Adscripció de centres d’Educació Primària a IES

Incorporació del 1er cicle d’ESO als IES per al  curs 2005-06 

  

 

Adcscipció de centres de primària a IES

DOCV 6214 25/02/2010
DOCV 5735 04/04/08
DOCV 5728 26/03/08
DOGV 5015 27/05/05 modificació
DOGV 4975 31/03/2005 modificació
DOGV 4714 17/03/2004 modificació
DOGV 4500 15/05/2003
DOGV 4455 07/03/2003
DOGV 4233 22/04/2002
DOGV 4210 14/03/2002

pàgina de l'adscripció - any 2004any 2003 - any 2002 - any 2001 - any 2000

 

 

Resolució de l'adscripció

Alacant (definitiu)     Castelló (definitiu)      València (definitiu)

veure en pàgina de Conselleria

 La Direcció Territorial de Cultura i Educació dictarà les corresponents resolucions individuals, segons el previst en l'article 9 de la Resolució de 22 de desembre de 2004. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d'alçada en el termini d'1 mes a partir de la seua notificació, davant el Director General de Personal.

D'acord amb la disposició final primera de la Resolució de 22 de desembre de 2004, l'adscripció als llocs de treball obtinguts en aquest procés tindrà caracter de destinació definitiva i serà irrenunciable, adquirint efectes administratius d'1 de desembre de 2004 i d'efectiva incorporació al centre d'1 de setembre de 2005

Els mestres/as que obtinguin destinació en la resolució definitiva de concursos de trasllats convocats en el present curs escolar, s'entendran amb destinació definitiva el 1 de setembre de 2005 en el lloc de treball adjudicat en el concurs de trasllats.


 

Guia per a participar en el procediment d'adscripció


29/12/04   ORDRE per la qual es regula el procés final d'adscripció dels funcionaris del cos de mestres als llocs de treball del 1er cicle d'ESO en IES (pdf)
29/12/04  

RESOLUCIÓ per la qual es convoca procediment d'adscripció als llocs de treball del 1er cicle d'ESO en IES per a funcionaris del Cos de Mestres (pdf)


29/12/04  

ORDRE per la qual es creen, amplien i suprimixen llocs de treball docent, per a ser ocupats per funcionaris del cos de mestres en els IES incorporen el 1er cicle d'ESO (pdf)


23/12/04
27/12/04
 

ORDRE que publica les unitats del 1er Cicle de l’ESO en els IES (DOGV 23/12/04)
Annex I: unitats del 1r Cicle d’ESO que correspon a cada IES -Mapa Escolar- (DOGV 23/12/04)
Annex II: zona d'àmbit d'influència  a efecte d'adscripció de mestres a IES (DOGV 27/12/04)

 
21/12/04  

Informe final - mesa 21/12- sobre adscripció

 
25/11/04  

Informe de la Mesa Técnica del 25 de novembre 2004
Proposta d'ordre per la qual es creen, amplien i suprimeixen llocs de treball de mestres en IES
Annexos amb els centres afectats

 
16/11/2004  

Informe mesa tècnica adscripció mestres als IES 16-11-2004
Proposta d'ordre i resolució presentada per Conselleria

 
11/11/2004  

Informe mesa tècnica adscripció mestres als IES
Proposta d’adscripció "virtual" presentada per la conselleria

 

Calendari d'adscripció de mestres al primer cicle d'educació secundària obligatòria en ies i seccions curs 2005/2006

València

Fí del termini de presentació d'instàncies 31 de gener de 2005
Estudi de les sol.licituts, ordenació i propostes d'Adscripció per part de les comissions de l'1 al 8 de febrer de 2005
Exposició en els taulers d'anuncis de la Direcció Territorial dels i les mestres adscrits, amb especificació del lloc de treball i de les puntuacions obtingudes 8 de febrer de 2005
Termini de reclamacions o desistiments: 5 dies fins el 14 de febrer de 2005 (inclòs)
Estudi de les reclamacions per part de les comissions: 1 dia fins el 18 de febrer de 2005
Publicació definitiva 21 de febrer de 2005
Els i les participants en aquest procés que obtinguen destí, estiga o no previst el funcionament del centre per al curs 2005/06 i que han participat en el concurs de trasllats de mestres 2004/05, presentaran la renúncia a la seua participació en el mateix. Abans de l'1 de març de 2005 o en el termini que es concedixca una vegada publicada la Resolució Provisional del concurs.

València, 28 de gener de 2005

 


 

Informe final de la mesa sectorial d’educació sobre adscripció mestres als IES

València, 21 de desembre de 2004

Hui ha acabat la negociació del procés d'adscripció dels i de les mestres als IES. En pocs dies —sempre abans del 31 de desembre— es publicarà tota la normativa relacionada: ordres i resolucions.

En les últimes reunions i comunicats us hem anat informant sobre els documents que ens ha presentat la Conselleria per dur a terme la finalització d'aquest procés. Els documents que coneixeu han sofert poques variacions.

Recordeu que la normativa que es publicarà al DOGV és:

- Ordre que publica les unitats de 1r cicle d'ESO en IES.
- Ordre que crea, amplia i suprimeix els llocs de treball docent dels i les mestres als IES.
- Ordre per la qual es regula el procés d'adscripció.
- Resolució que convoca el procediment d'adscripció.

Les dates de presentació d'instàncies seran 
des del dia següent de la publicació en el DOGV de la Resolució fins finals de gener

És per això que tot el mes de gener serà hàbil per a la presentació de la instància de participació.

Els documents els podreu consultar en aquesta WEB segons vagen publicant-se.

Els centres afectats en l’actual procediment d’adscripció són:

COMARQUES DE VALÈNCIA

POBLACIÓ

CENTRE

CODI CENTRE

U. 1r CICLE

ZONA D'ÀMBIT D'INFLUÈNCIA

ALBALAT DE LA RIBERA

IES

46022841

8

CP Ausiàs Marc, CP El Castell (Corbera) CP San Blas (Llaurí) CP L'Alcocera, CP Eugenio Martí Sanchís(Polinyà)

BUÑOL

IES

46002179

8

CP Comarcal Cervantes, CP San Luís, CP Miguel Servet (Alborache), CP 9 d'Octubre (Macastre), CP Vte. Alexandre (Siete Aguas), CP Pintor Sorolla (Yàtova)

CHESTE

IES NUM. 3

46003512

4

CP Fco. Giner de los Rios, CP Vte. Blasco Ibáñez

EL PUIG

IES

46023894

6

CP Guillem d'Entença, CP Padre Jofre

LLOSA DE RANES

SECCIÓ IES

46022877

4

CP Cristo del Milagro

MUSEROS

SECCIÓ IES

46022890

4

CP Vte. Blasco Ibáñez

REQUENA

IES OLEANA

46007189

8

CRA El Tejo, CP Alfonso X El Sabio, CP Las Higuerillas, CP Manuel García Izquierdo

REQUENA

IES NUM. 1

46007190

6

CP Lucio Gil Fagoaga, CP Serrano Clavero

TAVERNES DE LA VALLDIGNA

IES JAUME II EL JUST

46008340

6

CP Alfandech, CP Sant Miquel

TAVERNES DE LA VALLDIGNA

IES LA VALLDIGNA

46016385

6

CP Jaume II El Just (Benifairó), CP Valldigna (Simat) CP Divina Aurora, CP Magraner

VALENCIA

IES JORDI DE SANT JORDI

46012951

6

CP La Fonteta, CP Santo Cáliz

VALENCIA

IES JUAN DE GARAY

46012963

6

CP Jesús, CP Eliseo Vidal

VALENCIA

IES PROFESSOR JOSE VIGUER

46012999

12

CP Fausto Martínez, CP Padre Manjón, CP Prof. Ramiro Jover, CP Sara Fernández

VALENCIA

IES SOROLLA

46013098

8

CP Jaume I, CP Antonio García López

VALENCIA

IES FUENTE DE SAN LUIS

46014224

4

CP Magisterio Español

VALENCIA

IES EL GRAO

46015290

6

CP Ausiàs March, CP Enrique Terrasa

VALENCIA

IES FRANCESC FERRER I GUARDIA

46019571

6

CP Padre Català

VALENCIA

IES (HOSPITAL PESSET)

46022968

8

CP Tomás de Villaroya, CP Ciudad de Bolonia

VALENCIA

IES (PARC ARTILLERIA)

46022956

12

CP José Soto Micó, CP Sto. Àngel de la Guarda

VALENCIA-BENIMAMET

IES BENIMAMET

46018916

4

CP Arquitecto S. Calatrava, CP Benimàmet

COMARQUES D’ALACANT

POBLACIÓ

CENTRE

CODI

U. 1r CICLE

ZONA D'ÀMBIT D'INFLUÈNCIA

ALACANT

IES 8 DE MARZO

03013297

10

CP San Francisco de Asís, CP Santo Domingo

ALACANT

IES MIGUEL HERNANDEZ

03001891

8

CP San Roque, CP El Tossal, CP Pràctiques

BENIDORM

IES BERNAT DE SARRIA

03012724

6

CP Ausiàs March, CP Bautista Lledó

BENISSA

IES JOSEP IBORRA

03011768

10

CP Mosquera (Alcalalí), CP Manuel Bru, CP Padre Melchor (Benissa), CP Sants Cosme i Damià (Lliber), CP José Maria Paternina (Senija), CP Virgen Pobre (Xalò)

CALLOSA DE SEGURA

IES SANTIAGO GRISOLIA

03013133

8

CP La Paz, CP Rafael Altamira

CALLOSA DE SEGURA

IES VEGA BAJA

03003486

6

CP Primo de Ribera, CP San Roque

ELX

IES Núm 11

03014873

10

CP Alcúdia, CP Jorge Guillen, CP El Pla.

ELX

IES SEVERO OCHOA

03013224

6

CP El Toscar, CP Jaume I

ELX

IES TIRANT LO BLANC

03012773

10

CP Mariano Benlliure, CP Sanchís Guarner

ELX-LA HOYA

IES

03015075

6

CP San Antonio (Elx-La Hoya), CP La Marina (Elx-La Marina), CP Mestre Narciso Marino (Elx-Las Bayas)

GATA DE GORGOS

IES

03015087

6

CP Pare Pere (Dénia-Jesús Pobre), CP Comarcal Sto. Cristo.

LA VILA JOIOSA

IES

03015181

6

CP Puig Campana (Finestrat), CP El Castell, CP M. Fca. Ruiz Miquel, CP Les Eres (Relleu), CP Server Mora (Sell), CP Vte. Lino Ferradiz (Orxeta)

ORBA

IES

03015130

4

CP (Benigembla), CP Cavall Verd (La Vall de Laguar), CP Castell del Pop (Murla), CP Comarcal Hispanitat, CP El Carrascal (Parcent), CP San Luís Beltrán (Tormos)

ORIHUELA

IES LAS ESPEÑETAS

03011070

6

CP Virgen de la Puerta, CP N. Señora de Belen, CP Oriola-Bonanza.

ORIHUELA

IES THADER

03013340

6

CP Andrés Manjón, CP Miguel Hernández

PEGO

IES ENRIC VALOR

03007613

6

CP Ambra, CP Carolina Sala, CP Rosalia Bondia, CP S. Vte Ferrer (Adsúbia), CP El Puig (Vall d'Ebo), CP Joanot Martorell, CP Ausiàs March (Vall Gallinera)

PETRER

IES NÚM. 2

03015154

12

CP Rambla dels Molins, CP Reyes Católicos, CP El Cid Campeador,

PETRER

IES POETA PACO MOLLA

03014371

10

CP Virrei Poveda, CP 9 d'octubre, CP La Foia,

RAFAL

IES

03015634

4

CP Trinitario Seva

SANTA POLA

IES CAP DE L`ALJUB

03010168

6

CP Azorín, CP Cervantes

TEULADA

IES

03015464

8

CP Sta. María Magdalena (El Poble Nou de Benitatxell) CP San Vicent Ferrer, CP Cap d'Or

VILLENA

IES A. NAVARRO SANTAFE

03009786

6

CP Ruperto Chapí, CP Sta. Teresa

VILLENA

IES HERMANOS AMOROS

03009233

8

CP El Grec, CP La Celada, CP Villena-La Encina

VILLENA

IES

03014599

6

CP Joaquim María López, CP Príncipe Don Juán Manuel

XIXONA

IES

03006256

6

CP La Torre de les Maçanes, CP Cristóbal Colón, CP Eloy Coloma, CP Sagrada Familia

COMARQUES DE CASTELLÓ

POBLACIÓ

CENTRE

CODI

U. 1r CICLE

ZONA D'ÀMBIT D'INFLUÈNCIA

JÉRICA-VIVER

SECCIÓ E. SECUNDÀRIA IES ALTO PALANCIA

12005556

4

CRA Peña Escabia (Bejís, El Toro, Teresa, Toras), Col·legi Públic (Benafer), CP Torre del Molino (Caudiel), CP Hermanos Gil Sorribes (Jérica), CP Historiador Diago (Viver)

 


 

Informe de la Mesa Técnica del 25 de novembre 2004

El dijous dia 25 de novembre s’ha realitzat una Mesa Tècnica per analitzar l’esborrany d’ordre (vegeu a continuació) per la qual es creen, amplien i suprimeixen llocs de treball docent, per a ser ocupats per mestres en els instituts i seccions que incorporen el primer cicle d’educació secundària obligatòria.

Deprés d’analitzar el document, aquest no ha tingut cap modificació. Així doncs, els tots els documents que hi ha penjats a la WEB són pràcticament definitus.

L’Administració ha informat que:

-està fent tots els tràmits necessaris (informes jurírics, informes d’hisenda, etc) per tenir enllestida tota la normativa i publicar-la abans del 31 de desembre de 2004.

-el procediment d’adscripció (sol·licitud de vacants, resolució provisional i resolució definitiva) no es farà fins gener-febrer.

-és imprescindible que la normativa es publique abans del 31 de desembre, però una vegada publicada la normativa, el procediment es pot fer després.

-en els pròxims dies (encara no s’ha concretat) hi haurà una Mesa Sectorial per acabar de tancar i negociar tota la normativa.

València, 25 de novembre de 2004


 

Informe mesa tècnica adscripció mestres als IES 16-11-2004

A la Mesa Tècnica celebrada hui, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i els sindicats hem abordat els documents del procés d’adscripció següents:

  1. l’Esborrany d’Ordre     
  2. "ORDEN DE DE NOVIEMBRE DE 2004 DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE POR LA QUE SE REGULA EL PROCESO FINAL DE ADSCRIPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE MAESTROS A LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PRIMER CICLO DE SECUNDARIA OBLIGATORIA EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA"   

  3. l’Esborrany de Resolució:    

RESOLUCIÓN DE........ DE NOVIEMBRE DE 2004, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LA QUE SE CONVOCA PROCEDIMIENTO DE ADSCRIPCIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN INSTITUTOS Y SECCIONES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, PARA FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE MAESTROS.  

Les novetats més importants d’aquests dos documents si els comparem amb processos d’adscripció anteriors són:

- L’ordre

- és totalment nova, és la normativa que dóna cobertura jurídica al procés d’adscripció "VIRTUAL" i, a més a més, tanca definitivament el procés.

- crea una figura administrativa nova al Cos de Mestres: el professorat desplaçat, que s’aplicarà a aquells i aquelles que obtinguen una plaça a un centre de secundària que no es pose en funcionament l’1 de setembre de 2005.

Aquest professorat haurà d’obtenir una destinació provisional anual segons les prelacions que marca aquesta ordre a l’article 6 fins que s’incorporen a l’IES corresponent.

- Les places dels IES que no estiguen en funcionament no eixiran a concurs.

- La Resolució:

- Convoca el procés en consonància amb el que explicita l’ordre.

-El procés d’adscripció només té una fase: es circumscriu al professorat de la zona d’àmbit d’influència.

S’ha fixat una nova reunió per al dijous dia 25 de novembre. Mentrestant la Conselleria ens lliurarà un nou document que ha de fixar les places de mestres distribuïdes per especialitats, els IES que hi participaran en el procés, i els col·legis de la zona d’àmbit d’influència.

L’STEPV-Iv considera que fins ara s’han arreplegat suficientment les propostes presentades pel sindicat i que en els documents presentats estan arreplegades les garanties que hem exigit per acabar el procés d’adscripció d’una manera satisfactòria.

València, 16 de novembre de 2004

 


 

Informe mesa tècnica adscripció mestres als IES 11-11-2004

A la Mesa Tècnica celebrada hui, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport s'ha compromés a completar l'adscripció del professorat del Cos de Mestres als llocs de treball de primer cicle d'ESO dels IES abans del 31 de desembre de 2004.

Cal recordar que ja hi havia un compromís anterior per realitzar aquest procediment abans que s'acabara aquest any, ja que aquest és el termini màxim (establert per sentència judicial) per acabar el procés d'adscripció, però davant la ralentizació de les construccions i la negociació, el procediment estava en perill.

A la Mesa de hui s'ha donat l'impuls definitiu per acabar el procés abans del 31 de desembre: L'Administració ha presentat l'ordre de creació d'unitats als IES i ha esbossat les directrius per desenvolupar la normativa que ha de donar cobertura jurídica al procés. Cap sindicat s'ha manifestat en contra de les línies bàsiques expressades per l'Administració, però falta que aquesta presente un document per escrit que definesca i concrete allò que ha expressat de paraula referent al procediment concret: supressió dels llocs de treball, situacions administratives del professorat afectat, etc.

A partir d'ara s'ha establert una nova Mesa per al proper dimarts 16 de novembre en la qual s'haurien d'acordar els perfils dels centres, per poder determinar les unitats, les places i les especialitats de l'adscripció, així com la normativa del procediment. Tot açò confluirà en una Mesa Sectorial que a hores d'ara no té data, que tancarà definitivament tots els documents i posarà en marxa el procés d'adscripció.

Les poblacions afectades pel tancament del procés d'adscripció, ja siga totalment o parcial, són:

- A les Comarques d'Alacant: Alacant, Benidorm, Benissa, Callosa de Segura, Elx, Gata de Gorgos, Novelda, Orba, Oriola, Pego, Petrer, Rafal, Santa Pola, Teulada, La Vila Joiosa.

- A les Comarques de Castelló: Borriana, Castelló de la Plana i Jérica-Viver

- A les comarques de València: Albalat de la Ribera, Aldaia-Barri del Crist, Buñol, Burjassot, Xest, Llosa de Ranes, Museros, Ontinyent, El Puig, Requena, Tavernes de Valldigna, Torís, Utiel, València, València-Benimàmet i Xàtiva.

L'STEPV-Iv ha exigit, en nombroses ocasions, que es tanque el procés d'adscripció dels mestres als llocs de treball del primer cicle d'ESO, tot mantenint els drets del professorat que queda per adscriure en les mateixes condicions del que ja s'ha adscrit fins ara.

València, 11 de novembre de 2004.

 

Proposta d’adscripció "virtual" presentada per la conselleria (11-11-2004)

Aquest document ha estat presentat per la Conselleria a la Mesa Tècnica de l’11-11-2004.
És la proposta d’adscripció per tancar el procés d’adscripció dels mestres als IES.
Aquesta és la informació que conté el document:

A: Dades del centre de secundària
B: -Unitats del 1r cicle que corresponen a l’IES.
-Unitats del 1r cicle que a dia de hui ja estan funcionant a l’IES.
-Unitats totals del 1r cicle implicades en el procés d’adscripció que es proposa.
C: Col·legis Públics de l’Àmbit d’Influència de la Zona que tenen dret a participar del procés d’adscripció proposat.

Altres Informacions:
- El document no és definitiu, pot tenir errades o pot faltar alguna informació. El proper dimarts 16-11-2004 hi ha una altra Mesa Tècnica per acabar de concretar el document. Si detecteu alguna errada cal que ens ho digueu abans del proper dimarts.
- Juntament amb aquest document s’ha de negociar la normativa que arbitrarà el procés d’adscripció. Aquesta normativa l’Administració encara no ens l’ha facilitada. La tindrem, com a molt tard, el proper dimarts. Tot el procediment ha d’estar tancat abans del 31 de desembre de 2004.

El sindicat us tindrà informats en tot moment del procés de negociació per tal que pugueu participar i incidir-hi, i convocarem les reunions que calga perquè la finalització de l’adscripció siga satisfactòria.

COMARQUES DE VALÈNCIA

COMARQUES D’ALACANT

COMARQUES DE CASTELLÓ


 < tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >