Salut Laboral

Intersindical Valenciana informa de la reunió de la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el treball

Divendres passat es va reunir la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball, CSSST o COSESESA, de l’àmbit de justícia, administració pública i docent.

09 / 12 / 2021 | Intersindical

En la reunió, s’ha presentat el nou Cap de Servei de Prevenció del personal propi de la GVA, Adolfo José Pino Justo, i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de Personal Propi de la Generalitat, INVASSAT, ha presentat el Pla de Prevenció de la Generalitat Valenciana així com la Programació anual per al 2022.

La Intersindical Valenciana ha fet algunes aportacions, valoracions i esmenes a aquests documents que passem a detallar a continuació.

El Sindicat valora positivament la incorporació de la perspectiva de gènere al Pla de Prevenció, així com la incorporació dels aspectes mediambientals a les avaluacions de riscos dels centres de treball.

Hem demanat que els documents enviats, tant el Pla de Prevenció de la Generalitat com la Planificació anual del Servei de prevenció de riscos laborals del personal propi, estiguen també en valencià, d’acord amb l’article 4 punt 1 del decret 61/2017 on s’especifica:

Article 4. Ús general del valencià

1. El valencià és la llengua pròpia de l’Administració de la Generalitat i, com a tal, en serà la
llengua destacada d’ús normal i general, sense que es puga entendre d’aquesta declaració
cap limitació respecte de l’altra llengua oficial.

També hem reivindicat la necessitat que la convicatòria, tal com es va acordar a la Comissió Paritària de Seguretat i Salut del 24/03/2021, es realitze, almenys, en un període de 7 dies hàbils i que l’enviament de la documentació es faça amb la suficient antelació per poder analitzar-la i estudiar-la als Comités de Seguretat i Salut en el Treball, així com en els grups de delegades i delegats de prevenció, tal com s’indica a la normativa vigent.

Seguim reivindicant la recuperació d’un servei de Prevenció de riscos laborals propi de cada sector (docent, administració pública i justicia) com el té el sector sanitari actualment. Es demana que les competències preventives, atribuïdes actualment a l’INVASSAT,passen a les conselleries respectives, com s’indica al Decret 123/2001, del 10 de juliol del Consell. A més a més, demanem un pla de prevenció de riscos laborals per a cada sector de l’Administració de la Generalitat, docent, justícia i administració pública.

I també reclamem la realització de la vigilància de la salut. No s’està oferint ni es garanteix de manera periòdica a totes les persones treballadores.

D’altra banda, hem subratllat la necessitat, d’acord amb la LPRL 31/1995 del 8 de novembre, de l’accés a la informació i documentació en matèria de prevenció, de manera sistemàtica mitjançant les mesures tècniques i tecnològiques (encriptació de documents) als membres dels Comités de Seguretat i Salut en el Treball. També és necessari que l’Invassat vetle perquè tot l’escrit a la Planificació Anual del Servei de prevenció de riscos laborals per al 2022, es puga portar a terme. I que demane responsabilitats a qui corresponga, si aquest fet no es produeix per manca de dotació de les mesures corresponents.


Per últim, hem fet referència a la Instrucció Operativa per a l’adaptació o canvi de lloc per motius de salut en l’Administració de la Generalitat.

A hores d’ara ens trobem en un procediment en el qual la persona entrega la sol·licitut davant l’òrgan de personal de la seua conselleria o organisme autònom corresponent i es demora molt en el temps. La persona espera resposta en un termini de tres mesos, en el qual se li pot no respondre considerant-se així com a desestimada la sol·licitud. Mentrestant, la persona treballadora es troba a una situació de risc i no està sent protegida.

I també a la Instrucció Operativa per a sol·licitar la valoració de riscos durant l’embaràs i lactància.

Es requereix que es publique la setmana de concessió de la llicència, segons el lloc de treball que s’ocupa, amb les seues especificitats a nivell de riscos laborals (educadora infantil, mestra d’infantil, mestra de primària, secundària, educació física…).

Posem en conexiement que, una vegada aportada la documentació requerida en la Instrucció operativa per a la seua actuació i procediment, les mútues demanen una sèrie de documentació que, en el millor dels casos, es pot arribar a demorar dues setmanes i en el pitjor, la demora no dona lloc a la llicència del risc.

Entenem que, una vegada identificat i valorat el risc per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i tramitada tota la documentació que a la instrucció es demana, les mútues competents han de proporcionar la concessió de la llicència immediatament i, a posterior, que s’adjunte la documentació a les mútues ja que aquest pas retarda la concessió esmentada, deixant a la persona desprotegida davant de possibles riscos.

Finalment, esperem que les nostres aportacions es tinguen en compte i s’incorporen al sistema per tal de contribuir a la creació d’una cultura preventiva real.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.