NOTÍCIES DE L'ACCIÓ SINDICAL

curs 2005 / 2006

 

 

31/07/06

STEPV-Iv contesta al conseller Font de Mora sobre les adjudicacions i les oposicions

06/07/06

STEPV-Iv anuncia un inici de curs 2006-2007 conflictiu si Educació no compleix els acords
Conselleria continua sense dotar 326 noves places d'Educació Infantil


06/07/06

El curs próxim la Conselleria d'Educació tindrà, per fi, el Pla de Prevenció i cumplirá els seus deures en prevenció de riscos laborals.
Sindicats i Conselleria arriben a un acord


16/06/06 Opositors i opositores amb discapacitat.  El sindicat l’aplicació de l’ordre 1822/2006
06/06/06

STEPV-Iv exigeix un nou Pla d’Infraestructures.
El Sindicat convoca una concentració el dia 16 de juny per demanar col.legis i escoles dignes i més construccions i adaptacions dels centres.

29/05/06 STEPV-Iv defensa que el professorat del Cos de Mestres puga accedir indefinidament als llocs de treball de primer cicle d'ESO
16/05/06

Educació no compleix els Acords
STEPV-IV anuncia mobilitzacions immediates

09/05/06 Les jornades sobre la Formació Professional conclouen demanant un nou model
09/05/06 Enquesta sobre infraestructures educatives
03/05/06

 

Els resultats de les proves d'avaluació diagnòstica fan públic el que és evident.
STEPV-Iv considera un balafiament de temps i diners l'aplicació generalitzada d'unes proves d'avaluació els resultats de la qual eren més que previsibles.

02/05/06 Les negociacions en la Mesa Sectorial d'Educació i en la Comissió de Seguretat i Salut Laboral Docent entre en la seua fase decisiva
02/05/06 STEPV participa en el Fòrum Social Europeu d'Atenas
22/04/06 STEPV-Iv critica la paràlisi de la negociació a l'ensenyament
12/04/06 STEPV-Iv i  STAPV-Iv donen suport a les mobilitzacions convocades aquest matí per la comunitat educativa de l'IES Serpis
10/04/06 STEPV i ADIDE-PV (Associació d'Inspectors) es reuneixen
24/03/06 La Generalitat valenciana dóna l'esquena a les organitzacions sindicals representatives del professorat en la signatura del protocol per a la defensa jurídica del professorat.
21/03/06 STEPV-Iv rebutja la proposta de calendari escolar del curs 06-07 presentada per Conselleria
09/03/06 STEPV reclama la convocatòria de llicències per estudis per al professorat
08/03/06 Millores en les plantilles d'infantil per l'acord dels sindicats i la conselleria d'educació
16/02/06

Conselleria comença el procés per regular les Escoletes Infantils de la Generalitat Valenciana com a educatives

16/02/06

STEPV-Iv afirma que la gestió de l'administració educativa està paralitzada per la seua ineptitud.
El Sindicat demana canvis en el equip directiu d'Educació.

09/02/06

Informacions de la Mesa Sectorial d'Educació sobre previsió d'unitats en IES

22/01/06

STEPV-Iv urgeix a la revisió de la planificació educativa

18/01/06

STEPV-IV denúncia que torna la repressió a les aules
Conselleria ha amenaçat al professorat dels centres que han anunciat la seua oposició a la realització de les proves d'avaluació diagnòstica.

17/01/06

STEPV-Iv considera que l'avaluació diagnòstica ha estat improvisada i que solament serveixen per a ajudar al consell en la seua batalla partidista amb el govern central

12/01/06

Informe de la reunió amb el delegat del govern sobre la presència policial en els centres

   
17/12/05 STEPV-Iv demana la tranferència del personal d'Educació Especial i els educadors infantils d'Administracions Públiques a la Conselleria d'Educació
14/11/05 Intersindical Valenciana critica la política de substitucions del personal d'Educació especial i d'educadors/es infantils
03/11/05 STES-i considera muy positivo el desarrollo del Foro Social Ibérico por la Educación
20/10/05 STEPV-iV no participarà en la "Jornada de reforç de la participació en les eleccions a Consells Escolars"
14/10/05 STEPV-Iv demana al Govern central que anul·le el deute extern de Llatinoamèrica per augmentar les partides d'educació
10/10/05

Denuncia la por a la crítica i la falta de mínims democràtics en el funcionament del CEV.
El representant del STEPV-Iv ha abandonat la Comissió de Jornades del Consell Escolar Valencià

 

 

 

anteriors

 

curs 2004/2005

Curs 2003/2004

Estiu 04 3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

Curs 2002/2003
Estiu 03 3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

Curs 2001/2002
Estiu 02 3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

Curs 2000/2001

Estiu 01

3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

  

 

STEPV-Iv contesta al conseller Font de Mora sobre les adjudicacions i les oposicions

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) considera que el conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, confon els conceptes en barrejar les adjudicacions de llocs de treball amb la superació del procés selectiu d'accés a la funció pública docent.  

STEPV-Iv afirmna que les dades facilitades per la pròpia conselleria en les adjudicacions de llocs de treball de juliol han participat 16.341 professores i professors de tots els cossos docents. El desglossament per cossos és: 9.590 de Secundària i 6.751 del cos de mestres. Segons la seua situació administrativa: 3.064 eren fucionaris de carrera, 2844 persones que han aprovat les oposicions en 2006 i 10.433 professores i professors interins.  

Les vacants ofertades, els llocs de treball d'escoles o d'instituts, s'han estat 12.289 entre Alacant, València i Castelló. D'aquestes 6.680 eren d'instituts, conservatoris, escoles de disseny.... corresponents a Secundària i 5.509 a escoles d'infantil i primària corresponents al Cos de Mestres.  

Els actes d'adjudicació de llocs de treball s'han fet, de forma presencial, durant els darrers dies de juliol per acord entre els sindicats i l'Administració Educativa, la qual cosa suposa que la pràctica totalitat de la plantilla estarà al seu lloc de treball l'1 de setembre.  

En el procés selectiu d'accés a la funció pública no s'adjudiquen llocs de treball sinó que se supera un concurs-oposició i s'obté la condició de funcionari, el primer any en pràctiques, i si se superen les pràctiques s'obté la condició de funcionari de carrera. Aquestes persones han participat en les adjudicacions i han triat un lloc de treball per fer les seus pràctiques durant el curs 2006-2007.  

Quan a les ràtios, el conseller pretén amagar amb la xifres que ha fet públiques la realitat del sistema educatiu valencià: aules massificades. El nombre d'alumnes per aula no té res a veure amb les xifres del gabinent d'Educació. Una cosa és el nombre de professorat que existeix al sistema educatiu i a cada centre i altre ben distinta el nombre d'alumnat en cada aula. Les aules dels col.legis i instituts valencians estan per damunt de les ràtios oficials, publicades al BOE i al DOGV. El motiu és la falta de planificació i de centres públics per atendre tota la demanda de llocs escolars públics, especialment a les zones urbanes. El Sindicat recorda que les ràtios oficials són: infantil 3 anys: 20 alumnes, infantil 4 i 5 anys i primària: 25 alumnes i secundària: 30 alumnes.  Doncs bé, les direccions territorials autoritzen, cada curs, de forma generalitzada augments de ràtios per damunt d'aquestes xifres per poder fer front a la gran demanda de llocs escolars públics i al nombre insuficient de col.legis i instituts.  

El Sindicat afirma que és cert l'augment de professorat al sistema educatiu. Aquest augment ha estat motivat pels acords de platilles d'infantil, primària, secundària i formació professional signats per l'STEPV-Iv, altres sindicats i la pròpia administració educativa valenciana. Els acords han servit per fer front a les noves necessitats educatives, a les noves demandes de la societat i per aplicar, en el seu moment, la LOGSE. Ara bé, oferir dates de la proporció nombre de professorat en funció del nombre d'alumnat sense explicar res més és falsejar la realitat del sistema educatiu valencià i amagar la manca d'una política activa a favor de la xarxa pública valenciana. 

València, 31 de juliol de 2006

 

 

STEPV-Iv anuncia un inici de curs 2006-2007 conflictiu si Educació no compleix els acords

Conselleria continua sense dotar 326 noves places d'Educació Infantil

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana anuncia que convocarà mobilitzacions a l’inici del proper curs si la Conselleria continua incomplint els acords firmats.

Cal recordar que el 24 de novembre de 2005 es va firmar un acord entre la Conselleria i tots els sindicats de la Mesa Sectorial que arreplegava la transformació de les guarderies infantils en centres educatius, l’agument d’un mestre/-a més d’educació infantil per cada tres unitats, la convocatòria de llicències per estudis, el tancament de la negociació d’un nou pacte sobre professorat interí i la publicació al DOGV de les plantilles de Formació Professional.

A dia de hui, no s’ha complit cap dels punts de l’acord i la Conselleria no fa més que donar llarges per al seu compliment, però el fet més greu, a hores d’ara, és que no es volen dotar les 326 noves places d’Educació Infantil per tal que es puguen adjudicar durant aquest mes i el professorat estiga en el seu lloc de treball a data 1 de setembre.

El sindicat ha advertit als responsables educatius del colapse que es pot produir a l’inici de curs en els col·legis d’Educació Infantil i Primària si no es doten i es proveeixen ara les vacants, ja que, per una part repercutirà negativament en la qualitat del sistema educatiu, i per l’altra, el professorat convocat ara als actes d’adjudicació de juliol no tindrà opció a triar eixes vacants si la dotació i adjudicació es fa en el més de setembre o octubre.

Així doncs, l’STEPV-Iv exigeix que urgentment es facen les gestions necessàries per tal que la Conselleria d’Hisenda desbloquege la situació que ha creat en no autoritzar la creació de les vacants pactades a la Mesa Sectorial d’Educació.

València, 6 de juliol de 2006

 


 

El curs próxim la Conselleria d'Educació tindrà, per fi, el Pla de Prevenció i cumplirá els seus deures en prevenció de riscos laborals.

STEPV-IV i la resta de sindicats de la Comissió Sectorial de Seguretat i Salud Laboral arriben a un acord amb la Conselleria d’Educació.

L’acord posa fi a un llarg periode de negociacions perllongades més de dos anys, i abasta tot un seguit de temes com ara: El Pla de Gestió de la de Prevenció de Riscos del sector docent, la creació de la figura del coordinador/a de centre, el procés d’adaptació de llocs de treball, un pla de formació específica en salud laboral, el pla de vigilancia de la salud i la col.laboració per a l’elaboració dels Plans d’autoprotecció de centres.

L’acord ha de suposar un impuls definitiu per tal de que la Conselleria d’Educació considere la segueretat i la salud de les seues treballadores i treballadors una prioritat política de primer ordre.

L’STEPV iv fa una valoració possitiva del mateix i mantindrà una postura de control i d’exigència devant l’administració per tal que el seu desplegament faça possible una veritable millora de les condicions de treball del professorat valencià.

 


 

STEPV-Iv exigeix un nou Pla d’Infraestructures.

El Sindicat convoca una concentració el dia 16 de juny per demanar col.legis i escoles dignes i més construccions i adaptacions dels centres.
 

Concentració. Divendres 16 de juny de 2006. 11 hores. Palau de la generalitat valenciana.
*escoles i instituts públics dignes.
*no a la massificació.
*no als barracons.

STEPV-IV ha defensat que hi haja un nou pla d’infrastructures negociat i consensuat amb la comunitat escolar. El Sindicat considera necessari que l’Administració Educativa Valenciana obriga un procés de negociació sobre la construcció de nous centres i l’adaptació dels actuals centres al decret de mínins i de les noves necessitats educatives.

Per al Sindicat, n’hi ha molts centres que no estan en cap projecte dels previstos per l’Administració Eucativa (creaescola, millora escola…) i no sabem com s’hi pot accedir a que la Conselleria els incorpore. Per tant, la nostra proposta és negociar i pactar un nou pla d’infrastructures i al mateix temps obrir un canal de comunicació entre la Conselleria i la Comunitat Educativa per poder atendre les necessitats urgents dels centres.

STEPV-Iv ha convocat una concentració de delegats i delegades sindicals per al proper divendres 16 de juny, a les 11 hores, al Palau de la Generalitat Valenciana (Plaça de Manises) per exigir uns centres educatius dignes, acabar amb els barracons i amb la massificació de les aules dels col.legis i insitituts públics valencians.

València, 6 de juny de 2006


INFORME COMISSIÓ INFRASTRUCTURES

Administració: Cal diferenciar entre les actuacions sobre l’antic Mapa Escolar de l’any 1996 i el projecte de CREAESCOLA (2004). 

CENTRES PENDENTS DEL MAPA ESCOLAR DE L’ANY 1996

Llista de centres amb problemes

De 445 centres que establia el Mapa Escolar de l’any 1996, n’hi ha 7 que continuen bloquejats per molts problemes amb els ajuntaments i amb els solars.

Els 7 centres bloquejats són els següents:

 • IES Santiago Grisolia (Callosa del Segura), quan acaben el IES Vega Baja traslladaran els xiquets i xiquetes a aquest centre per remodelar el IES.
 • IES Garcia Berlanga de Sant Joan, problemàtica semblant a l’anterior. S’han de traslladar els xiquets i xiquetes al IES Rajoletes per poder fer l’obra.
 • IES Nuestra Señora del Rosario, d’Ademús,
 • IES d’Alboraia,
 • CP Santo Angel de la Guarda (València), problemàtica de l’anomenat Parc Central,
 • IES Santo Angel de la Guarda (València), problemàtica de l’anomenat Parc Central,
 • IES nou de Patraix, pendent d’una reparcelació que té molts propietaris.

Altres 19 centres tenen una problemàtica diferent als anteriors.

El procediment d’execució no tardarà més de 6 mesos.

Els problemes són de gestió de sòl, però és un problema administratiu no greu que se solucionarà ràpidament. Poblemàtica no endògena i que es resoldrà breument.

Aquests centres són:

Centre

Localitat

CP Miguel Hernández

Alcoi

Escola d’Arts Plàstiques

Alcoi

CP Practicas

Alacant

IES núm 11

Elx

IES la Creueta

Onil

IES

Orba

IES

Xixona

CP Ausiàs March

Alboraia

CP nou

Alginet

IES Enric Soler i Godes

Benifaió

IES Francesc Gil

Canals

IES nou la Canyada

Paterna

CP Luís Vives

Pinet

IES nou

Puig

IES Jaume I

Sagunt

CP el Perelló

Sueca

CP Mareny de Barraquetes

Sueca

IES la Valldigna

Tabernes de Valldigna

IES Ramon Muntaner

Xirivella

Altres 18 centres, en procés de licitació o licitats.

13 ja estan licitats i 5 en procés de licitació.

Centre

Localitat

IES radio exterior

Alacant

CP nou

Calp

IES Vega Baja

Callosa

IES

Rafal

IES

Torrevieja

IES nou

Villena

IES

Albalat de la Ribera

IES nou

Benetusser

IES

Xest

IES la Marxadella

Torrent

IES el Cabanyal

València

IES Luis Simarro

Xàtiva

IES Llombai

Burrinana

CP Isidoro Andrés

Castelló

Els altres 5 en procés de licitació són.

Centre

Localitat

CP Benalua

Alacant

IES Doctor Flemeing

La Vila Joiosa

IES

Museros

CP

Valencia-Pinedo

IES Alto Palància

Sogorb

Centres a punt d’entrega o ja entregats

Centre

Localitat

 

IES

Alcalà de Xivert

 

CP Tomàs Llacer

Alcoi

 

IES Mediterrània

Benidorm

 

CP

Bigastro

 

IES Vega Baja

Callosa

 

Conservatori

Cullera

 

CP Padre Manjón

Elda

 

FPA Mercé Rodoreda

Elx

 

IES

Guardamar del segura

(ampliació)

IES nou

Llosa de ranes

(en marxa 2007-2008)

Conservatori

Llíria

 

IES Ausiàs March

Manises

 

IES-CP

Montanejos

(acabada 1 fase, 2 fase 2007)

IES

Morella

 

IES (secció) Benicàssim

Orpesa

(ampliació)

CP Ausiàs Marc

Paiporta

 

Secció de IES

Peníscola

 

IES núm. 2

Petrer

 

IES l’Om

Picassent

 

IES Rio Túria

Quart de Poblet

 

IES Lloixa

Sant Joan d’Alacant

 

IES

Sant Mateu

(2a fase)

CP núm 9

Torrevieja

 

IES Ciudat del Aprendiz

València

 

IES Soto Micó

València

 

IES el Cabanyal

València

2ª fase

IES el Grau

València

 

IES Gonzalo Anaya

Xirivella

 

IES

Jérica-Viver

 

Així doncs, dels 400 centres restants (217 IES i 173 CP), en tenen uns 390 acabats i uns 10 pendents d’acabar (7 IES i 3 CP).

El resum del Mapa Escolar de l’any 96, a hores d’ara, és:

Actuacions Previstes MAPA

Actuacions Pendents

%

445

75

16’85%

ACTUACIONS DE CREAESCOLA

S’estan fent 361 actuacions de les quals 115 són de secundària i 246 són de primària.

 

Secundària

Primària

Alacant

46

77

València

49

121

Castelló

20

48

 

 

 

renciades entre projecte bàsic aprovat i la redacció del projecte d’execució, 29’6%.

