Salut Laboral

Comunicat de salut laboral sobre la crisi del COVID-19

18 / 03 / 2020 | Intersindical

El brot de la malaltia COVID-19 causada pel coronavirus s’ha convertit en una greu preocupació al País Valencià com a la UE i a tot el món. L’OMS l’ha declarada pandèmia, perquè, a nivell mundial, existeixen milions de persones infectades, creix el nombre de persones mortes, trobem ciutats paralitzades, i fins i tot bloquejades, i milions d’estudiants fora dels centres escolars. Les treballadores i els treballadors s’han trobat amb el problema en els seus centres de treball, sense procediments ni protocols, s’han sentit vulnerables per falta de protecció, de mesures preventives i de seguretat en el seu lloc de treball. A més, amb una càrrega laboral excessiva –sobretot en alguns sectors estratègics o bàsics– que posa en perill la salut integral de les persones treballadores. Ens trobem amb una crisi global,davant la qual les nostres autoritats polítiques i tècniques han mostrat una resposta i una gestió poc clara i tardana, si la comparem amb l’epidèmia de la“grip A”en el 2009, la resposta del qual va ser immediata, per la qual cosa va passar a ser un tema mèdic ben controlat als països en què es va donar, amb una actuació ràpida i eficaç, que va minimitzar els seus efectes negatius.

El dret a la salut integral de les treballadores i els treballadors és reconegut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a tota la ciutadania. Per això,davant la pandèmia generada pel coronavirus:

 1. Exigim un treball segur. Si cal utilitzar un equip de protecció individual (EPI), ha de ser proporcionat per l’empresa, estar homologat i protegir eficaçment als qui ho utilitzen.
 2. Demanem el compliment de la llei de Prevenció de riscos laborals(LPRL 31/1995). És la norma superior en salut laboral i ha de regir les actuacions que protegisquen la seguretat i la salut de totes les persones treballadores. Les empresas i l’Administració han d’informar i consultar a totes les persones treballadores, directament o a través dels seus representants, i assegurar la seua participació en tots els temes relacionats amb la seguretat i la salut en el treball. Les delegades i els delegats de prevenció, els Comités de Seguretat i Salut en el treball, així com els Comités d’empresa o Juntes de personal han de ser consultats en tots els temes que puguen afectar o incidir en la seguretat i salut laboral. Lamentem l’incompliment de la llei, en la majoria dels casos no s’ha comptat amb les treballadores i els treballadors o els seus representants, i se’ls ha exposat a un greu risc, sense rebre informació, formació, EPI i sense adoptar les mesures higièniques necessàries que garantisquen la seua seguretat i salut.
 3. Continuem trobant a faltar el Pla de Prevenció en molts centres de treball, l’avaluació dels riscos i la planificació de l’activitat preventiva. En el cas del coronavirus no s’ha avaluat el risc tenint en compte les condicions del lloc o del centre de treball, per això no s’han adoptat les mesures necessàries per a eliminar-lo, o almenys reduir-lo. Tampoc s’ha realitzat un control, per això s’ha propagat més ràpidament. Servisca com a exemple els llocs d’atenció al públic, sense mampares ni distància mínima a mantindre respecte a les persones que s’ha d’atendre. O els tests per a detectar la presència del coronavirus i com es realitzen. En fi, que aquest virus, que es coneix des de desembre de 2019, no s’ha pres de debò fins a finals de la setmana passada.
 4. Demanem més inversió en la Sanitat Pública i Universal. Les retallades en la sanitat l’han deixada molt minvada, cal revitalitzar-la amb més pressupost i inversions en personal, materials i infraestructures, és imprescindible. Si volem resoldre aquesta crisi global, s’ha de contractar més professionals, i disposar dels equips i mitjans necessaris i indispensables en hospitals, centres de salut o ambulatoris, zeladors i zeladores, personal de neteja i altres serveis necessaris, com a menjadors, venda de béns alimentosos i uns altres.
 5. Reclamem la utilització i la presència dels recursos preventius, davant la modificació i l’agreujament dels riscos en el lloc o centre de treball, un o diversos treballadors o treballadores i membres del Servei de Prevenció propioo alié de l’empresa, coordinats i col·laborant entre si, amb suficient capacitat i mitjans per a vigilar el compliment de les activitats preventives necessàries per a protegir del coronavirus.
 6. Exigim que la crisi del coronavirus no la paguen les treballadores i els treballadors, perdent el seu treball, la seua salut o la seua vida. Les ajudes econòmiques, socials i laborals, han de ser per a les persones, les famílies que més les necessiten, que es troben en situació precària i vulnerable. No podem oblidar-nos de les persones treballadores que són autònomes i de la proliferació d’ERTOs en les petites i mitjanes empreses pel COVID-19.

La participació de les treballadores i els treballadors, i dels seus representants, és imprescindible en un estat democràtic, tant en l’àmbit laboral com en el social i polític. Per això, demanem que se’ns tinga en compte, així ho indica la LPRL 31/1995. La nostra experiència en el lloc i centre de treball és fonamental, les nostres aportacions són valuoses i imprescindibles per a eliminar els riscos en el nostre lloc o centre de treball, si no es poden eliminar, reduir-los o aïllar-los.

La declaració de l’estat d’alarma fa necessària la nostra col·laboració i coordinació, perquè aquesta situació, al costat de l’epidèmia del coronavirus, ha aguditzat la crisi econòmica, social i cultural. La classe treballadora es veu forçada a les cures (població infantil i majors) i se li ha de possibilitar la conciliació, la Incapacitat temporal com a accident de treball, en cas de contagi del COVID-19, la prestació per desocupació i altres drets laborals i socials. És prioritari garantir la salut integral i la vida, uns serveis socials, públics universals i gratuïts,tant a les persones com a les famílies i els sectors més vulnerables i sensibles.

Finalment, des de la Intersindical Valenciana fem una crida a les treballadores i els treballadors perquè reivindiquen els seus drets laborals, que lluiten per la seua seguretat i si han d’acudir al seu centre de treball, que davant qualsevol situació, que pose en risc els seus drets, es posen en contacte amb les delegades i els delegats de prevenció, o amb els seus representants sindicals.

Descarrega’t aquest comunicat en PDF.
Deixa un comentari


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.