stepv55.gif (3507 bytes)

PROFESSORAT INTERÍ:
LA LLUITA CONTINUA 

 

     
L'STEPV-Iv exigeix un accés diferenciat per al professorat interí. El sindicat ha proposat la convocatòria de mesures de pressió. 22 gener 01.   Informe sobre la situació de l'accés a la Funció Pública Docent
Convocatòria d'assemblees gener 2001:
Situació de la modificació del sistema d’accés a la funció pública docent. Oferta ocupació pública any 2001. Adjudicacions de vacants i substitucions.
  Informació sobre l’IRPF que s'ha d'aplicar al professorat interí al llarg de l'any 2001.
   

L’STEPV-Iv contesta les declaracions del Conseller Manuel Tarancón sobre la modificació del sistema de substitució de baixes 12 gener

  12-12-00 Convocatoria de la Mesa Sectorial - Ámbito Miniterio de Educación. Negociación del Real Decreto 850/93 sobre acceso y movilidad del personal docente.
    Sobre les Borses de treball i l'inici del curs escolar 2000-2001. El sindicat discrepa del conseller Manuel Tarancón.
 

Concocatòria d'assemblea 16 desembre 2000

Document:
Sobre l’Oferta d’Ocupació Pública Docent.
Per un accés diferenciat del professorat interí. 
                valencià     castellano

 

 

Veure informacions curs anterior

Informe Comissió de seguiment - 24 d'octubre
Informe Comissió de seguiment - 3 d'octubre


L'STEPV-Iv exigeix un accés diferenciat per al professorat interí.
El sindicat ha proposat la convocatòria de mesures de pressió

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha convocat 22 assemblees de professorat interí, al llarg de tot el País Valencià, per impulsar un procés de mobilització d'aquest col.lectiu davant de l'actitud tancada de la Conselleria de Cultura i Educació per abordar la solució a la situació del professorat interí. Les reivindicacions básiques del sindicat són:
-La reforma legal per a l'accés específic del professorat interí a la funció pública docent, és a dir, un accés diferenciat, lligat a la formació i a l'experiència docnet, que reconega que el professorat interí ja forma part del sistema educatiu. En aquest sentit, qualsevol oferta d'ocupació pública docent ha d'estar condicionada a la solució prèvia de l'accés del professorat interí.
-La millora de les condicions laborals i econòmiques. Mentre s'aconsegueix l'accés a la funció pública es demana la negociació d'un pacte d'estabilitat laboral i l'equiparació de les condicions laborals a les que té el funcionariat de carrera.
-La convocatòria de les adjudicacions de vacants per al curs 2001-2002 mitjançant actes públics presencials amb totes les garanties. El sindicat considera que el sistema informàtic imposat enguany per la Conselleria de Cultura i Educació al cossos de professorat de Secundària i de Tècnics de Formació Professional ha suposat una involució i ha motivat gran part dels problemes de l'inici del curs, a més de no reunir les garanties procedimentals adequades. 
Per al sindicat, és necessari obrir una negociació real per donar una solució definitiva a la problemàtica del professorat interí, actualment unes 10.000 persones, que permeta el seu accés a la funció pública, al temps que s'han de resoldre molts problemes que s'estan generant actualment per la política del Govern Valencià. Aquest curs s'ha evidenciat un empitjorament de les condicions laborals i econòmiques d'aquest professorat, s'està avançat cap a un alt grau de precarietat, sense que l'Administració complesca els seus compromisos i done una resposta satisfactòria a les reiterades peticions de diàleg i de solució a la situació d'aquest col.lectiu. Per exemple, la modificació del Reial Decret 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent està paralitzada quan el curs passat el Ministeri i les Comunitats Autònomes havien iniciat els treballs per la seua modificació. Davant d'aquesta situació, l'STEPV-Iv ha convocat assemblees comarcals per explicar l'estat de les negociacions i proposar el professorat interí la convocatòria de mesures de pressió des d'ara fins l'acabament del curs escolar. 

València, 22 de gener de 2001


Informació sobre l’IRPF que s'ha d'aplicar al professorat interí al llarg de l'any 2001.

La Direcció Territorial de Cultura i Educació enviarà, en els propers dies, als centres educatius una circular informativa perquè el professorat calcule i sol.licite el descompte de l’IRPF que evite la regularització del mateix en finalitzar l’any fiscal, de forma que no s’acumule en un o dos mesos la quantitat a descomptar i es puga repartir aquesta en totes les mensualitats. D’aquesta forma es poden evitar els problemes que ha patit el professorat interí en les nòmines d'octubre, novembre i desembre del 2000 i desembre de 1999, en les que aquest col·lectiu va veure minvats considerablement els seus havers sense que ningú l'informara.

En la circular es fixen uns percentatges orientatius, segons se siga del Cos de Mestres o dels Cossos de Sedundària, d'entre el 13% i el 15%. L'aplicació dels mateixos s’ha de sol.licitar emplenant el model oficial preparat a l'efecte que s’enviarà als centres junt a la circular i que també tenim a la seu del sindicat.

El problema succeix perquè l’Administració calcula, ara en gener, els ingressos que cada professor/a tindrà al llarg de tot l’any. Segons aquests càlculs, ens descompta un percentatge de l’IRPF. Com que el professorat interí té en un any, com a mínim, dos contractes, el càlcul dels ingressos es fa del període que va de gener a juny o agost, segons la durada del contracte, per la qual cosa la retenció correspon a eixos ingressos i no als ingressos corresponents a tot l’any. D’aquesta forma, quan al mes d’octubre es calcula la liquidació en funció dels ingressos corresponents a tot el temps treballat al llarg de l’any, es veu com la quantitat a descomptar no ha estat la que corresponia per la qual cosa es procedeix al descompte de les quantitats que regularitzen les retencions a les nòmines dels darrers mesos de l’any. Açò no passaria si els càlculs es feren sobre la quantitat a cobrar al llarg de tot l’any o s’acceptara descomptar els percentatges sol.licitats pel professorat afectat, per la qual cosa és important llegir atentament la circular i emplenar el model abans referit que tindreu al vostre abast en el centre de treball.

 


L’STEPV-IV CONTESTA LES DECLARACIONS DEL CONSELLER MANUEL TARANCÓN SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE SUBSTITUCIONS DE BAIXES.

Més informació

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià –Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) contesta al conseller per les seues declaracions fetes als mitjans de comunicació respecte a la modificació del sistema de substitució de les baixes del professorat.

El sindicat resalta que aquestes declaracions estan fetes als mitjans de comunicació i no en la Mesa Sectorial d’Educació que és el marc adequat per a la negociació. Segons el sindicat, el conseller ni ha convocat cap mesa de negociació ni tampoc, en les poques que n’hi ha hagut, els representants de l’Administració han posat damunt la taula cap proposta sobre aquesta problemàtica. És més, l’STEPV-Iv ha reclamat insistentment que s’obriga negociacions sobre les adjudicacions de vacants i substitucions, a la qual cosa s’ha negat els responsables d’Educació.

Per tant, o bé el conseller no té la informació del que passa en Campanar,32 o manipula l’opinió pública per no assumir la seua responsabilitat en la deficient planificiació del present curs escolar. En tot cas, allò més greu és que l’única responsabilitat sobre la situació de les substitucions és del propi conseller, que ha imposat un sistema d’adjudicació de vacants informatitzat que ha fracasat, ha creat un nombre important de places a temps parcial per estalviar recursos quan podia haver creat vacants a temps complet, ha retardat innecessàriament les adjudicacions fins els primers dies del mes d’octubre, i ara, en compte d’assumir la incapacitat per dur endavant una planificació educativa eficient, "tira balons fora" i responsabilitza als sindicats.

Quan el conseller critica l’Acord de Professorat Interí del 1993, com si no fora seu, hem de recordar que l’any 1999 la Conselleria i algunes organitzacions sindicals signaren una addenda a l’acord de 1993 mitjançant la qual aquest es va prorrogar i, al mateix temps es van introduir clàusules noves. Ara, incomprensiblement, Manuel Tarancón ho ha oblidat tot. Recomanem al conseller que parle amb el Director General de Personal i amb la Sotssecretaria d’Educació que van signar en maig de 1999 l’acord de professorat interí esmentat.

L’STEPV-Iv sempre està disposat a negociar, per tant espera una convocatòria de la Mesa Sectorial d’Educació per a tractar allò que faça falta. El bo i cert és que Manuel Tarancón s’ha negat a rebre a l’STEPV-Iv des del mes de maig del 2000. En eixa data, el sindicat li va sol.licitar una reunió per escrit i no ha contestat mai a cap dels reiterats requeriments del sindicat. No ha de tindre molt d’interés en conèixer l’opinió del sindicat majoritari. Per n’hi ha més, el sindicat ha demanat la compareixença del conseller en nombroses negociacions i ell s’ha negat expressament. Li importa més la seua imatge que el debat sobre solucions reals als problemes reals. Si el conseller té alguna proposta concreta, en compte de perdre el temps en declaracions públiques, que l’escriga i la presente immediatament a la Mesa Sectorial. Per cert, no és la millor manera d’encetar cap negociació amb la frase "con acuerdo o sin acuerdo", ja que denota un talant autoritari que en res propiciarà arribar a una bona solució.

Perquè no hi haja dubtes, L’STEPV-Iv exigeix la convocatòira urgent d’una Mesa Sectorial d’Educació per tractar sobre tot açò, a més d’altres temes que afecten al professorat interí. El sindicat adverteix que no va a consentir la desregulació de les borses de treball i la contractació directa de personal al marge dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, que és allò que tant li agrada de fer al departament d’Educació. Ni menys encara la privatització de la gestió de les borses.

València, 12 de gener de 2001


ASSEMBLEES PROFESSORAT INTERÍ

Benvolguda companya/benvolgut company:

Et convoquem a les assemblees comarcals que t’adjuntem per a tractar sobre diversos temes que són del teu interés.

