicato valora positivamente.

Por el contrario, el Ministerio, algunas administraciones autonómicas y determinadas organizaciones sindicales, continúan cerrados a la posibilidad de explorar nuevas vías de acceso diferentes al actual sistema. El Ministerio considera que este sistema funciona correctamente y ha guardado en el cajón los cambios anunciados durante el pasado curso escolar. Recordad que los cambios propuestos eran:

 1. Modificación del baremo. Actualmente, el apartado de la experiencia docente fija un máximo de 4 puntos. La modificación propuesta iba en la línea de aumentar esta puntuación hasta un máximo de 4, 5 ó 6 puntos.
 2. Modificación de la ponderación en la fase de concurso. Actualmente, en el proceso selectivo, la fase de oposición tiene asignados los 2/3 de la nota (un 66,66%) y la fase de concurso, 1/3 (33,33%). La modificación se proponía en el sentido de aumentar ésta última hasta el 45 %. Se aumentaba el peso de la fase de concurso en detrimento de la fase de oposición.
 3. Modificación del tipo de pruebas. Se estudiaba la realización de pruebas más prácticas en las que se demostrara realmente la experiencia docente del personal aspirante.

El Sindicato considera que es necesario forzar un cambio de actitud en el Ministerio y en la Conselleria de Educación para reabrir la negociación y modificar el sistema de acceso. La modificación sólo depende de la voluntad política de quien tiene la capacidad y competencia para hacerlo. Además, ahora es un buen momento desde el punto de vista de la situación educativa: los acuerdos de plantillas han supuesto la creación de un importante número de puestos de trabajo, plazas que pueden satisfacer las expectativas tanto del profesorado interino como el parado. Con este número de plazas es más fácil lograr una solución para la problemática actual. Por el contrario si este número de plazas se frustra, ahora, con ofertas numerosas, con el actual sistema de acceso, cuando se modifique éste no habrá plazas para ofertar y poder resolver la situación de precariedad del profesorado interino. No habrá plazas a las cuales acceder por haber sido ofertadas en las sucesivas oposiciones convocadas.

En este sentido, no entendemos como sindicatos que han firmado el acuerdo unitario de Madrid, en el País Valenciano piden una oferta de ocupación pública desmesurada. Resulta contradictorio acordar determinadas propuestas y después, en la práctica, obviarlas, ¿cómo se pueden firmar textos como el que reproducimos y pedir más de 4.500 plazas para las oposiciones de este año?: "una única convocatoria con acceso diferenciado, con doble vía, sería para evitar problemas jurídicos (una parte de las plazas ofertadas, la mayoría, serían para l@s que prestaron servicios y la otra parte, reposición de efectivos, jubilación, sería para l@s que no prestaron servicios). Temporalización de las plazas ofertadas para cubrir el conjunto de interin@s actuales en este procedimiento transitorio y excepcional"

Desde el STEPV-IV consideramos prioritaria la modificación del actual sistema de acceso a la función pública para dar una respuesta a la problemática del profesorado interino, es por ello que invitamos a impulsar el trabajo sindical unitario para conseguir que el Ministerio abra una negociación satisfactoria.

La oferta de empleo público docente para el año 2001

La Conselleria de Cultura y Educación ha informado que tiene la intención de convocar una oferta de empleo público docente para el año 2001 superior a las 2000 plazas. La negociación del número total de plazas y su distribución por cuerpos y especialidades se hará en las próximas semanas. También ha informado de la voluntad que tiene de negociar un plan trianual para las ofertas de empleo público docente. El objetivo de esta negociación sería la reducción del actual número de profesorado interino. El sindicato comparte este objetivo, pero no la forma de hacerlo. Para la Administración Educativa y el resto de organizaciones sindicales se reduce el número de personal interino convocando un número importante de plazas en las oposiciones; para nosotros es necesario modificar el sistema de acceso para facilitar el paso de este profesorado a la condición de funcionari@ de carrera. Por lo tanto el Sindicato condiciona la oferta de empleo público y la convocatoria de las oposiciones a que previamente se dé una solución a la situación de este colectivo. Si no se resuelve nos opondremos a las pretensiones de la Conselleria y a las del resto de organizaciones sindicales.

Adjudicaciones de vacantes y sustituciones

La Conselleria de Educación ha informado que:

 1. Pretende modificar algunos aspectos relacionados con las sustituciones del profesorado en situación de baja y, por lo tanto, de la provisión de las bolsas de trabajo. Se quiere cambiar el acuerdo del profesorado interino de 1993 en el apartado referido a la incorporación del personal a las bolsas de trabajo pero no se concreta más este tema.
 2. Las adjudicaciones de vacantes del profesorado del cuerpo de secundaria serán mediante instancia, igual que este año, con alguna modificación en el procedimiento.
 3. Las adjudicaciones de vacantes del cuerpo de maestr@ serán presenciales.

El sindicato manifiesta que una gran parte de los problemas que han habido en la provisión de los puestos de trabajo, no sólo en las sustituciones sino también en las vacantes, están motivados por:

 1. El nuevo sistema informático impuesto por el conseller Manuel Tarancón en contra de las organizaciones sindicales y del profesorado.
 2. La deficiente planificación del curso escolar 2000/2001. Las comisiones de servicio se concedieron hasta bien avanzado el mes de septiembre, las vacantes no se conocieron hasta los primeros días del mismo mes, no se abrieron las bolsas de trabajo con antelación suficiente, había más de 400 vacantes a tiempo parcial...
 3. La falta de personal en los departamentos que gestiona la plantilla docente y la provisión de puestos de trabajo.
 4. La excesiva complejidad y burocratización en la tramitación de las bajas.
 5. La precariedad en el trabajo: se ofrecen sustituciones de pocos días, vacantes de tiempo parcial, sin solución de continuidad...
 6. La desinformación generalizada: no publicación de las listas del profesorado interino, falta de información de las bolsas de trabajo...

Por todo ello la solución no consiste en modificar el sistema de provisión de las bolsas de trabajo sino otros aspectos de los cuales la Administración, hasta ahora, no ha querido hablar:

 1. El acceso del profesorado interino a un puesto de trabajo fijo. Mientras esto se consigue, procurar su estabilidad laboral con contratos anuales y equiparación de las condiciones de trabajo y de los derechos al del profesorado funcionario.
 2. Un sistema de adjudicación de vacantes y de sustituciones público y presencial con todas las garantías procedimentales para todos los cuerpos docentes.
 3. La transformación de las vacantes a tiempo parcial por vacantes a tiempo completo.
 4. La reducción del tiempo para cubrir las sustituciones.
 5. La dotación de más personal a los servicios de personal de cada Dirección Territorial.
 6. La previsión, con antelación suficiente de las necesidades del sistema público.
 7. La gestión transparente de las bolsas de trabajo.

El sindicato considera que son necesarios cambios radicales en la actitud de la Consellería de Cultura y Educación hacia el profesorado interino, ya que cada día se están deteriorando más sus condiciones de trabajo (retenciones de IRPF o reducción en la duración de los contratos), no se aportan soluciones reales y se les aboca a un alto grado de precariedad. La Administración no respeta sus propios compromisos, ¿qué queda de las propuestas del pacto por la educación o del programa electoral del partido que nos gobierna?. Ante esta situación no nos queda más que organizarnos y luchar por nuestros derechos.

 tornar < començament / pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >