Salut Laboral

Nou Procediment d’actuació dels serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al SARS-CoV-2

Guia elaborada per Intersindical Valenciana

27 / 05 / 2020 | Intersindical

Aquesta guia, es divideix en sis apartats i cinc annexos, s’emmarca dins del Pla de transició cap a una nova normalitat. A tal fi, el Ministeri de Sanitat va publicar l’Estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19, de 6 de maig de 2020 que regula les obligacions i procediments d’obtenció i comunicació d’informació per a la vigilància epidemiològica amb relació a la infecció de la COVID-19 sent l’objectiu de la mateixa és la detecció precoç de qualsevol cas. En la presentació s’indica que, a més de la higiene personal, es posaran els mitjans necessaris per a garantir la higiene dels llocs de treball, que haurà d’intensificar-se en relació amb la pràctica habitual.

S’indica que qualsevol presa de decisió sobre mesures preventives es realitzarà sempre d’acord amb la informació aportada per les autoritats sanitàries. Per a conéixer els diferents escenaris de risc d’exposició al SARS- CoV-2 en l’entorn laboral es pot consultar la taula 1 del document que es pot descarregar en el link al final de la notícia.

Respecte al punt 3 sobre mesures de prevenció es divideixen en tres apartats: mesures de caràcter organitzatiu en les quals s’inclouen mesures com que s’han de garantir els dos metres de distància de seguretat o establir plans de continuïtat davant un augment de baixes laborals, així com mesures de protecció col·lectiva, implementant barreres físiques de separació i equips de protecció personal.

En el punt 4 explica els qui són les treballadores i els treballadors especialment sensibles i són les persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida, embaràs i majors de 60 anys.

El procediment per a la detecció, notificació, estudi i maneig dels casos s’explica en el punt 5 i s’indica que personal tècnic del servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals seran els encarregats d’establir els mecanismes per a la detecció, investigació i seguiment dels casos i contactes estrets en l’àmbit de les seues competències, de manera coordinada amb les autoritats de salut pública, especificant com es realitza la classificació, notificació i maneig dels contactes.

Respecte a la col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal i a fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’IT aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus SARS-CoV-2. Quan es tinga coneixement del període d’aïllament o de malaltia amb posterioritat a l’inici d’aquest, els comunicats de baixa s’emetran amb caràcter retroactiu i sense la presència física de la persona treballadora. El servei de prevenció de riscos laborals informarà sobre les actuacions anteriors a les persones afectades, a l’empresa i als òrgans de representació en matèria de seguretat i salut, si n’hi haguera, guardant la deguda confidencialitat.

Respecte als annexos podem trobar models d’informes, quins són els equips de protecció individual, una guia de protecció personal i dos guies d’actuació per a la gestió del risc dins i fora de l’àmbit sanitari.

Consulte ací:

El procediment d’actuació del Ministeri de Sanitat, 22 de maig de 2020.

ProcedimentoPrevencionRRLL_COVID-19_22-05-2020.pdf

Estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de la COVID-19 indicadors de seguiment, 6 de maig de 2020.

COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores_06-05-2020.pdf

Ministeri de Sanitat. Guia sobre el Pla de transició cap a una nova normalitat, 03 de maig, 2020.

03052020_Desescalada-Plan_Transición.pdf

Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Guia per a la fase 1, 09 de maig, 2020.

09052020-plan-transicion-guia-fase-1.pdf
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.