17 obres adjudicades, 4’7%.
13 licitades 3,6%.
7 licitacions d’obra 2%.

8 actuacions de creaescola acabades, és a dir, el 2’6%, des de 2004.

CP núm 5 de Dénia
CP 7 d’octubre de Domeño
CP Dean Martí Orpesa
CP Santa Ana Miramar
CP Guadassèquies (CRA)
CP Montealegre l’Eliana
CP Vicente Alexandre Siete Aguas
CP Pintor Camarón de Sogorb

De les fases següents no es dóna informació.

ACTUACIONS DEL PROJECTE MILLORAESCOLA –2005-

50 actuacions en infantil i primària
12 en secundària

 

Infantil i Primària

Secundària

Alacant

12

1

València

28

8

Castelló

10

3

 

 

 

 


 

STEPV-Iv defensa que el professorat del Cos de Mestres puga accedir indefinidament als llocs de treball de primer cicle d'ESO

STEPV-Iv ha defensat en la Mesa Tècnica sobre les places de 1r cicle d’ESO l’STEPV-Iv que es mantinga la situació actual d’accés indefinit dels mestres a aquestes places

L’Administració educativa ha convocat una Mesa Tècnica per traslladar als sindicats que l’aplicació imediata de la LOE impedirà que en el proper concurs de trasllats puguen accedir a aquestes places els mestres que no estan ocupant-les de manera definitiva.

La LOE a la "Disposición transitoria primera" diu:

"Maestros adscritos a los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria.

1. Los funcionarios del cuerpo de maestros adscritos con carácter definitivo, en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, a puestos de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar en dichos puestos indefinidamente, así como ejercer su movilidad en relación con las vacantes que a tal fin determine cada Administración educativa. En el supuesto de que accedieran al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria conforme a lo previsto en la disposición adicional duodécima de esta Ley, podrán permanecer en su mismo destino en los términos que se establezcan."

La interpretació que fa l’administració d’aquest redactat és que, a partir de l’entrada en vigor de la LOE, la mobilitat dels mestres que estan en aquesta etapa, només està autoritzada per als qui estan ocupant places amb caràcter definitiu, i per tant, no es poden ofertar places de 1r cicle d’ESO a professorat que no està definitiu en eixes places.

No obstant això, també s’ha afirmat que la dotació provisional de les places no està afectada per la LOE, i que, per tant, els actes d’adjudicació de suprimits, provisionals i professorat interí i les comissions de servei no sofriran variació. És a dir, les places continuaran oferint-se al cos de mestres.

Des de l’STEPV-Iv hem argumentat que la Disposició Addicional Sèptima de la LOE permet buscar una fórmula que mantinga la situació actual i que es puguen seguir dotant les places en pròxims concursos de trasllats.

Hem fet menció especial a la dotació de les places de 1r cicle als centres de FPA, ja que una vegada acabada l’adscripció, hi ha un compromís per part de l’Administració de treure totes les places de FPA a concurs general de trasllats. Des del sindicat pensem que tenim normativa pròpia suficient per buscar fórmules que permeten accedir els mestres a aquestes places, i així ho hem defensat.

Des del sindicat continuarem lluitant, –tant a nivell autonòmic com a nivell estatal–, perquè aquestes places es mantinguen indefinidament en la situació actual.

València, 1 de juny de 2006

 


 

Educació no compleix els Acords

STEPV-IV anuncia mobilitzacions immediates

A la Mesa de Negociació celebrada hui s’ha escenificat una vegada més l’incompliment dels acords firmats per la Conselleria d’Educació.

La comissió d’infrastructures educatives no s’ha celebrat per la no compareixença del Secretari Autonòmic, que sense cap excusa prèvia, ha deixat d’acudir a una reunió que estava convocada de del mes de març. Així doncs, s’ha menyspreat la feina, no sols del sindicat que duia molt de temps arreplegant informació sobre les infrastructures educatives públiques, sinó també el treball de tota la comunitat educativa –pares i mares, alumnes i professorat–, que treballen en els pobles i ciutats per millorar l’ensenyament públic.

L’acord de 15 febrer de 2005 comprometia l’Administració Educativa a donar compte del seguiment de les construccions i adequacions de les infrastructures educatives cada sis mesos. El sindicat considera que la Conselleria no té cap interés en donar informació sobre les infrastructures educatives ni sobre CIEGSA, ni tampoc atendre les nombroses reivindicacions que sobre infrastructures portava el sindicat que estan mobilitzant la comunitat educativa en comarques com: la Marina Alta, Camp de Túria, Safor, Horta, Plana Alta, etc., perquè la reunió que s’havia de celebrar hui ja estava ajornada des de feia ja tres mesos.

Per a l’STEPV-Iv cal una veritable planificació educativa i unes actuacions urgents en matèria d’infrastructures per atendre totes les necessitats que té l’ensenyament públic.

En aquests context, els sindicats han exigit la compareixença del Conseller, Alejandro Font de Mora, per desbloquejar la situació de paràlisi de la negociació i incompliments reiterats.

Per acabar, el sindicat anuncia la convocatòria immediata de mobilitzacions en cas de no tindre una resposta immediata del Conseller.

València, 16 de maig de 2006

 


 

Les jornades sobre la Formació Professional conclouen demanant un nou model

Jornades sobre FP. València, 12 i 13 de maig de 2006

 

Unes 130 persones han assistit a les Jornades sobre FP organitzades per l’STEPV-Iv els dies 12 i 13 de maig a València. Les jornades han servit per posar damunt la taula la problemàtica i el futur de la Formació Professional, però també del sistema educatiu en general.

Les distintes ponències han abordat la situació de la Formació Professional des de diferents punts de vista: el de l’Administració, el de la Salut Laboral del Professorat, el d’una visió crítica del model educatiu que imposa la Unió Europea i l’Estat Espanyol, i els dels distins models de centres de Formació Professional.

Enrique Miquel, cap d’Àrea d’Ordenació i Innovació Educativa de la Conselleria d’Educació, ha defensat el model que està implantant la l’Administració, tot i que cal adaptar-lo constantment al teixit econòmic i empresarial i, en aquest sentit, considera que cal avançar cap a centres integrats (que compten amb ensenyament reglat, ocupacional i de formació contínua) per aconseguir-ho.

Pel que fa a la Salut Laboral, Domènec Ortolà i José Luís González Meseguer, membres del comitè de Seguretat i Salut Laboral per l’STEPV-Iv, han criticat la inexistència d’un pla de prevenció de riscos laborals de la Conselleria d’Educació per als seus propis empleats, malgrat l’obligació derivada de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. La manca d’inversions en la salut del professorat indica la despreocupació de la Conselleria en el benestar del professorat i, per tant, en la qualitat de l’ensenyament.

El professor de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat d’Oviedo, César Cascante, ha plantejat la necessitat de lluitar contra el model educatiu plantejat pel sistema neoliberal que veu l’educació com un gran mercat a explotar i que està permetent l’entrada de les grans empreses en els centres educatius. La nova llei d’educació (LOE) i les directrius europees, segons Cascante, reforça aquesta tendència amb la implantació de les proves de diagnòstic (que establiran rànquings de centres) i col·laboraran en la desigualtat social dels centres d’ensenyament.

Finalment s’ha realitzat una taula redona sobre els diferents models de centres de Formació Professional (IES, centres específics i integrats) per part de José Miguel Rivas (director de l’IES Pere Boïl de Manises), José Antonio Esteban (professor de Formació i Orientació Laboral a l’IES Miralcamp de Vila-real), José Pacual (Director de Institut de Formació Professional núm 2 de Xest) i José Segovia (membre de la Unión de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza de Andalucía).

Les Jornades sobre FP han servit per traslladar al professorat una visió crítica del model establert actualment i per reflexionar sobre els reptes que té plantejada l’FP en el País Valencià i les iniciatives possibles que caldria dur a terme per millorar el model actual.

València, 13 de maig de 2006


 

Enquesta sobre infraestructures educatives

El proper dimarts 16 de maig tindrà lloc una reunió entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i les organitzacions sindicals per a tractar sobre les INFRAESTRUCTURES.

A fi de disposar d’una informació exacta de la situació en què es troben les intervencions previstes al vostre Centre en matèria d’infrastructures, us demanem que ompliu aquest qüestionari de la forma més completa possible.

Feu-nos-el arribar a l’email de la seu de l’STEPV a València (stepv@intersindical.org) no més tard del 15 de maig.

Moltes gràcies per la vostra col.laboració.

València, 9 de maig de 2006


 

Els resultats de les proves d'avaluació diagnòstica fan públic el que és evident.

STEPV-Iv considera un balafiament de temps i diners l'aplicació generalitzada d'unes proves d'avaluació els resultats de la qual eren més que previsibles.

 

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport no ha pogut mantenir el seu dicurs pessimista sobre el fracàs de l'aplicació de la LOGSE. El 90 % de l'alumnat de primària ha superat amb "bones notes" les dues proves, de Llengua i Matemàtiques, sobre competències bàsiques.

El STEPV-Iv ja va denunciar en el seu moment que aquestes proves eren insuficients, faltava informació al professorat i no serviren per a diagnosticar res en absolut, ja que aquests resultats es s'obtenen sense necessitat d'invertir recursos econòmics i el temps del professorat. L'Administració educativa disposa d'una font permanent d'informació que són els mateixos centres que anualment envien els resultats de l'avaluació acadèmica. El Govern del PP no ha publicat des de 1995 informació sobre aquests resultats d'avaluació vàlids i fiables que cobreixen la totalitat dels centres, nivells i etapes del sistema educatiu valencià.

L'obstinació del Partit Popular per aplicar en el País Valencià les proves que la derogada Llei de Qualitat de l'Educació (LOCE) establia, respondria més a un desig de publicitat i enfrontament amb el govern d'Espanya que a un autèntic ànim de millora per a l'educació valenciana. Els resultats confirmen el que és evident: no hi ha diferències entres centres públics i privats concertats a pesar de la imatge contrària que es ven; no hi ha diferències en els resultats segons la llengua vehicular d'ensenyament que s'utilitza per l'alumnat; una altra obvietat, aconsegueix pitjors resultats l'alumnat de necessitats educatives especials i d'incorporació tardana.

Els responsables de la Conselleria ara es mostren satisfets dels resultats, quan s'han cansat de criticar les maldats de la legislació anterior, especialment de la LOGSE, a la qual es feia responsable del suposat fracàs escolar de l'alumnat. Però adverteixen ja que els resultats de les proves d'avaluació quan s'apliquen a nivells superiors seran diferents; una altra evidència per a la qual no cal aplicar aquestes proves, si es fera pública la informació que posseeixen sobre resultats acadèmics de primària i secundària.

 

El STEPV-Iv en lloc d'aquestes proves aposta:

 1. Per una avaluació democràtica del sistema centrada en el mateix centre i en la seua realitat sociocultural que propicie plans de millora que faciliten al professorat la seua magnífica labor diària amb mitjans personals i tècnics adequats.
 2. Per atendre amb recursos econòmics suficients el funcionament dels centres.
 3. Per adaptar l'organització dels centres educatius al segle XXI reformant la normativa que, des de 1992, regula l'organització i funcionament dels centres.
 4. Per estendre models de formació del professorat que responguen a les necessitats individuals i concretes dels centres i no a suposades necessitats formatives dissenyades burocràticament des dels despatxos.

 

Les negociacions en la Mesa Sectorial d'Educació i en la Comissió de Seguretat i Salut Laboral Docent entre en la seua fase decisiva

El dimecres 3 de maig està prevista la convocatòria de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral Docent i el dijous 4 de maig la Mesa Sectorial d'Educació. En la primera s'haurien de tractar els temes que afecten a la provisió dels llocs de treball dels Serveis de Prevenció, la negociació del Pla de Prevenció al sector docent, la normativa sobre adaptació de llocs de treball i la creació de la figura del coordinador/a de prevenció dels centres educatius. Doncs bé, la provisió del conjunt de places del Servei de Prevenció està pendent des de l'any 2002; desde llavor s'han incomplit els pressupostos que donaven cobertura a eixos llocs de treball. Malgrat açò, ni la Conselleria d'Educació ni la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques han provist els llocs de treball, essent el sector docent l'únic de tota la funció pública que no disposa de serveis de prevenció: no té cap sentit la discriminació de més de 51.000 treballadors docent i no docents que treballen en 1.600 centres educatius, ni anem a consentir aquesta situació, a més de deu anys d'incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals..

Quan a la Mesa Sectorial d'Educació, el dijous 4 es tractaran les llicències per estudis, la reducció de la jornada als majors de 55 anys, la catalogació lingüística dels llocs de treball i les condicions de treball del professorat itinerant. La major part d'aquests temes s'han tractat en meses anteriors sense haver obtingut cap resposta per part de l'Administració que reunió rere reunió dilata la negociació, no només d'aquests assumptes sinó d'altres que estan pendents.

Per tot açò, STEPV-Iv considera que la negociació entra en la seua fase decisiva, ja que en el cas de no obtindre resultats immediats i clars a les propostes sindicals, el sindicat considerara trencades les negociacions per part de l'Administració Valenciana i proposarà mesures de pressió a la resta de sindicats i al professorat fins aconseguir les seues reivindicacions.

València, 2 de maig de 2006

 

STEPV participa en el Fòrum Social Europeu d'Atenas

STEPV-Intersindical Valenciana participa en el 4t Fòrum Social Europeu que es realitzarà a Atenes (Grècia) durant els dies 4, 5, 6, y 7 de maig. El Fòrum Social Europeu és una de les escoles del moviment de Seattle i de Gènova, del moviment contra la globalització neoliberal i la guerra, contra la desorganització del treball i contra la pobresa, el canvi del clima i la destrucció del medi ambient, contra el retall de les llibertats democràtiques, contra el sexisme i el recisme. Els anteriors fòrums comptaren amb la participació de desenes de milers d'activistes i van tindre lloc a Florència (2002), París (2003) i Londres (2004).

La representació de l'STEPV-Intersindical Valenciana serà ostentada per Domènec Ortolà Pla, membre del Secretariat Nacional i coordinador de Salut Laboral del sindicat, que participarà en diverses taules redones, entre les que destaquen les que tractaran sobre neoliberalisme i educació i  sobre seguretat i salut laboral.


 

STEPV-Iv critica la paràlisi de la negociació a l'ensenyament

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià- Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) critica la paràlisi en el procés de negociació a l'ensenyament valencià en tots aquells temes que afecten a les condicions laborals del professorat i al sistema educatiu valencià.

El Sindicat considera que l'Administració Educativa valenciana no té interés en la negociació i posa com exemple la desconvocatòria, unilateral, de la mesa de negociació prevista per al dia 25 d'abril sobre la transformació en centres educatius de les escoles infantil de la Generalitat Valenciana, el bloqueig de la negociació dels assumptes refertits a la segureta i salut laboral del sector (manca de provisió dels llocs de treball dels serveis de prevenció, creació de la figura de delegats de prevenció als centres docents, adaptació de llocs de treball, pla de prevenció de riscos laborals...) o el retard en la negociació de les retribucions del professorat valencià.

Per al Sindicat, la negociació no ha avançat molt durant els darrers mesos per diversos motius: la manca de recursos econòmics de la Generalitat valenciana, la descoordinació de l’Administració Educativa, el poc pes d’educació en el govern valencià, la manca d’interés de la Conselleria per l’ensenyament públic i per millorar les condicions del professorat valencià...

Malgrat eixe context, s’ha aconseguit millorar les plantilles d’educació infantil dels col.legis públics i de les escoles infantils de la Generalitat Valenciana, la provisió dels llocs de treball de Formació de Persones Adultes, l’aplicació de l’acord retributiu de la Mesa General de Negociació... però encara queden molts temes pendents.

En eixe sentit, el passat 4 d’abril es va fixar el calendari de negociació de la Mesa Sectorial d’Educació per als mesos d’abril i de maig que ja s'està incomplint per l'actitud de la pròpia Adminsitració. En el calendari apareixen temes que s’estan negociant o d’altres ques estant pendents de negociació com: condicions laborals del professorat interí, plantilles i centres d’educació infantil 0-3, projecte de Ordre Ensenyaments d’Idiomes, catalogació Lingüística, llocs de treball Itineràncies i majors de 55 anys, llicències per estudis, SPES, criteris de creació i supressió d’unitats ESO i BAT, retribucions: revisió de l’acord de retribucions del personal docent, seguiment i compliment del Pla d’Infrastructures i despeses de Funcionament.

 

També es van fixar els temes de negociació de la comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral. En concret: la creació i provisió dels llocs de treball dels serveis de prevenció, el pla de formació específica en salut laboral, la vigilància en la salut i els plans d’autoprotecció.

STEPV-Iv continuarà treballant per aconseguir tancar la negociació de tots els temes que estaven previstos al protocol de negociació i per obrir la negociació de nous temes que preocupen al professorat valencià: pla Concilia (modificació del decret de permisos i llicències), Pla Valencià de Convivència Escolar i el desplegament de la Llei d’Educació al País Valencià.

València, 22 d'abril de 2006

 


 

STEPV-Iv i  STAPV-Iv donen suport a les mobilitzacions convocades aquest matí per la comunitat educativa de l'IES Serpis

Els sindicats STEPV-Iv i  STAPV-Iv donen suport a les mobilitzacions convocades aquest matí per la comunitat educativa de l'IES Serpis per a solucionar la manca de conserges, a causa de la inoperància de l'Administració, i després de mesos d'intentar una eixida negociada tant per part del mateix IES Serpis com dels sindicats presents en les Meses Sectorials i en les Juntes de Personal.
         Davant un problema que afecta greument la convivència escolar, ja que només dos conserges no poden donar abast a centres amb quasi un miler d'alumnes, dos torns i ensenyaments d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, l'Administració s'amaga sense donar arguments, o amb l'excusa inacceptable que el personal  subaltern està adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, quan els centres educatius depenen de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
         L'STEPV-Iv i l'STAPV-Iv emplacen a l'Administració a solucionar els problemes reals, augmentant les plantilles i amb substitucions àgils, i a deixar d'amagar el cap sota l'ala.
                                            
València, 12 d'abril de 2006

 


 

STEPV i ADIDE-PV es reuneixen

STEPV-Intersindical Valenciana i ADIDE-PV (Associació d’Inspectors d’Educació del País Valencià ) s’han reunit per intercanviar opinions sobre la situació de la Inspecció Educativa i del sistema educatiu. Les dues organtizacions han coincidint en la necessitat de la promulgació d’una normativa autonòmica que regule la inspecció educativa al País Valencià, normativa que hauria d’estar publicada des de 1995. Es demana la negociació d’un nou decret de la Generalitat Valenciana. També es reivindica que els llocs de treball de la inspecció educativa tinguen la consideració de cos docent i no, com ara, que estan catalogats com a llocs d’administració general en la relació de llocs de treball depenents de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

També s’ha coincidit en la necessitat de revisió i actualització del decret sobre indemnitzacions per raons de serveis. L’actual normativa està desfasada ja que es paga 0,15 cèntims d’euro per quilòmetre i no abasta les despeses reals efectuades tant pels membres de la inspecció com per la resta del professorat dels cossos docents que han d’utilitzar el seu vehicle.

El Sindicat s’ha compromés a traslladar i defensar les reivindicacions dels inspectors i inspectores en la negociació de l’Estatut de la Funció Pública Docent.

A més a més, ambdues organitzacions comparteixen la necessitat de dotar de transparència i publicitat el procés de selecció dels inspectors accidentals que, ara per ara, no compleix els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La Generalitat Valenciana és l’única administració educativa que nomena inspectors de forma discrecional. Dels 116 llocs de treball de la inspecció educativa valenciana, 33 estan ocupats per inspectors accidentals nomenats “a dit”.

Les dues organitzacions s’han compromés a treballar coordinadament per afavorir la constitució d’una inspecció educativa professional i democràtica.

València, 10 d’abril de 2006


 

La Generalitat valenciana dóna l'esquena a les organitzacions sindicals representatives del professorat en la signatura del protocol per a la defensa jurídica del professorat.

El president Camps i el Conseller d'Educació Font de Mora han donat mostres de no voler contar amb el professorat en l'adopció de mesures que suposadament el beneficiaran. Amb la signatura del conveni entre les conselleries d'Educació i de Justícia els lletrats de la Generalitat Valenciana defensaran al professorat davant aquells delictes i faltes que es comenten contra ells en l'exercici del seu treball, tals com agressions, insults, vexacions, amenaces... Per a això es diu que s'ha establit un protocol d'actuació que ha de seguir-se davant una incidència d'aquest tipus. Tot això emmarcat en el Pla de Prevenció de la Violència.

L’STEPV-Iv, tot i considerar-la una mesura necessària i reclamada des de fa temps, denuncia de nou l'adopció unilateral de mesures que afecten a les condicions laborals sense haver tingut en compte l'opinió del professorat a través dels seus òrgans legals i democràtics de representació. No es va tenir en compte l'opinió de les organitzacions sindicals, ni de les juntes de personal ni de la taula sectorial d'ensenyament, ni del Consell Escolar Valencià, per a l'establiment de l’anomenat Pla de Prevenció de la Violència (PREVI). Ni per descomptat s'ha escoltat la seua opinió, ni s'ha contat amb la seua participació, per al desenvolupament de les diferents mesures que s'han engegat: observatori de la violència, protocols de denúncia de l'assetjament escolar, protocols de denúncia dels ambients al voltant dels centres d'ensenyament, protocol de defensa jurídica del professorat, plans de convivència (anunciats).

El STEPV-Iv considera que aquestes mesures són necessàries, però que el govern valencià ha reaccionat tard davant els problemes de convivència en els centres. A més és un gran error no contar amb les organitzacions representatives del professorat per a la seua execució.

El sindicat, sense tanta propaganda ni anuncis de protocols i telèfons de l'esperança, ve desenvolupant des de sempre, a través dels seus serveis jurídics, els seus delegats i delegades de salut laboral i les seues militants, tasques d'assessorament, suport i defensa de nombroses treballadores i treballadors que ho han requerit davant situacions de violència. No contar amb aquesta experiència i amb l'impuls que els sindicats poden prestar a aquestes mesures és deixar-les en mera propaganda i declaracions de bones intencions, però que difícilment arribaran a millorar les condicions laborals del professorat i a col·laborar en la valoració social del treball docent.


València, 24 de març de 2006
 


 

STEPV-Iv rebutja la proposta de calendari escolar del curs 2006-2007 presentada per Conselleria

El 21 de març s’ha celebrat una Mesa Tècnica en la qual la Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha presentat el calendari escolar del proper curs 2006-2007 als sindicats amb representació a la Mesa Sectorial.

STEPV-Iv no ha acceptat la proposta de calendari presentada perquè:

-  no ha estat negociada amb els sindicats, ja que, des de l’any 1998 –en que es negocià l’ordre marc de calendari escolar- no s’ha tornat a obrir la negociació, tot i que la Llei d’Educació del PP (LOCE) va modificar substancialment les condicions laborals del professorat augmentant unilateralment els dies lectius treballats.

-  no s’ha propiciat la participació i les aportacions dels representants del professorat, ja que el calendari s’ha presentat tancat i no hi ha hagut possibilitat de fer cap modificació.

-  no flexibilitza la jornada escolar, de manera que es puguen adoptar fórmules distintes (jornada continuada) a les establertes per l’administració, en els distints Consells Escolars Municipals.

Així doncs, el calendari escolar del curs 2006-2007 imposat per l’Administració educativa és:

Primària: comencen les classes dia 11 de setembre i acaben el dia 22 de juny.
Secundària: comencen les classes el dia 15 de setembre i acaben el dia 22 de juny.
Ensenyaments Artístics, d’Idiomes i FPA: comencen les classes el dia 2 d’octubre i acaben el 27 de juny.

València, 21 de març de 2006

 


 

Millores en les plantilles d'infantil per l'acord dels sindicats i la conselleria d'educació.

més informació sobre l'acord

La plantilla de les escoles infantils i dels col.legis que escolaritzen alumnat d'infantil milloraran per efectes de l'acord subscrit entre l'STEPV-Intersindical Valenciana, la resta de sindicats i la Conselleria d'Educació. L'acord suposa un augment mínim de 520 llocs de treball en els col.legis públics i un augment de 34 llocs de treball a les escoles infantils.

Aquestes millores han estat possibles gràcies a la pressió del professorat dels centres, especialment el d'Infantil, i a la insistència de l'STEPV-Iv. Va ser el Sindicat precisament el que va iniciar la campanya "per millorar l'Educació Infantil" i ara arriben els primers resultats. Encara caldrà continuar treballant per aconseguir les reivindicacions pendents, com la millora de les infraestructures o la disminució deles ràtios, entre altres.

L'acord serà efectiu a partir de l'1 de gener i conclourà la seua aplicació en setembre de 2007.

Principals millores de l'acord

Escoles Infantils. En cada centre n'hi haurà una mestra, un educador o educadora per unitat i un més a partir de tres unitats, dos a partir de sis i tres a partir de nou.

Les actuals escoles infantils de la Generalitat seran tranformades en centres educatius a tots els efectes abans de l'1 de setembre de 2006.

Col.legis Públics. Un docent per unitat i un més per cada tres unitats d'infantil.

València, 8 de març de 2006

 


 

STEPV reclama la convocatòria de llicències per estudis per al professorat


El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) considera necessari i urgent que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport faça pública la convocatòria pública de les llicències per estudis per al professorat dels centres públics.

El Sindicat qualifica d'incompliment el fet que, a hores d'ara, març de 2006, encara no s'haja complit el compromís del govern valencià de convocar llicències per estudis per al professorat que treballa als centres públics valencians. L'actual govern del Partit Popular va suspendre la convocatòria de llicències per estudis que s'estava fent des de la dècada dels 80. La suspensió de la convocatòria, l'any 1997, va ser justificada per manca de pressupost i, en eixe moment, es va dir que l'any següent es duplicaria el nombre de llicències. Doncs bé, des d'aleshores no s'ha fet cap convocatòria.

El conseller d'Educació es va compormetre a convocar-les, tal i com consta al protocol de negociació signat en febrer de 2006. Les llicències serveixen al professorat per accedir a noves titulacions i participar en plans de formació i reciclatge.
Hui, dijous 9 de març, s'ha tractat el tema en la Mesa Sectorial d'Educació i l'excusa de l'Administració ha estat que Hisenda té paralitzat l'assumpte. En tot cas, tampoc la proposta presentada per l'Administració era satisfactòria ja que proposaven, després de huit anys sense convocar-les, 20 llicències quadrimestrals i 20 anuals. Per a l'STEPV-Iv, el nombre és del tot insuficient si es té en compte que treballen en el sector més de 45.000 professors i professores.

Tot açò, posa en evidència la manca d'interés de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport envers la formació del professorat, més enllà de les declaracions públiques i de la política d'aparador a la que ens tenen acostumants. De fet, el País Valencià és l'única comunitat autònoma que no convoca llicències per estudis.

STEPV-Iv exigeix la convocatòria d'aquest assumpte tant important per a la formació del professorat valencià.

València, 9 de març de 2006


 

Conselleria comença el procés per regular les Escoletes Infantils de la Generalitat Valenciana com a educatives.

(VEURE PROJECTE)

L’administració educativa ha presentat a la mesa de negociació el projecte d’ordre que estableix el catàleg i la composició d’unitats de les 33 escoles d’educació infantil de primer cicle que són titularitat de la Generalitat Valenciana.

Aquesta normativa s’emmarca en l’acord firmat per l’STEPV-Iv i els altres sindicats de la Mesa Sectorial el passat 24 de novembre de 2005, en el qual s’establien, entre altres coses, les bases per regular l’educació infantil en el cicle 0-3 anys. Cal recordar que aquest acord va ser possible gràcies a la campanya, duta a terme el darrers anys, pel sindicat i per la pressió de les pròpies escoles infantils.

No obstant això, ha quedat clar per part de la Conselleria que la normativa presentada és només l’ordre de composició d’unitats i, que l’administració ha decidit ajornar la transformació d’aquestes escoles en centres educatius a l’espera de la nova llei educativa, tot i que, tots els sindicats hem estat en contra d’aquesta decisió, ja que des de l’STEPV-Iv entenem que no cal esperar la nova llei i que el que falta és decisió política.

Ara bé, a partir de la publicació de la LOE, que tornarà a definir aquest cicle com a educatiu –i no assistencial com deia la LOCE-, el sindicat ha exigit que la regulació siga immediata i ha demanat que s’òbriga un procés de negociació per regular no sols el funcionament d’aquests centres (reglament orgànic, ràtios, menjadors, etc.,) sinó també les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

Finalment, l’STEPV-Iv li ha recordat a l’administració que els compromisos adquirits tenen data d’1 de setembre de 2006 i que volem que l’acord es complisca en tots els seus termes.

València, 16 de febrer de 2006

 


 

STEPV-Iv afirma que la gestió de l'administració educativa està paralitzada per la seua ineptitud.

El Sindicat demana canvis en el equip directiu d'Educació.

STEPV-Iv demana que els mandataris educatius es posen a la feina, assumisquen el pes polític que els correspon i desbloquegen immediatament tota la paràlisi, la qual cosa passa necessàriament per canvis de persones en el equip directiu de la Conselleria d'Educació ja que ha demostrat abastament la seua ineptitud en la gestió diària del sistema educatiu valencià.

En els últims temps, la resposta general dels responsables educatius valencians a les preguntes sindicals sobre qualsevol dels temes que s'han negociat -i de vegades acordat- o sobre altres temes que ha impulsat la pròpia Conselleria, s'ha fet repetitiva i unànime: informe econòmic pendent d'aprovació, o d'una manera més col·loquial: això està en hisenda.

Si fem un repàs general i no exhaustiu d'alguns dels temes més rellevants, des de la Conselleria d'Educació s'afirma, una i altra vegada, sense que s'altere cap dels nostres responsables polítics:

- que encara no saben res de les 102 noves places de professorat d'Educació Infantil negociades i compromeses per a ser dotades a partir de l'1 de gener de 2006, perquè ho estan estudiant en hisenda.
- que el nou decret de CEFIREs (centres de formació del professorat) està paralitzat des de fa dos anys per falta de l'informe econòmic i perquè al Director General se li havia “oblidat” que calia l'informe econòmic.
- que la publicació al DOGV de l'acord de plantilles de la formació professional específica no s'ha fet -des de l'any 2003- perquè tenen por de que, quan el duguen a hisenda, no els l'aproven.
- que la publicació al DOGV dels perfils dels IES negociats l'any 2002 està paralitzada per falta d'informe econòmic positiu, a pesar que el Director General du més de dos anys comprometent-se a que ho publicarà.
- que les llicències per estudis no s'han convocat -tot i haver un compromís personal del Secretari Autonòmic d'Educació de convocar-les el curs passat-, perquè hisenda diu que no n'hi ha diners.
- que encara no s'han cobert les places dels programes anunciats a principi de curs (PASE i PROA) d'incorporació de l'alumnat immigrant i de recolzament de l'alumnat dels centres d'acció compensatòria perquè hisenda ho està estudiant, després d'haver embarcat els centres i el professorat en tots aquest projectes.ç
- que, en tota la Conselleria, ningú sap res de l'augment del 0'3% del sou dels treballadors i treballadores de l'ensenyament compromés a la Mesa General de la Funció Pública,etc, etc, ...

Una part important de les coses ressenyades depenen directament de la Direcció General d'Ensenyament, que dia a dia, demostra la seua incompetència en la gestió educativa i és incapaç de donar-li coherència i continuïtat als temes més urgents.

A més a més, els entrebancs de la Conselleria d'Hisenda a tota la gestió demostren la falta de pes polític del Conseller d'Educació que es dedica a fer una política d'aparador que després no resol els grans problemes de l'ensenyament.

València, 15 de febrer de 2006


 

Informacions de la Mesa Sectorial d'Educació sobre previsió d'unitats en IES

El passat dijous dia 9 de febrer es convocà una mesa tècnica per tractar sobre les previsions de les unitats dels centres de secundària. El document que us adjuntem "Previsión de unidades en cada centro. Consideraciones, pautas y referencias", és el que utilitza la Conselleria per establir les unitats anuals de cada IES. És a dir, és l’instrument amb el qual es justifica o no l’autorització d’unitats d’ESO, batxillerat i cicles formatius, la determinació de grups mixtos en batxillerat o dels programes d’ensenyament en valencià, que tanta guerra donen cada final de curs quan l’administració es limiten les matriculacions del curs següent.

Així doncs, des de l’STEPV-Iv pensem que és necessari que els criteris que s’apliquen per autoritzar o no noves unitats, a més a més de negociar-los en la Mesa Sectorial, siguen públics i transparents. És per això que volem fer-vos partíceps de la negociació i volem que ens aporteu les vostres propostes de modificació del document a stepv@intersindical.org fins al 23 de febrer.

Una vegada acabat el termini de presentació d’esmenes, es convocarà una mesa tècnica el proper dia 9 de març per analitzar totes les aportacions i tornar a negociar el document.

Aquesta normativa es va començar a negociar l’any 2003, quan es va fer l’adscripció del professorat de secundària. Ara bé, en aquell moment, per poder fixar les plantilles dels centres, es va determinar un perfil de plantilla estable per a cada centre (ex. 12 unitats ESO + 4 unitats Bat + 2 cicles formatius). Amb aquest perfil assignat es va determinar la plantilla estable de cada centre i vam acordar que els perfils dels centres no es revisarien fins a l’any 2007 i a partir d’aquest any es faria una revisió trianual.

A dia de hui, l’administració no ha complit algunes parts de l’acord, com ara la publicació al DOGV dels perfils de tots els centres i la catalogació lingüística dels llocs de treball, i és per això que ens trobem negociant encara aspectes que haurien d’haver-se tancat l’any 2003.

 


 

Informe de la reunió amb el delegat del govern sobre la presència policial en els centres

12 de gener de 2006

El delegat del govern ha informat l'STEPV-Intersindical Valenciana de les mesures policials lligades al "Plan Estratégico de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista de Drogas en los Centros Educativos y sus Entornos". A la reunió eren presents responsables de la Policia Nacional i la Guardia Civil. Eren presents els sindicats ANPE, CSIF, FETE-UGT, FE-CC.OO, USO i FSIE. Aquestes mesures de vigilància policial afecten en una primera fase a quasi un centenar de centres educatius del País Valencià, que aquesta vigilància es modularà en funció de les necessitats durant dos anys. El delegat va informar de les diferents reunions amb altres administracions. També va informar que els joves implicats, en sancions o detencions, seran objecte de les mateixes diligències que en qualsevol altra situació sempre a l'entorn dels centres educatius. Va remarcar la no publicació del llistat de centres que seran objecte de vigilància. També va insistir en l'eficàcia d'aquestes mesures en un sentit preventiu i dissuassiu.

Des de l'STEPV-Iv va replicar que aquestes mesures són poc pràctiques. Se explicà al delegat i als responsables policials que una intervenció policial ha de fer-se, per què siga eficaç, de forma discreta i coordinada i no organitzant un "circ" mediàtic. Aquest "circ" té més efectes propagandístics que positius en la lluita contra les drogodependències i té efectes que afecten la credibilitat del sistema educatiu. Les possibilitats d'intoxicació, especialment d'alguns mitjans, es multipliquen amb aquestes estratègies del Ministeri de l'Interior.

El Sindicat lamenta la falta de coordinació entre administracions i la inhibició en les seues responsabilitats de moltes administracions, com les municipals, per falta de diligència o recursos. Ha de ser la policia de proximitat l'estratègia més adequada per atacar el problema. A més a més cal constatar la manca de politiques educatives per part de l'administració educativa valenciana i la seua falta d'interés en facilitar recursos. Els centres educatius necessiten un protocol normatiu, amb els recursos adients i el suport de les administracions, per tal d'assegurar els accessos als centres educatius i per la prevenció de tota classe d'incidències que afecten a la convivència.

També es va expressar la posició del sindicat que expressa la necessitat d'una lluita contra les drogodependències entesa com un problema social i com a tal ha de ser afrontat, des de les reponsabilitats de les administracions, les famílies i la comunitat educativa, essent injust concentrar exclusivament l'atenció en els centres educatius. En eixe sentit es va demanar la coordinació de totes les administracions i que insistir en que calen mesures educatives, socials, formatives... per atacar aquest problema.

València 12 de gener de 2006

 


 

STEPV-IV denúncia que torna la repressió a les aules

La Conselleria d'Educació ha amenaçat al professorat dels centres que han anunciat la seua oposició a la realització de les proves d'avaluació diagnòstica.

Hui, dimecres, un dia abans de la realització de les proves s'ha remès per fax als centres un escrit en el qual se cita una normativa legal que suposadament obliga al professorat que realitze amb els seu alumnat les proves, les corregisca i les remeta a la Conselleria i que en cas contrari s'atinga a les conseqüències.

El STEPV-Iv ho considera un atac directe a l'autonomia pedagògica dels centres. El sindicat ja ha denunciat que aquestes proves es realitzaran de forma precipitada i sense cap tipus de cobertura legal que garantisca la seua realització. Per això en aqueixes condicions creu que és dubtosa l'obligatorietat de realitzar-les. L'únic escrit oficial que han rebut els centres és una carta de la directora de l'Institut valencià d'avaluació i qualitat (IVAQUE)en la qual sol·licita la seua col·laboració. Cal recordar que aquest càrrec polític de la Conselleria no té autoritat jeràrquica per a ordenar al professorat dels centres públics la realització de les proves i molt menys al dels centres docents privats concertats.
Des del sindicat es donarà suport polític i jurídic als centres que ho sol·liciten davant la repressió de l'autonomia pedagògica que suposa imposar la realització d'unes proves de les quals es desconeix la seua finalitat i que no consten en les programacions oficials dels mestres afectats. Les proves tal com s'han plantejat són una demostració d'autoritarisme i centralisme burocràtics que només pretenen justificar la política educativa del Partit Popular, i que recorden els temps de la dictadura franquista on “el ordeno y mando” era d'obligat compliment sense més explicació ni raonament. Segons el sindicat tot açò n’és una prova més de l’utilització partidista que fa el PP de l’ensenyament i de les famílies i de l’alumnat.
 
Per al Sindicat l’avaluació ha de ser rigorosa i ajudar a la millora de l’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, tant l’avaluació interna com la externa han de contar amb la col·laboració del professorat lluny de les imposicions i les amenaces. En eixe sentit, l’STEPV-Iv considera que així no s’ajuda a l’escola pública ni al prestigi del professorat valencià.

València, 18 de gener de 2006

 


 

STEPV-Iv considera que l'avaluació diagnòstica ha estat improvisada i que solament serveixen per a ajudar al consell en la seua batalla partidista amb el govern central

modelo de denuncia  claustro              valencià        castellano
modelo de denuncia consell escolar      valencià     castellano

El Sindicat considera que les proves d'avaluació diagnòstica s'han anunciat al tornar de vacances i sense previ avís als centres amb una urgència innecessària. També critica el procediment seguit en la convocatòria, ja que els mestres s'han assabentat, una setmana abans, per una carta de la directora del IVECE en la qual sol·licita la seua col·laboració i els fa responsables de la seua aplicació i també de la correcció. Per això el STEPV-Iv creu de dubtosa obligatorietat la realització de les mateixes per part del professorat ja que no hi ha cap instrucció legal que ordene la seua realització en la forma que estan plantejades.

El STEPV-Iv critica que no s'haja explicat a la comunitat educativa la finalitat d'aquestes proves atès que dificilment es podrà concloure de la seua aplicació res de nou sobre la situació de l'alumnat del primer cicle de Primària. Les proves només amidaran quantitativament aspectes parcials del currículum de l'àrea de matemàtiques i de llengua castellana oblidant la resta d'àrees (coneixement del medi, plàstica i visual, educació física, educació musical...) L'avaluació és un procés implícit al procés general d'ensenyament i aprenentatge, separar-la amb avaluacions externes ha d'estar molt explicat al professorat perquè puga entendre-les i col·laborar activament en la seua aplicació. L'experiència d'altres països en aquest tipus de proves plantejades com estudis generals quasi sempre acaben en comparacions simplistes entre centres i en el pitjor dels casos en "premis" i "càstigs" segons els resultats finals de cada centre.

El STEPV-Iv exigeix una transparència absoluta en tot aquest procés i que no es faça una utilització esbiaixada dels resultats. El sindicat considera que aquest tipus d'avaluacions no ajuden a millorar l'ensenyament sinó que només serveix als interessos partidistes i a una introducció de conceptes mercantilistes en el servei públic d'educació

 


 

STEPV-Iv demana la tranferència del personal d'Educació Especial i els educadors infantils d'Administracions Públiques a la Conselleria d'Educació.

El sindicat critica el colapse en els centres d'Educació Especial afectat per les baixes.

La política de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de no substituir el personal d'Educació Especial (educadors i fisioterapeutes) i els educadors infantils ha provocat un estat de crisi en els centres afectats. El ritme de substitucions i de cobriment de vacants per part de la Conselleria és tan lent i arbitrari que hi ha centres amb dues i tres baixes que es troben col.lapsats. En una situació similar es troba la provisió de les vacants i substitucions dels conserges i del personal d'administració dels centres docents públics. Des de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques es reponsabilitza a la d'Hisenda per no autoritzar les despeses per fer efectives les substitucions de personal.

Tant l'STEPV-Iv com l'STAPV-Iv han contrastat que l'Administració aplica criteris irracionals en matèria de substitucions per baixes laborals. A més a més, consideren que la Generalitat Valenciana no té l'ensenyament públic com a prioritat, la seua política consisteix en no invertir, no dotar recursos les escoles d'infantil i els centres d'educació especial i afavoreix la seua privatització.

El sindicat considera que aquesta situació està ocasionant problemes greus per a l'alumnat, a les famílies i al personal dels centres d'Educació Especial. També critica la irresponsabilitat, la manca de resposta i d'interés dels responsables d'Educació, Administració Pública i Hisenda que, a més a més, traslladen uns als altres la responsabilitat però no fan res per donar una solució ràpida i immediata.

El sindicat exigeix la cobertura immediata de les vacants d'educadores i educadors en els centres afectats i l'obertura de negociacions entre les Conselleries d'Educació i de Justícia i Aministracions Públiques per resoldre els problemes del model actual, en eixe sentit, cal que el personal ara depenent de Justícia i Administracions Públiques es tranferisca a Educació i que les seues substitucions es gestionen com les del personal docent.

Per acabar, el Sindicat convoca al personal que treballa en aquests centres i al conjunt de la Comunitat Educativa a la concentració que la FAPA Enric Valor d'Alacant ha convocat el proper dimarts dia 20 de desembre, als Serveis Territorials d'Educació d'Alacant, a les 18 hores, sota el lema: "Per la dignitat dels alumnes d'educació espacial. Per una escola pública digna".

València, 17 de desembre de 2005

 


 

Intersindical Valenciana critica la política de substitucions del personal d'Educació especial i d'educadors/es infantils

La situació creada per la Conselleria de Justícia i Administracions públiques per no substituir el personal d'Educació especial i d'educadors/es infantils fa que alguns centres es troben des de fa mesos en un estat de crisi.

Actualment el ritme de substitucions, i fins i tot de cobriment de vacants, és tant lent i arbitrari que moltes vegades centres amb dues i tres baixes no s'en subtitueix cap.

Des de la Conselleria fan responsable Hisenda per no autoritzar les despeses per a poder substituir el personal i que les autoritzacions que es produeixen són insuficients i arbitràries. El sindicats STEPV-Iv i STAPV-Iv han constatat que el criteri és irracional.

El que queda clar és que la Generalitat Valenciana no té com a prioritat l'Ensenyament Públic i que la seua política és de no invertir i afavorir-hi la privatització no dotant dels recursos les escoles públiques d'educació infantil. Altra vegada més es deixa sense cobertura els més desfavorits del sistema, l'alumnat d'Educació especial.

Intersindical Valenciana exigeix la cobertura immediata de les vacants d'educadors/es i que s'òbriguen negociacions entre les Conselleries d'Educació Cultura i Esport i la de Justícia i Administracions Públiques per què la gestió del personal passe a Educació puix ha quedat manifest que el sistema actual no funciona i pensem que la gestió d'aquest personal hauria de ser com la personal docent.

València 14 de novembre de 2005

 


 

STES-i considera muy positivo el desarrollo del Foro Social Ibérico por la Educación

Galería de imagenes
Aprovada la carta de Córdoba

La Confederación de STES-intersindical valora muy positivamente el desarrollo del Primer Foro Social Ibérico por la Educación (FSIPE) celebrado esta semana en la ciudad de Córdoba.

Es la primera vez que un evento de estas características reúne a más de 1.200 miembros de la comunidad educativa de los estados portugués y español para hablar de educación. Se ha hablado, se ha debatido, se ha llegado a conclusiones sobre muy diversos temas ds. Y se aprobó, en la sesión de clausura, la Carta de Córdoba, documento de construcción colectiva, en el que reclamamos el derecho universal a una educación pública, gratuita y laica, de la más alta calidad, una educación que no se conforma con las desigualdades sociales, que no son de origen natural sino una construcción social y, por tanto, eliminables.

La Carta de Córdoba acaba proponiendo la necesidad de articular formas de lucha colectiva consecuentes contra la privatización de todos los servicios públicos vinculados a la educación. Y exigiendo que los gobiernos de los estados español y portugués retiren su firma del Acuerdo General sobre Comercio de los Servicios, en los apartados referidos a la privatización de los servicios públicos, entre ellos educación y sanidad.

Pero no solamente hubo debates, también hubo momentos de reivindicación, como la concentración que la confederación de STES-intersindical, organizó, conjuntamente con CGT y el SE, contra el actual proyecto de LOE y por una nueva ley de educación que fortalezca la escuela pública y mejore las condiciones de trabajo del profesorado; y la marcha festiva que, organizada por el Foro, llenó de fiesta reivindicativa las calles de Córdoba, exigiendo a los gobiernos una Educación Pública, laica y democrática.

Desde la Confederación de STES-i felicitamos a todas las organizaciones que han colaborado en la organización de este Foro y a todas las personas asistentes al mismo, y hacemos un llamamiento al conjunto de organizaciones para que asuman como propias las conclusiones de este Foro y las añadan a sus reivindicaciones ante la tramitación parlamentaria de la nueva ley de educación.

Secretariado Confederal de STES-intersindical

 


 

STEPV-iV no participarà en la "Jornada de reforç de la participació en les eleccions a Consells Escolars"

Fa una crida a la Comunitat Educativa a boicotejar un acte sectari en qu solament es busca la publicitat de la Conselleria.

Malgrat la denúncia pública que ja va fer l'STEPV-Iv sobre les formes antidemocràtiques i de manca de participació a l'hora d'elaborar el programa i el contingut de l'anomenada JORNADA DE REFORÇ DE LA PARTICIPACIÓ EN LES ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS, la Conselleria ha decidit mantindre la convocatòria.

La presència com a ponent central de Ramón Pérez Juste, ex-vicepresident del Consell Escolar d'Estat durant el Govern del PP, i la composició de la taula Redona són una clara mostra que no hi ha cap interés a fomentar la participació democràtica, actitud d'altra banda, coherent per part de qui varen retallar competències als Consells Escolars a través de la mal anomenada "Llei de Qualitat".  Així mateix, l'STEPV no es fa responsable de les manifestacions que es pugue fer per part de qui parle en representació del professorat.

El STEPV-Iv lamenta que, de la mateixa manera que va succeir amb la presentació davant el Consell Escolar Valencià del Pla de Prevenció de la Violència (Previ), al conseller d'Educació el tema de la participació democràtica li provoque pànic, perquè té la pràctica de no comptar amb els sectors educatius, tal com també va succeir en el recent Seminari sobre "Violència i Educació" en què organitzacions representatives del professorat, com és l'STEPV, no van poder estar presents ni fer-se sentir. Això és la continuïtat en la política d'ignorància de la funció participativa i democràtica del Consell Escolar Valencià per part del conseller i, especialment, del president del Consell Escolar Valencià, que continuen preferint la publicitat a la negociació amb tots els representants de la comunitat educativa.

València, 20 d'octubre de 2005

 


 

STEPV-Iv demana al Govern central que anul·le el deute extern de Llatinoamèrica per augmentar les partides d'educació

El STEPV-Iv (mitjançant la Confederació STEs) i altres organitzacions, tant de l'Estat espanyol, com de Portugal i Amèrica Llatina han enviat avui un manifest al secretari d'Estat d'Educació del Govern central, Alejandro Tiana, en què li sol·liciten la transformació i condonació del deute extern, amb la finalitat d'incrementar les partides pressupostàries d'Educació als països llatinoamericans.

En un comunicat, STEPV-Iv ha informat que s'ha enviat aquest document, amb motiu de la cimera de caps d'Estat, que se celebra a Salamanca els 13 i 14 d'octubre i ha explicat que en el manifest, es recorda que l'educació és un dret universal al qual tota persona hauria de tenir accés.

Tot i això, el sindicat ha assenyalat que en molts països, l'educació és un dret que està reservat únicament per als qui disposen dels mitjans per pagar-la. Així, ha apuntat que a l'Amèrica Llatina, la universalització de l'accés a l'escola "no ha significat un accés efectiu al dret a l'educació, cosa que afecta una part molt important de la població en edat escolar i de la població adulta, amb índexs d'analfabetisme alarmants, sobretot en dones, població indígena i afrodescendents".

València, 14 d'octubre de 2005

 


 

Denuncia la por a la crítica i la falta de mínims democràtics en el funcionament del CEV.

El representant delSTEPV-Iv, Albert Sansano, ha abandonat la Comissió de Jornades del Consell Escolar Valencià (CEV).

Davant la proposta d'una Jornades sobre Participació en l'Educació que s'havia tractat en la passada reunió de la Comissió de Jornades del Consell Escolar Valencià (CEV), es van posar des de diverses instàncies com l'STEPV, una sèrie d'alternatives que se centraven en la necessitat d'escoltar veus i experiències crítiques de la Participació Democràtica i que discrepaven de les del president de la Comissió Sr Adrián Palmero. Estes discrepàncies es va acordar es tancarien en la següent sessió que s'ha celebrat hui.

Per a sorpresa dels assistents, la sessió s'ha iniciat amb la presentació d'un programa tancat i editat en impremta d'una altra Jornada, amb motiu i títol semblant, anomenada "Jornada de reforç de la participació en les eleccions a Consells Escolars" i que se celebrarà el pròxim dia 22.

Esta Jornada, que ha sigut pactada en una altra comissió segons pareix mes afí al govern valencià i les seues posicions sobre la democràcia en els centres educatius (retall de competència als Consells Escolars, negativa a què l'equip directiu siga triat democràticament, etc), inclou entre els seus ponents al propi Sr. Palmero i al Sr Pérez Juste, que va ser president del Consell Escolar d'Estat durant el govern del Partit Popular i rebutjat per alguns consellers en l'anterior reunió que s'ha caracteritzat per un suport incondicional a la política educativa del Partit Popular i per impedir els debats en el Consell Escolar de l'Estat.

Davant d'esta situació, el representant de l'STEPV va denunciar la falta de participació democràtica per a tractar precisament de Participació Democràtica, un tema que segons pareix provoca pànic en la Conselleria, perquè té la pràctica de no comptar amb els sectors educatius, tal com també va succeir en el recent Seminari sobre Violència i Educació en què organitzacions representatives del professorat, com és l'STEPV no van poder estar presents ni fer-se sentir.

10/10/05


 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >