arranjament escolar curs 2004-05


 

Publicat l'arranjament en DOGV de 29/03/05 (nº 4973)


 

29/12/04

Conselleria presenta la proposta d'arranjament escolar per al curs 2005-06


Propostes de modificació d'unitats
comarques d'Alacant   -   comarques de Castelló   -   comarques de València


09/11/04

STEPV-Iv rebutja la proposta de planificació educativa presentada per la conselleria d'educació


04/11/04

Informe mesa tècnica arranjament escolar de 4 novembre


03/11/04

Projecte arranjament escolar per al curs 2005/2006 (pdf 90kb) castellà i valencià

 

veure arranjament escolar cursos:  2003-04    2002/03     2001/02      2000/01     1999/00

 


 

Conselleria presenta la proposta d'arranjament escolar per al curs 2005-06

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha presentat la seua PROPOSTA de modificació de les unitats dels Col.legis d'Infantil, Primària i de. Especial per al curs 2005-06.

La PROPOSTA s'ha lliurat als Consells Escolars Municipals i a les Juntes de Personal Docent de cada província. Aquests organismes de participació i negociació poden presentar les al.legacions, propostes, suggeriments,... sobre la documentació lliurada per l'Administració Educativa.

Des del Sindicat us demanem que totes aquestes propostes ens les feu arribar el més aviat possible per tal de tindre tota la informació i traslladar-la a la pròpia Administració. Si teniu cap dubte poseu-vos en contacte amb el vostre responsable comarcal o a qualsevol de les nostres seus.

La proposta de modificació es basa en un document de "criteris de planificació" que no té el suport de cap organització sindical ni del Consell Escolar Valencià. En la web teniu el document de referència (en valencia i castellà)

València, 30 de desembre de 2004

 

Propostes de modificació d'unitats
Alacant   -   Castelló   -   València

 

STEPV-Iv rebutja la proposta de planificació educativa

El STEPV-Iv ja va mostrar la seua disconformitat en la Mesa Sectorial als criteris per a la planificació educativa dels Col.legis d'Educació Infantil i Primària (arranjament escolar) per al curs 2005-2006. El Sindicat recorda que aquests criteris han estat rebutjats, reiteradament, pel Consell Escolar Valencià

L'STEPV-Iv considera que aquest document, una vegada més, contempla el servei d'educació dels centres públics com a subsidiari de l'oferta dels centres concertats i privats. Tampoc arreplega les necessitats d'aquestes etapes respecte al nombre m?im d'alumnat (ratios), professorat de suport, determinació de la plantilla de centres i llocs de treball com audici?i llenguatge, professorat de suport per als programes d'immersió lingüística, programes de compensació educativa, d'atenció a l'alumnat immigrant o escoles rurals.

Per tant, aquesta política es reflexa en el distanciament entre les zones rurals i les urbanes. Així mentre a l'escola rural és on més unitats se suprimeixen a les zones urbanes no s'hi creen totes les unitats que calen i malauradament, els concerts en aquests poblacions augmenten significativament.

Així mentre l'Administració educativa oferta els CRA (Col.legis Rurals Agrupats) com a única garantia per a salvar l'escola rural, incomprensiblement són aquestos qui pateixen les grans conseqüències de la planificació educativa ja que tenen un nombre elevat de supressions d'unitats d'Ed. Infantil i Primària. Per tant, l'opció de traslladar el model d'escola urbana a les zones rurals (CRA) ha fracassat. Doncs, s'han aplicat els mateixos criteris economicistes en l'escola rural.

Ara bé la política seguida per la Conselleria en les zones urbanes ha estat, l'augment de ratiios generalitzada i la no creació d'unitats en l'escola pública i l'augment dels concerts. Així  en poblacions mitjanes i grans del País Valencià no s'hi creen les unitats necessàries per a l'escolarització de l'alumnat que reclama llocs escolars als centres púlics valencians.

Per altra part, l'alumnat de primer cicle d'ESO encara continua escolaritzat en moltes escoles en compte de fer-ho als Instituts de Secundària.

Per acabr, l'STEPV-Iv reclama un canvi en la políica de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, un canvi que afavorisca l'ensenyament públic, amb les necessàries contruccions escolars, les adaptacions dels centres docents als requisits mínims establerts per la legislació vigent i que evite les continues supressions escolars i la massificació de les aules en tots els trams educatius.

València, 29 de desembre de 2004

 


 

STEPV-Iv rebutja la proposta de planificació educativa presentada per la conselleria d'educació

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) no està d'acord en els criteris presentats per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en la Mesa Sectorial per a la planificació educativa dels Col.legis d'Educació Infantil i Primària (arranjament escolar) per al curs 2005-2006.

L'STEPV-Iv considera que aquest document, una vegada més, contempla el servei d'educació dels centres públics com a subsidiari de l'oferta dels centres concertats i privats. Tampoc arreplega les necessitats d'aquestes etapes respecte al nombre màxim d'alumnat (ratios), professorat de suport, determinació de la plantilla de centres i llocs de treball com audició i llenguatge, professorat de suport per als programes d'immersió lingüística, programes de compensació educativa o d'atenció a l'alumnat immigrant.

No han estat acceptades les propostes de l'STEPV-Iv per tal de fixar unes ratios màximes a les unitats d'Educació Infantil per evitar el que ha succeit el present curs escolar en les aules d'educació infantil que les ràtios superen el màxim establert en la legislació vigent. El Sindicat ha demanat l'augment del personal que treballa als centres d'infantil.

L'STEPV-Iv també ha presentat una proposta per tal d'adscriure en el present curs totes les unitats de primer cicle de l'ESO que encara estan al Col·legis de Primària ( 34 %) i una modificació de la normativa que regula l'admissió de l'alumnat per tal de que siga efectiva una equilibrada i equitativa distribució de l'alumnat amb necessitats educatives especials i compensació educativa i immigrants entre tots el centres sostinguts amb fons públics siguen públics o privats concertats.

En definitiva, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport no ha acceptat les propostes de disminució de les ràtios ni d'augment de plantilla en els diferents programes i serveis educatius: Programa d'Immersió Lingüística, Integració Escolar, Escola Rural, Educació Especial,… Tampoc es dota els centres públics de personal d'administració i de serveis. Només 32 escoles de 1.071 tenen auxiliars de gestió. Cap escola té bibliotecari o d'altre personal per atendre els nous serveis que l'ensenyament requereix.

Per tot açò, el sindicat considera que la proposta de planificació educativa no respon a les necessitats educatives que té la societat valenciana i posa en evidència la política educativa del Govern valencià, que afavoreix, novament, l'ensenyament privat en detriment del públic.

València, 9 de novembre de 2004


 

Informe mesa tècnica arranjament escolar de 4 novembre

Conselleria va lliurar el document sobre criteris generals per a la modificació de la composició d'unitats i llocs de treball dels centres públics d'Educació Infantil, Primaria i Educació Especial.

Els sindicats vam entregara al.legacionjs respecte de:

   • Redució ratios, sobre tot, en les unitats d'Ed. Infantil
   • No supressió d'unitats ni llocsd de treball en els centres rurals.
   • Augment de Plantilla en els centres d'Infantil i Primària que ténen ubicades les unitats d'Infantil a banda de les unitasts de Primària.
   • Que la Conselleria d'Educació atenga les necessitats de personal educador per a l'alumnat amb NEE en centres públics d'ed Infantil i Primària, així com la distribució equitativa d'aquest alumnat en centre públics i mantinguts amb fons públics.
   • Dotació de personal d'Administració en tots els centres.
   • Dotació de professorat especialista (E. Física, Música, etc) en els centres especifics d'ed. Especial.

Sobre menjadors escolars :
La DG de Centres ha iniciat un estudi de la normativa de menjadors escolars.

Sobre centres CAES:
Van a deixar que siga el propi centre qui determine la recatalogació dels llocs de treball amb l'objecte de dotar-los per la via de Concurs de trasllats o no.
La DG Centre esplicita una especial sensibilitat cap a la millora de la dotació i catalogació d'aquestos centres.

El dimarst 9 de novembre tindrà lloc la Mesa Sectorial sobre Arranjament Escolar 2005/2006 i ens lliuraran la documentació per a la Mesa Tècnica del dia 11 de Novembre sobre adscripsció virtual de mestres a IES.


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >