Normativa

Novetats en matèria d’Incapacitat Temporal

Des del Sindicat informem de les principals modificacions del Reial Decret 2/2023 que acaba d’entrar en vigor

22 / 05 / 2023 | Intersindical


El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació dels drets de les persones pensionistes, la reducció de l’escletxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, modifica els articles 170 i 174 del TRLGSS.

Les principals modificacions que han entrat en vigor el 17 de maig són les següents:

- Se suprimeixen els equips de valoració i les comissions d’avaluació d’incapacitats en actuacions de processos d’IT de més de 365 dies i menys de 545 i és la Inspecció Mèdica de l’INSS qui gestionarà la IT per a emetre:


. Alta mèdica per curació/millora.


. Alta mèdica per incompareixença injustificada al reconeixement mèdic de l’INSS.


. Alta mèdica amb proposta d’alta mèdica d’incapacitat permanent.


. Emissió de baixes mèdiques per mateixa/similar patologia en els 180 dies posteriors a la citada alta mèdica.


. Valoració de la discrepància del SPS per disconformitat presentada per la persona treballadora  enfront d’alta mèdica per curació/millora o incompareixença injustificada a reconeixements mèdics de l’INSS


La Inspecció Mèdica farà aplegar a l’empresa l’emissió dels partes esmentats de manera telemàtica.

PRÒRROGA AUTOMÀTICA: La manca d’alta mèdica una vegada esgotat el termini de 365 dies, suposarà que la persona treballadora es troba en situació de pròrroga.


SI ES PRODUEIX ALTA MÈDICA: l’empresa rebrà dues comunicacions:

- Una d’elles informant de l’emissió de l’alta mèdica en la qual s’indicarà que es farà afectiva en el moment que la persona treballadora reba la resolució.


- L’altra que informarà sobre la data dels efectes de l’alta mèdica.


Al mateix temps, l’INSS farà aplegar a la persona treballadora la resolució d’alta, en la qual indicarà la data de reincorporació al treball.

La prestació econòmica que es rep per situació d’IT es mantindrà vigent fins a la data de l’alta.

D’acord amb les modificacions sobre salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, contemplades en la Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer, es creen tres nous supòsits específics d’Incapacitat Temporal que entraran en vigor l’1 de juny:

- Incapacitat Temporal per menstruació incapacitant secundària: es tindrà en consideració la baixa laboral en cas de menstruació incapacitant secundària o dismenorrea secundària associada a patologies com endometriosis, miomes, malaltia inflamatòria pelviana, etc.

EL SUBSIDI s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des del primer dia de la baixa laboral.
No exigeix un període mínim de cotització.

- Incapacitat Temporal per interrupció de l’embaràs.

EL SUBSIDI s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà al de la baixa laboral, sent l’empresa qui abone el salari íntegre corresponent al dia de la baixa.
No exigeix un període mínim de cotització.

- Incapacitat Temporal per gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39: s’estableix expressament que també es considerarà situació especial d’Incapacitat Temporal per contingències comunes, la gestació de la dona treballadora des del primer dia de la 39a setmana d’embaràs.

EL SUBSIDI s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà de la baixa laboral. L’empresa abonarà el sou íntegre corresponent al dia de la baixa.
Exigeix un període mínim de cotització.

L’emissió dels parts de baixa, confirmació i alta correspon al Servei Públic de Salut al qual està vinculada la persona treballadora en funció del seu domicili.

Fins que es procedisca a la implantació de l’aplicació automàtica de les condicions de cotització associades a cadascuna de les tres noves situacions, s’haurà de sol·licitar a través del tràmit “Situacions especials d’Incapacitat Temporal” de l’aplicació CASIA.

Per a més informació clica ací
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.