Intersindical Inclusiva
Menors
Llei de dependència

Intersindical Valenciana es reuneix amb el Secretari Autonòmic de Família i Serveis Socials

Intersindical Valenciana s’ha reunit dimarts 5 de desembre amb el Secretari Autonòmic de Família i Serveis Socials Ignacio Grande Ballesteros per a tractar assumptes relacionats amb l’actual situació de la Dependència i en allò relacionat amb Menors al País Valencià.

06 / 12 / 2023 | Intersindical

A la reunió hem assistit per part del sindicat la portaveu d’intersindical Valenciana Beatriu Cardona, la responsable de l’Àrea d’Inclusiva Lola Navarro, el Coordinador del Grup de Polítiques Socials (GPS) Xema Sánchez i representants d’STAS-Intersindical Valenciana Amparo Jorge (IVASS) i José Manuel Pascual. La reunió s’ha desenvolupat en un ambient de cordialitat.

Abans d’entrar en els temes de treball, el nostre sindicat ha realitzat una sèrie de demandes i declaracions de principis. D’una banda, hem exigit que els poders públics reconeguen a Intersindical Valenciana el seu dret a participar en la taula de “diàleg social” en nom d’una major pluralitat sindical i de la nostra representativitat democràtica en el sector públic valencià. D’altra banda, hem realitzat una defensa dels serveis públics de qualitat, públics i inclusius tal com es reflecteix en la LSSI, del 2019, una llei que converteix aquests serveis en essencials i universals. Els problemes econòmics pels quals puga estar passant una determinada conselleria no són un argument perquè aquests serveis que afecten als col·lectius més desfavorits es retallen.

Passant ja als temes de treball, tractarem de sintetitzar el contingut de la reunió a partir de preguntes relacionades amb aquests temes que li hem formulat al SA:

1. Com és l’estat actual dels comptes de la Conselleria i la seua relació amb la Dependència?
En paraules del SA, no sols “no hi ha hagut retallades” sinó que el pressupost “ha augmentat en 50 milions d’euros” segons ens ha comentat. En aquest sentit a continuat dient, s’han sol·licitat a la Conselleria d’Hisenda dos augments de crèdit un de 34 milions i l’altre de 22 milions, els quals se li han concedit a la Conselleria.

2. Què passa amb els endarreriments en el cobrament de les PUJADES en les prestacions per dependència?
El SA reconeix que només en els nous usuaris del sistema s’han actualitzat aquestes pujades i que en desembre del present any,  en la resta de casos es posaran al dia en el mes de gener de 2024.  Recordem que des d’agost ha entrat en vigor la pujada d’aquestes ajudes emmarcades en les millores. Les noves quanties van entrar en vigor l’1 d’agost.  Les mínimes, que s’estableixen per primera vegada, són de 100 euros al mes en grau I, 150 per al grau II i 200 euros per al grau III.  Aquesta és la quantitat mínima que han de rebre els usuaris.
Així mateix, s’ha recordat que l’Estat hauria d’abonar-li a cada territori un 50% de les quanties i fins ara només abona un 21% que equival a uns 210 milions d’euros.
3. És possible que torne de nou el “copagament” en dependència?
La resposta ha estat rotunda: NO. El dèficit de les administracions no pot pagar-ho l’usuari i no es contempla en cap concepte aquesta possibilitat, en paraules del SA.  Matisa fins i tot que hui en dia s’estan retornant copagaments anteriors.

4. Què passa amb les “llistes d’espera” en dependència?
Reconeix que el temps d’espera entre la petició que es realitza en un ajuntament, la validació de la Conselleria i la resolució final és de 9 mesos. La xifra que se’ns dona és de 18.500 sol·licituds validades actualment. Insistim en la necessitat de baixar aquests temps d’espera i en què els “validadors” de la Conselleria puguen actuar quan els serveis municipals de l’ajuntament que ho necessite ho requereixca. En aquest sentit, cal recordar que la Conselleria de Serveis Socials disposa de 12 experts validadors en dependència que, baix sol·licitud, poden actuar per a agilitzar aquestes llistes.

5. Què passa amb la transparència en les “llistes d’espera” dels recursos?
El nostre sindicat ha demandat que les llistes d’espera de les residències, centres de dia, d’atenció precoç etc es facen públiques per a evitar fraus en la adjudcació de les places. El SA ha pres nota de la demanda i ens ha comunicat que l’estudiaran i ens donaran una resposta.


6. La conselleria va a mantidre les figures de l’Assistent Personal (AP) i del Professional d’Assistència Terapèutica Infantil (PATI)?
La contestació ha estat SÍ.
Les dades referents a la figura de l’AP és que actualment existeixen unes 40 sol·licituds i que fins ara s’han concedit 77 més des de que aquest recurs va entrar en vigor en l’anterior legislatura.

7. Hi haurà reversions al sector públic de centres socioeducatius d’acció concertada?
En aquest cas la resposta ha estat més ambigua: “pot ser que sí o pot ser que no” se’ns ha indicat les dificultats d’aquest procés. Existeix algun cas que s’està estudiant i que el IVASS, Institut Valenciana de Serveis Socials ha d’acollir.

8. Podria ser compatible la “Renda Valenciana d’Inclusió” amb un treball?
Una de les aportacions de major interès d’aquesta reunió ha tingut relació amb una possible novetat que està sent estudiada per part del nou equip: l’actualització de la “renda valenciana d’inclusió” perquè siga possible cobrar la RVI i poder compatibilitzar amb un treball i amb l’elaboració d’itineraris sociolaborals per als usuaris d’aquesta.

9. Quina és la situació actual de “l’atenció a menors” al País Valencià?

Posem damunt de la taula una sèrie de reivindicacions:
- És necessari que existeixca una previsió clara sobre els relleus de determinats llocs d’atenció.
- Els “centres de recepció” de menors en ubicació d’urgència i provisional des de fa anys està massificat, açò afecta d’una manera especial a les persones menors d’edat sense referents familiars que han de ser tractades com correspon habilitant espais dignes per al seu acolliment, i també els migrants que puguen arribar.
- Es demanda un canvi en les dinàmiques d’acolliment que evitaria certes perversions del sistema com que criatures de 0 a 3 anys puguen estar en els “centres de recepció” amb precàries i insalubres instal·lacions i que l’Oficina Tècnica recomana una reforma integral, i no en “famílies d’acolliment”. Per la qual cosa li suggerim al SA la posada en marxa de recursos i campanyes de sensibilització perquè les famílies valencianes coneguen aquesta realitat. I, per descomptat, sol·licitem a l’administració que en tots els centres de recepció i acolliment s’eviten aquestes anomalies.
El SA es compromet a tractar aquest tema revisant les normatives d’acolliment o les tuteles.
Ens comenta que s’està treballant en una “targeta social única” que simplificaria els processos i de la qual ens informaran més endavant.
- Una altra de les reivindicacions del sector de menors que li hem fet saber al SA té a veure amb la modernització dels expedients i la necessària aposta per la digitalització dels sistemes informàtics, en molts casos obsolets. Ens respon que a partir de gener es posarà en marxa una nova aplicació informàtica en aquest sentit.

Finalment hem de dir que la Intersindical Valenciana continuarà vetllant perquè els assoliments aconseguits en matèria de serveis socials inclusius no es reverteixquen i, governe qui governe, siguen considerats com un servei fonamental de l’estat del benestar en pro d’una societat menys desigual i amb més cohesió social.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.