Salut Laboral

La calor afecta la teua salut laboral

La calor causa accidents laborals i malalties en el treball que poden arribar a ser mortals. Per açò, hem de conéixer i exigir el compliment de la normativa.

08 / 07 / 2019 | Intersindical

L’empresariat ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores en tots els aspectes relacionats amb el treball (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals). L’empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció conforme als següents principis generals: evitar els riscos; avaluar els riscos que no es puguen evitar; planificar la prevenció, cercant un conjunt coherent que integre en ella la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball; donar les degudes instruccions als treballadors i treballadores (LPRL 31/1995, art. 15). També, la plantilla té obligació en prevenció dels riscos laborals, així com el dret d’informació, consulta, participació i formació en matèria preventiva, paralització de l’activitat en cas de risc greu i imminent, i vigilància del seu estat de salut.
Les condicions ambientals del lloc de treball no han de ser un risc per a la salut i seguretat de les treballadores i treballadors. El Reial Decret 486/97, de 14 d’abril, de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, en l’article 7 i l’annex III tracta les condicions tèrmiques higromètriques dels llocs de treball, i com evitar les molèsties i les incomoditats en el treball. S’haurà d’avaluar risc d’estrés tèrmic per calor: - la temperatura i/o humitat dels locals tancats o dels espais a l’aire lliure excedisquen els valors donats en l’apartat 3 de l’annex III del RD 486/97 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
L’empresa té l’obligació de realitzar l’avaluació de tots els riscos en qualsevol activitat, època de l’any i lloc de treball, a l’aire lliure o en locals tancats, utilitzant el seu servei de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 18 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció i les seues modificacions posteriors). Com a conseqüència d’aquestes avaluacions, el RD 39/1997 també obliga que s’establisquen les mesures preventives que garantisquen la seguretat i salut de les treballadores i els treballadors en el seu lloc de treball.
Quan les persones treballadores estan exposades a altes temperatures, com és el cas del País Valencià, a causa de les temperatures registrades en els mesos d’estiu i, a més, s’exerceixen activitats amb una càrrega de treball pesada o molt pesada, com ocorre en activitats com la construcció, treballs d’agricultura, hivernacles, treballs forestals o llocs de treball on la calor i la humitat siguen elevats com ara foses, forns, fàbriques de teules i rajoles, fàbrica ceràmica, plantes de ciment, etc., s’han de tindre en compte unes mesures preventives i establir un pla amb aquestes mesures.
És indispensable en èpoques de calor:

 • Tindre un pla de mesures preventives específiques per a les condicions meteorològiques de temperatures elevades.
 • Verificar diàriament i en qualsevol moment que siga necessari les condicions meteorològiques (butlletins meteorològics, consultes a les pàgines de CEAMET, l’AEMET, etc.), a fi d’establir el nivell de risc.
 • Prestar atenció als canvis en l’estat de salut individual i als dels seus companys.
 • Evitar el treball en solitari.

L’empresa ha de:

 • Verificar diàriament les condicions meteorològiques i informar la plantilla de la situació existent i fixar les mesures preventives apropiades de cada dia.
 • Limitar en la mesura que es puga el treball físic i proporcionar les ajudes o elements mecànics que disminuïsquen l’esforç físic.
 • Reduir la temperatura en interiors afavorint la ventilació natural, usant ventiladors (no s’ha d’utilitzar amb temperatures superiors a 33 °C), aire condicionat, etc.
 • Organitzar el treball per a reduir el temps o la intensitat de l’exposició: adequar els horaris de treball evitant treballar en les hores de més calor i de sol.
 • Disposar que les tasques de més esforç es facen en les hores de menys calor; establir rotacions dels treballadors, etc.
 • Establir pauses fixes o millor permetre les pauses segons les necessitats de les persones treballadores. A mesura que augmente la temperatura, cal augmentar-ne la freqüència i la duració.
 • Evitar el treball en solitari.
 • Assegurar el subministrament suficient d’aigua fresca i alliçonar els treballadors i les treballadores perquè en beguen ben sovint.
 • Disposar de llocs de descans frescos, coberts o a l’ombra i permetre a les persones treballadores descansar quan ho necessiten i, especialment, quan se senten malament.
 • Promoure i procurar que tots els treballadors i les treballadores estiguen aclimatats a l’abric d’acord amb l’esforç físic que vagen a realitzar. Establir programes d’aclimatació dels treballadors i les treballadores a les condicions caloroses.
 • Garantir una vigilància de la salut específica a la plantilla, amb atenció preferent a les persones especialment sensibles (problemes cardiovasculars, respiratoris, renals, diabetis, obesos, majors de 55 anys, etc.).
 • Informar i formar la plantilla sobre els riscos, efectes i mesures preventives. Ensinistrar-los en el reconeixement dels primers símptomes de les afeccions de la calor en ells mateixos i en els i les companyes i en l’aplicació dels primers auxilis. Disposar dels telèfons d’urgències on cridar en el cas que algú patisca un colp de calor.

Els treballadors i les treballadores han de:

 • Estar informats de les condicions diàries de la meteorologia.
 • Informar de tot problema que puga suposar un augment de risc: problemes de l’abastiment d’aigua, dels sistemes de climatització, roba de treball inadequada, etc.).
 • Utilitzar les ajudes mecàniques disponibles. Treballar a un ritme adequat, sense presses. Adaptar el ritme de treball a la tolerància a la calor.
 • Sol·licitar consell mèdic si han tingut alguna vegada problemes amb la calor o sobre malalties cròniques que puguen patir o sobre la medicació que estan prenent.
 • Descansar en llocs frescos quan tinguen molta calor. Si se senten malament, han de cessar l’activitat i no dubtar a sol·licitar atenció sanitària, perquè continuar treballant pot ser molt perillós. Han d’evitar conduir si es troben malament.
 • Evitar el treball en solitari.
 • Beure aigua ben sovint durant el treball, encara que no tinguen set. També és necessari continuar bevent aigua quan s’està fora del treball.
 • Evitar menjar molt i els menjars greixosos; menjar fruita, verdures, prendre sal amb els menjars, etc.
 • No prendre alcohol (cervesa, vi, etc.) ni drogues. Evitar begudes amb cafeïna (café, refrescos de cola, etc.) i també les begudes molt ensucrades (> 6%).
 • Dutxar-se i refrescar-se al finalitzar el treball. Dormir prou hores (de 7 a 8 hores) per a recuperar-se bé, etc.
 • Usar roba d’estiu, solta, de teixits frescos (cotó o lli) i colors clars que reflectisquen la calor radiant. Protegir el cap del sol (millor amb barrets d’ala ampla).

L’Administració ha de:

 • Informar sobre les mesures i els recursos existents al País Valencià per a prevenció de riscos per altes temperatures i dels plans d’actuació enfront de possibles situacions d’onada de calor.
 • Promoure la informació a les empreses i persones treballadores sobre els riscos dels treballs en condicions d’altes temperatures.
 • Promocionar recomanacions per als servicis de prevenció i professionals de la prevenció laboral que treballen amb poblacions de risc com poden ser el personal treballador de la construcció, agricultura, servicis forestals, pesca, etc.

Com actuar davant un colp de calor?

 • Si la temperatura corporal interna arriba o supera els 39 °C o s’observa una alteració de l’estat mental o una hipotensió sostinguda, ha de considerar-se que la persona pateix un colp de calor.
 • S’ha d’avisar al telèfon d’emergències 112 (http://www.112cv.gva.es/ca), perquè el traslladen urgentment a un hospital. Sense atenció mèdica un colp de calor pot ser mortal.
 • Mentre s’espera, interrompre l’exposició i aplicar mesures per a baixar la temperatura corporal (aplicar draps d’aigua freda, bany o dutxa freda, entre 15-18 °C) i traslladar a la persona a un lloc fresc i fosc.
 • El colp de calor és una emergència mèdica que pot causar greus problemes a curt o llarg termini, fins i tot pot provocar la mort. Cal actuar ràpidament.

En definitiva, sempre s’ha de valorar l’impacte de les temperatures elevades en l’àmbit laboral. L’estrés tèrmic i les seues conseqüències poden ser especialment perilloses en els treballs a l’aire lliure, com en la construcció, agricultura,jardineria,silvicultura, etc., ja que en ells, en tractar-se d’una situació perillosa que fonamentalment es dona en els dies més calorosos d’estiu, no sol haver-hi programes de prevenció de riscos com en el cas dels treballs on l’estrés per calor és un problema al llarg de tot l’any.
#LaCalorMataEnElTreball

INSST: QUE LA CALOR NO ET CREME!
INVASSAT: Mesures preventives per al treball en èpoques d’altes temperatures. Normes i instruccions d’actuació
Impacte de les temperatures elevades en l’àmbit laboral.
NAPO: Estrés tèrmic
Estrés tèrmic. Recomanacions

 
Deixa un comentari


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.