PROFESSORAT INTERÍ 

curs 2003 / 2004

 tornar a index professorat interí                                   veure notícies curs 2002/2003

   

"ningú no ens regalarà res"

El futur del professorat interí sols depén del professorat interí. Participa!!

Pàgina del nou Reial Decret pel qual se regula l'accés


15/06/04 La Direcció General de Personal de la Conselleria d’Educació es nega a millorar les condicions laborals del professorat interí per al proper curs
Proposta completa de millores presentades per STEPV
23/05/04

STEPV contesta las declaraciones del conseller Gonzalez Pons sobre la Oferta de Empleo Público en el sector Docente

19/05/04

Conselleria es nega a millorar les condicions laborals del professorat interí

15/05/04

STEPV-IV demana un pacte d’estabilitat que contemple millores laborals per al professorat interí

30/04/04

Aprovada l'oferta pública d'ocupació 2004, sense el suport de l'STEPV

10/02/04

Concentració del 9 de febrer

29/01/04

Per la millora de l'acord de l'any 1993 assemblea-concentració 9 de febrer 18 hores

21/01/04

País Valencià: OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA i PACTE D'INTERINATGE

9/01/04

L’STEPV-IV ha convocat una concentració de professorat interí per al dia 14

5/01/04

Informacions més de gener. Assemblees del 21 al 29 de gener


18/12/03

Mesa Sectorial d'Educació de 18/12/03. Oferta Pública d'Ocupació. Pacte d'interins

 

500 interins i interines s'han concentrat en la Conselleria
La vaga convocada per l'STEPV-iv i FETE- UGT ha tingut un seguiment del 75 %.
FETE-UGT i STEPV convoquem jornada de vaga el 16 de desembre
11/12/03. STEPV-Iv critica al MECD per imposar el Reial Decret sense el suport de cap sindicat
11/12/03. El MECD da por cerrada la negociación de sistema de acceso dando la espalda al profesorado interino
10/12/03. Varis centenars de p. interí s'han concentrat a Alacant, Castelló i València convocats per FETE-UGT i STEPV-Iv

    
 

Per la retirada del nou projecte de Reial Decret i per la doble via, dimarts 2/12: Vaga i concentració a Madrid

18/11/03

Convocatòria d'assemblees. Contra el Reglament d'accés.  Per un procés extraordinari. Per l'estabilitat

12/11/03

CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv convoquen una concentració per exigir la doble via i l'estabilitat del professorat interí

11/11/03

Valoració de STEs-Intersindical 

11/11/03

Resum del projecte de reglament

05/11/03

Negociacions amb el MECD: Convocatòria d'assemblees

05/11/03

CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv rebutgen el nou Reial Decret 

31/10/03

El MECD rehúsa regular un acceso diferenciado para el profesorado interino

27/10/03

Proyecto de reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la ley orgánica de calidad de la educación

23/10/03

Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv rebutgen el nou Reial decret que regula l'accés a la funció pública docent. 

16/10/03

Manifest: La Confederació d’ STEs-i davant el projecte de reial decret
¿Què volem, què necessita el col·lectiu del professorat interí?

13/10/03

Nou projecte de Reial Decret d’ingrés i accés als cossos docents

23/09/03

Notícies i novetats. Convocatòria d'assemblees d'octubre

18/09/03

Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-IV demanen solucions reals a la problemàtica del professorat interí

1/08/03

Els sindicats demanen un pla d'estabilitat i l'accés a la condició de funcionari d'aquest professorat.

1/08/03

Veure: "Plan de estabilidad laboral, promoción profesional y modernización de la administración autonómica"


   

La Direcció General de Personal de la Conselleria d’Educació es nega a millorar les condicions laborals del professorat interí per al proper curs

L’STEPV-Iv en la reunió celebrada amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha proposat la negociació de millores en la gestió de les borses de treball i de millores en les condicions de treball del professorat interí.

El Sindicat considera que independentment de que cal renegociar una millora substancial de l'Acord de Professorat Interí de l'any 1993, ara, abans de l'acabament del curs escolar i de les adjudicacions de places vacants cal millorar determinats aspectes sota la base de:

 1. El professorat interí pel fet d’haver prestat serveis a l’administració té preferència al treball.
 2. El professorat interí ha de tenir els mateixos drets i se li podran exigir els mateixos deures que al professorat funcionari,

En concret, el Sindicat ha demanat:

-La millora de la gestió de les borses de treball per cobrir immediatament totes les substitucions que es produesquen. Açò passa perquè s’incremente el personal que hi treballa, per utilitzar les noves tecnologies per a comunicar les baixes dels centres, per fer més assequible i transparent la informació al professorat interí, per revisar el sistema actual de "cupos" que s’assignen als serveis territorials, etc.

-La comarcalització de les substitucions, de forma que aquestes es puguen cobrir immediatament.

-La voluntarietat en la petició de les vacants de secundària dels centres de Reeducació i dels Centres d’Educació Especial.

-El pagament dels mesos de l'estiu.

-Les millores socials per al professorat interí en assumptes com excedències, permisos i llicències i formació.

-La consideració de la situació del professorat interí amb minusvalidesa reconeguda (superior al 33%).

Totes aquestes propostes han estat rebutjades per la Direcció General de Personal que s'ha negat a modificar i millorar tant la gestió de les borses de treball com les condicions de treball del professorat interí.

El Sindicat proposarà demà, en la Mesa de Portaveus, que ja que la Direcció General de Personal no ha volgut acceptar cap de les propostes presentades, siga el conseller d'Educació qui faça seues les propostes i les accepte per tal que es puguen aplicar en els propers actes d'adjudicació del mes de juliol.

 

València, 15 de juny de 2004.

 

Proposta completa de millores presentades per STEPV

 

Propostes de millores parcials a l’Addenda del Professorat Interí.

