Salut Laboral

Actualització del “Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront de l’exposició al coronavirus”

Les recomanacions sobre el coronavirus estan en contínua revisió en funció de l’evolució i la nova informació que es disposa sobre la infecció

27 / 03 / 2020 | Intersindical

El Ministeri de Sanitat va actualitzar, el 24 de març de 2020, el Procediment d’actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront de l’exposició al coronavirus (SARS-COV-2).

En aquest procediment les autoritats sanitàries demanen la col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL), adaptant la seua activitat i recomanacions amb l’objectiu de frenar els contagis per coronavirus. Es recorda que correspon a les empreses avaluar el risc d’exposició i seguir les recomanacions que emeta el servei de prevenció que, al seu torn, han de seguir les pautes i recomanacions indicades per les autoritats sanitàries.

Dues novetats que hem de considerar:

L’àrea sanitària dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) hauran d’avaluar a les treballadores i els treballadors especialment sensibles i vulnerables. Aquelles persones que no puguen ser protegides en el seu treball passaran a la situació d’incapacitat temporal (IT).

- Seran els metges del Servei Públic de Salut (SPS) els que emeten els comunicats de baixa i alta en tots els casos d’afectació per coronavirus, tant en les situacions d’aïllament com de malaltia i a totes les treballadores i els treballadors que per la seua situació clínica o indicació d’aïllament ho necessiten, siga de l’àmbit sanitari o d’altres àmbits.

Les persones treballadores especialment sensibles. Pautes d’actuació:

-L’àrea sanitària de l’SPRL ha d’avaluar la presència de persones treballadores especialment sensibles a la infecció del coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d’especial sensibilitat i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Valorarà l’existència o manca de condicions que permeten fer el treball sense elevar el risc, sense posar en perill de salut de la persona treballadora.

-El Ministeri de Sanitat, a data 23 de març de 2020, ha definit com a grups vulnerables, per a la malaltia COVID-19, les persones amb: diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys.

-Valoració. El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals durà a terme una avaluació individualitzada del risc i de les tasques a realitzar per la persona treballadora d’un operador crític de serveis essencials, tenint en compte els factors de vulnerabilitat i especial sensibilitat de la persona treballadora. També s’encarregaran de la investigació i seguiment dels contactes estrets, en coordinació amb salut pública.

La gestió de la incapacitat temporal de treballadores i treballadors, tenint en compte el coronavirus:

-Excepcionalment i per a protegir la salut pública, es consideraran situació assimilada a accident de treball els períodes d’aïllament o contagi provocat pel coronavirus SARS-CoV-2 de les persones treballadores (Article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública).

-En el document “Actualització a 19 de març de 2020 de les Instruccions aclaridores relatives al nou procediment de remissió de parts dels Serveis Públics de Salut (SPS) per coronavirus”, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) estableix que serà el personal mèdic del SPS qui emeta els comunicats de baixa i alta en tots els casos d’afectació per coronavirus, tant en les situacions d’aïllament com de malaltia i a tots els treballadors i treballadores que per la seua situació clínica o indicació d’aïllament ho necessiten, tant per al personal sanitari com per a la resta de treballadors i treballadores.

El servei sanitari de l’SPRL elaborarà l’informe perquè quede acreditada la indicació d’incapacitat temporal, amb la finalitat de facilitar als serveis d’atenció primària, la seua tramitació en:

-Els casos probables (els resultats de laboratori no són concloents), possibles (amb infecció respiratòria aguda lleu) o confirmats, així com els contactes estrets de casos probables, possibles o confirmats.

-Les persones treballadores amb especial sensibilitat en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, sense possibilitat d’adaptació del lloc de treball, protecció adequada que evite el contagi o reubicació en un altre lloc exempt de risc d’exposició al SARS-CoV-2.

S’aporten models d’informe, en l’Annex I, per a la comunicació d’aquestes indicacions per part del servei de prevenció.

Quan es tinga coneixement del període d’aïllament o de malaltia amb posterioritat a l’inici d’aquest, els comunicats de baixa s’emetran amb caràcter retroactiu i, si és necessari, sense la presència física de la persona treballadora.

L’SPRL informarà sobre les actuacions anteriors a les persones afectades, a l’empresa i als òrgans de representació en matèria de seguretat i salut, si n’hi haguera, guardant la deguda confidencialitat.

Informarà de:

-L’obligació de l’aïllament preventiu.

-Que el comunicat de baixa i els de confirmació seran emesos sense la presència física de la persona treballadora. La persona interessada no ha d’anar a recollir els comunicats, pot recollir-los una altra persona o utilitzar altres mitjans disponibles per a evitar desplaçaments.

-Que els comunicats de baixa i alta seran emesos per malaltia comuna, però l’INSS realitzarà el procediment intern corresponent per a convertir-los en accident de treball, a l’efecte de prestació econòmica.

-Les mesures i recomanacions preventives generals dels llocs de treball.


Procediment d’Actuació per als serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, 24 de març de 2020
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.