curs 2007/08

PROFESSORAT INTERÍ 

 

 tornar a index professorat interí                                   veure notícies curs 2006/2007

   

"ningú no ens regalarà res"

El futur del professorat interí sols depén del professorat interí. Participa!!

05/08/09

La pressió sindical permet el cobrament dels triennis del professorat interí abans de fi d’any.
STEPV i AFID havien engegat una campanya de recursos si no s’abonaven les quantitats pendents
 


 
   
22/07/08

Avui han començat els actes d’adjudicació del cos de mestres
STEPV demana un nou acord per al professorat interí


16/07/08

Conselleria publicarà la resolució definitiva que reconeix els triennis del professorat interí


09/05/08

Conselleria duu un any de retard en el pagament de triennis al professorat interí. STEPV s’adreça als grups parlamentaris perquè pregunten al Conseller quan pensa pagar


22/04/08

STEPV incideix en la comarcalització i millora de les condicions de treball
Conselleria torna a presentar el mateix document per treballar el pacte d'interins


18/04/08

La proposta de l’administració empitjora les condicions laborals del professorat interí
STEPV no signarà un acord que no millore la situació actual


10/04/08

La Conselleria no pensa millorar les condicions laborals del professorat interí ni la gestió de les borses de treball


08/04/08

Negociació d'un nou acord del professorat interí
convocatòria d'assemblees - abril. Text de la proposta


21/02/08

 

L’Administració educativa obri la negociació sobre condicions laborals del professorat interí. STEPV, AFID i CAT presenten, després d’un procés assembleari, un document que arreplega les propostes del col.lectiu. Proposta d'acord presentat


04/02/08

Convocatòria d'assemblees - febrer 2008


18/01/08

Cobrament de triennis del professorat en pràctiques i oposició 2006


22/12/07

Reconeixement de serveis prestats com a personal interí


13/09/07

Conselleria d’Educació no pagarà els curs complet al professorat interí que ocupa vacant

 
   
  
     
     

STEPV i AFID havien engegat una campanya de recursos si no s’abonaven les quantitats pendents

La pressió sindical permet el cobrament dels triennis del professorat interí abans de fi d’any

La Direcció General de Personal de la Conselleria ha informat que el professorat interí que no ha presentat reclamació al reconeixement dels serveis prestats rebrà una resolució al llarg de setembre, mentre que el professorat interí que ha reclamant períodes de treball no contemplats la rebrà al llarg dels mesos d'octubre i novembre. Segons les mateixes fonts, el pagament dels triennis es farà efectiu al llarg dels mesos d'octubre a desembre, dins dels pressupostos de 2008.

Cal recordar que l’Estatut de la Funció Pública reconeix el dret dels funcionaris interins a cobrar els triennis com qualsevol altre treballador. L’Estatut es va publicar en maig de 2007 i des d’aquesta data es generava el dret al cobrament. Al País Valencià, l’únic sector de l’administració pública que no està cobrant els triennis és Educació, mentre que en Sanitat i en Administració Pública els treballadors i treballadores interins ja els estan cobrant.

STEPV i el sindicat de docents interins AFID han pressionat constantment l’administració educativa des del moment de publicació de l’Estatut de la Funció Pública per tal de fer efectiu aquest pagament i en el mes de juliol passat van anunciar l’inici d’una campanya d’interposició de recursos si no es feia efectiu el pagament dels triennis immediatament. Ha estat, per tant, la pressió sindical la que ha precipitat que l’administració educativa faça realitat el dret d’aquest professorat a cobrar els triennis que li corresponen amb efecte retroactiu de maig de 2007. Tanmateix, els sindicats STEPV i AFID estaran atents al compliment efectiu de l’anunci fet per la Conselleria.

