Salut Laboral

Novetats en el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS‐CoV‐2

Intersindical Valenciana informa que s’ha actualitzat el procediment dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL).

01 / 07 / 2020 | Intersindical

En l’actualització del procediment d’actuació davant el virus trobem aquestes novetats:

-Adequació als canvis en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19, 16 de juny de 2020. Document 1.

-Adequació a les mesures del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Document 2.

Aquest procediment, que es divideix en set apartats i cinc annexos, s’emmarca dins del Pla de transició cap a una nova normalitat. Es recalca, a més, que és necessari “reforçar les mesures d’higiene personal en tots els àmbits de treball i enfront de qualsevol escenari d’exposició”.

A continuació ampliem la informació:

Es destaquen les següents mesures:

-La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció.

-Etiqueta respiratòria: Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i rebutjar-lo a un poal de fem amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.

-Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

-Practicar bons hàbits d’higiene respiratòria.

-Mantenir distanciament físic d’almenys 1,5 metres.

En el punt dos s’especifica que qualsevol precisió sobre les mesures preventives “haurà de basar-se en informació recaptada mitjançant l’avaluació de risc d’exposició específica que es realitzarà sempre d’acord amb la informació aportada per les autoritats sanitàries.”

En el punt tres es tracten les mesures de caràcter organitzatiu, de protecció col·lectiva i personal.

En el punt quatre explica els qui són les treballadores i els treballadors especialment sensibles: les persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys.

El servei sanitari del SPRL ha d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible amb relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d’especial sensibilitat de la persona treballadora i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Per a això, tindrà en compte l’existència o inexistència d’unes condicions que permeten fer el treball sense elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora.

En l’Annex lV s’ofereix una Guia d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en l’àmbit sanitari i sociosanitari, i en l’Annex V la Guia d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en àmbits no sanitaris o sociosanitaris.

El procediment per a la detecció, notificació, estudi i maneig dels casos s’explica en el punt cinc i s’indica que personal tècnic del servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals seran els encarregats d’establir els mecanismes per a la detecció, investigació i seguiment dels casos i contactes estrets en l’àmbit de les seues competències, de manera coordinada amb les autoritats de salut pública, especificant com es realitza la classificació, notificació i maneig dels contactes. Les comunitats i les ciutats autònomes establiran els procediments i circuits a seguir en cada cas.
Els estudis de garbellats, en el punt sis, considerant aquells estudis realitzats sobre persones asimptomàtiques.

En el punt set s’especifica que “es consideren, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus SARS-CoV-2, conforme a l’article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. Sent el servei de prevenció de riscos laborals el que elabore l’informe perquè quede acreditada la situació d’incapacitat temporal (en l’Annex I s’aporten els models de comunicació).

Les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris, inscrits en els registres corresponents, a conseqüència del contagi del virus SARS‐CoV‐2 durant l’estat d’alarma, tindran consideració de contingència professional derivada d’accident de treball, quan així s’acredite pels serveis de Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral.

Accedeix als documents:

Document 1. Procediment d’actuació del SPRL, Ministeri de Sanitat, 19 de juny de 2020.

Doc1-19_06_2020_PROCEDIMIENTO_SERVICIOS_PREVENCIÓN_COVID_(1).pdf

Document 2. Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Doc2-BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf

Document 3. Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19. Actualitzat 16 de juny de 2020.

Doc3-EstrategiaDeteccióPrecoç_VigilànciaControlCOVID19_16juny2020.pdf

Nota: Les recomanacions incloses en el present document estan en contínua revisió en funció de l’evolució i nova informació que es dispose de la infecció pel nou coronavirus (SARS‐COV‐2)
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.