Salut Laboral

Nou Procediment d’actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) enfront de l’exposició al SARS-COV-2

Última actualització del Ministeri de Sanitat (30 d’abril de 2020)

07 / 05 / 2020 | Intersindical

El govern revisa contínuament les recomanacions sobre el coronavirus en funció de l’evolució i la nova informació que es disposa sobre la infecció.

Aquesta versió actualitza el model d’informe per a la comunicació de contacte estret i especial sensibilitat per part del servei de prevenció de riscos laborals (annex 1).

Treballadores i treballadors especialment sensibles
El servei sanitari del SPRL ha d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible amb relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d’especial sensibilitat de la persona treballadora i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Per això, tindrà en compte l’existència o inexistència d’unes condicions que permeten fer el treball sense elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora.

Amb l’evidència científica disponible a data 8 d’abril de 2020, el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per a COVID-19 les persones amb:

-Diabetes.
-Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió.
-Malaltia pulmonar crónica.
-Immunodeficiència.
-Càncer en fase de tractament actiu.
-Embaràs.
-Majors de 60 anys.

Per a qualificar a una persona com especialment sensible per a SARS-CoV-2, ha d’aplicar-se el que s’indica en el primer paràgraf. Eixa avaluació és l’única activitat tècnica que podrà servir de base per a prendre les decisions tècniques preventives adaptades a cada cas.

En l’Annex lV s’ofereix una Guia d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en l’àmbit sanitari i sociosanitari, i en l’annex V la Guia d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en àmbits no sanitaris o sociosanitaris.

Estudi i maneig de contactes
El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals serà l’encarregat d’establir els mecanismes per a la investigació i seguiment dels contactes estrets en l’àmbit de les seues competències, de manera coordinada amb les autoritats de salut pública.

Col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal
A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus SARS-CoV-2 (Article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública).

En el document “Actualització a 19 de març de 2020 de les Instruccions aclaridores relatives al nou procediment de remissió de parts dels Serveis Públics de Salut (SPS) per coronavirus”, l’Institut Nacional de la Seguretat Social estableix que seran els metges del SPS els que emeten els comunicats de baixa i alta en tots els casos d’afectació per coronavirus, tant en les situacions d’aïllament com de malaltia i a tots els treballadors i treballadores que per la seua situación clínica o indicació d’aïllament ho necessiten, tant per al personal sanitari com per a la resta de treballadores i treballadors.

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals elaborarà l’informe perquè quede acreditada la indicació d’incapacitat temporal, amb la finalitat de facilitar als serveis d’atenció primària la seua tramitació, en:

• Els casos possibles, probables i els contactes estrets de casos probables, possibles o confirmats ocorreguts en l’empresa. Així com els casos confirmats per als quals li siga requerit per l’autoritat sanitària.
• Les persones treballadores amb especial sensibilitat en relació amb la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, sense possibilitat d’adaptació del lloc de treball, protecció adequada que evite el contagi o reubicació en un altre lloc exempt de risc d’exposició al SARS-CoV-2.

En l’annex I s’aporten models d’informe per a la comunicació d’aquestes indicacions per part del servei de prevenció.

Quan es tinga coneixement del període d’aïllament o de malaltia amb posterioritat a l’inici d’aquest, els comunicats de baixa s’emetran amb caràcter retroactiu i, si és necessari, sense la presència física de la persona treballadora.

El servei de prevenció de riscos laborals informarà sobre les actuacions anteriors a les persones afectades, a l’empresa i als òrgans de representació en matèria de seguretat i salut, si n’hi haguera, guardant la deguda confidencialitat.

A més, informarà de:

-L’obligació de l’aïllament preventiu.
-Que el comunicat de baixa i els de confirmació seran emesos sense la presència física de la persona treballadora. La persona interessada no ha d’anar a arreplegar els comunicats, pot arreplegar-los una altra persona o utilitzar altres mitjans disponibles per a evitar desplaçaments.
-Que encara que els comunicats de baixa i alta seran emesos per malaltia comuna, l’INSS realitzarà el procediment intern corresponent per a convertir-los en accident de treball, a l’efecte de prestació econòmica.
-Les mesures i recomanacions preventives generals, sobretot d’higiene dels llocs de treball.

Accedeix: PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ PER AlS SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ENFRONT DE L’EXPOSICIÓ AL SARS-CoV-2, 30 D’ABRIL DE 2020
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.