No obstant, encara quedarà un sector del professorat que no cobrarà els triennis que li corresponen. Es tracta del funcionariat interí que enguany ha aprovat les oposicions i que ara mateix està realitzant les pràctiques. Aquest professorat no té la consideració administrativa de funcionariat interí ni de funcionariat de carrera i l’administració valenciana no contempla la possibilitat que cobren els triennis fins que no siguen nomenats funcionaris de carrera, previsiblement a principis del 2010. Això genera un greuge comparatiu amb la resta del professorat, ja que es troben en un buit legal que, tanmateix, té una solucio fàcil, com han fet en altres comunitats autònomes: només cal reconéixer-los el dret a cobrar els triennis.

5 de setembre de 2008

 


 

Avui han començat els actes d’adjudicació del cos de mestres

STEPV demana un nou acord per al professorat interí

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv), junt als sindicats CAT i AFID, consideren necessària la negociació d'un nou acord de professorat interí. El Sindicat considera que cal un acord que supose un treball en millors condicions laborals del professorat interí i que, a més, responga a l'interés de cobrir les vacants i substitucions que es generen en el sistema educatiu.

El nou acord que afectaria a tot el professorat interí valencià, unes 15.000 persones, hauria d'equiparar les condicions laborals i els drets d'aquest col.lectiu amb el funcionariat de carrera en aspectes com: permisos, llicències, adaptacions dels llocs de treball, reduccions de jornada, jubilació voluntària, etc. També es considera irrenunciable la voluntarietat a l'hora agafar les vacants en les primeres adjudicacions abans del començament del curs escolar i la comarcalització de l'adscripció per a les substitucions.

En els darrers cursos, la inèrcia de l'Administració ha impedit acordar solucions que milloraren el sistema per cobrir les vacants i substitucions i per millorar el treball del professorat interí valencià. El resultat de les negociacions han estat ben magre. El primer intent de negociació va ser als començament de 2006 però no va donar cap resultat positiu. L’obertura de la negociació en 2008 tampoc no ha donat lloc a cap avanç.

El Sindicat considera, a més, que la tasca docent desevolupada amb el mateix grau de responsabilitat ha d'estar igualment remunerada. En eixe sentit, pendent encara d'abordar els triennis previstos per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el reconeixement de l'antiguitat laboral, la negociació del cobrament dels sexennis i acabar amb les desigualtats retributives accentuades per l'acord de 8 de maig de 2007. Per al Sindicat, l'administració valenciana està condemnant el professorat interí a un treball en precari amb múltiples desanvantatges en drets laborals.

STEPV, CAT i AFID han iniciat la presentació de recursos per forçar a l'Administració valenciana a pagar els triennis.

El Sindicat, juntament amb AFID i CAT, continuarà donant suport a les reivindicacions, mobilitzacions i tota mena d'iniciatives del col·lectiu interí, i intensificarà les pressions davant de l'administació fins a aconseguir un acord digne amb unes condicions laborals que avancen de manera significativa cap a la igualtat plena amb la resta del professorat.

D’altra banda, avui han començat els actes d’adjudicació del cos de mestres. L’acte d’adjudicació s’ha desenvolupat sense cap incident remarcable i s’han adjudicat 1800 places entre els mestres sense destí definitiu. Demà s’adjudicaran 1514 places per als mestres que han aprovat les oposicions d’enguany. I, finalment, dijous i divendres s’adjudicaran la resta de places per als 3200 interins convocats.El Sindicat vol recordar que el procediment presencial és l’únic que garanteix la transparència i el control públic en l’adjudicació de les places i l’únic que pot garantir que el professorat estarà en el seu centre el primer dia de curs.22 de juliol de 2008
 


 

 

Conselleria publicarà la resolució definitiva que reconeix els triennis del professorat interí

