Mobilitat, ecologia i sostenibilitat

La Comissió Ciutat Port prossegueix, amb dos nous recursos davant els tribunals i demana mesures cautelars per a protegir la salut de la població de Natzaret

Les obres d’ampliació del port de València suposen un risc per al medi ambient i per a la salut de les persones

18 / 01 / 2023 | Intersindical

La plataforma ciutadana ha interposat avui uns recursos davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, contra els recents acords de l’Autoritat Portuària de València, relacionats amb l’Ampliació del Port de València:

• Contra l’acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València, de data 2 de desembre de 2022, d’aprovació del “Projecte constructiu del Moll de Contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València”.

• Contra l’acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València, de data 10 de novembre de 2022, de concessió administrativa a favor de BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMES, S.A, per a la construcció i explotació d’una Terminal Pública de Passatgers entre el Moll de Ponent i el Moll Espigó Túria Nord del Port de València. A més, en aquest recurs se sol·licita al TSJ que, com a mesura cautelar, suspengui l’executivitat de l’acord fins que es dicti sentència, perquè en el cas de ser aquesta favorable es malmetria la finalitat de salvaguardar el medi ambient.

La Comissió Ciutat Port manté el seu ferm propòsit de no consentir ni un acord més de l’Autoritat Portuària de València relatiu al macroprojecte d’ampliació del port de València.

En coherència amb aquesta línia d’oposició frontal a una infraestructura, que aquesta plataforma ciutadana considera innecessària, lesiva per al medi ambient, que destina ingents recursos públics que es lleven de necessitats més apressants, i que devalua la imatge de la nostra ciutat, ha interposat aquesta setmana dos nous recursos contenciosos administratius contra els recents acords de l’Autoritat Portuària de València, relatius, un a l’aprovació del Projecte constructiu del Moll de Contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València i, l’altre, contra la concessió administrativa a favor de BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMES, S.A, per a la construcció i explotació d’una Terminal Pública de Passatgers entre el Moll de Ponent i el Moll Espigó Túria Nord del Port de València.

A més, la Comissió Ciutat Port, en relació amb l’acord de concessió administrativa per a la construcció i explotació d’una Terminal de Passatgers, ha sol·licitat al Tribunal que adopte la mesura cautelar de suspendre l’execució d’aquest acord, per manca d’una avaluació ambiental de cap mena i considerar que una probable sentència estimatòria perdria la seva eficàcia atès que el bé jurídic que es pretén salvaguardar, és a dir, el medi ambient i la salut de la població dels barris pròxims, ja s’hauria vist perjudicat si les obres de la concessió seguissin endavant.

S’exercita en aquest procés l’acció popular en assumptes mediambientals establerta en la nostra legislació estatal a conseqüència de la incorporació de les directives europees (en particular, el Conveni de Aarhus) sobre l’accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient. S’exercita així l’acció pública referida al risc de contaminació atmosfèrica i a l’avaluació d’impacte ambiental, matèries totes dues susceptibles d’impugnació mitjançant l’esmentada acció popular.

I és que l’Autoritat Portuària de València pretén traslladar la ubicació de la terminal de passatgers des de l’ampliació Nord, en el nou dic que ara es pretén reutilitzar per a generar una gran esplanada de contenidors (i l’adjudicació dels quals ha sol·licitat la naviliera MSC), al Sud, en el lloc on abans s’explotaven les drassanes d’Unió Naval de València, S.A. (empresa pertanyent al GRUP BOLUDA), entre el Moll de Ponent i el Moll Espigó Túria. Tot això en oberta contradicció amb la vigent Delimitació d’Espais i Usos Portuaris de València i l’així mateix vigent Pla Director del Port de València i sense avaluació ambiental.

Aquest canvi d’ubicació i d’ús té un efecte significatiu advers sobre el medi ambient perquè al Sud es troba el Barri de Natzaret, sotmès des de fa molt temps a la pressió del Port, i que, per la nova ubicació sofrirà els impactes sobre l’atmosfera derivats de l’augment d’atracades de grans vaixells i de la mobilitat dels turistes de creuers en la visita de la ciutat.

La Comissió Ciutat Port, en el seu escrit d’interposició, denúncia que amb els seus acords, l’Autoritat Portuària de València, tracta de desordenar el procediment lògic, amb la previsible conseqüència pràctica que se sostrega a l’obligació d’avaluació, decisions que, considerades conjuntament, poden tenir repercussions importants sobre el medi ambient.

Cal preguntar-se a més si l’Autoritat Portuària de València ha atorgat la concessió sense modificar el Pla Director d’Infraestructures i la Delimitació d’Espais i Usos Portuaris per a consumar un fet amb caràcter previ a l’avaluació ambiental. Aquesta actuació pot comprometre l’adopció de mesures correctores i l’establiment de compensatòries que haurien d’anar a càrrec de l’explotador de la concessió.

Estem davant una decisió prèvia a l’avaluació ambiental, adoptada sense cap consideració a l’aspecte ambiental més significatiu de contaminació atmosfèrica i els seus efectes sobre els habitants del Barri de Natzaret. La falta d’avaluació ambiental implica la nul·litat de ple dret de la concessió.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.