Llei de dependència

Reclamacions per les retallades del novembre del 2012 a desembre del 2015

Les Plataformes per la Llei de Dependència informen sobre la possibilitat de presentar reclamacions per les retallades patides des del 2012.

01 / 02 / 2017 | Intersindical

Les Plataformes en defensa de la Llei de Dependència de la Comunitat Valenciana informem a totes les persones en situació de dependència afectades per les retallades esdevingudes per l’aplicació de l’orde 21/2012 que aplicava el copagament en centres i la minoració en les prestacions de cuidadors no professionals dins l’entorn familiar que hi ha la possibilitat de reclamar a l’administració els retalls produïts al període comprés entre novembre del 2012 a desembre del 2015, mitjançant la sol·licitud de responsabilitat patrimonial segons models que adjuntem a aquest document.

Les persones en situació de dependència que tenien aprovat el seu Programa Individual d’Atenció (PIA) i que posteriorment, la Conselleria de Justícia i Benestar Social el modificava a l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre i en el decret 113/2013, de 2 d’agost del Consell, establint una minoració en les prestacions als cuidadors o el copagament del servei de Centre de Dia, Ocupacional o Residencial, poden reclamar la devolució de les quantitats retallades iniciant expedient de responsabilitat patrimonial davant l’administració d’acord amb els següents antecedents:

  • Amb data 15 de març de 2016 el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Cinquena, dicta la sentència Núm. 237/2.016 presentada per l’advocada Sandra Casas, declarant nuls els articles 17.7, 19, 20, Capítol VIII i disposició addicional primera, de l’Ordre 21/2012.
  • El Decret 113/ 2.013, de 2 d’agost del Consell, que va recórrer el CERMI, va ser declarat nul pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciós administratiu, Secció Tercera en Sentència Núm. 3429/2014, d’1 d’octubre de 2014.

Les persones en situació de dependència van tenir confiança en l’Administració, creient que era la seua obligació participar en el cost del servei en el cas del copagament en centres i desconeixien el motiu pel qual es va produir la dràstica reducció en la quantia de la prestació econòmica als cuidadors no professionals, ja que no es va dictar cap resolució que comunicara aquesta minoració.

Les persones dependents no disposaven de mitjans i coneixements per a oposar-se a tal acte administratiu però la nul·litat d’aquests preceptes fa desaparéixer el fonament del deure jurídic de suportar el dany patrimonial que va suposar abonar unes quanties que no els corresponien o la minoració en les prestacions i fa sorgir la responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Resulta evident el perjudici econòmic produït a les persones dependents per la qual cosa recomanem a totes les persones afectades que, abans del 15 de març de 2017 reclamen les quantitats injustament sostretes d’acord amb els models adjunts elaborats per l’advocada Paloma Cascales, membre de les Plataformes en defensa de les persones en situació de dependència d’Alacant.

Cal especificar que no totes les persones en situació de dependència de la Comunitat Valenciana estan afectades per estes retallades en les prestacions o pel copagament en centres. En juliol del 2012 hi va haver un decret de retallades per part del govern central que també va retallar els serveis de dependència, però no és aquest el que es pot reclamar ara en via administrativa sino les retallades que es van produir per part del govern autonòmic durant el període novembre del 2012 a desembre del 2015. A més, cal aclarir que ja va haver una gran part de persones en situació de dependència afectades per estes retallades i copagament que hi van interposar el corresponent recurs o reclamació i que, per tant, no han de fer-ho de nou. En cas de dubte, recomanem acudir als tècnics dels ajuntaments (Treballadors/es Socials) a informar-se.

La presentació de les sol·licituds s’haurà de realitzar per Registre Oficial (finestreta única als ajuntaments, PROP, Conselleria, Correus o per registre electrònic amb signatura digital).

És molt important que la sol·licitud estiga signada per la persona en situació de dependència. En cas de ser menor d’edat, signaria el seu pare/mare o tutor legal. Si és major d’edat i té una sentència d’incapacitat judicial, signaria el seu pare/mare (per a pròrrogues de pàtria potestat) o el seu representant legal (tutor/a).

A l’emplenar la sol·licitud, no és necessari especificar les quanties, ja que són de sobres conegudes per l’administració pública responsable de cada expedient. Les quanties reclamades són les del període comprés entre novembre del 2012 i desembre del 2015, ja que a partir de l’1 de gener del 2016 la Generalitat Valenciana va restablir d’ofici les prestacions que hi havia abans de les retallades i va eliminar el copagament en centres de dia i ocupacionals.

Les Plataformes en defensa de la Llei de Dependència de la Comunitat Valenciana DEMANEM a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que, malgrat no tenir l’obligació legal d’efectuar la devolució a totes les persones afectades, ACTUE D’OFICI restablint el perjudici econòmic, però també moral i personal ocasionat per aquestes retallades. A més, volem recordar que gràcies a la lluita incansable de les Plataformes i a la valentia de moltes persones en situació de dependència i els seus familiars que van poder anar a reclamar els seus Drets davant els tribunals, ara els demés tenim una via per reivindicar el que per justícia és nostre.

Volem recordar una vegada més que la situació de dependència no es tria, ve sobrevinguda d’un dia a un altre, i que tots podem ser dependents. Volem exigir que es complisca la Llei i que es reconeguen els drets dels dependents que som persones i famílies que tenim noms i cognoms, que existim realment i que no som sols nombres. Que viure a la Comunitat Valenciana no siga una altra càrrega més a les nostres vides ja de per si mateix dures i que cap persona en situació de dependència haja de seguir fent reclamacions davant l’administració i als tribunals per recuperar i defensar els seus DRETS.

Models de reclamació:
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.