Salut Laboral

Per una sinistralitat laboral “zero”

Article d’opinió de Manuela Latorre.

01 / 10 / 2019 | Intersindical

Els accidents en el treball poden canviar la vida de la classe treballadora de forma dramàtica. És necessari que actuem, ràpidament i eficaçment, per a acabar amb la sinistralitat laboral.
Les dades provisionals sobre accidents de treball amb baixa aportats pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social durant el primer semestre de 2019 ens indiquen que han crescut al País Valencià (PV), en xifres absolutes, en un 7,7%, si els comparem amb els del mateix període de 2018. En el 2019 trobem 25.769 accidents, mentre que en el mateix període de 2018 en van ser 23.924.

Necessitem major sensibilització política, laboral i social davant la sinistralitat en el treball.

En revisar les dades, comprovem que els accidents laborals lleus i greus augmenten en el primer semestre de 2019 i els mortals es redueixen un 43,6%, respecte al mateix període de 2018. Del total d’accidents laborals registrats en el primer semestre de 2019, trobem 25.542 lleus, 205 greus i 22 mortals. En el mateix període de 2018, 23.723 accidents lleus, 162 greus i 39 mortals. Els accidents laborals mortals es redueixen al PV. Trobem un total de 9 a la província de València; a Alacant, també 9 accidents mortals; i a Castelló es registren 4 accidents mortals.
L’afiliació en mitjana mensual al PV, i en cada província, va augmentar en el primer semestre de 2019, respecte al mateix període de l’any 2018. Per a poder realitzar una descripció i anàlisi comparativa hem de basar-nos en dades relatives i utilitzar índexs. L’índex utilitzat per a mesurar la sinistralitat laboral (fórmula establida per Eurostat), es denomina índex d’incidència i representa el nombre d’accidents amb baixa esdevinguts durant la jornada de treball, excloent els accidents in itinere, per cada cent mil persones treballadores exposades al risc. En comparar els índexs d’incidència, comprovem que la sinistralitat laboral descendeix durant el primer semestre de 2019 respecte al mateix període de 2018. En el PV, l’afiliació exposada en mitjana mensual és d’1.868.627 en el primer semestre de 2019, sent l’índex d’incidència d’accidents de treball amb baixa laboral de 229,8 de mitjana mensual. Aquesta xifra és inferior a la del mateix període de 2018, que va ser de 243,6. L’índex d’incidència d’accidents mortals en mitjana mensual també es redueix en el PV, en el 2019 és 0,196 i en el 2018 va ser 0,495.

La distribució del total d’accidents laborals per sectors és desigual. En el sector Agrari trobem 2.119 accidents, amb un índex d’incidència en mitjana mensual de 585,4; en la Indústria 5.583, el seu índex d’incidència és 326,1; en la Construcció amb 3.653 casos, 479,8 d’índex d’incidència; i en els Serveis amb un total de 14.419, i un índex de 172,1. Segons aquestes dades, el sector Serveis és el que menys sinistralitat pateix durant el primer semestre de 2019, i el sector agrari és el que té major sinistralitat.

Els accidents de treball in itinere, continuen creixent en valors absoluts al PV. Trobem un total de 3.781 al PV, augmenten en 68 accidents, l’1,8% respecte al mateix període de 2018. Els accidents mortals in itinere disminueixen en totes les províncies. Trobem un total de 2 accidents mortals al PV a la província d’Alacant, i no es van registrar accidents mortals a Castelló i València, sent la reducció de 13 accidents que representen un 86,7% menys que en el 2018.

Si tenim en compte l’índex d’incidència anual del total d’accidents laborals amb baixa des de l’any 2002 fins al 2018 al PV, tots dos inclosos, comprovem l’augment anual dels valors d’aquest índex fins a l’any 2005, any en què es redueix el seu valor i s’estableix un punt d’inflexió amb una tendència anual descendent del seu valor fins a l’any 2013. En eixe any augmenta l’índex i estableix un nou punt d’inflexió amb una tendència anual creixent del seu valor fins a l’any 2018. Basant-nos en aquestes dades, podem concloure que l’augment de la sinistralitat laboral des de l’any 2013 fins al 2018, tots dos inclosos, és una conseqüència directa de les retallades laborals del 2012 i de l’augment de la precarietat laboral que la classe treballadora pateix.

Des de la Intersindical Valenciana, reclamem que les administracions públiques actuen en conseqüència, que acaben amb les retallades laborals, que adopten les normatives i mesures necessàries i adequades per a posar fi a la precarietat laboral. Però també exigim que es complisca la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL, 31/1995, 8 de novembre), que es revisen i actualitzen les normatives existents, preventives i laborals. Lamentem que existisquen administracions públiques i empreses sense un pla de prevenció i de formació de riscos laborals, o, si els tenen, són inadequats. La vigilància del compliment de la normativa laboral és necessària, però els mitjans i recursos són escassos, actualment el nombre d’inspectors i inspectores de treball és insuficient. La informació, la sensibilització i la conscienciació en prevenció, seguretat i salut laboral, ha de realitzar-se en tots els centres de treball. És necessari crear un marc legal que fomente i genere una cultura preventiva en el treball i en la societat, incloent-hi la prevenció en els plans d’estudi, des de l’educació infantil. Necessitem campanyes d’informació, sensibilització i conscienciació que promoguen “zero” accidents de treball i més salut laboral.

En definitiva, necessitem major sensibilització política, laboral i social davant la sinistralitat en el treball, però també un marc legal que facilite l’actuació ràpida i eficaç de les organitzacions sindicals, de les persones treballadores i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que procure l’eliminació o, almenys, la reducció dels greus problemes existents en salut laboral i una “sinistralitat laboral zero”. Perquè patir un accident o morir treballant és una xacra social i s’ha d’erradicar per a garantir a la classe treballadora el seu dret a la vida.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.