En primer lloc, volem tractar sobre la situació de l’accés a la funció pública docent. Com sabràs el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport no vol modificar el Reial Decret 850/93 que regula l’accés als Cossos Docents en contra del criteris defensats pel propi MECD i algunes Comunitats Autònomes el curs passat. Ara vol mantindre’l a "capa i espasa". Davant d’aquesta situació, cinc sindicats (Confederació d’STEs, CIG, ELA, UGT i CSI-CSIF) hem arribat a un Acord a Madrid per defensar una posició comuna respecte a l’accés a la Funció Pública Docent. Us adjuntem el document signat per les cinc organitzacions sindicals. Aquest consisteix basicament en allò defensat històricament pel col.lectiu de professorat interí i el nostre sindicat. Ens congratulem que, ara, algunes organitzacions que ens han atacat sistemàticament per defensar un sistema d’accés diferenciat, hagen canviat de posició i defensen solucions reals per a resoldre la situació del professorat interí. Ara cal que continuem pressionant al Ministeri i a la Conselleria per aconseguir la modificació del sistema. Us adjumtem una tarjeta per enviar al MECD.

En segon lloc, volem informar-vos sobre la previsió de l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2001. La Conselleria ens va comunicar al mes d’octubre que pretenia convocar 2.000 places i, encara que no va donar més informació sobre la distribució de les places, als diferents mitjans de comunicació han declarat que volien convocar places de tots els Cossos Docents i de totes les especialitats.

També cal que tractem sobre els actes d’adjudicació, els d’enguany i els del curs proper. El sindicat no va compartir el sistema d’adjudicació utilitzat enguany per Educació per considerar que no reunia les suficients garanties procedimentals, cosa que s’ha evidenciat. Els responsables són tant l’Administració com aquelles organitzacions sindicals que van donar un suport tàcit al sistema. D’aquesta experiència hem de traure conclusions. La situació actual no pot continuar. L’Administració està obligada a negociar un sistema d’adjudicació de places que done suficients garanties al professorat interí. També volem deixar clar que no estarem d’acord amb alguna de les propostes anunciades en la premsa pel conseller Manuel Tarancón. El problema de la gestió de les borses no es pot solucionar privatitzant la seua gestió, ni manenint sistemes imposats. Cal seure i negociar la millora de les condicions de treball del professorat interí i el compliment dels Acords de Plantilles pel que fa a la substitució de les baixes.

Per acabar, dir-vos que l’Administració vol que els actes d’adjudicació siguen presencials per al Cos de Mestres i els Ensenyaments de Règim Especial i que per als Cossos de Professorat de Secundària i Tècnics de Formació Professional siguen per instància, sense conèixer les vacants.

Com veieu, hi ha moltes coses de les quals hem de parlar. Esperem la vostra assistència per abordar els temes col.lectivament i prendre les decisions adients tant pel que fa a les propostes de negociació com per a les mobilitzacions que hem de convocar per aconseguir les nostres reivindicacions.

València, 9 de gener del 2001

Ordre del dia:

  1. Situació de la modificació del sistema d’accés a la funció pública docent.
  2. Oferta ocupació pública any 2001.
  3. Adjudicacions de vacants i substitucions.

4. Torn obert de paraules

ALACANT

Dijous 25 gener. SEU SINDICAT. 18 h.

ELX

Dimecres 24 gener. CP CERVANTES. 18 h.

ALGORFA

Dimecres 24 gener. CP CERVANTES. 18 h.

PEDREGUER

Dimecres 24 gener. CP L’ALFÀS. 18 h.

LA VILA JOIOSA

Dimarts 23 gener. CP HISPANITAT. 18 h.

ALCOI

Dijous 25 gener. SEU SINDICAT. 18 h.

ELDA-PETRER

Dijous 25 gener. IES AZORIN. 18 h.

VINARÒS

Dimarts 23 gener. CP L’ASSUMPCIÓ. 17,30 h.

CASTELLÓ

Dimecres 24 gener. SEU SINDICAT. 18 h.

LA VALL D’UIXÓ

Dijous 25 gener. CP LA MOLETA. 17,30 h.

MONTANEJOS

Dimecres 24 gener. CP ALTO MIJARES. 13 h.

SAGUNT-PORT

Dijous 25 gener. CP MEDITERRANI. 18 h.

GANDIA

Dimarts 23 gener. SEU SINDICAT. 18 h.

REQUENA

Dimarts 23 gener.CP LUCIO GIL FAGOAGA.18h.

VALÈNCIA

Dimecres 24 gener. SEU SINDICAT. 18 h.

ALZIRA

Dimarts 23 gener. SEU SINDICAT. 18 h.

AYORA

Dimecres 24 gener. IES AYORA. 13 h.

CHESTE

Dimarts 23 gener. IES nº 1. 10,30 h.

XÀTIVA

Dimarts 23 gener. SEU SINDICAT. 18 h.

ONTINYENT

Dimecres 24 gener. CP LLUÍS VIVES (Llombo). 18 h.

VILAMARXANT

Dimecres 24 gener. CP HORTA MAJOR. 13 h.

LLIRIA

Dimarts 23 gener. CP SANT MIQUEL. 17,30 h.


12-12-00 Convocatoria de la Mesa Sectorial - Ámbito Miniterio de Educación

Negociación del Real Decreto 850/93 sobre acceso y movilidad del personal docente.

Informan de la constitución de un grupo de trabajo de las comunidades para ver la modificación de este Decreto dentro de los límites que marca la LOGSE. El Subsecretario afirmó que le gustaba el decreto tal y como está. Los STEs presentamos, en nombre de 5 sindicatos (CIG, FETE, ELA, CSIF y STEs) un documento firmado en el que planteamos la derogación del Decreto y sus sustitución por otro (se adjunta el documento firmado). Como STEs planteamos la necesidad de que el decreto de acceso se trate y se acuerde en esta Mesa, pues es su responsabilidad por ser norma básica y no que se acuerde con las comunidades y se nos dé como cosa negociada; el Subsecretario se comprometió a seguir tratándolo con las comunidades y a traerlo a negociarlo a la Mesa.

PROPUESTA UNITARIA PRESENTADA EN LA MESA

Las organizaciones abajo firmantes, presentes en la Mesa Sectorial de Educación del Estado Formulan la siguiente propuesta respecto a la modificación del R.D. 850/93 sobre acceso y movilidad del persona! docente y en especial para abordar la problemática del profesorado interino y contratado.

Introducción

La aplicación de la LOGSE significó un aumento muy importante del número de profesorado interino y contratado en los últimos cursos, produciéndose una excesiva inestabilidad laboral y un importante aumento de la precariedad laboral en el conjunto del sistema educativo del estado español.

Con el fin de solucionar esta situación es preciso abordar un nuevo sistema de acceso a la función pública docente que tenga carácter de excepcional y transitorio y permita resolver la estabilidad laboral de este colectivo, poniendo en marcha a la vez los mecanismos precisos para que el carácter de interino/a tenga en el futuro una consideración de ocasional y excepcional en el ordenamiento de la función pública docente de las diferentes administraciones educativas.

Para esto debe abordarse una doble vía de acceso a la función pública docente que establezca un acceso diferenciado a la función pública docente para el profesorado interino y contratado, que tenga carácter excepcional y transitorio:

Es decir un sistema de acceso para el profesorado que ya tiene demostrado su capacidad docente teniendo prestado servicios a las administraciones educativas y otra para el resto de aspirantes al ingreso en la docencia. Para que tenga virtualidad y el menor riesgo legal de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, tiene que ser de rango de ley (puede ser en la ley de acompañamiento esta posibilidad de encaje en la ley de acompañamiento es al ser un tema de personal y plantillas). El carácter de excepcionalidad de la situación permitiría que el procedimiento se aplicara en varias convocatorias para absorber a todo el colectivo (la ley marcaría la excepcionalidad de la situación y para poder aplicarse a todo el colectivo tendría que efectivizarse en varias convocatorias, P.C. 3 convocatorias). Evidentemente tendrían que convocarse un numero de plazas que permitan absorber a todo el colectivo con la gradación temporal correspondiente.

Justificación Jurídica de la Propuesta

· Las llamadas pruebas restringidas constituyen, por lo general, un procedimiento contrario al art.23.2 de la C.E., excepto que puedan aparecer como un remedio razonable y proporcionado delante de situaciones excepcionales. o rigurosamente justificadas.

Sentencias de! TC:27/9l de 14 de Febrero, 151/92 de 19 de Octubre. 60/94 de 28 de Febrero, 50/86 de 23 de Abril.

· la valoración máxima de los servicios prestados por personal interino o contratado es de un máximo del 45 % de la puntuación total:

Sentencias del T.C. 50/86 de 23 de Abril. 67/89 de 18 de Abril. Prescripción del efecto llamado "mochila",

· Contraria a la Constitución es la integración automática "ore legis" en el funcionariado del personal contratado e interino.

Sentencia do T.C: 302/93 de 21 de Octubre.

Propuesta:

· Derogación del R.D. 850/ 93; Siendo sustituido por una prueba vinculada a la práctica docente , modificando y simplificando los temarios actuales. Esta prueba, en la etapa excepcional y transitoria, no tendrá carácter eliminatorio para el profesorado interino y contratado que opte por el acceso diferenciado.

· Procedimiento de acceso diferenciado en la misma convocatoria. La prueba, en esta etapa excepcional y transitoria, no tendrá carácter eliminatorio para el profesorado interino y contratado que opte por el acceso diferenciado. Los méritos (en los que la parte más importante serian los servicios prestados a las Admons. Educativas) a sumar después de realizada la prueba, que serán los máximos posibles ( según nuestra lectura de las sentencias del T.C. 45% para méritos- servicios prestados y el 55 0/o para la prueba).

· Una única convocatoria con acceso diferenciado, con doble vía, sería para evitar problemas jurídicos ( una parte de las plazas ofertadas, la mayoría, serían para los/las que prestaron servicios y la otra parte, reposición efectivos, jubilación seria para los/las que non prestaran servicios). Temporalización de las plazas ofertadas para cubrir el conjunto de interinos/as actuales en este procedimiento transitorio y excepcional.

 

En Madrid a 12 de Diciembre del 2000


Sobre les Borses de treball i l'inici del curs escolar 2000-2001.

El sindicat discrepa del conseller Manuel Tarancón.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ix al pas de les declaracions del conseller de Cultura i Educació, Manuel Tarancón, sobre les borses de treball i les substitucions del professorat del centres educatius.

Per a l'STEPV-Iv els problemes de personal que n'hi ha hagut al llarg de l'inici del curs escolar, sobre tot als Instituts d'Educació de Secundària, han estat per la deficient planificació i organització del curs escolar per part dels responsables educatius valencians i pel sistema informàtic d'adjudicació de vacants que es va instaurar, en contra de la majoria de les organitzacions sindicals, per al professorat sense destinació definitiva dels diferents cossos docents de secundària.

Respecte del sistema informàtic és responsabilitat directa del propi conseller la decisió d'instaurar aquest sistema. La representació majoritària del professorat es va oposar en la negociació per la manca de garanties procedimentals i per considerar que suposava una involució per al sistema educatiu. Ara, mesos després s'ha constatat que l'anàlisi que va fer l'STEPV-Iv era correcte. El procés informàtic ha motivat que s'allargarà la dotació de professorat fins el mes de novembre. Per tant, una decisió equivocada, presa directament pel conseller, ha suposat greus problemes en la dotació de professorat als IES. El sindicat considera que amb un sistema presencial fet al mes de juliol s'haguren evitat tots els problemes que hem tingut a l'inici del curs escolar.

A més a més, el sindicat ja va anunciar al mes d'abril que en algunes especialitat del Cos de Mestres i dels diversos cossos docentes de Secundària feia falta professorat. Doncs bé, cap responsable de l'Administració Educativa va tindre en compte les nostres previsions. Si s'haguera tingut en compte aquestes demandes, des del mes d'abril fins el mes de setembre s'haguera pogut realitzat el treball administratiu corresponent per a avançar-se a la manca de professorat que s'ha detectat en aquestes mateixes especialitats.

Per altra part, altre dels problemes que l'STEPV-Iv ha denunciat reiteradament és la manca de personal en la Direcció General de Personal i en les tres Direccions Territorial de Cultura i Educació per poder gestionar tot allò relacionat amb els 43.000 professors i més de 1.600 centre docents valencians. Per a l'STEPV-Iv és necessari que es dote de personal suficient els serveis de personal, si es pretén fer una gestió racional, atendre el sistema educatiu com cal i respectar els drets laborals del personal que hi treballa a les dependències abans esmentades. Qualsevol actuació que no tinga en compte aquesta situació suporarà no resoldre els problemes actuals de gestió de personal.

Respecte a l'acord del 1993 que el conseller considera obsolet, caldria que concretara en quins aspectes és obsolet, ja que l'STEPV-Iv considera que el problema no és l'acord de 1993. Aquest ha intentat exculpar-se en les seues pròpies responsabilitats i "tirar balons fora". L'acord consisteix bàsicament en l'ordenació del personal interí i el manteniment d'aquest professorat en les borses. Les demés coses que argumenta Manuel Tarancón no tenen a veure amb l'acord sinó amb la planificació i organització de cada curs escolar.

Ara bé, si l'Administració pretén desregular les borses de treball, privatitzar la seua gestió o empitjorar les condicions de treball del personal interí, tindrà enfront al nostre sindicat. També cal recordar que els temes laborals són competència de la Mesa Sectorial d'Educació i que cap altre àmbit està legitimat per negociar-les.

Sobre la planificació del curs escolar, cal dir que l'Administració Educativa no inicia el seu treball amb temps suficient per arribar a l'1 de setembre amb tot el curs engegat correctament. I açò succeix malgrat les reiterades exigències dels sindicat per actuar d'altra manera.

Altre aspecte que el sindicat considera que cal combatre l'actual situació de precarietat laboral, mitjançant la reforma de l'actual sistema d'accés a la funció pública docent, permitint l'accés d'aquest professorat a la condició de funcionariat de carrera.

Per acabar, el sindicat afirma que els problemes que n'hi ha hagut sols són imputables a la deficient gestió de personal i a la manca de planificació i d'organització del curs escolar per part de l'Administració Educativa.

València, 30 de novembre de 2000.

 

ASSEMBLEA PROFESSORAT INTERÍ
     

Dissabte 16 de desembre de 2000
Inici : 10,30 hores- Acabament : 14,30 hores.
I.E.S.LUÍS VIVES de VALÈNCIA
c/Sant Pablo (enfront de l'estació de RENFE). 

Ordre del dia:

Situació de la modificació del sistema d’accés a la funció pública valenciana.
Situació del professorat interí i de les borses de treball.
Actes d’adjudicació de vacants per al curs 2001-2002.
Torn obert de paraules.

Esperem la teua assistència.

València, 29 de novembre de 2000.


Sobre l’Oferta d’Ocupació Pública Docent
Per un accés diferenciat del professorat interí

La Mesa Sectorial d’Educació del 4 d’octubre va tractar, entre d’altres, l’Oferta d’Ocupació Pública Docent. La Direcció General de Personal va manifestar la intenció de convocar per a l’any 2001 més de 2000 places corresponents als cossos docents, sense concretar-ne la distribució. La convocatòria, segons Conselleria, no presentarà cap modificació substancial respecte de la convocatòria d’enguany. Per tant, no s’exigirà el requisit lingüístic ni es modificarà el Reial Decret 850/1993 que regula l’actual sistema d’accés a la funció pública docent.

El manteniment de l’actual model d’Oferta d’Ocupació trenca les expectatives creades el curs passat per la pròpia Administració, quan manifestava la voluntat de modificar el sistema d’accés. Cal recordar que la Conferència Sectorial d’Educació, on està representat el Ministeri i les Administracions autonòmiques, va tractar la modificació de l’actual sistema d’accés quan les propostes ja estaven avançades. El nou model pretenia augmentar el pes de l’experiència docent en la fase de concurs i es canviaven les proves actuals per altres on pesava més la pràctica docent que la memorització mecànica del temari. L’aplicació d’aquestes modificacions es preveïa per a l’any 2001. Tot i això, el Sindicat va considerar aleshores que els canvis anunciats eren insuficients per al professorat interí.

A la Mesa Sectorial, l’STEPV-Iv ha condicionat l’Oferta d’Ocupació Pública anunciada a la modificació del Reial Decret —és a dir, al canvi del sistema d’accés— i a l’exigència del requisit lingüístic. Per al Sindicat és imprescindible i urgent l’establiment d’un nou sistema d’accés que solucione definitivament la problemàtica del professorat interí; amb l’actual sistema, aquest col·lectiu es veu abocat a competir amb els aspirants del torn lliure per les mateixes places. Cal per tant l’aprovació d’una doble via d’accés que diferencie entre places per a professorat interí i places per a la resta d’aspirants. Mentrestant, l’STEPV-Iv no acceptarà els plans de l’Administració sobre oferta d’ocupació pública ni sobre la convocatòria d’oposicions. Aquest Sindicat vol acabar amb l’elevada precarietat laboral del sector i la via que defensa és la consolidació en el seu lloc de treball de l’actual professorat interí. La Conselleria d’Educació i Cultura i la resta de les organitzacions sindicals mantenen una posició ben oposada: treure totes les places existents a concurs-oposició sense considerar la situació en que quedaria eventualment una part important dels interins i interines, i oferint-los com a única alternativa el concurs-oposició. Aquest és el motiu pel qual es va signar en 1999 un acord entre l’Administració i les organitzacions sindicals, a excepció de l’STEPV-Iv. La Conselleria argumenta, en dades no demostrades, que "de cada 100 places ofertades, el 50% les obté el professorat interí". Amb aquests càlculs de l’Administració, si ara ixen a oferta pública totes les places existents, la meitat del professorat interí podria quedar sense treball.

El Sindicat no comparteix aquesta forma de combatre la precarietat laboral —canviar uns treballadors i treballadores per altres, i enfrontar-los entre ells—, vol que els interins i interines, treballadors en precari del sistema educatiu, accedesquen al funcionariat de carrera, i que les persones aturades accedesquen a la funció pública, sense que ningú desplace a ningú.

Els acords de plantilles dels col·legis d’Educació Infantil i Primària (1996) i dels IES (1999) han suposat la creació d’un nombre important de llocs de treball que permeten, amb voluntat política, solucionar els problemes del professorat interí i faciliten l’accés del personal aturat al sistema. Cal ressenyar la corresponsabilitat històrica mantinguda per l’Administració educativa juntament amb la resta de forces sindicals, especialment d’UGT i CCOO, i que han desembocat en l’actual situació. A diferència de l’STEPV-Iv, els altres sindicats han pactat totes i cadascuna de les ofertes d’ocupació pública ofertades des de 1995 a 1999. Les acusacions contra l’STEPV-Iv d’aquestes direccions sindicals són intoxicacions que pretenen alçar una cortina de fum per amagar el fracàs en la solució del problema i la connivència amb el Govern. La consulta a les actes de les Meses de Negociació i a les hemeroteques serveix per il·lustrar sobre les distintes versions que abans i ara han defensat.

Si aquestes organitzacions pretenen acabar amb la precarietat laboral en Educació per tal d’estabilitzar les actuals plantilles —objectius que formen part de les reivindicacions de l’STEPV-Iv—, només cal que compleixen el seus propis programes electorals i que activen les mesures que faciliten l’accés del professorat interí a la funció pública docent. Però sembla que una cosa són les grans declaracions (programes electorals, esborrany del "Pacte per l’Educació") i una altra ben distinta la seua política diària.

El Sindicat considera que cal continuar lluitant per la defensa dels drets laborals i per aconseguir les reivindicacions del professorat interí: accés diferenciat a la funció pública docent. És la condició prèvia de l’STEPV-Iv a qualsevol oferta d’ocupació pública. Mentre això no siga possible, cal prendre d’altres mesures: un pacte d’estabilitat, l’equiparació laboral i econòmica al funcionariat de carrera, els actes presencials per a l’adjudicació de les vacants en tots els cossos docents (la Conselleria ha anunciat que vol instaurar el sistema informatitzat per a tothom). D’altra banda, no és precipitada l’exigència de mantindre la gestió de les borses de treball per evitar que siga traspassada a organismes aliens a la Conselleria, com el SERVEF o altres instàncies privades o mixtes. Per descomptat, les remuneracions corresponents a totes les vacants s’han d’abonar fins el 31 d’agost.

És sabut que la lluita històrica del col·lectiu d’interins i interines ha suposat avanços importants, com el manteniment de les borses de professorat interí o la continuïtat en el treball de la major part del col·lectiu, al contrari del que ha passat a d’altres Comunitats Autònomes. Com sempre ha defensat aquesta organització, no es pot abandonar en mans d’altres la gestió del nostre futur: hem de continuar defensant els nostres drets i les nostres reivindicacions. L’STEPV-Iv proposa de nou la mobilització del professorat interí per tal d’organitzar l’oposició a les pretensions de la Conselleria: les mesures de pressió han d’estar presents abans i al llarg dels imminents processos de negociació.


Sobre la Oferta de Empleo Pública Docente
Por un acceso diferenciado del profesorado interino

La Mesa Sectorial de Educación del 4 de octubre trató, entre otros, la Oferta de Empleo Público Docente. La Dirección General de Personal manifestó la intención de convocar para el año 2001 más de 2000 plazas correspondientes a los cuerpos docentes, sin concretar la distribución. La convocatoria, según la Conselleria, no presentará ninguna modificación sustancial respecto de la convocatoria de este año. Por tanto, no se exigirá el requisito lingüístico ni se modificará el Real Decreto 850/1993 que regula el actual sistema de accéso a la función pública docente.

El mantenimento del actual modelo de Oferta de Empleo trunca las expectativas creadas el curso pasado por la propia Administración, cuando manifestava la voluntad de modificar el sistema de acceso. Hay que recordar que la Conferencia Sectorial de Educación, donde está representado el Ministerio y las Administraciones autonómicas, trató la modificación del actual sistema de accéso cuando las propuestas ya estaban avanzadas. El nuevo modelo pretendia aumentar el peso de la experiéncia docente en la fase de concurso y se cambiaban las pruebas actuales por otros donde pesaba más la práctica docente que la memorización mecánica del temario. La aplicación de estás modificación se preveia para el año 2001. Con todo, el Sindicat va cosiderar entonces que los cambios anunciados eran insuficientes para el profesorado interino.

En la Mesa Sectorial, el STEPV-Iv condicionó la Oferta de Ocupación Pública anunciada a la modificación del Real Decreto —és a decir, al cambio del sistema de acceso –y a la exigencia del requisito lingüístico. Para el Sindicato es imprescindible y urgente el establimento de un nuevo sistema de acceso que solucione definitivamente la problemática del profesorado interino; con el actual sistema, este colectivo se ve obligado a competir con los aspirantes del turno libre por las mismas plazas. Es necesaria la aprobación de una doble via de acceso que diferencie entre plazas para el profesorado interino y places para el resto de aspirantes. Mientras tanto, el STEPV-Iv no acceptará los planes de la Administración sobre la oferta de ocupación pública ni sobre la convocatoria de oposiciones. El sindicato quiere acabar con la elevada precariedad laboral del sector y la via que defiende es la consolidación en su puesto de trabajo del actual profesorado interino. La Conselleria de Educación y Cultura y el resto de las organizaciones sindicales mantienen una posición bien opuesta: sacar todas las plazas existentes a concurso-oposición sin considerar la situación en que quedaria eventualmente una parte importante de los interinos e interinas, y ofrecerlos como única alternativa el concurso-oposición. Ese fue el motivo por el cual se firmó en 1999 un acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales, a excepción del STEPV-Iv. La Conselleria argumenta, con datos no demostrados, que "de cada 100 plazas ofertadas, el 50% las obtiene profesorado interino". Con estos cálculos, si ahora saleisen a oferta pública todas las plazas existentes, la mitad del profesorado interino podria quedar sin trabajo.

El Sindicato no comparte esta forma de combatir la precariedad laboral —cambiar unos trabajadores y trabajadoras por otros, y enfrentarlos entre ellos—, quiere que los interinos e interinas, trabajadores en precario del sistema educativo, accedan al funcionariado de carrera, y que las personas paradas accedan a la función pública, sin que nadie desplace a nadie.

Los acuerdos de plantilas de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria (1996) y de los IES (1999) han supuesto la creación de un número importante de puestos de trabajo que permiten, con voluntad política, solucionar los problemas del profesorado interino y facilitan el acceso del personal parado al sistema. Hay que destacar la corresponsabilidad histórica mantenida por la Administración educativa juntamente con el resto de fuerzas sindicales, especialmente de UGT y CCOO, y que han desembocado en la situación actual. A diferencia del STEPV-Iv, los otros sindicatos han pactado todas y cada una de las ofeertas de empleo ofertados desde 1995 a 1999. Las acusaciones contra el STEPV-Iv de estas direcciones sindicales son intoxicaciones que pretenden levantar una cortina de humo para esconder el fracaso en la solución del problema y la connivéncia con el Gobierno. La consulta a las actas de las Mesas de Negociación y a las hemerotecas sirven para ilustrar sobre las distintas versiones que antes y ahora han defendido.

Si estas organizaciones pretenden acabar con la precariedad laboral en Educación para estabilizar las actuales plantillas —objectivos que forman parte de las reivindicaciones del STEPV-Iv—, sólo tienen que cumplir sus propios programas electorales y que activan las medidas que facilitan el acceso del profesorado interino a la función pública docente. Pero parece que una cosa son las grandes declaraciones (programas electorales, borrador del "Pacto por la Educación") y otra bien distinta su política diaria.

El Sindicato considera que hay continuar luchando para la defensa de los derechos laborales y para conseguir las reivindicaciones del profesorado interino: acceso diferenciado a la función pública docente. Es la condición previa del STEPV-Iv con cualquier oferta de ocupación pública. Mientras eso no sea posible, hay que tomar otras medidas: un pacto de estabilidad, la equiparación laboral y económica al funcionariado de carrera, los actos presenciales para la adjudicación de las vacantes en todos los cuerpos docentes (la Conselleria ha anunciado que quiere instaurar el sistema informatizado para todos). De otra parte, no es precipitada la exigencia de mantener la gestión de las bolsas de trabajo para evitar que sea traspasada a organismos ajenos a la Conselleria, como el SERVEF u otras instancias privadas o mixtas. Por descontado, las remuneraciones correspondientes a todas las vacantes se han de abonar hasta el 31 de agosto.

Es sabido que la lucha histórica del colectivo de interino e interinas ha supuesto avances importantes, como el mantenimiento de las bolsas de profesorado interino o la continuidad en el trabajo de la mayor parte del colectivo, al contrario de lo que ha pasado en otras Comunidades Autónomas. Como siempre ha defendido el sindicato, no se puede abandonar en manos de otros la gestión de nuestro futuro: hemos de continuar defendiendo nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. El STEPV-Iv propone de nuevo la movilización del profesorado interino para organitzar la oposición a las pretensiones de la Conselleria: las medidas de presión han de estar presentes antes y ahora y a los largo de los inminentes procesos de negociación.


24 octubre. Informació de les Borses:

Criteris de funcionament de les borses especials

El passat 24 d’octubre de 2000, va tindre lloc la reunió de la Comissió Paritària de Seguiment de l’Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d’Interinitat, amb l’ordre del dia següent:

  1. Atenció de necessitats derivades d’esgotament de borses de treball de determinades especialitats (FP i altres).
  2. Precs i preguntes.

Tot seguit, l’Administració ens va presentar el document següent: <<INSTRUCCIONES SOBRE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO EN REGIMEN DE INTERINIDAD EN LA FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA Y EN LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS>>. El sindicat va criticar a l’Administració per no donar-nos el document amb anterioritat per poder-lo estudiar i realitzar una anàlisi convenient amb temps.
Pel que fa a les esmenes del document d’INSTRUCCIONS, l’Administració accepta que el termini de presentació d’instàncies no siga de tres dies, sinó de cinc. Pel que fa a la baremació, es modifica l’experiència laboral de dos punts a cinc punts en centres sostinguts amb fons públics, amb la demostració del contracte en la mateixa especialitat.
L’STEPV es va oposar a la relització de l’entrevista, pel seu caire subjectiu. Per contra l’Administració va exposar que per a la Formació Professional Específica calia una demostració de continguts a través de preguntes concretes i, sols va acceptar que les Ensenyances Artístiques pogueren presentar els seus mèrits artístics amb un màxim de cinc punts i l’anul·lació de l’entrevista. No ho va acceptar per a la Formació Professional Específica. En aquest punt cal dir que la Comissió de selecció es compondrà: per un Director/a Territorial o persona en qui delegue; un Inspector d’Educació; dos Directors de centres afectats o persona en qui deleguen; el Cap de la Secció de Personal o persona amb qui delegue. Un representant sindical, sense vot, de les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial.
L’STEPV va demanar que el requisit lingüístic tinguera la seua corresponent puntuació dins la baremació, a la qual cosa es va oposar l’Administració i tan sols el va reconéixer pel que fa a la tria de la plaça concreta.
Per concloure, cal dir que l’Administració justifica aquest procediment d’URGENT per la falta de professorat específic en aquelles borses en què s’han quedat buides i que és difícil trobar persones que puguen cobrir aquestes vacants.
Us recomanem esteu en contacte amb el sindicat per tindre informació pubtual sobre les possibles convocatòries que es facen.


Persones afiliades: També us volem recordar que per ser més eficaços en la nostra acció sindical és necessari que ens comuniqueu quina és la vostra destinació aquest curs escolar.

 tornar < començament / pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >