Salut Laboral

Intersindical informa de la reunió de la COPASESA

Dimecres passat, 24 de març de 2021, ens vam reunir per videoconferència, a causa de la pandèmia de la COVID-19, la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball (COPASESA).

31 / 03 / 2021 | Intersindical

Intersindical Valenciana va presentar a la presidència i la secretària de la COPASESA, un document amb peticions, propostes i al·legacions a la documentació que constava en l’ordre del dia. Accedeix al document presentat per la Intersindical (Doc.1)

En la reunió es va seguir l’ordre del dia establit i van donar per aprovats els documents presentats per l’Administració. Demanem que constaren en l’acta les peticions, propostes i al·legacions presentades per la Intersindical. Se’ns va indicar que es contestaria a tot el que vam sol·licitar en la pròxima reunió. Respecte a la nostra petició justificada de disposar de la documentació 15 dies abans a la data de la convocatòria de la COPASESA, van dir que intentaran enviar els documents amb 7 dies d’antelació.

Recordem que l’última reunió de la COPASESA, celebrada el 16 de març de 2020, va ser sol·licitada per la Intersindical després d’indicar l’OMS, l’11 de març, que la COVID-19 es podia considerar pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma pel govern espanyol, el 13 de març. Demanem una altra reunió al juny de 2020, per a poder fer seguiment de la coordinació de les Comissions de Seguretat i Salut en el Treball (CSST) i dels Comités de Seguretat i Salut Laboral(CSSL) durant la pandèmia, però no es va celebrar.

Intersindical reivindica una major inversió en prevenció, seguretat i salut laboral per part de la Generalitat Valenciana. Insistim que la situació de pandèmia ha posat en evidència l’escassetat de personal, de recursos econòmics i tècnics, i la no separació per sectors del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de personal propi de la Generalitat (INVASSAT). Una dotació necessària i reclamada constantment per la Intersindical (LPRL 31/1995, cap. V. art. 32 bis, ap. 3).

La infradotació del SPRL de personal propi de la Generalitat ha incidit negativament en la prevenció, ha posat en perill la seguretat i la salut de totes les persones treballadores en els centres de treball, i més en temps de pandèmia. A més, ha suposat una despesa excessiva en contractació de SPRL aliens per als plans de contingència, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport; amb una actuació fiscalitzadora i sense coordinació entre tots els SPRL de la Generalitat, els CSSL, les Juntes de Personal i les treballadores i els treballadors. A més no es va posar en coneixement ni va ser aprovat pels Comités de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del sector docent, ni pels representants legals de les treballadores i els trabajdores (LPRL 31/1995, cap. V, art. 33, ap. 1, b1) .

Hem demanat que s’informe la Presidència de la Generalitat de les actuacions realitzades per les Mútues en contra de drets laborals, posant en risc a les persones treballadores i, en molts casos, no ateses les recomanacions del SPRL respecte als permisos o llicències per risc laboral (embarassos, lactàncies…) i contingències professionals, amb la finalitat que no es renove el contracte anual que la Generalitat ha signat amb algunes Mútues.

També hem demanat que es tinga en compte la dotació de personal administratiu necessari per a poder dur a terme els procediments aprovats amb diligència i amb atenció immediata, en concret, “la Instrucció operativa per a l’adaptació o canvi per motius de salut en l’administració de la Generalitat”, incidint que no s’ha d’ajornar la resposta fins a 3 mesos després d’haver fet la sol·licitud.

En la Instrucció operativa per a l’elaboració del document de mesures d’emergència, Intersindical ha presentat al·legacions i ha proposat a la COPASESA, en la reunió, la creació d’un grup de Treball.

Respecte a les Memòries, s’han aprovat enllaçant aquest apartat amb el punt 2 i 3 de l’ordre del dia, incidint en l’esforç i la gran faena realitzada pel INVASSAT i els dos SPRL de la Generalitat en temps de pandèmia: plans de contingència, guies, protocols, informació, formació... Intersindical va insistir en una reivindicació que fa des del 2013 al INVASSAT, que les dades s’exposen i es donen per sectors, ens resulta impossible realitzar una anàlisi adequada de la prevenció amb dades globalitzades.

Quant a la Guia per a la Gestió de la Prevenció, és necessari que cada centre de treball tinga el seu pla de prevenció (LPRL 31/1995, art. 16). Recordem que falten els Plans de Prevenció dels sectors de Justícia, Administració Pública i Ensenyament. Només el té la Conselleria de Sanitat. El cap de prevenció del INVASSAT va dir que també tenen el Pla de Prevenció de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. I tampoc s’està oferint la vigilància de la salut a les treballadores i els treballadors d’Ensenyament Públic, Administració Pública i Justícia (LPRL 31/1995,art 22 i art. 32, ap. 3, f).

A continuació anotem l’ordre del dia i accés a la documentació presentada per a la seua aprovació en la COPASESA:

(Accedeix als documents mitjançant l’enllaç corresponent)

1) Informació i aprovació, en el seu cas, de l’activitat de les Comissions Sectorials de Seguretat i Salut en el Treball.

a) Protocol de Prevenció i Actuació davant l’assetjament laboral en l’Administració de Justícia de la Generalitat (Doc.2)

b) Instruccions operatives:

- SPRL_IOPRL_04_04. Instrucció operativa per a la valoració de riscos durant l’embaràs i la lactància.(Doc.3)

- SPRL_IOPRL_13. Instrucció operativa per a l’adaptació o canvi per motius de salut en l’administració de la Generalitat.(Doc.4)

- SPRL_IOPRL_16. Instrucció operativa per a l’elaboració del document de mesures d’emergència. (Doc.5)

c) Memòries d’activitats:

- De l´SPRL Sector Sanitari any 2020 (Doc.6)

- De l´SPRL del personal propi any 2019 (Doc.7)

- De l´SPRL del personal propi any 2020 (Doc.8)

d) Guia per a la Gestió de la Prevenció. (Doc.9)

2) Activitat dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.

3) Activitats realitzades per a la Implantació dels Plans de Contingència i Continuïtat.

4) Precs i preguntes.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.