Salut Laboral

La COPASESA es va reunir per a adoptar mesures contra la pandèmia del coronavirus COVID-19

La Intersindical Valenciana va participar en la reunió ordinària, per videoconferència en línia, de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball (COPASESA) de l’Administració de la Generalitat celebrada el 16 de març.

24 / 03 / 2020 | Intersindical

La convocatòria de la reunió es va realitzar després de la petició formulada per la Intersindical Valenciana, amb caràcter urgent i extraordinari, per a abordar la situació d’emergència sanitària, laboral i social, pel coronavirus que provoca la malaltia del COVID-19.

Després de passar més d’un any des de l’última reunió (21 de desembre de 2018), la COPASESA es va celebrar amb caràcter ordinari, contemplant en el seu ordre del dia, com a primer punt, la seua renovació, i, com a segon, la informació sobre les mesures a adoptar per a fer front al coronavirus COVID-19.
En la reunió, la Intersindical va denunciar la falta de mitjanes de protecció i instruccions clares contra el coronavirus en els centres i llocs de treball de l’Administració de la Generalitat, tant en atenció directa al públic com en altres llocs de treball. Hem pogut constatar, que les treballadores i els treballadors no han rebut informació sobre la distància de seguretat mínima, la necessitat o no d’utilitzar mampares en els llocs d’atenció al públic, la utilització d’EPI, desinfecció d’objectes, materials, eines, estades, o mesures profilàctiques i higièniques necessàries.
Incidim sobre la situació laboral després de la declaració d’estat d’alerta (Reial Decret 463/2020, de 14 de març), perquè exigeix que l’Administració, com altres empreses, contemple i possibilite la conciliació familiar (menors, majors, dependents, malalts…), que requereix una nova organització del treball, possibilitant el teletreball, horaris flexibles i el tancament dels centres de treball per a protegir a les persones de l’exposició al risc del coronavirus. Protegir a les persones treballadores que per les seues característiques personals o estat biològic conegut, amb reconeguda discapacitat o no, o diversitat funcional, física, psíquica o sensorial, siguen especialment sensibles o vulnerables als riscos derivats del treball, per això s’han d’adoptar mesures preventives i de protecció necessàries.
En Administració Pública i Justícia existeix una especial preocupació en atenció directa al públic, i en els altres llocs de treball. Recordem que en centres de menors, de majors, col·legis o uns altres, amb atenció directa, es requereixen unes mesures higièniques, EPI i desinfecció especial, per la qual cosa s’ha d’augmentar les mesures de protecció i els controls de seguretat i salut laboral.
En sanitat, denunciem l’escassetat i dèficit d’EPI homologats, l’elevada càrrega laboral que se li exigeix al personal sanitari després del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, aprovat, aquesta situació provocarà el cansament més gran i exposarà a majors riscos laborals, i impossibilita la conciliació familiar, amb la no flexibilitat de la jornada laboral (DECRET 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat, no inclou al personal estatutari). També cal tindre en compte, la problemàtica existent amb personal administratiu, zeladors, conductors d’ambulàncies i uns altres, que reivindiquen major protecció i que reclamen dotació d’EPI, desinfectants… Se sol·licita més informació i formació, amb instruccions clares i protocols d’actuació en hospitals, ambulatoris i atenció domiciliària.
El Cap de Servei de Promoció de la Salut i Prevenció E. Laboral en DG de Salut Pública, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, va confirmar l’escassetat d’EPI i altres materials, i va indicar que tractarien aquest tema i tota la problemàtica existent en la Mesa Sectorial que mantindrien aqueix mateix dia a la vesprada.
En Educació, Intersindical demana que no s’expose a un risc innecessari de contraure coronavirus, en els trasllats o als centres escolars, a les persones treballadores, docents i no docents. La declaració de l’estat d’alarma obliga a l’alumnat a no assistir als centres d’ensenyament i a rebre telemàticament o digitalment les classes, però no obliga a tancar els centres escolars. La direcció del centre decideix l’assistència o no de les treballadores i els treballadors, donant-se greuges comparatius entre les persones que treballen en el mateix centre escolar i en centres diferents.
La Directora General de Personal Docent, va justificar la postura de la Conselleria d’Educació, indicant que existeixen diferències entre centres, com els integrats i rurals.
Intersindical va demanar que tota la informació, instruccions, protocols i documents s’envien als Comités de Seguretat i Salut laboral (CSSL), als delegats i les delegades de prevenció i als representants de l’Administració. Que es compte amb els Comités de SSL que han de conéixer tots els documents i informes relatius a les condicions de treball, així com els procedents de l’activitat del Servei de Prevenció, tal com l’indica la Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i el Decret 123/2001 del Govern Valencià.
En aquesta reunió el Director General de Funció Pública, es va comprometre a enviar-nos a la Intersindical, i a les altres organitzacions sindicals, totes les instruccions i els documents que elaboren sobre les mesures excepcionals acordades per a tots els centres de treball de la Generalitat amb motiu del COVID-19.
En la reunió es va evidenciar l’escassa coordinació entre els dos Serveis de prevenció propis de la Generalitat, el de l’INVASSAT i el de Sanitat. Mantenint postures diferents en el tractament del personal especialmente sensible a riscos en el treball que cal protegir enfront del coronavirus. L’INVASSAT indica que la persona especialment sensible a riscos pot realitzar una declaració jurada i presentar-la en la sotssecretaria del centre de treball, podent entregar l’INVASSAT una relació de les persones que han sigut ateses pel servei de prevenció, i respecte a les altres situacions de risc per contacte amb persones malaltes o portadores del coronavirus, remeten a Salut Pública. No obstant això, Salut Pública remet als metges de treball del servei de prevenció de Sanitat els qui valoraran i informaran sobre les persones especialment sensibles i les mesures que s’han de prendre en tots els casos, fins i tot en els de possible infecció per contacte amb persones portadores o malaltes pel coronavirus COVID-19.
Com a reflexió, constatem la diferència en funcionament preventiu entre la Conselleria de Sanitat i les altres Conselleries. La de Sanitat té un Pla de Prevenció i el seu Servei de Prevenció Propi posseeix major dotació de personal i recursos específics del sector, els Comités de SSL s’han reunit als Departaments i ha confirmat la reunió de la Mesa Sectorial per a tractar la crisi sanitària pel coronavirus. No obstant això, les altres Conselleries segueixen sense Pla de Prevenció, sense reunir-se la Mesa Sectorial i tampoc s’han reunit els Comités de SSL, comparteixen un mateix Servei de Prevenció propi que depén de l’INVASSAT, amb una plantilla sense sectoritzar, molt reduïda i minvada en recursos humans i materials que li impedeix complir amb les comeses que li atorga la LPRL 31/1995 i el Reial decret 39/1997 pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
Des d’Intersindical, insistim que la situació d’emergència sanitària i la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19 afecta a tot el territori i a tots els centres de treball, sent molt elevat el risc al qual se’ls exposa a totes les persones treballadores a les quals se’ls obliga a assistir presencialment als seus centres de treball sense suficients mesures de protecció, informació i formació. Demanem que es promoga i realitze teletreball i videoconferències, i s’eviten els trasllats i les exposicions innecessàries als centres de treball, que posen en risc la seguretat i la salut de la classe treballadora.


*PERSONES ESPECIALMENT SENSIBLES:
Es consideren persones especialment sensibles aquelles que patisquen patologia que pogueren veure’s agreujades pel COVID-19, sobre la base de les recomanacions donades pel Ministeri de Sanitat, tal com s’estableix en el Procediment d’Actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus (SARS – CoV-2). Editat pel citat Ministeri, que indica com a factors de risc i malalties de base les següents: Diabetis; Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió); Malaltia hepática cròniques; Malaltia pulmonar cròniques; Malaltia renal crònica; Malaltia neurològica o neuromuscular cròniques; Immunodeficiència (incloent VIH); Càncer. A aquestes malalties cal afegir la situació de dones que estiguen embarassades o en període de lactància i els majors de 60 anys.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.