Subvencions


sempre teua

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha col·laborat en la creació de material divulgatiu segons la Resolució de 22 de juny de 2020, dins les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. [2018/9162] Quantia:3.438'66 €

Els materials elaborats amb aquestes ajudes són:

  • Cartell i samarretes per la jornada del 8 de març.
  • Impressió de les revistes Intersindical núm. 71, 72 i 73.
  • Fullet informatius sobre “Tu encens la cultura” , “Ara Intersindical” i “Plantem cara”.
  • Cartell pel foment de l’ocupació, "Tu encens la cultura” i “Plantem cara”.
  • Pancartes per a diverses mobilitzacions socials.
  • Manteniment administrador web de la pàgina www.intersindical.org


logo conselleria d'educació

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre subvencions destinades a sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana publicades per Resolució de 24 de maig de 2023 del Director General de Treball i Benestar Laboral. Quantia: 87.802’62€

L’import de la subvenció es destina a:

  • Despeses de personal.
  • Despeses generals i de funcionament.


sempre teua

RESOLUCIÓ per la qual s'adjudiquen les ajudes al foment de l'ús de valencià en les revistes de temàtica especialitzada corresponent a la convocatòria de l'any 2022. Quantia: 1.690'66