STEPV exigeix que el pagament dels diners endeutats es faça al mateix moment

La Conselleria d’Educació ha anunciat hui que té preparada la resolució que finalment  reconeix els triennis al professorat interí. La Direcció General de Personal lliurarà un document personal que acreditarà els serveis prestats per poder cobrar els endarreriments des del dia 1 de juny de 2007.
STEPV recorda que el passat dimarts 13 de maig es va complir un any de la publicació al BOE de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que és la Llei que reconeix el dret de cobrament de triennis al profesorat interí.
Passat més d’un any, l’administració encara no ha fet efectiu el pagament d’aquests triennis, tot i que Fernando de Rosa, conseller d’Administració Pública, va prometre que la Generalitat pagaria d'ofici els triennis del personal interí.
A hores d’ara a aquest sector de professorat, que representa quasi un 18% de la plantilla, docent se li deuen tots els triennis de la seua vida laboral, en concret una quantitat que passa de 4 milions d’euros.
La reivindicació del cobrament de triennis, ha sigut una reivindicació històrica de STEPV que semblava finalment assumida i resolta per l’administració.
El Sindicat demana ara que, juntament a l’acte administratiu de reconeixement dels triennis cal fer efectiu el pagament i posar al dia les nòmines dels treballadors i treballadores, perquè el no pagament provoca una forta discriminació en el cas dels interins i interines valencians, doblement perjudicats perquè duen més d’un any de retard en el cobrament de triennis. A més, la Conselleria no vol entrar a negociar el cobrament de sexennis ni a millorar els actuals acords sobre condicions laborals.

 16 de juliol de 2008

 


 

STEPV s’adreça als grups parlamentaris perquè pregunten al Conseller quan pensa pagar

Conselleria duu un any de retard en el pagament de triennis al professorat interí

El proxim dimarts 13 de maig es cumplirà un any de la publicació al Boletí oficial de l’Estat de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP. Aquesta Llei reconeix el dret de cobrament de triennis al profesorat interí.

Un any més tard, l’administració encara no ha fet efectiu el pagament de d’aquests triennis, tot i que Fernando de Rosa, conseller d’administració pública, va prometre que la Generalitat pagaria d'ofici els triennis del personal interí.

A hores d’ara a este sector de professorat que representa quasi un 18% de la plantilla docent se li deuen tots els triennis de la seua vida laboral.

El fet que l’administració ni pague ni complisca amb el que promet, provoca una forta discriminació en el cas del col·lectiu de professorat interí valencià, doblement perjudicat perquè tampoc se li reconeix ni cobra el complement lligat a la formació, conegut com sexenni, segons denuncia el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament

El reconeixement i cobrament de triennis i sexennis, ha sigut una reivindicació històrica de l’STEPV que semblava finalment assumida i resolta per l’administració.

Després de fer denúncia pública d’aquesta situació en diverses ocasions i exigir el pagament immediat en les meses de negociació, ara STEPV s’ha adreçat als grups parlamentaris per demanar-los que es facen ressó de la seua preocupació i pregunten a la Generalitat Valenciana els motius d’aquest retard.

El sindicat recorda que el govern del partit popular fa una política d’aparador i de grans titulars de premsa, però en realitat, en el dia a dia, és incapaç de pagar en temps i forma el sou dels seus treballadors i treballadores

València 9 de maig de 2008

 


 

STEPV incideix en la comarcalització i millora de les condicions de treball

 

La Conselleria d'Educació torna a presentar el mateix document per treballar el pacte d'interins

 

La Conselleria d’Educació ha presentat aquest matí el mateix document per a treballar una proposta d’acord sobre les condicions laborals del professorat interí i de gestió de les borses de treball. Ha arreplegat les propostes sindicals, per a poder estudiar-les, encara que no s'ha compromés a introduïr-les i ha allargat el termini per a la negociació.

STEPV ha insistit en la necessitat de poder millorar l'acord de l'any 1993 i de les successives addendes (1999 i 2002), possibilitant un nou pla d'estabilitat  d'acord amb les necessitats d'ocupació i que a més afavoreisquen la qualitat i la millora de l'ensenyament.

A més, li ha fet saber a Conselleria d'Educació que és possible elaborar un nou acord si contempla les propostes presentades modificant el document que és molt sancionador i si és capaç d'establir una proposta comarcalitzadora que millore les condicions laborals del professorat interí i agilitze la gestió de les borses de treball.

22 d’abril de 2008

 


 

La proposta de l’administració empitjora les condicions laborals del professorat interí

STEPV no signarà un acord que no millore la situació actual.

La nova roda d’assemblees convocada pel sindicat està constatant que un dels principals problemes que actualment està sofrint el col·lectiu, és la gran mobilitat a la que es veu obligat. És per això que l’STEPV no signarà un acord  que, com a mínim,  introduixca la possibilitat de solucionar-lo.

Així li ho va fer saber ahir al Director General de Personal en la mesa de negociació, informant-li que, si per part de l’administració no hi ha una mínima voluntat de suprimir l’obligatorietat d’escollir vacant en els actes d’adjudicació i de comarcalitzar les substitucions sense contraprestacions nefastes (obligatorietat dels temps parcials), l’STEPV no entrarà a esmenar un altre document similar als anteriors, perquè ja ho ha fet massa vegades.

L’administració ja coneix les propostes fetes conjuntament pels sindicats STEPV, AFID i CAT recollides en un document que ja entregarem en l’anterior mesa de negociació.

Confiem que l’administració serà mínimament sensible a les nostres propostes i no ens obligue a endurir les nostres accions.

 


 

STEPV ha obert una roda d’assemblees amb el professorat interí per informar i acordar les mesures a prendre

La Conselleria no pensa millorar les condicions laborals del professorat interí ni la gestió de les borses de treball

La Conselleria d’Educació ha presentat aquest matí una proposta d’acord sobre les condicions laborals del professorat interí i de gestió de les borses de treball que no millora cap d’aquests dos aspectes. El document és molt sancionador i no recull pràcticament cap de les propostes sindicals presentades en la reunió del 21 de febrer passat. STEPV va presentar una proposta que millora les condicions laborals del professorat interí i agilitza la gestió de les borses de treball en establir una proposta de comarcalització.

La proposta de l’administració, que es pot trobar en la web del sindicat, no avança en aquest sentit i deixa la negociació en el punt de partida. Cal recordar que ara fa dos anys els sindicats presents en la mesa de negociació van elevar una proposta unitària a l’administració que tampoc no va ser atesa i que ha estat bloquejada fins aquest curs.

La negociació es tancarà el proper 17 d’abril. STEPV ha obert una ronda d’assemblees per a informar el professorat interí de l’estat de la negociació i prendre les mesures escaients per tal d’avançar cap a la millora real de les condicions laborals del professorat interí.

La manca de voluntat política de la Conselleria d’arribar a un acord satisfactori en aquest tema no només impedeix la millora de les condicions de treball dels 15.000 interins i interines del País Valencià, sinó que atempta contra la qualitat del sistema educatiu. Si l’administració realment vol assolir un sistema educatiu valencià de qualitat i lluitar contra el fracàs escolar ha de començar per millorar les condicions laborals dels qui tenen la responsabilitat de dur endavant l’educació dels milers d’alumnes valencians.

9 d’abril de 2008

 


 

Negociació d'un nou acord del professorat interí
convocatòria d'assemblees - abril

document de l'administració

Al llarg d’aquest mes hi ha convocades dues meses de negociació sobre condicions laborals del professorat interí.
En la primera reunió, convocada per al dia 9 d’abril, està previst que l’administració presente un document que contestarà les propostes que els sindicats vam ver en l'anterior reunió.
En la segona reunió, que se celebrarà el dijous dia 17 d’abril, l’administració té previst tancar la negociació.
És per això que STEPV, AFID i CAT, seguint el nostre model sindical, hem decidit convocar assemblees per debatre les propostes de la conselleria i prendre les decisions que calguen.

Així doncs en les assemblees convocades parlarem de:
·           Valoració del document sobre condicions laborals
·           Últimes informacions sobre Oferta d’ocupació pública 2008
·           Últimes informacions sobre cobrament de triennis i sexennis
·           Preguntes i suggeriments

Assemblees professorat interí abril 2008
 

LOCALITAT

LLOC

DIA

HORA

Alzira

Seu STEPV-Iv. Av. Luis Suñer, 28-4t.

Dimarts 15 abril

17,30h

Xàtiva

Seu STEPV-Iv. Portal Lleó, 8-2.

Dimecres 16 abril

17 h

València

Seu STEPV-Iv. Juan de Mena, 18

Dimecres 16 abril

17,30h

Sagunt-Port

Escola de Música (Antic centre S.Vicent Ferrer)

Dimecres 16 abril

17,30h

Gandia

Seu STEPV-Iv. Sant Pasqual, 13,1,dta.

Dimarts 15 abril

18'30h

Ontinyent

C.P. Lluís Vives

Dimecres 16 abril

13,30h

Castelló

Seu STEPV-Iv. Marqués de Valverde, 8

Dilluns 14 abril

18 h

Benicarló

Seu STEPV-Iv. Plaça Ajuntament, 3

Dimecres 16 abril

18 h

La Vall d’Uixó

C.P. La Moleta

Dimarts 15 abril

13.h 

Alacant

Seu STEPV-Iv. Glorieta P. Vte. Mógica, 5-12

Dimecres 16 abril

18 h

Alcoi

Seu STEPV-Iv.Oliver, 1,  5é

Dimecres 16 abril

18 h.

Elx

Seu STEPV-Iv. Maximilià Thous, 121

Dimecres 16 abril

18 h.

Algorfa

C.P. Cervantes

Dimarts 15 abril

18 h.

La Vila Joiosa

C.P. Hispanitat

Dimarts 15 abril

18 h.

Petrer

IES Azorín

Dimarts 15 abril

18 h.

Dénia

C.P. Les Vessanes

Dimarts 15 abril

18 h.

 


 

L’Administració educativa obri la negociació sobre condicions laborals del professorat interí

STEPV, AFID i CAT presenten, després d’un procés assembleari, un document que arreplega les propostes del col.lectiu

proposta d'acord presentat

Els sindicats STEPV, AFID i CAT han presentat hui en la mesa de negociació un document que té com a objectius principals millorar les condicions laborals del professorat interí i atendre la provisió dels llocs de treball dels centres educatius.

Després de d’any i mig de paràlisi negociadora i d’incompliments reiterats per part de l’administració, s’ha tornat a obrir la possibilitat de negociar un nou acord de professorat interí que s’adapte a les noves realitats legals i socials, ja que l’acord actual data de l’any 1993.

Des d’aleshores el sistema educatiu ha suportat tres lleis d’educació que han provocat diferents formes d’accés i, s’han aprovat entre d’altres, l’estatut de la funció pública, noves normes que arrepleguen aspectes de conciliació de la vida laboral i familiar, la llei de violència de gènere, etc....

És per això que el document presentat en la mesa tècnica intenta conjugar les millores laborals amb les necessitats reals dels centres.

Les línies bàsiques del document presentat són:

  • - la possibilitat d’apropar el lloc de treball al lloc de residència, mitjançant una proposta de comarcalització de les borses de treball, que agilitzaria les substitucions,
  • - la catalogació d’algunes places com a d’especial dificultat i la provisió voluntària i continuada d’aquestes, 
  • - l’elaboració de plans temporals d’estabilitat que donen continuïtat en el treball,
  • - el manteniment dels actes d’adjudicació presencials del mes de juliol,
  • - l’equiparació de drets (permisos i llicències, formació, etc.) i de retribucions amb la resta del funcionariat, i
  • - l’ampliació de drets de renúncia a vacants i/o substitucions per: cura de fills o filles, malaltia de familiars, estudis i perfeccionament, etc.

Els sindicats que hem presentat la proposta esperem que la conselleria siga sensible a les aportacions presentades i que aquestes siguen arreplegades en el document que l’administració presentarà en la propera reunió que es farà el dia 2 d’abril.

València, 21 de febrer de 2008

 


 

Convocatòria d'assemblees - febrer 2008

La darrera reunió de la junta de portaveus ha establert un calendari de negociació que tractarà  temes que afecten directament les vostres condicions laborals.

Al llarg del mes de febrer es concretarà l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2008 i les ordres de convocatòria d’oposicions 2008.

A més, començarem a negociar un nou acord que regularà els actes d’adjudicació de juliol, la comarcalització de les substitucions, l’ordenació de les llistes, l’aplicació de nou decret de permisos i llicències, la formació, etc., qüestions per a les quals us presentarem i debatrem amb vosaltres les nostres propostes.

És per això que, STEPV-Iv, junt a AFID i CAT, us convoca a les assemblees que teniu a continuació amb el següent ordre del dia:

  • Oferta d’ocupació pública 2008
  • Nou acord sobre condicions laborals del professorat interí
  • Cobrament de triennis i sexennis
  • Preguntes i suggeriments

LOCALITAT

LLOC

DIA

HORA

Alzira

Seu STEPV-Iv. Av. Luis Suñer, 28-4t.

dimarts, 12 febrer

17,30h

Xàtiva

Seu STEPV-Iv. Portal Lleó, 8-2.

dimarts, 12 febrer

17,30h

València

Seu STEPV-Iv. Juan de Mena, 18

dimarts, 12 febrer

17,30h

Sagunt-Port

Escola de Música (Antic centre S.Vicent Ferrer)

dimecres, 13 febrer

17,30h

Gandia

Seu STEPV-Iv. Sant Pasqual, 13,1,dta.

dimarts, 12 febrer

17,30h

Ontinyent

C.P. Lluís Vives

dimecres, 13 febrer

13,30h

Castelló

Seu STEPV-Iv. Marqués de Valverde, 8

dimecres, 13 febrer

17.30h 

Benicarló

Seu STEPV-Iv. Plaça Ajuntament, 3

dimecres, 13 febrer

17.30h 

La Vall d’Uixó

C.P. La Moleta

dimecres, 13 febrer

13.h 

Alacant

Seu STEPV-Iv. Glorieta P. Vte. Mógica, 5-12

dimarts, 12 febrer

18 h

Alcoi

Seu STEPV-Iv.Oliver, 1,  5é

dimecres, 13 febrer

18 h.

Elx

Seu STEPV-Iv. Maximilià Thous, 121

dimarts, 12 febrer

18 h.

Algorfa

C.P. Cervantes

dimarts, 12 febrer

18 h.

La Vila Joiosa

C.P. Hispanitat

dimecres, 13 febrer

18 h.

Petrer

IES Azorín

dimecres, 13 febrer

18 h.

Dénia

C.P. Les Vessanes

dimecres, 13 febrer

18 h.

València, 04 de febrer de 2007

 


 

Cobrament de triennis del professorat en pràctiques i oposició 2006

instàncies oposició 2006      i         professorat en pràctiques opo 07

Com ja sabeu, el reconeixement dels triennis per al professorat interí ha estat una reivindicació històrica, i només la lluita continuada, la consciència de col•lectiu i la pressió sindical han fet possible que es reconeguera per llei aquest dret.

Lamentablement, la llei té un buit legal que impedeix que el professorat en pràctiques, que prèviament ha estat interí, puga cobrar els triennis, durant el període de pràctiques.

STEPV-Iv, des que es va reconéixer el dret al cobrament, ha anat alertant d’aquesta mancança i ha proposat a l’administració que buscara una fórmula per resoldre-la. Ho hem dit des del primer moment i ho hem recordat cada vegada que aquest tema ha eixit en la negociació.

La regulació de la Conselleria arriba tard cosa que retardarà bastant el pagament, però a més, afirmem que és una situació anòmala que tothom cobre triennis i que el professorat en pràctiques no els puga cobrar.

En l’última comissió de seguiment de l’acord d’interins del dia 13 de desembre li vam fer memòria a l’administració de que açò estava per resoldre i vam proposar que s’aplicara la fórmula de Catalunya que ha arreglat aquesta situació incloent el professorat en pràctiques en la mateixa resolució del professorat interí.

Alguns s’han sumat a les propostes que ha anat fent STEPV-Iv, cosa que està molt bé, perquè quan tots els sindicats defensem la justícia d’una mateixa cosa, aquesta té moltes més probabilitats d’arribar a bon port.

Per tot això, hem preparat un escrit per presentar a l’Administració (revers d’aquest full) adreçat a la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació que incloga, en el procediment establit per al reconeixement de triennis, el professorat en pràctiques que té serveis previs.

18 gener 2008

 


 

Reconeixement de serveis prestats com a personal interi

La conselleria ha penjat en el seu WEB el 
PROCEDIMENT PER AL RECONEIXEMENT DE SERVEIS PRESTATS COM A PERSONAL INTERI DOCENT I LABORAL

Documentació

 

llistat en pàgina de Conselleria

 
  Reclamació ANNEX I  
  Reclamació ANNEX II  
  INSTRUCCIONS DGP  
  Llistat de serveis interins consultar en seus
  Llistat de serveis laborals consultar en seus

El termini de presentació de reclamacions s’ha establert des del 20 de desembre de 2007 fins al 28 de març de 2008 i el procediment establert és el següent:

a) El professorat que tinga serveis prestats com a interí i/o com personal laboral gestionat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat, una vegada consultats els serveis prestats:

- SI NO HA DETECTAT ERRORS no ha de fer res.
- SI HA DETECTAT ERRORS, haurà d’aportar la presa de possessió i cessament dels errors detectats junt amb el model de reclamació ANNEX I.

Cal tenir en compte, per a aquest primer reconeixement, l’Administració ha tancat els serveis prestats a data 30/11/2007, i que el dia que es faça efectiu el pagament, se sumaran els mesos acumulats a partir d’aquesta data.

b) El professorat que tinga serveis prestats en altres Administracions Educatives diferents de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana o en altres Conselleries, Ministeris o Administracions Públiques, haurà d'aportar certificació de serveis prestats diligenciat per la unitat de personal corresponent i l'ANNEX II.

22 desembre 2007

  


 

Conselleria d’Educació no pagarà els curs complet al professorat interí que ocupa vacant

L’Administració incompleix unilateralment un acord de la Mesa Sectorial i no pagarà els primers dies de setembre

En els actes d’adjudicació de places vacants de secundària per a tot el curs que s’estan celebrant aquests dies en els Serveis Territorials d'Educació d'Alacant, Valencià i Castelló, l’administració ha informat al professorat que no els pagarà els primers dies de setembre.

En els últims anys, per acord de la Mesa Sectorial d'Educació, les vacants per a tot el curs adjudicades durant el mes de setembre s’han considerat vacants completes i l’Administració Educativa ha pagat el curs complet al professorat que les ocupa des de l'1 de setembre, independentment del dia en què han sigut adjudicades les places.

Segons la informació que ha pogut recollir el Sindicat, és la Conselleria d’Hisenda la que està posant impediments a l’hora de formalitzar els contractes des del dia 1 de setembre.

L’STEPV-Iv insta al Conseller d’Educació –Alejandro Font de Mora– i al nou Director de Personal –David Barelles– a solucionar immediatament el problema que s’ha generat, ja que cap Conselleria pot trencar unilareralment els acords de la Mesa Sectorial d’Educació.

El sindicat recorda que la burocracia administrativa de la pròpia Conselleria que impedeix que algunes de les vacants estigen per a l’adjudicació de juliol no pot perjudicar sobre una part del professorat interí que veurà agreujades les seues condicions laborals.

Cal recordar, a més, que el professorat interí està a l'espera, des del mes de maig, que la Conselleria d'Educació establisca el procediment que els permeta cobrar triennis, dret al qual es poden acollir des de l'aprovació de l'Estatut de la Funció Pública, norma estatal d'obligat compliment. 
L'Administració educativa està mostrant una vegada més la manca de sensibilitat cap al professorat interí valencià que no només no gaudeix de cap pla d’estabilitat en el treball i que suporta les condicions laborals més dures dins del sistema educatiu, sinó que, a més se li nega el dret de cobrar les retribucions que li corresponen.

Així doncs, STEPV-Iv exigeix als responsables polítics de la Conselleria d’Educació que corregisquen aquesta mesura i complisquen íntegrament els acords, convoquen immediatament la Mesa Sectorial per negociar millores en el pacte sobre condicions laborals del professorat interí i paguen immediat els triennis a tot el col•lectiu.

Valencia, 13 de setembre de 2007


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >