Subvencions


sempre teua

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha col·laborat en la creació de material divulgatiu segons la Resolució de 5 de juliol de 2019, dins les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. [2018/9162] Quantia: 3.157’55€.

Els materials elaborats amb aquestes ajudes són:

 • Cartell, fullet explicatiu, engantxines, xapes, banderes i samarretes per la jornada del 8 de març.
 • Impressió de les revistes Intersindical núm. 69 i 70.
 • Fullet informatius sobre “Permís de paternitat” i altre promocional, “Ara Intersindical”.
 • Cartell pel foment de l’ocupació, “Ara treball”.
 • Pancartes per a diverses mobilitzacions socials.
 • Manteniment administrador web de la pàgina www.intersindical.org


La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre subvencions destinades a sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana publicades per Resolució de 20 de febrer de 2019 de la Directora General de Treball i Benestar Laboral. Quantía: 67.443’19€

L’import de la subvenció es destina a:

 • Despeses de personal.
 • Despeses generals i de funcionament.
 • Despeses pel funcionament dels òrgans sindicals.
 • Despeses d’assessorament professional i assistència tècnica.
 • Altres despeses relacionades amb treballs realitzats per altrees empreses.

logo conselleria d'educació