20/10/10

 País Valèncià:

Oposicions 2010 - Oferta d’ocupació 2010

 

Resta de l'estat en pàgina STES-i

Oferta de empleo público 2010

oposicions 2010

Ací tindreu tota la informació fins a la publicació dels llistats d'aprovats. Per a més informació, dirigiu-vos a les nostres seus

 

TEMARIS en la pàgina
de la Junta d'Andalusia

 

tornar a treball

pàgina de Conselleria

Veure oposicions 2009


Seccions

que s'activaran, entre d'altres, al llarg del procés

Oferta Pública definitiva

Convocatòria i normativa
     mestres  -  secundària
Guia per a participar 
     mestres  -  secundària
Admesos i exclosos
prova de valencià
Prova de castellà
Sorteig tribunals
Ubicació tribunals
Despeses dels tribunals
Llistats d'aprovats
Si he aprovat, què he de fer?
 

tot sobre el reconeixement de triennis i sexennis


 

INFORMACIONS


FUNCIONARIAT EN PRÀCTIQUES

Guia de la Fase de pràctiques

en valencià   -   en castellano


 
 assemblees

Assemblees func. en pràctiques. novembre

regulació

DOCV 20/10/10. RESOLUCIÓ per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés i accés als cossos docents de Mestres, prof. E. Secundària, EOI, PTFP convocats per Resolucions de 27 d'abril de 2010.

Nova
especialitat

DOCV 20/10/10. RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos de professors d'Ensenyança Secundària i de professors tècnics de Formació Professional,

DOCV 20/10/10. RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos Mestres

Nomenament

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'E. Secundària, EOI, PTFP els aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per Resolució de 27 d'abril de 2010.

 RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del Cos de Mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per la Resolució de 27 d'abril de 2010.

Instruccions

Funcionaris en Pràctiques. Instruccions Direcció General de Personal
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES Curs 2010-2011


 

 Llistat de persones aprovades per nota i especialitat
Informació elaborada per STEPV
mestres     secundària


- Resultats del cos de mestres
    llistat alfabètic     -     noves especialitats

- Resultats especialitats de secundària, EOI i PTFP
    llistat alfabètic     -     noves especialitats


- Resultats mestres i especialitats de secundària, EOI i PTFP (per DNI)


- Places definitives de secundària assignades per tribunal (13/07)
- Places definitives de mestres assignades per tribunal (12/07)


Places assignades per tribunal (24 juny)


Convocatòria Oposicions a la Inspecció educativa


Ràtio persones matriculades /plaça


Simultaneitat oposicions a Catalunya i País Valencià

En alguns tribunals s'ha informat que les persones que havien aprovat a Catalunya no podien presentar-se ací i algunes d'elles s'han retirat.
La informació no és correcta. Si ho poden fer.  [+ Més informació]


Comencen les oposicions per a 16.440 persones
Opten a 1.220 places, 675 de primària i 545 de secundària i FP


DOCV 09/06/10. Aprovació llistat definitiu admesos / exclosos
i ubicació de tribunals      mestres        secundària

consulta admesos/exclosos per DNI
mestres     Admesos   Exclosos    secundària    Admesos  Exclosos


Calendari:
- 10 de juny: Examen prova coneixements de Valencià.
- 11 de juny: Examen prova coneixements d’Espanyol per a estrangers.
- 19 de juny: Primera prova.
- 14 de juny: Publicació del llistat d’aptes en les proves de Valencià i Espanyol.
- Del 21 al 23: Lectura de les proves d’oposicions (fora de l’horari lectiu).
- 9 de juliol: Mestres: Publicació del llistat d’aprovats.
- 13 de juliol: Resta de cossos: Publicació del llistat d’aprovats.


 Sorteig dels tribunals. DOCV 03/06/10

mestres   -   cossos de secundària

Indemnitzacions i dietes: Els òrgans de selecció tindran dret a la indemnització prevista en el Decret 24/1997,  sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, modificat pel Decret 88/2008.


Llistat provisional d'admesos/eses i exclosos/oses

Mestres - DOCV 27/05/10

Secundària DOCV 27/05/10

Admesos     Exclosos

Admesos     Exclosos

Reclamacions fins el 8/06/2010

Reclamacions fins el 8/06/2010

Prova coneixements idiomes oficials 10/06/10, 16 h, Alacant: Universitat d’Alacant (Aulari III) Castelló-València: Aulari ET Enginyeria Industrial -UPV

Aspirants que no siguen espanyols
Prova descrita a l'annex III, 11/06/10, 17 h, EOI de València, Carrer Pla de Saïdia, 9

Per a més informació: http://www.edu.gva.es

GUIA 2010  

Convocatòria DOCV
mestres  
secundària

Termini de matrícula: 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació (20 de maig)
Primera prova: 19 de juny, hora per determinar
Finalització per al Cos de Mestres: 7 de juliol
Finalització per a la resta de cossos: 9 de juliol.

 


Jornades d'informació per al professorat opositor:

Castelló - Seu Intersindical - 22 de maig - 10 a 14 H.
Alacant - Seu Intersindical - 10 de juny - 17,30 H.
València- Seu Intersindical - 12 de juny - 10 a 14 H.
Matrícula en la web de l'Escola Sindical Melchor Botella


DOCV 26/04. Aprovada l'oferta d'ocupació pública (especialitats)


Mesa 16/03/10. Conselleria estudiarà la possibilitat de revisar les proves d’oposició, a proposta de STEPV


Esborranys de convocatòries de les oposicions  
cos de mestres      cossos de secundària


Proposta de distribució per especialitats d'oferta pública 2010 a tractar en mesa de 16 de febrer


CURSOS DE PREPARACIÓ A LES OPOSICIONS DOCENTS
(Programació didàctica)


Proposta d'oferta d'ocupació pública 2010
Aquesta és la proposta d'Oferta Pública d'Ocupació (global) per al 2010 presentada per Conselleria a la Mesa Tècnica de dilluns dia 21.
L'oferta és global per cossos i el desglossament de places per especialitat serà comunicat als sindicats en la propera mesa, que no té data, però que es preveu per a gener.


21/12/09 Publicada en BOE la pròrroga de temaris de cossos docents


21/12/09 Publicat en BOE els temaris de la inspecció educativa


 

 

   

 

 

Convocatòria d'assemblees funcionariat en pràctiques oposicions 2010

Davant la publicació en el DOCV de 20 d'octubre de la Resolució de la Conselleria d'Educació que regula la fase de pràctiques del opositors del 2010, STEPV us convoca a participar en la següent roda d'assemblees on informarem d'aquesta fase que posarà fi al vostre procés selectiu.

 

Localitat

Lloc

Dia

Hora

Alacant

Seu del sindicat. Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5-12

Dimecres, 3 de novembre

18h.

Alcoi

Seu del sindicat. C/ Oliver nº1-5é

Dijous, 4 de novembre

18h.

Elx

Seu del sindicat. C/ Maximilià Thous 121

Dijous, 4 de novembre

18h.

Castelló

Seu del sindicat

Dimecres 3 de novembre

17,30h

Benicarló

Seu del sindicat

Dijous 4 de novembre

17:30h

Alzira

Seu del Sindicat

Dimecres 3 de novembre

17,30h

Gandia

Seu del Sindicat

Dijous 4 de novembre

18h

Ontinyent

CP Lluís Vives

Dimecres 3 de novembre

17,30h

Sagunt

IES Clot del Moro

Dimecres 3 de novembre

17,30h

València

Seu del Sindicat

Dimecres 3 de novembre

18h

Xàtiva

Seu del Sindicat

Dimarts 2 de novembre

17,30h

 

 

 


 

 

Funcionaris en Pràctiques. Instruccions Direcció General de Personal

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES Curs 2010-2011

més informació

L’orde per la qual s’han convocat procediments selectius per a l’ingrés als cossos docents (Mestres,
Ensenyança Secundària, Escoles Oficials d’Idiomes, Música, Dansa, Arts Escèniques i Tècnics de Formació
Professional) estableix que els funcionaris en pràctiques han de realitzar unes activitats de formació per
un mínim de 40 hores. La distribució prevista d’estes hores es la següent:

1. 15 hores es dedicaran a un curs, a través d’Internet, sobre Prevenció de riscos laborals. A través del correu electrònic que la Generalitat assigna a cada funcionari (consulteu el full Comptes Corporatius de Correu Electrònic per a Personal Docent) el tutor respectiu donarà les instruccions sobre este curs. Està previst que s’inicie en gener de 2011. Este correu serà l’instrument de comunicació entre el personal docent i la Direcció General de Personal

2. Quant a les 25 hores restants els funcionaris en pràctiques participaran, a partir de l’1 de setembre pròxim, en alguna de les activitats que oferten el Servici de Formació del Professorat o els CEFIRE de la Comunitat Valenciana. L’activitat elegida ha de tindre un mínim de 25 hores de duració. Per a consultar l’oferta i inscriure-vos entreu en: http://www.edu.gva.es/ (marqueu “D.G. Personal” i després “Formació del professorat”)

El periode hàbil per a realitzar esta formació és des de l’1 de setembre de 2010 fins la data que determine la resolució per la qual es regula la fase de pràctiques d’este professorat Es recomana al professorat la realització d’alguna acció formativa sobre Moodle atesa la seua funcionalitat de cara la coordinació entre el professorat i la seua formació continua a distància. Aquesta plataforma serà l’instrument d’intercanvi professional docent en la xarxia educativa valenciana.

El professorat de Música pot consultar en la página http://cefire.edu.gva.es/musica els cursos específics del Programa de Música des d’on, a més, pot inscriure’s directament Els CEFIRE, al llarg del proper més de setembre, celebraran unes sessions informatives per als funcionaris en pràctiques, les dades de realització de les quals s’especifiquen a l’annex I.

Per a qualsevol consulta al Servici de Formació del Professorat sobre este assumpte podeu contactar amb el correu funcionariospracticas@gva.es

València, 3 de juliol de 2010

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL

 

 


 

   
 

Alguns tribunals impedeixen presentar-se a aspirants que han aprovat a Catalunya

No és cert que no es puguen presentar i és un fet molt greu perquè conculca un dret bàsic com és presentar-se a les oposicions

STEPV ha tingut coneixement que alguns tribunals de les oposicions del cos de mestres han donat la instrucció als aspirants que qui haja aprovat les oposicions a Catalunya no pot presentar-se a les del País Valencià. En concret el Sindicat té coneixement d’aquest fet en tribunals d’infantil a Castelló i d’anglés a Alacant i Castelló, però podrien haver-se donat més casos.

Aquesta informació no és certa i ha provocat que alguns aspirants abandonaren la prova per aquesta qüestió, fet molt greu perquè es conculca un dret bàsic com és el de concórrer a un concurs-oposició.

Les convocatòries d’oposicions de Catalunya i el País Valencià no impedeixen en cap lloc presentar-se a més d’un procediment. En tot cas, si alguna persona ha aprovat a Catalunya i també aprova ací, té 10 dies després de publicar-se les llistes d’aprovats del País Valencià per a renunciar a una de les dues convocatòries i, si no ho fa, s’entén que renuncia a la que no s’incorpora. A Catalunya el termini per a renunciar és abans del nomenament o pressa de possessió (com diu l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), és a dir, abans que s’incorpore al centre a setembre.

Reproduïm els articles de cada una de les convocatòries d’oposicions en què es regula aquest aspecte:

Convocatòria Mestres País Valencià:

http://www.edu.gva.es/per/docs/oposiciones/09-10/Maestros/ConvocatoriaDOGV.pdf

9.8 Aspirants que aproven per distintes administracions educatives
Els aspirants que concórreguen i superen el concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres en convocatòries corresponents a distintes administracions educatives hauran d’optar per una d’estes, en el termini de deu dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de les llistes d’aprovats, per mitjà d’instància dirigida a la Direcció General de Personal, renunciant a tots els drets que els podrien correspondre per la seua participació en les restants. Si no ho fan, l’acceptació del primer nomenament com a funcionari en pràctiques s’entendrà com a renúncia tàcita als restants.

Convocatòria Mestres Catalunya:

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5543/09351014.pdf

7.2.7 Llista complementària d’aspirants seleccionats.
D’acord amb el que estableix l’article 61 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l’òrgan convocant requerirà a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d’aspirants seleccionats.

STEPV ja ha posat en coneixement de la Direcció General de Personal aquesta circumstància perquè prenga urgentment les mesures necessàries per a readmetre a les persones aspirants que han abandonat l’oposició a instàncies dels tribunals. Si no es readmet a aquestes persones la Conselleria s’arrisca a una pluja d’impugnacions de les proves dels tribunals afectats gens desitjable.

STEPV insta a les persones afectades a posar-se en contacte amb el Sindicat per rebre tot l’assessorament necessari per a solucionar aquesta situació.

21 de juny de 2010

 


 

 

Comencen les oposicions per a 16.440 persones

Opten a 1.220 places, 675 de primària i 545 de secundària i FP

Avui han començat les oposicions del cos de mestres, de secundària i de formació professional. Més de 16.000 persones s’hi han inscrit i opten a un total de 1.220 places, distribuïdes en 235 tribunals (78 a Alacant, 25 a Castelló i 132 a València).

Enguany s’han convocat 675 places per al cos de mestres (525 menys que l’any passat), en secundària 475 (210 menys) i 70 en el cos de professorat tècnic de Formació Professional (20 menys que el curs passat). En el cos d’Escoles Oficials d’Idiomes, enguany s’han convocat 10 places per a l’especialitat d’Anglés, a diferència de l’any passat en què es van convocar 25 places per a diferents idiomes. Dels cossos de professorat d’ensenyaments artístics, ni en 2009 ni enguany s’han convocat places.

Quant al nombre de persones aspirants, 6.597 participen en les oposicions al cos de mestres (6.466 en 2009), 8.271 a les de secundària (10.413 l’any passat) i 1.572 en les de Formació Professional (1.401 en 2009). Enguany, per tant, s’han presentat 1.840 persones menys a les oposicions que l’any 2009.

STEPV ha elaborat una guia d’ajuda per a les persones aspirants que s’han repartit per les seus de cada tribunal amb un resum del funcionament de les oposicions, models de reclamació i revisió de les proves, models de càlcul dels resultats, el barem per a calcular els mèrits i les preguntes més freqüents que es fan els participants.

19 juny 2010

 


 

 

Publicació llistats provisionals

Finalment, avui s’han publicat les llistes provisionals d’admesos i exclosos per a participar en les oposicions del cos de mestres i dels cossos de secundària per a 2010.

Les llistes estan exposades en la seu de la Conselleria d’Educació i en cada una de les direccions territorials d’Educació i es poden consultar en la pàgina d’Internet de la Conselleria d’Educació a través del DNI: http://www.edu.gva.es/per/val/oposiciones.htm

STEPV i la resta de sindicats presents en la Mesa Sectorial d’aquest matí han protestat perquè l’administració no ha facilitat els llistats d’admesos i exclosos com ho ha fet sempre fins ara, amb la qual cosa s’està obstaculitzant la transparència necessària en qualsevol procés d’oposició.

Els aspirants exclosos o els que detecten errades en les seues dades disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, fins al 8 de juny, per a poder per a poder presentar reclamacions adreçades a la Direcció General de Personal.

La prova de coneixement dels idiomes oficials tindrà lloc el dia 10 de juny de 2010, a les 16 hores, a la Universitat d’Alacant (Aulari III) per als qui han optat per aquesta província, i a la l’Aulari de l’Escola Tècnica d’Enginyeria Industrial de la Universitat Politècnica de València, per als qui han optat per presentar-se a Castelló i València.

D’altra banda, els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el seu coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, han de realitzar una prova d’acreditació del coneixement de castellà, el dia 11 de juny, a les 17 hores, en l’Escola Oficial d’Idiomes de València.

La Conselleria té previst realitzar demà divendres el sorteig dels tribunals d’oposicions en la seu de la Conselleria d’Educació.

 


 

 

Conselleria estudiarà la possibilitat de revisar les proves d’oposició, a proposta de STEPV

Aquesta ha sigut l’única proposta amb possibilitats de reeixir

Aquest matí s’ha tractat en Mesa Sectorial la convocatòria d’oposicions al cos de mestres i als cossos de secundària, després que la setmana passada es tractaren en Mesa Tècnica.

La Conselleria no ha admés cap de les esmenes presentades pels sindicats tot i que ha acceptat estudiar la proposta presentada per STEPV que s’incloga la revisió de les diferents proves de la fase d’oposició, que fins ara no es contemplava en les convocatòries.

Les persones aspirants només tenen dret a la reclamació dels mèrits presentats en la fase de concurs, si no estan d’acord amb la puntuació otorgada pels tribunals, però no es contemplava la possibilitat de revisar la prova teòrica, la pràctica (en les especialitats que es contempla) ni l’anomenada tancada (defensa de la programació didàctica davant el tribunal).

Aquest impediment d’accedir a la revisió d’aquestes proves (que puntuen un 60% del concurs-oposició) ha fet que les persones aspirants desconeguen com ha valorat el tribunal les seues proves i quins aspectes ha de millorar o modificar. També es desconeix la puntuació de cada una de les proves ja que només es publiquen les puntuacions globals de la fase d’oposició i de la fase de concurs.

STEPV es congratula que l’administració accepte la possibilitat d’incloure el dret a revisió de les proves i espera que s’incorporen en la convocatòria que es publicarà pròximament.

Quant a la resta d’esmenes presentades, tant per STEPV com per la resta de sindicats presents en la Mesa Sectorial, la Conselleria no ha estimat oportú incorporar-les, la qual cosa ha ocasionat les queixes unànimes de tots els sindicats presents.

Un dels aspectes que més preocupa al Sindicat és el fet, com ja es va denunciar en la Mesa Tècnica, que en les oposicions de l’any passat la majoria de tribunals va aprovar en la fase d’oposició pràcticament al mateix nombre d’aspirants que places tenien assignades, amb la qual cosa es va impedir que una part important dels aspirants foren baremats en la fase de concurs, pervertint així la filosofia del repartiment de places per tribunal, que es va posar en marxa per primera vegada el curs passat. En eixe sentit, el Sindicat ha exigit que es donen instruccions als tribunals perquè no torne a passar aquest fet i s’aprove a tot els aspirants que ho mereixen i puguen accedir a la fase de concurs.

Altres reivindicacions del Sindicat han estat:

- Exclusió dels càrrecs directius dels tribunals;

- Creació de comissions de baremació dels mèrits;

- Incorporació de l’informe sobre la tasca docent del professorat interí en substitució de la defensa de la programació didàctica, com reconeix el Reial Decret que regula les convocatòries d’oposicions;

- Incorporació de nous elements a baremar en els mèrits (Diploma de Mestre de Valencià en la convocatòria al cos de mestres, publicacions, mèrits artístics, superació de la fase d’oposició en convocatòries anteriors, etc.);

- Revisió i reducció de les especialitats que han de realitzar prova pràctica;

- Incorporació del títol de Filologia Catalana com a vàlid per a l’exempció de la prova de coneixements del valencià.

16 de març de 2010
 


 

 

Proposta de distribució per especialitats d'oferta pública 2010 a tractar en mesa de 16 de febrer

veure esborrany de decret d'oposicions

Cuerpo de Inspectores de Educación: 20

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 475 plazas

 • Lengua Castellana y Literatura 60

 • Geografía e Historia 40

 • Matemáticas 50

 • Biología y Geología 40

 • Dibujo 20

 • Inglés 60

 • Educación Física 40

 • Orientación Educativa 30

 • Tecnología 30

 • Formación y Orientación Laboral 25

 • Informática 30

 • Lengua y Literatura Valenciana 50

Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 10 plazas

 • Inglés 10

Cuerpo de Maestros: 675 plazas

 • Educación Infantil 250

 • Inglés 150

 • Audición y Lenguaje 50

 • Pedagogía Terapéutica 75

 • Educación Primaria 150

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional: 70 plazas

 • Instalación Electrotécnicas 10

 • Mantenimiento de Vehículos 10

 • Operaciones de Producción Agraria 10

 • Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 10

 • Procesos de Gestión Administrativa 20

 • Sistemas y Aplicaciones Informáticas 10

 


 

   
 

CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS 2010

   
   

 

  Lletra per a les actuacions en les proves d'oposicions en l'administració general de l'estat: J  (BOE 5 de febrer de 2010) 

< anar al començament | index | ensenyament públic | All-i-Oli |