Salut Laboral

Actualització del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS‐CoV‐2

Intersindical Valenciana informa de les novetats del protocol a data del 8 de juny de 2020

16 / 06 / 2020 | Intersindical

S’ha actualitzat el procediment dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) en el qual trobem aquestes novetats:

1. Incorporació de novetat legislativa: consideració de la COVID´19 com a accident de treball.
2. Model d’informe per a la comunicació del SPRL a la Mútua col·laboradora de la Seguretat Social.

A continuació ampliem la informació de la novetat legislativa:

Col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal

Els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus SARS‐CoV‐2 es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social. En el document “Actualització a 19 de març de 2020 de les Instruccions aclaridores relatives al nou procediment de remissió de parts dels Serveis Públics de Salut (SPS) per coronavirus, l’Institut Nacional de la Seguretat Social estableix que seran els metges del SPS els que emeten els comunicats de baixa i alta en tots els casos d’afectació per coronavirus. Tant en les situacions d’aïllament com de malaltia i a totes les treballadores i treballadors que per la seua situació clínica o indicació d’aïllament ho necessiten. Aquestes instruccions es completen amb la “Actualització de l’emissió i transmissió de parts d’incapacitat temporal a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, en el cas de treballadors especialment sensibles i de parts de processos COVID‐19 intercurrents amb altres processos d’IT per diferents patologies”, de 30 d’abril de 2020.

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals elaborarà l’informe perquè quede acreditada la indicació d’incapacitat temporal (IT), amb la finalitat de facilitar als serveis d’atenció primària la seua tramitació, en:

-Els casos sospitosos o confirmats i els contactes estrets de casos confirmats ocorreguts en l’empresa. Així com els casos confirmats per als quals li siga requerit per l’autoritat sanitària.
-Les persones treballadores amb especial sensibilitat en relació a la infecció de coronavirus SARS‐CoV‐2, sense possibilitat d’adaptació del lloc de treball, protecció adequada que evite el contagi o reubicació en un altre lloc exempt de risc d’exposició al SARS‐CoV‐2. En aquest cas, quan es produïsquen canvis en l’evidència científica disponible, en les condicions de treball o en les mesures preventives que facen innecessària la IT, el servei de prevenció ha de reavaluar amb els nous criteris o dades, els informes d’indicació d’IT emesos que puguen veure’s afectats i facilitar el resultat, per la mateixa via, als serveis d’atenció primària.

En l’Annex I s’aporten models d’informe per a la comunicació d’aquestes indicacions per part del servei de prevenció, que podran ser adaptats per les comunitats autònomes.

Quan es tinga coneixement del període d’aïllament o de malaltia amb posterioritat a l’inici d’aquest, els comunicats de baixa s’emetran amb caràcter retroactiu i sense la presència física de la persona treballadora.

El servei de prevenció de riscos laborals informarà sobre les actuacions anteriors a les persones afectades, a l’empresa i als òrgans de representació en matèria de seguretat i salut, si n’hi haguera, guardant la deguda confidencialitat.

A més, informarà de:

-L’obligació de l’aïllament preventiu o, en el seu cas, quarantena.
-Que el comunicat de baixa i els de confirmació seran emesos sense la presència física de la persona treballadora. La persona interessada no ha d’anar a recollir els comunicats, pot recollir-los una altra persona o utilitzar altres mitjans disponibles per a evitar desplaçaments.
-Que encara que els comunicats de baixa i alta siguen emesos per malaltia comuna, l’INSS realitzarà el procediment intern corresponent per a convertir-los en accident de treball, a l’efecte de prestació econòmica.
-Les mesures i recomanacions preventives generals, sobretot d’higiene, dels llocs de treball.

Novetat:

Personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris

El Reial Decret‐Llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i seguretat social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID‐19, estableix en el seu article 9 que les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris, inscrits en els registres corresponents, a conseqüència del contagi del virus SARS‐CoV‐2 durant l’estat d’alarma, tindran consideració de contingència professional derivada d’accident de treball, quan així s’acredite pels serveis de Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral. Aquesta previsió s’aplicarà als contagis del virus SARS‐CoV‐2 produïts fins al mes posterior a la finalització de l’estat d’alarma, acreditant aquest extrem mitjançant el corresponent comunicat d’accident de treball que haurà d’haver-se expedit dins del mateix període de referència.
Això implica que des del dia 28 de maig l’emissió dels comunicats de baixa i alta es realitzarà per la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que corresponga.
En l’Annex I s’aporta model d’informe per a l’acreditació per part del servei de prevenció.

Accedeix:

Procediment_dactuació_per_als_serveis_de_prevenció_de_riscos_laborals_enfront_de_lexposició_al_sars‐cov‐2_(8_de_juny_de_2020).pdf

Nota: Les recomanacions incloses en el present document estan en contínua revisió en funció de l’evolució i nova informació que es dispose de la infecció pel nou coronavirus (SARS‐COV‐2)
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.