Llei de dependència

Aportacions de la Intersindical Valenciana a la llei de Dependència

Intersindical Valenciana, a través de la seua àrea Intersindical Inclusiva i del Grup de Polítiques Socials (GPS) ha realitzat una sèrie d’aportacions a la futura modificació de la denominada Llei de Dependència de l’any 2006 (LLEI 39/2006, DE 14 DE DESEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA).

22 / 02 / 2023 | Intersindical

Aquesta llei ha estat un pilar bàsic dels últims anys perquè els serveis socials no sols apareguen com un recurs de caritat de les persones amb un nivell socioeconòmic molt precari sinó la base d’una nova manera d’entendre la justícia social i la distribució dels recursos públics per a la millora de la vida de les persones i el acces universal als drets per a totes i tots.

La llei, a més, és molt important per a les i els professionals dels serveis socials atès que el seu contingut regula entre d’altres, les prestacions econòmiques que les persones en situació de dependència reben i perquè la tramitació d’aquestes prestacions sol vehicular-se a través d’aquests serveis socials, en concret, en l’Atenció Primària on aquests professionals, en primera línia, en atenció directa, informen i tramiten aquests recursos, fet que fa que la llei no sols tinga una dimensió estatal sinó també una dimensió autonòmica, atès que la gestió en les tramitacions són de caràcter autonòmic.

En aquests moments, la llei està en un procés d’actualització per a adequar-la al present i a les noves normatives internacionals. I dins d’aquest procés estatal de “consulta pública”, el nostre sindicat, conscient amb el valor del resultat d’aquestes modificacions, ha volgut participar en aquest procés realitzant una sèrie d’aportacions que passem a comentar per a informar a totes les persones interessades.

QUIN ÉS EL MARC DE LA CONSULTA PÚBLICA?

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PROJECTE DE REIAL DECRET PEL QUAL ES MODIFICA EL REIAL DECRET 1051/2013, DE 27 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES REGULEN LES PRESTACIONS DEL SISTEMA PER A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA, ESTABLERTES EN LA LLEI 39/2006, DE 14 DE DESEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.

QUINES PROPOSTES NORMATIVES TÉ ENTRE ELS SEUS OBJECTIUS?

- Incorporar al catàleg de serveis de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, el d’atenció residencial per a persones reconegudes en situació de dependència amb grau I, si bé es fomenta la política de desinstitucionalització dels suports existent a nivell europeu i compartida pel Govern d’Espanya.
- Modificar els requisits i les condicions d’accés a la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a persones cuidadores no professionals.

- Prestar el servei de teleassistència com a servei complementari a la resta de prestacions contingudes en el Programa Individual d’Atenció per a tots els graus de dependència, excepte per al servei d’atenció residencial.

- Incrementar la intensitat de les hores del servei d’ajuda a domicili.

- Incrementar les quanties màximes de les prestacions econòmiques i establir una quantia mínima d’aquestes.

- Modificar el Reial decret 1050/2013, de 27 de desembre, pel qual es regula el nivell mínim de protecció establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, a l’efecte de considerar com a prestació de serveis aquelles prestacions econòmiques per a cures en l’entorn familiar en les quals s’haja formalitzat per la persona en situació de dependència un contracte laboral amb un tercer, a fi de col·laborar amb la persona cuidadora.

QUINES APORTACIONS HEM REALITZAT DES D’INTERSINDICAL VALENCIANA?
1. Els recursos no estan adaptats a les diferents necessitats dels beneficiaris, ja que existeixen més ítems i/o apartats referents a l’avaluació de la part física, que a la part psicològica/mental, com ocorre amb les persones amb diversitat funcional i/o persones amb malaltia mental on es concedeixen prestacions i serveis escassos i poc adaptats a la realitat del seu entorn.
Per tant, seria necessari l’ampliació de la cartera de prestacions i serveis, que la modificació a l’una del barem de valoració (Reial decret 174/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència) incorporant nous ítems i a si adaptar-se a les necessitats d’aquestes persones sense cap mena d’exclusió, que és l’objectiu de la Llei de Dependència.

2. La prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a persones cuidadores no professionals, podria tenir un seguiment amb la formació de les i els cuidadors i assessorament personalitzada segons les circumstàncies de les cures.

3. En l’apartat “problemes que es pretenen solucionar” AFEGIR: “Millorar la coordinació entre la prestació econòmica, d’àmbit estatal, i la gestió d’aquesta, d’àmbit autonòmic.”

4. Incrementar les places públiques per a models d’habitatges supervisats. JUSTIFICACIÓ: no podem defensar una major autonomia de les persones amb diversitat funcional i ni tan sols implementar recursos on les persones mantenen aquesta autonomia en contextos no residencials.

5. Vetllar perquè el compliment dels programes d’inserció laboral en ocupació ordinària es compleixen i puguen ser compatibles amb les prestacions.

6. Revisar la normativa sobre els CEE, Centres Especials d’Ocupació, a fi d’adequar-los a les normatives relacionades amb l’ocupació ordinària i el respecte als drets laborals de les persones amb diversitat funcional.

Des de la Intersindical Valenciana, com sempre, defensora d’uns drets socials públics i inclusius, estarà atenta al resultat d’aquestes modificacions i exigirà en tot moment que els resultats milloren les insuficiències de les normatives anteriors perquè redunden en el benestar de les persones i col·lectius més desfavorits.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.