Independentment de que cal renegociar una millora substancial de l’Acord i les condicions laborals del professorat interí sobre les següents bases:

 1. El professorat interí pel fet d’haver prestat serveis a l’administració té preferència al treball.
 2. El professorat interí ha de tenir els mateixos drets i se li podran exigir els mateixos deures que al professorat funcionari, per als propers actes d’adjudicació cal arreplegar tota una sèrie de reivindicacions que el professorat interí ens està demandant. Aquestes demandes es concreten en:

- Cal millorar la gestió de les borses de treball per cobrir immediatament totes les substitucions que es produesquen. Açò passa perquè s’incremente el personal que hi treballa, per utilitzar les noves tecnologies per a comunicar les baixes dels centres, per fer més assequiblei transparent la informació al professorat interí, per revisar el sistema actual de "cupos" que s’assignen als serveis territorials, etc.
- Cal comarcalitzar les substitucions, de forma que aquestes es puguen cobrir immediatament.
- Les vacants dels centres de Reeducació han de ser voluntàries.
- Les vacants de secundària dels Centres d’Educació Especial han de ser voluntàries.
- Tota vacant, independenment del moment en què es produesca, ha de comportar necessàriament el cobrament de l’estiu.
- Les vacants que siguen el resultat d’una excedència per maternitat d’una funcionària o d’un funcionari han d’estar marcades perquè el professorat interí sàpia que el funcionariat es pot incorporat en qualsevol moment.
- Quan a una professora interina li coincidesca una part del permís maternal amb les vacances del més d'agost, aquest més s'ha de poder recuperar com a vacances, tal i com es fa en les funcionaries de carrera.
- Les vacants i substitucions presentades per l’Administració han d’incorporar la major informació possible perquè el professorat puga fer-se una idea, el més exacta possible, sobre la vacant.
- Les substitucions que comporten la no incorporació del professor o professora durant el mesos de juliol i agost han de comportar el cobrament d’aquests mesos per part del professorat interí.
- El professorat interí ha de poder:

- demanar excedència (per un any) per cura de familiars majors en el mateix acte d’adjudicació.
- demanar excedència (per un any) per cura de fills menors de 3 anys en el mateix acte d’adjudicació.
- excloure’s durant un any de la borsa de treball sempre que es demane prèviament als actes d’adjudicació.
- accedir als permisos i llicències, en les mateixes condicions que el funcionariat de carrera.
-accedir als plans de formació de l'Administració Valenciana.

-El professorat interí amb minusvalidesa reconeguda (superior al 33%) ha de poder:

-triar places de nova creació després d’haver triat la seua.
-renunciar al mateix acte d’adjudicació o a una plaça adjudicada sense ser exclòs de la borsa.
-Qualsevol canvi de vacants adjudicades per motius justificats ha de passar necessàriament per la Comissió de Seguiment.
-El professorat interí que té una vacant adjudicada i no s’incorpora al seu lloc de treball per una baixa justificada, ha de poder mantenir la vacant adjudicada fins que se li acabe la baixa.
-L’Administració ha d’establir un Pla de Formació en valencià per al professorat interí que no té la titulació.

València, 15 de juny de 2004.

 


 

STEPV contesta las declaraciones del conseller Gonzalez Pons sobre la Oferta de Empleo Público en el sector Docente

El sindicato considera que la oferta de empleo de 8300 plazas en los próximos 3 años con el actual sistema de acceso a la función Pública, aprobado por el Partido Popular, supondrá que una parte importante de profesorado interino deje de trabajar.

El sindicato intentará que esta decisión unilateral de la conselleria de cultura no se lleve adelante, ya que en caso contrario propondrá al colectivo de interinos y a otras organizaciones sindicales la convocatoria de movilizaciones en el sector docente.

Para el STEPV es necesario la negociación de un pacto de estabilidad para el profesorado interino que garantice su continuidad en el trabajo y la mejora de las condiciones laborales. También considera urgente la modificación del actual sistema de acceso a la Función Pública Docente que aprobó el Partido Popular sin el apoyo de ningún sindicato ni del resto de partidos políticos.

El sindicato propone un sistema de acceso que permita al profesorado interino acceder a la condición de funcionario de carrera.

Respecto a la paralización de la LOCE el sindicato pide al conseller que deje de hacer política partidista y de crear confusión entre la comunidad educativa y apueste por una Educación Pública de Calidad mediante mayores inversiones en el sistema publico.

Valencia 23 de mayo de 2004


 

La Conselleria d’Educació es nega a millorar les condicions laborals del professorat interí per al proper curs

L’STEPV-Iv (Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana), en la reunió celebrada amb la Conselleria, ha proposat la negociació d’un pacte d’estabilitat que garantesca la continuïtat en el treball del professorat interí i les seues millores laborals.

Hem proposat tota una sèrie de mesures per acabar amb la precarietat laboral que soporta aquest col·lectiu entre les quals destaquem les següents: el compromís de que el professorat interí treballe cada any, com a mínim, el mateix temps que el curs anterior, avançant així cap a l’estabilitat laboral, l’equiparació retributiva i la concessió de permisos, llicències, excedències i permutes en les mateixes condicions que el funcionariat de carrera, el manteniment dels actes d’adjudicació presencials, la possibilitat de restricció de província per a la petició de vacants a tot el col·lectiu i l’establiment d’àmbits territorials inferiors a la província –zones o comarques- per cobrir les substitucions, el pagament de l’estiu per a les persones que treballen un mínim de 165 dies i l’establiment d’un Pla de Formació en valencià per al professorat que no té la titulació.

José Antonio Rovira, Director General de Personal, ha manifestat que, a aquestes altures del curs, no està disposat negociar res que modifique les condicions actuals.

Les millores demanades pels sindicats no són noves i ens ha sorprés la decisió presa unilateralment per José Antonio Rovira, ja que des de fa més d'un any, tant l'Administració com els Sindicats, volien abordar aquestes qüestions abans de la finalització d'aquest curs.

El sindicat ha deixat la porta oberta a l'Administració per poder negociar, si més no, algunes de les millores proposades abans de la finalització d'aquest curs per tal que tinguen una aplicació immediata, i abordar, durant el curs següent, un pacte global sobre les condicions laborals del professorat interí.

 

València, 18 de maig de 2004

 


 

STEPV-IV demana un pacte d’estabilitat que contemple millores laborals per al professorat interí

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-IV) proposa proposat la negociació d’un pacte d’estabilitat que garantesca la continuïtat en el treball del professorat interí i les seues millores laborals.

Entre les mesures proposades pel Sindicat per acabar amb la precarietat del seu treball es troben:

 • El compromís que el professorat interí treballe cada any el mateix temps, com a mínim, que el curs anterior, avançant cap l'estabilitat laboral.
 • El cobrament de sexennis i triennis.
 • La concessió de permisos, llicències, excedències i permutes en les mateixes condicions que al funcionariat de carrera.
 • El manteniment dels actes d'adjudicació presencials.
 • La possibilitat de restricció de província per a la petició de vacants a tot el col.lectiu. L'establiment d'àmbits territorials inferiors a la província -zones o comarques- per les substitucions.
 • El pagament de l'estiu per a les persones que treballen 165 dies.
 • L'establiment d'un Pla de Formació en valencià per al professorat interí que no té la titulació.
 • L'accés als plans de formació de l'Administració Valenciana.

El Sindicat espera que en la Mesa Sectorial d’Educació que s’ha de celebrar la propera setmana, la Generalitat Valenciana tinga sensibilitat envers el professorat interí que treballa als centres públics i accepte la negociació del pacte d’estabilitat i de les millores laborals.

València, 15 de maig de 2004.

 


 

Concentració del 9 de febrer

Hui, dilluns 9 de febrer, un grup de professores i professors interins s’han concentrat per exigir la millora de les condicions laborals, l’estabilitat i l’accés del professorat interí en els Serveis Territorials d’Educació d’Alacant i Castelló i en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de València.

Una comissió del professorat concentrat i de l’STEPV-Iv, sindicat convocant, s’ha reunit amb representants de l’Administració Educativa per traslladar-li les seues reivindicacions. El Sindicat valora negativament la resposta donada per aquests.

El Sindicat ha proposat la negociació d’un acord que englobe tant l'oferta pública d'ocupació com la millora de les condicions de treball del professorat interí. Per al sindicat l'oferta d'ocupació hauria de ser igual a les previsions d'augment de plantilla per al curs vinent, és a dir les places de reposició: jubilacions, noves creacions de llocs de treball,... D'eixa forma es podrà garantir la continuïtat en el treball de tot el professorat interí.

Per altra part, el Sindicat proposa diverses mesures per acabar amb la precarietat del seu treball:

 • El compromís que el professorat interí treballe cada any el mateix temps, com a mínim, que el curs anterior, avançant cap l'estabilitat laboral.
 • El cobrament de sexennis i triennis.
 • La concessió de permisos, llicències, excedències i permutes en les mateixes condicions que al funcionariat de carrera.
 • El manteniment dels actes d'adjudicació presencials.
 • La possibilitat de restricció de província per a la petició de vacants a tot el col.lectiu. L'establiment d'àmbits territorials inferiors a la província -zones o comarques- per les substitucions.
 • El pagament de l'estiu per a les persones que treballen 165 dies.
 • L'establiment d'un Pla de Formació en valencià per al professorat interí que no té la titulació.
 • L'accés als plans de formació de l'Administració Valenciana.

El Sindicat critica la manca de sensibilitat de la Generalitat Valenciana envers el professorat interí que treballa als centres públics, per contra en d’altres sectors la mateixa Administració valenciana ha negociat i ha arribat a acords per resoldre millores per al personal interí.

Per acabar, el Sindicat demana a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que canvie la seua política de personal i resolga la situació de precarietat del professorat interí.

València, 9 de febrer de 2004

 


 

Per la millora de l'acord de professorat interí de l'any 1993.
Convocatòries d'assemblees - concentracions. 4 i 9 de febrer

ver en castellano

El Sindicat ha proposat la millora de l'acord de professorat interí de l'any 1993. Les nostres propostes passen per equiparar les condicions laborals i econòmiques a les del funcionariat de carrera i per garantir l'estabilitat laboral del professorat interí. Les negociacions del Reial Decret sobre ingrés a la funció pública i de l'oferta d'ocupació pública docent de 2004 no han d'impedir la negociació de les condicions de treball del professorat interí. El Sindicat treballa per aconseguir l'accés a la funció pública però també per la millora del treball, les dues coses són compatibles i necessàries.

La nostra plataforma per millorar les condicions de treball es concreta en:

 • -La Conselleria de Cultura, Educació i Esport s'ha de comprometre a que el professorat interí treballe cada any el mateix temps, com a mínim, que el curs anterior. D'aquesta forma s'avança cap a l'estabilitat laboral.

 • -Cobrament de sexennis i triennis. Respecte dels primer punt cal modificar el decret i l'acord de sexennis signat per la resta dels Sindicat.

 • -Concessió de permisos, llicències, excedències i permutes en les mateixes condicions que al funcionariat de carrera.

 • -Manteniment dels actes d'adjudicació presencials.

 • -Tot el col.lectiu tindrà la possibilitat de restricció de província per a la petició de vacants. A més a més, es demana l'establiment d' àmbits territorials inferiors a la província -zones o comarques- per les substitucions.

 • -Pagament de l'estiu per a les persones que treballen 165 dies.

 • -Establiment d'un Pla de Formació en valencià per al professorat interí que no té la titulació.

 • -Accés als plans de formació de l'Administració Valenciana.

Tots aquests punt, han estat presentats a l'Administració Educativa per millorar l'acord de professorat interí de 1993. El Sindicat no comparteix l'obstinació de l'Administració per mantindre un text que tothom li reclama que es millore. Tampoc entenen que sindicats que signen acords d'estabilitat a d'altres Comunitats Autònomes, ací es neguen a avançar en eixa línia.

En definitiva, l'STEPV-Iv aposta per dignificar i millorar la situació del professorat interí, de tot el professorat interí.

Per altra part, cal assenyalar que l'oferta d'ocupació pública docent 2004 es negociarà els dies 5 i 10 de febrer. La primera proposta de l'Administració ha estat:

Cos de mestres: 1.100 places (totes les especialitats, a excepció de primària); Cos de Professorat de Secundària:700 places (totes les especialitats); Cos de Professorat Tècnic de Formació Professional:75 places (de la major part de les especialitats); Escoles Oficials d'Idiomes: 12 places (alemany, anglés, valencià); Conservatoris de Música: 59 places; Escoles de Dansa: 15 places.

El Sindicat considera que qualsevol oferta ha d'estar condicionada a la continuïtat en el treball del professorat interí.

Quan al nou Reial Decret per a l'accés a la funció pública docent, el MECD ha enviat la seua proposta al Consell Escolar Valencià perquè faça el corresponent dictàmen. Segons les darreres informacions que tenim estàs previst que es publique al BOE durant el mes de febrer. Caldrà estudiar el document una vegada estiga publicat, però ja sabeu que el MECD vol que en els concursos-oposicions d'enguany les proves s'ajusten a la nova normativa, encara que els temaris serien els antics. L'STEPV-Iv demanarà als partits polítics que es presenten a les eleccions del 14 de març que es comprometen a modificar el nou RD per possibilitar un nou sistema d'accés que contemple l'accés diferenciat.

Per tractar sobre tots aquests assumptes, per pressionar a l'Administració Valenciana, per exigir la millora de les condicions laborals de tot el professorat interí, l'estabilitat laboral i l'accés, us convoquem a les següents 

ASSEMBLEES-CONCENTRACIONS   

 


 

Por la mejora del acuerdo de profesorado interino del año 93

El Sindicato ha propuesto la mejora del acuerdo de profesorado interino del año 1993. Nuestras propuestas pasan por equiparar las condiciones laborales y económicas a las del funcionario de carrera y por garantizar la estabilidad laboral del profesorado interino. Las negociaciones del Real decreto sobre ingreso a la función pública y de la oferta de ocupación pública docente de 2004 no han de impedir la negociación de las condiciones de trabajo del profesorado interino. El Sindicato trabaja por conseguir el acceso a la función pública pero también por la mejora del trabajo, las dos cosas son compatibles y necesarias. 

Nuestra plataforma por mejorar las condiciones de trabajo se concreta en: 

-La Consellería de Cultura, Educación y Deporte se tiene que comprometer a que el profesorado interino trabaje cada año el mismo tiempo, como mínimo, que el curso anterior. de esta forma se adelanta hacia la estabilidad laboral. 

-Cobro de sexenios y trienios. Respeto del primer punto hace falta modificar el decreto y el acuerdo de sexenios firmado por el resto de los Sindicato. 

-Concesión de permisos, licencias, excedencias y permutas en iguales condiciones que al funcionario de carrera. 

-Mantenimiento de los actos de adjudicación presenciales. 

-Todo el colectivo tendrá la posibilidad de restricción de provincia para la petición de vacantes. Además, se pide el establecimiento de ámbitos territoriales inferiores a la provincia -zonas o comarcas- por las sustituciones. 

-Pago del verano para las personas que trabajan 165 días. 

-Establecimiento de un Plan de Formación en valenciano para el profesorado interino que no tiene la titulación. 

-Acceso a los planes de formación de la Administración Valenciana. 

Todos estos punto, han sido presentados a la Administración Educativa para mejorar el acuerdo de profesorado interino de 1993. El Sindicato no comparte la obstinación de la Administración por mantener un texto que todo el mundo le reclama que se mejore. Tampoco entienden que sindicatos que firman acuerdos de estabilidad en otras Comunidades Autónomas, aquí se niegan a adelantar en esa línea. 

En definitiva, el STEPV-Iv apuesta por dignificar y mejorar la situación del profesorado interino, de todo el profesorado interino.  
Por otra parte, hace falta señalar que la oferta de ocupación pública docente 2004 se negociará los días 5 y 10 de febrero. La primera propuesta de la Administración ha estado: 

Cuerpo de maestros: 1.100 plazas (todas las especialidades, a excepción de primaria); Cuerpo de Profesorado de Secundaria:700 plazas (todas las especialidades); Cuerpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional:75 plazas (de la mayor parte de las especialidades); Escuelas Oficiales de Idiomas: 12 plazas (alemán, inglés, valenciano); Conservatorios de Música: 59 plazas; Escuelas de Danza: 15 plazas. 
El Sindicato considera que cualquier oferta ha de estar condicionada a la continuidad en el trabajo del profesorado interino.  
En cuanto al nuevo Real decreto para el acceso a la función pública docente, el MECD ha enviado su propuesta al Consejo Escolar Valenciano para que haga el correspondiente dictamen. Según las últimas informaciones que tenemos está previsto que se publique en el BOE durante el mes de febrero.
Hará falta estudiar el documento una vez esté publicado, pero ya sabéis que el MECD quiere que en los concursos-oposiciones de este año las pruebas se ajusten a la nueva normativa, aunque los temarios serian los antiguos. el STEPV-Iv pedirá a los partidos políticos que se presenten a las elecciones del 14 de marzo que se comprometan a modificar el nuevo RD para posibilitar un nuevo sistema de acceso que contemple el acceso diferenciado. 
Para tratar sobre todos estos asuntos, para presionar a la Administración Valenciana, para exigir la mejora de las condiciones laborales de todo el profesorado interino, la estabilidad laboral y el acceso, os convocamos a las siguientes ASAMBLEAS-CONCENTRACIONES 

  


País Valencià: OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA i PACTE D'INTERINATGE
L'STEPV-Iv ha proposat a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que es tracte conjuntament l'Oferta d'Ocupació Pública Docent 2004 i el Pacte d'Interinatge. 
La resposta de l'Administració ha estat NEGATIVA. L'han justificada per la urgència en tancar la quantificació de les places per cossos i per especialitats i que la negociació del pacte d'interintage serà més lenta. Respecte al pacte d'interinatge diuen que no estan per modificar l'ordenació de les borses i que només volen millorar l'acord en els temes de gestió de borses.
La negociació de l'OPO Docent 2004 serà:

5 febrer 2004. Mesa Tècnica Educació. 
10 febrer 2004. Mesa Sectorial Educació (amb aquesta darrera Mesa volen tancar la negociació). 

L'STEPV-Iv no comparteix aquesta decissió de l'Administració i insistirà en que els dos temes es tracten de forma conjunta. 

 


L’STEPV-IV ha convocat una concentració de professorat interí.

El sindicat reivindica l’accés, l’establitat i millores de les condicions de treball.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersidical Valenciana (STEPV-Iv) ha convocat una concentració de professorat interí per al proper dimecres 14 de gener que tindrà lloc davant del Palau de la Generalitat Valenciana (Pl. Manises). El Sindicat reivindica l’accés a la funció pública del professorat interí, la negocació d’un Pacte d’Estabilitat i la millora de les condicions de treball del col.lectiu.

L’STEPV-Iv critica la passivitat del conseller d’Educació, Esteban Gonzàlez Pons, en la negociació de la problemàtica del professorat interí que constrasta amb la rapidesa en què d’altres departaments de la Generalitat Valenciana ha abordat les negociacions de la consolidació del treball del personal interí i eventual. A més a més, el Sindicat critica el fet que en el mes de juliol li va demanar una entrevista al conseller d’Educació per tractar sobre la problemàtica del professorat interí i encara no ha tingut cap resposta a la petició.

Per altra part, el Sindicat destaca que Ministeri de Cultura, Educació i Esport ha imposat una nou Reial Decret que regula l’accés a la funció pública docent, a tres mesos de les eleccions generals, que no compta amb el suport de cap sindicat. Per a l’STEPV-Iv la nova normativa no resol la situació del professorat interí i no és més que una còpia de l’actual sistema. Per al Sindicat cal una normativa que permeta un accés diferenciat, una doble via o un sistema extraordinari que done solució a la situació d’inestabilitat laboral del professorat interí.

Per acabar, el Sindicat espera que l’Administració Educativa valenciana rectifique i obriga vies per garantir la continuïtat del professorat interí en el treball i per millorar de les condicions de treball.

València, 9 de gener de 2004

 

CONCENTRACIÓ  DIMECRES 14 DE GENER 2004
PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS, L'ESTABILITAT I L'ACCÉS
PALAU GENERALITAT VALENCIANA. PL.MANISES. VALÈNCIA. 18 H.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEES

1.Informació sobre la negociació del Reial Decret que regula l’accés a la funció pública docent.
2.Informació sobre l’Oferta Pública d’Ocupació docent per a l’any 2004.
3.Informació sobre la millora de l’Acord de Professorat Interí. Propostes de l’STEPV-Iv.
4. Torn obert de paraules.

 


Informacions més de gener. Assemblees del 21 al 29 de gener
Concentració 14 gener.
Palau de la Generalitat. València

La Mesa Sectorial d’Educació (composada pels sindicats i Conselleria de Cultura, Educació i Esports) es va reunir el passat 18 de desembre per tractar: oferta pública d’ocupació docent 2004 i pacte d’interinatge. També es va informar de la situació de la negociació del nou Reial Decret que regularà l’accés a la funció pública.

Segons la informació donada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, el MECD publicarà el nou Reial Decret en gener o febrer de 2004. La norma no canviarà respecte dels esborranys ja coneguts (el darrer es pot consultar a www.intersindical.org/stepv). La novetat més significativa seria la introducció d’una disposició per la qual el concurs-oposició de 2004 es puga realitzar segons les normes (proves, barems,…) del nou Reial Decret d'Accés i que els temaris siguen els antics a excepció dels temaris LOCE (temari B) que desapareixerien, en no haver-ne prova. En tindre aquesta informació, el Sindicat es va posar en contacte amb la direcció general de personal del MECD que ens la va confirmar. Ara bé, van precisar que encara queden tràmits legals perquè tot açò puga donar-se per definitiu, en concret la reunió de la Comissió General del MECD i l’informe preceptiu del Consell Escolar de l’Estat.

Quan a la negociació del nou Reial Decret, la norma presentada pel MECD (que té la competència en l’accés a la funció pública docent) no té el vist-i-plau de cap organització sindical. Malgrat açò, l’Administració Educativa continua obstinada en aprovar-la i publicar-la. El Sindicat està en total desacord amb el nou Reial Decret, per la qual cosa continuarà fent tot allò que estiga en la seua mà per aconseguir un sistema que possibilite l’accés del professorat interí a la condició de funcionariat de carrera.

En aquest context, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència va fer pública la seua proposta d’Oferta Pública d'Ocupació Docent per al 2004 que es deglossa en:
Cos de mestres: 1.100 places (totes les especialitats, a excepció de primària); Cos de Professorat de Secundària:700 places (totes les especialitats); Cos de Professorat Tècnic de Formació Professional:75 places (de la major part de les especialitats); Escoles Oficials d'Idiomes: 12 places (alemany, anglés, valencià); Conservatoris de Música: 59 places; Escoles de Dansa: 15 places.

Aquesta proposta no està tancada, durant el mes de gener s’ha de negociar tant el nombre final de places per cossos com el seu desglossament per especialitats. Els sindicats STEPV-Iv, FETE-UGT i CSIF van mostrar el seu desacord i van exigir que, en cap cas, l’oferta supose la pèrdua de llocs de treball per al professorat interí. En eixe sentit, aquestes organitzacions sindicals van exigir que l'oferta siga nomès la resultant de les vacants de reposició (jubilacions, excedències…). Per contra, CCOO i ANPE van demanar el seu increment, de 300 a 500 places més en conjunt de tots els cossos.
Respecte del Pacte d'interins, el Sindicat va proposar, i es va acceptar per la Mesa Sectorial d’Educació, la creació d'una Comissió d'estudi que revise l’actual acord del 1993 per a millorar-lo. Aquesta Comissió treballarà durant el mesos de gener a maig de 2004. La Conselleria de Cultura, Educació i Esport es va comprometre a mantindre vigent l’actual acord de 1993 sense modificar l’ordenació de les actuals borses de treball.

El Sindicat proposarà en aquesta negociació mesures per garantir l’estabilitat laboral del professorat interí i els mateixos drets que el funcionariat de carrera pel que fa a permisos, llicències, reducció de jornada, permutes, retribucions,… A més a més es proposar la possibilitat de restricció provincial per a tot el col.lectiu, el cobrament dels mesos de l’estiu, la delimitació territorial per a les substitucions i vacants o acabar amb les interrupcions dels nomenaments en els periodes vacacionals, entre d’altres mesures

En definitiva, el Sindicat està treballant per aconseguir un sistema que possibilite l’accés del professorat interí a la condició de funcionari i, mentrestant per millorar les seues condicions laborals i econòmiques. Però tot acò no es podrà aconseguir sense la pressió i la mobilització del col.lectiu. Per això, et demanem que participes en totes les convocatòries (assemblees, concentracions,…) que fa el sindicat.

 


Mesa Sectorial d'Educació de 18 de desembre de 2003

Oferta Pública d'Ocupació    

La Direcció General de Personal Docent ha informat que la proposta d'oferta pública per a personal docent pel 2004 serà la següent:

Cos de mestres: 1.100 places.
Cos de secundària: 700 places.
Cos de Professors Tècnics de FP: 75 places
Cos d'Escola Oficial d'Idiomas (alemany, anglés, valencià): 12 places.
Conservatori: 59 places
Escoles de Dansa: 15 places.

Aquesta Oferta Pública no està tancada, i se negociarà el pròxim mes de gener el desglosse per especialitats.
STEPV-Iv, FETE-UGT i CSIF han demanat que en cap cas aquesta oferta supose la perduda de llocs de treball per al professorat interí. Des de aquestes organitzacions s'ha exigit que l'oferta siga nomès la resultant de les vacants de reposició (jubilacions, excedències…)
Per part de CCOO i ANPE s'ha sol·licitat l'increment sobre aquests números demanant de 300 a 500 places més en conjunt de tots els cossos.
El Ministeri de Cultura, Educació i Esport proposarà demà divendres 19 de desembre a la CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ que el concurs-oposició de 2004 es realitze segons l'estructura del nou Reial Decret d'Accés i que els temaris siguen els mateixos dels anys passats a excepció dels temaris LOCE (temari B) al desapareixer aquest prova . (vegeu la proposta a la nostra pàgina web)

Pacte d'interins

Es manté l'Acord del 93.
L'STEPV-Iv ha propossat i s'ha acceptat la creació d'una Comissió d'estudi que revise, per millorar-lo, el vigent Acord del 93, sense canvis en la gestió de les borses i millorant les condicions laborals. Aquesta Comissió treballara el mesos de gener a maig de 2004.

 


500 interins i interines s'han concentrat en la Conselleria d'Educació.

La vaga convocada per l'STEPV-iv i FETE- UGT ha tingut un seguiment del 75 %.

Huí, dimarts, 16 de desembre ha tingut lloc la segona jornada de vaga convocada per l'STEPV-iv i FETE-UGT, per demanar una doble via en l'accés i l'estabilitat del professorat interí. El seguiment de la vaga ha estat del 75% i més de 500 persones s'han concentrat a la Conselleria d'Educació.

La convocatòria s'ha fet per manifestar el rebuig del professorat interí i dels sindicats convocants al projecte ministerial que regula el sistema d'accés a la funció pública i per reclamar de la Gerneralitat valenciana un pacte d'estabilitat i millores laborals, econòmiques i socials per al col·lectiu.

L'STEPV-iv critica molt durament la desconvocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació prevista per avuí on s'havien de negociar l'oferta d'ocupació pública docent per al 2004 i el pacte d'interinantge. Amb aquesta desconvocatòria, l'administració ha pretés desmobilitzar el col·lectiu i no fer front a un problema laboral que afecta a 10.000 persones. Per a l'STEPV-iv és lamentable que la Conselleria en compte d'afrontar els problemes laborals d'un col·lectiu tan nombrós, desconvoque la mesa sot a l'excusa de mantindre una reunió de coordinació dels alts càrrecs de la Conselleria. Malgrat tot ha hagut una reunió amb una persona del Gabinet del Conseller i amb el cap d'àrea de personal per traslladar-li les reivindicacions que han motivat la vaga.

La Mesa Sectorial prevista per al dia 16 es farà el dijous 18. El sindicat espera una major sensibilitat i reponsabilitat de la Conselleria d'Educació, ja que al contrari proposarà noves mobilitzacions.

València, 16 de desembre de 2003
 


FETE-UGT-PV i STEPV-Iv convoquen vaga de professorat interí per al dimarts 16 de desembre.

Més de 10.000 professores i professors estan convocats a la vaga.

FETE-UGT PV i STEPV IV convoquen jornada de vaga per al professorat interí, el proper dimarts 16 de desembre de 2003 per exigir la retirada del nou projecte de Reial Decret de accés, per la doble via i per la millora de les condicions laborals i l'estabilitat.

Els sindicats també convoquen una concentració, a les 10 hores, en la Conselleria de Cultura 
Educació i Esport. Av. de Campanar, nº 32 de València.

El proper 16 de desembre s'ha de negociar l'oferta pública d'ocupació docent (OPO) i el pacte d'interinatge. El sindicats FETE-UGT PV i STEPV Iv consideren que qualsevol OPO ha d'estar condicionada a la continuïtat en el treball del professorat interí. També demanen la millora l'actual acord de professorat interí de l'any 1993. Després de 10 anys n'hi ha aspectes que necessiten una millora. En concret,es refereixen a: 

 • Estabilitat laboral del professorat interí que presta serveis per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. 
 • Millora en les condicions laborals que passa equiparar-les al funcionariat de carrera en temes com ara: permisos, llicències, excedències, permutes, reducció de jornada i retribucions. També s'ha d'avançar en aspectes com: possibilitat d'elecció de la preferència provincial per a tot el professorat interí, pagament de sexennis i triennis, aspectes sobre la jubilació, actes d'adjudicació presencials, possibilitat d'elecció d'ambits geogràfics inferiors a la provincia -zones o comarques-, establiment de les condicions per a la renuncia de lloc de treball, accés als plans de formació de l'Administració,… 
 • Negociació dels nomenaments i la seua durada. Els nomenament shan de ser anuals des de l'1 de setembre fins el 31 d'agost. 
 • Establiment d'un procediment per cobrir totes les vacants i substitucions amb rapidesa. 

En definitiva, cal avançar en la millora de les condicions laborals i retributives i donar passos cap a l'estabilitat del col.lectiu. Per tot, davant de la negociació dels temes que són competència de la Generalitat Valenciana, el sindicats proposem la mobilització del col.lectiu de professorat interí per assistir a la negociació en les millors condicions per la defensa de les nostres reivindicacions. 

Els sindicats responsabilitzen de la situació al conseller d'Educació per no haver rebut a les organitzacions sindicals quan aquestes li van demanar una entrevista, en el mes de juliol, per a tractar sobre la situació del professorat interí. Des del mes de juliol s'han reiterat les peticions de reunions i només ens hem trobat amb el silenci per resporta. Açò, és per als sindicats convocants una mostra de menyspreu cap el professorat interí i les organitzacions sindicals. 

Els sindicats esperen una participació important en la jornada de vaga convocada.

València a 13 de desembre de 2003 


Centenars de professors interins s'han concentrat a Alacant, Castelló i València convocats pels sindicats FETE-UGT-PV i STEPV-Iv.

El professorat interí demana la doble via i l'estabilitat.

La concentració s'ha fet per oposar-se al projecte de Reial Decret presentat pel MECD que regula l'ingrés, els accessos i l'adquisició de noves especialitats als cossos docents i per exigir un sistema que contemple la doble via i un pla d'Estabilitat en el treball.

Una representació s'ha entrevistat amb la subdirectora del Gabinet del president de la Generalitat, Isabel Vilallonga que s'ha compromès a fer-li arribar al President del la Generalitat i al Conseller de Cultura, Educació i Esport les reivindicacions d'aquest col·lectiu de més de 10.000 treballadores i treballadors de l'ensenyament.

Aquestos sindicats FETE-UGT-PV i STEPV-Iv informe que les mobilitzacions continuen el dia 16 de desembre amb una convocatòria de vaga i concentració en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

València 10 de desembre de 2003


DIMARTS 16 desembre 2003 VAGA I CONCENTRACIÓ

CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ AVGDA. CAMPANAR, 32. VALÈNCIA
A PARTIR DE LES 10 HORES del MATÍ FINS LES 14 HORES.

STEPV-Iv     FETE-UGT

veure més sobre la modificació de l'accés

El STEPV-Iv ha convocat, junt a d’altres sindicats, una jornada de vaga i una concentració davant el Ministeri d’Educació el proper dia 2 de desembre.

La convocatòria s’ha fet per demanar la retirada del projecte de Reial Decret que ha de regular l’ingrés, els accessos i l’adquisició de noves especialitats als cossos docents i per demanar un sistema que possibilite l’accés del professorat interí a la condició de funcionariat de carrera. Les propostes de l’STEPV-Iv en la Mesa Sectorial d’Educació del MECD s’han concretat en:

 1. Un sistema d’accés que contemple la doble via. És a dir, places per al professorat interí i places per al torn lliure.
 2. La presentació d’esmenes per modificar el projecte ministerial que s’han concretat en que les proves no siguen eliminatòries, es reduesca el seu nombre, siguen proves objectives de elecció múltiple, es valore al màxim l’experiència docent, es garantesca la transparència i objectivitat dels tribunals i de les diverses fases del procés selectiu,….

El Ministeri d’Educació ha rebutjat les nostres propostes i continua proposant un procediment per a l’accés similar al regulat en el Reial Decret 850/93. Per a l’STEPV-Iv açò no representa cap avanç significatiu, ni té en compte la situació de precarietat laboral que pateix el professorat interí.

L’STEPV-Iv insisteix en la necessitat de canviar el sistema d'accés a la Funció Pública docent, per a possibilitar una doble via, accés diferenciat o altres fòrmules que donen eixida a la situació d'inestabilitat del professorat interí. En eixe sentit, el sindicat ha intentat buscar la màxima unitat sindical a tots els àmbits, estatal i autonòmic, però en alguns àmbits ens hem trobat amb resistències a consensuar les alternatives i les mobilitzacions. El proper dia 2 de desembre estan n’hi diverses convocatòries i diverses plataformes fetes pels sindicats. Malgrat açò, el sindicat considera que ara és un bon moment per fer palesa davant de les Administracions Estatal i Autonòmica el nostre rebuig al nou Reial Decret i per lluitar per aconseguir un sistema d’accés que acabe amb la situació d’inestabilitat del professorat interí. Per aquest motiu, s’ha convocat la vaga del dia 2 de desembre i la concentració davant del MECD a Madrid. Cal una participació massiva en la vaga i cal una gran assistència a Madrid. El sindicat considera que, amb una forta pressió del professorat interí i de les organitzacions sindicals, es pot forçar al MECD a retirar el seu projecte i a negociar un de nou que resolga la situació del professorat interí.

Per altra part, el proper 16 de desembre s’ha de negociar l’oferta pública d’ocupació docent (OPO) i el pacte d’interinatge. El sindicat considera que qualsevol OPO ha d’estar condicionada a la continuïtat en el treball del professorat interí. També que cal millorar l’actual acord de professorat interí de l’any 1993. Després de 10 anys n’hi ha aspectes que necessiten una millora. En concret, ens referim a:

 • Estabilitat laboral del professorat interí que presta serveis per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
 • Millora en les condicions laborals que passa equiparar-les al funcionariat de carrera en temes com ara: permisos, llicències, excedències, permutes, reducció de jornada i retribucions. També s’ha d’avançar en aspectes com: possibilitat d’elecció de la preferència provincial per a tot el professorat interí, pagament de sexennis i triennis, aspectes sobre la jubilació, actes d’adjudicació presencials, possibilitat d’elecció d’ambits geogràfics inferiors a la provincia –zones o comarques-, establiment de les condicions per a la renuncia de lloc de treball, accés als plans de formació de l’Administració,…
 • Negociació dels nomenaments i la seua durada. Els nomenament shan de ser anuals des de l’1 de setembre fins el 31 d’agost.
 • Establiment d’un procediment per cobrir totes les vacants i substitucions amb rapidesa.

En definitiva, cal avançar en la millora de les condicions laborals i retributives i donar passos cap a l’estabilitat del col.lectiu. Per tot, davant de la negociació dels temes que són competència de la Generalitat Valenciana, el sindicat proposa la mobilització del col.lectiu de professorat interí per assistir a la negociació en les millors condicions per la defensa de les nostres reivindicacions. La nostra proposta es concreta en concentracions el dia 10 de desembre a les capsalera de província i una jornada de vaga el 16 de desembre coincidint amb la Mesa de Negociació.

Per la retirada del nou projecte de Reial Decret i per la doble via, 
el dia 2 de desembre, TOTES I TOTS a Madrid.

Per la millora de les condicions laborals i l’estabilitat, 
el dia 10 concentració a Alacant, València i Castelló 
i el dia 16 de desembre VAGA i concentració a la Conselleria a València.

 


Notícies i novetats de setembre. Convocatòria d'assemblees

Durant les darreres setmanes s’estan produïnt diverses notícies i novetats que afecten, directament o indirecta, al professorat interí.

 • La primera és la presentació per part de la Conselleria de Justícia i Administració Pública de la Generalitat Valenciana del "Pla d'estabilitat laboral, promoció professional i modernització de l'administració autonòmica" que afecta al personal interí del sector de l'Administració del Consell.

 • La segona és la proposta del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports de modificar el Reial Decret 850/93 que regula l’accés a la funció pública docent.

 • La tercera és la possible negociació d’un nou acord de professorat interí.

 • La quarta és la negociació de l’oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2004.

En aquest context, el sindicat està treballant en diversos fronts:

L’STEPV-Iv, junt a la CSI-CSIF i FETE-UGT-PV, ha demanat a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports una reunió per presentar, al conseller Esteban González Pons, les reivindicacions del professorat interí. L’entrevista va ser sol.licitada, per escrit, el pasat mes de juliol, i al propi conseller, en setembre, però a hores d’ara, encara no s’ha rebut cap resposta sobre la data de la reunió. També se li ha demanat una entrevista al President de la Generalitat Valenciana.

La proposta dels tres sindicats es concreta en:

 • la derogació del R.D. 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent
 • l’accés a la condició de funcionari mitjançant una doble via
 • la millora de les condicions laborals i econòmiques per al professorat interí
 • un pla d'estabilitat laboral per al sector docent.

També, en el marc de la Confederació de STEs, hem proposat a la resta de sindicats que comparteixen la defensa dels drets del professorat interí per aconseguir la derogació del Reial Decret 850/95 i la seua substitució per un sistema que contemple un accés diferenciat. Segons les nostres informacions, el Ministeri i les Comunitats Autònomes estan treballant, en la Comissió de Personal que integra representants de totes les administracions educatives, per redactar un document que es farà públic al mes d’octubre. El document ha de passar per la Conferència Sectorial d’Educació i per la Mesa Sectorial d’Educació. El Ministeri vol tindre tancada la negociació amb les Comunitats Autònomes i els sindicats a finals de desembre i aplicar-lo en els propers concursos-oposicions que es puguen convocar l’any 2004.

Respecte del "Pla d'estabilitat laboral, promoció professional i modernització de l'administració autonòmica", l’STEPV-Iv considera que el sector docent no pot quedar al marge de qualsevol mesura que supose acabar amb la situació d'inestabilitat del personal interí de la Generalitat Valenciana. En el sector docent són més de 12.000 professores i professors interins els que treballen. Per tant, es demana la realització de mesures de caràcter excepcional que resolguen la situació i que permeten l'accés del professorat interí a la condició de funcionari de carrera.

Quan a l’oferta d’ocupació públic.a docent per al 2004, la Conselleria d’Educació no ha fixat la seua posició sobre el nombre de places que va a convocar en la propera convocatòria de concurs-oposició. Però la nostra sospita és que es vol fer una convocatòria gran en tots els cossos docents. De tota manera, durant l’actual trimestre es presentarà la proposta per a la seua negociació en la Mesa Sectorial d’Educació. La posició del sindicat és la de sempre, qualsevol convocatòria ha d’estar condicionada a la solució prèvia de la situació del professorat interí.

En eixe sentit, el sindicat ha demanat un pacte d’estabilitat per al professorat interí que contemple la seua continuïtat en el treball, la millora de les seues condicions laborals i econòmiques per equiparar-les al funcionariat de carrera. En aquest punt estem d’acord amb UGT i CSIF i tots tres sindicats ho hem reclamat a la Conselleria d’Educació. Per contra, la Conselleria només vol modificar aspectes parcials de l’acord vigent que afecten, fonamentalment, a la gestió de les borses de treball.

Per tractar sobre tots aquests punts, us convoquem a les següents assemblees:
 


Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-IV demanen solucions reals a la problemàtica del professorat interí valencià.

Els sindicats demanen un pla d'estabilitat i l'accés a la condició de funcionari d'aquest professorat.

Veure: "Plan de estabilidad laboral, promoción profesional
 y modernización de la administración autonómica"

Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv fan públiques aquestes propostes, en conèixer el "Pla d'estabilitat laboral, promoció professional i modernització de l'administració autonòmica" que la Generalitat Valenciana ha presentat per al sector de l'Administració del Consell.

Els tres sindicats consideren que el sector docent no pot quedar al marge de qualsevol mesura que supose acabar amb la situació d'inestabilitat del personal interí de la Generalitat Valencian. En el sector docent són més de 12.000 professores i professors interins els que treballen. Per tant, es demana la realització de mesures de caràcter excepcional que resolguen la situació i que permeten l'accés del professorat interí a la condició de funcionari de carrera.

Els tres sindicats han reclamat, reiteradament, a la Generalitat Valenciana i al conjunt dels partits polítics valencians, així com al Ministeri d'Educació, un canvi en el sistema d'accés per permetre un accés diferenciat mitjançant una doble via. Recenment més de 10.000 professores i professors han signat un manifest en suport d'aquesta proposta. També s'ha demanat una entrevista amb el President de la Generalitat Valenciana i amb el conseller de Cultura, Educació i Esports per presentar-li les propostes. A hores d'ara no s'ha tingut cap resposta. Ara, amb la presentació del "Pla d'Estabilitat laboral" per al sector de l'Administració del Consell, s'ha obert una nova perspectiva i seria inadmisible una solució per a només un sector de la funció pública valenciana, deixant de banda al sector docent. Per aquest motiu, els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv demanen l'aplicació de mesures extraordinàries per al professorat interí, aquestes mesures es concreten en: un accés a la condició de funcionari mitjançant una doble via, la derogació del R.D. 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent i un pla d'estabilitat laboral per al sector docent.

Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv esperen una resposta ràpida de la Generalitat Valenciana a les seues reivindicacions i anuncien que a partir del mes de setembre proposaran tota una sèrie d'actuacions al professorat interí per aconseguir-les.

València, 1 d'agost de 2003.


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >