Avís Legal - Política de privacitat

1. DADES IDENTIFICATIVES

Per complir el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) i la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, Intersindical posa a la seua disposició la informació següent:
Denominació social: Intersindical
Domicili social: Carrer Juan de Mena, 18. 46008 València (València)
Adreça web: https://intersindical.org
Correu electrònic: intersindicalvalenciana@intersindical.org
CIF: G-97693733

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’ús de la pàgina web https://intersindical.org (en avant la web) per part de l’usuari/a constitueix, per si mateix, l’acceptació de les condicions generals d’ús. En conseqüència, si l’usuari/a no les accepta, haurà d’abstindre’s d’utilitzar aquest lloc web.

3. ÀMBIT DE LA WEB I RESPONSABILITAT DE L’USUARI DE LA WEB

L’usuari/a es compromet a fer servir la web de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptats.
L’usuari/a ha d’abstindre’s de qualsevol ús que puga danyar el funcionament del portal, els serveis informàtics o la base de dades de Intersindical.

4. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Intersindical no es fa responsable dels danys que es pogueren ocasionar en el normal desenvolupament de la pàgina web.
Intersindical no es responsabilitza dels danys o perjuís que es puguen ocasionar per interferències, interrupcions o avaries telefòniques, alienes a la voluntat de Intersindical.
La informació que ix en la web és la vigent en la data de la seua última actualització. Intersindical es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de la web.
Intersindical es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, tots els canvis o modificacions que estime convenients, i podrà fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense avisar.
Intersindical exclou tota responsabilitat que es poguera derivar de la informació entre usuaris/es. Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de les dades que els usuaris/es puguen fer a aquest o mitjançant aquesta pàgina web o altres accessos controlats per Intersindical, que infringisquen els drets de propietat de tercers, i el contingut siga amenaçador, difamatori, obscé, o la transmissió de qualsevol altre material que constituïsca o incite una conducta que puga ser considerada una ofensa penal.

5. POLÍTICA DE CONTROL DEL CORREU BROSSA

Intersindical reprova els missatges electrònics anomenats correu brossa (enviament massiu i continuat al correu electrònic de missatges publicitaris, normalment comercials, dirigits a una pluralitat de persones i no sol·licitats), per això, en cas de rebre correus brossa de caràcter publicitari per a l’enviament dels quals no s’haja concedit el consentiment previ, podrà posar-se en contacte amb Intersindical, per evitar aquest tipus d'enviaments es puga repetir en el futur en l’adreça següent:

Intersindical
Carrer Juan de Mena, 18.
46008 València (València)
Telèfon: 96 391 91 47

6. PROTECCIÓ DE DADES

La visita a aquesta web no suposa que l’usuari/a estiga obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En cas que proporcione l’usuari/a alguna informació de caràcter personal, les dades arreplegades en aquesta web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que arreplega la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal dins el marc de la legislació espanyola. Les dades facilitades pels usuaris/es seran incorporades als fitxers de caràcter personal de què és responsable Intersindical, on seran conservades de forma confidencial.

7. ÚS DE GALETES

L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de galetes. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari/a perquè el servidor recorde certa informació que posteriorment només el servidor que l’ha implementada llegirà. L’usuari/a que no vulga l’ús de galetes podrà desactivar-lo en les eines del seu navegador.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web i els seus continguts estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual. No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació, pública, cessió, transformació, llevat de les expressament permeses per Intersindical.
L’accés a aquesta web no atorga als usuaris/es dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts d’aquest lloc.
Intersindical es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat industrial i intel·lectual.

9. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les normes d’ús que es troben en aquest avís legal es regeixen per la normativa legal espanyola i l’accés a la pàgina web suposa la plena acceptació d’aquesta. En qualsevol discrepància que puga sorgir quant a la interpretació, el compliment i/o l’execució de les presents normes, les parts se sotmetran expressament a la jurisdicció dels o les jutges dels jutjats de primera instància i instrucció de València, amb renúncia expressa a qualsevol altra partida judicial o fur que poguera correspondre’ls.
STEPV Intersindical Valenciana