NOTÍCIES DE L'ACCIÓ SINDICAL

curs 2006 / 2007

 

 

anteriors

13/01/07 STEPV-Iv pide que se tramite el libre acceso del profesorado a museos y bibliotecas que establece la LOE
11/01/07 El grup de treball sobre retribucions de la Mesa Sectorial constata que el professorat valencià està entre els més mal pagats de l’Estat
En la reunió també s’ha tractat el pagament de triennis al p. interí
11/01/07 STEPV-IV lliura 2.500 signatures a favor de la millora de les retribucions del professorat valencià.
09/01/07 Educació no garantirà una distribució equilibrada i adequada de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
30/12/06 STEPV-Iv presenta el seu balanç educatiu del 2006
20/12/06 STEPV-Iv exigeix a Educació el compliment de l'acord de plantilles d'Educació Infantil.
12/12/06 El Consell Escolar Valencià pensa que la convivència escolar va més enllà dels reglaments de drets i deures de l'alumnat
12/12/06 STEPV-Iv presenta les seues propostes per al debat  sobre la millora de la convivència als centres educatius en el Consell Escolar Valencià
02/12/06 STEPV-Iv considera inacceptable que Educació margine a la Comunitat Educativa en el desplegament de la LOE.
29/11/06 STEPV-Iv històricament ha defensat la creació del departament d'infomàtica d'una manera clara i inequívoca. 
29/11/06 STEPV-Iv valora positivament la mobilització del professorat de Tecnologia.
27/11/06 La Fiscalia accepta la petició de l'STEPV-Iv perquè es qualifique les agressions al professorat com atemptat a funcionari públic
27/11/06 Declaració de l'STEPV-Iv en defensa de l'Àrea de Tecnologia
24/11/06

STEPV-Iv reclama més inversions públiques en la Formació Professional.
El Sindicat no acceptarà cap reducció de llocs de treball.

24/11/06 Convocatória concentració-manifestació del Professorat de Tecnologia
Manifest
22/11/06 STEPV-Iv proposa en el Consell Escolar de l'Estat que l'assignatura "tecnologies" augmente la seua càrrega horària
18/11/06 STEPV realitza unes jornades per analitzar el present i el futur de la Formació Professional sota el lema: Educació o mà d’obra barata?
17/11/06

STEPV es reuneix amb el Conseller d'Educació per tractar sobre la convivència escolar.
Adjuntem el document que ha presentat el Sindicat.

17/11/06 L’Associació d’Inspectors i Inspectores d’Educació del País Valencià (ADIDE-PV) rebutja el procediment per a cobrir llocs en la Inspecció educativa
16/11/06

STEPV-IV exigeix al fiscal del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat valenciana, que considere atemptat contra funcionari públic les agressions al professorat.
 

16/11/06 STEPV es reunirà amb el Conseller per per tractar sobre la convivència als centres docents i les recents agressions al professorat
15/11/06 La Permanent de la Junta de Personal Docent d'Alacant valora positivament el seguiment de l'aturada de 10 minuts en els centres públics d'Alacant
13/11/06 Reclama les places de l'FPA en ESO
Fulles de signatures per exigir l'accés a places de l'FPA en ESO
en valencià (pdf)         en castellano (pdf)
13/11/06 El professorat dels Ensenyaments Especialitzats reclama millores i més compromís públic
20/10/06

La LOE i l'Estatut Docent impedeix l'accés dels mestres a les places de primer cicle d'ESO.

04/11/06

Sobre agresiones en centros escolares
Comunicado de la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Alacant

05/11/06

STEPV-Iv discrepa del MEC por el tratamiento de la religión.

31/10/06

La Universidad Cardenal Herrera-CEU responderá en juicio por los despidos de profesores de final de curso

20/10/06

Augmenta el rebuig de la comunitat educativa a les proves d'avaluació imposades per educació

20/10/06

A un año del "acuerdo básico" entre el MEC y varios sindicatos, STEs-i lo sigue calificando de vergonzoso

20/10/06 Conselleria d'Educació insisteix en les proves diagnòstiques malgrat les crítiques de la comunitat educativa
18/10/06 STEPV-Iv critica durament a Educació per la paràlisi de la negociació.
18/10/06 STEPV-iV organitza un fòrum sobre la convivència i la participació democràtica en l'ensenyament
17/10/06 STEPV-Iv demana al Font de Mora que informe sobre els pressupostos d'educació.
13/10/06 Malestar en els centres docents per la redacció del pla de convivència
11/10/06

STEPV-Iv exigeix mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar per als 50.000 professors valencians.
El sindicat demana l'ampliació de periode de baixa maternal a 24 setmanes.

04/10/06 Oblit educatiu a Elx
20/09/06 STEPV-IV denúncia la massificació de les aules d'educació infantil.
20/09/06 STEPV-Iv rebutja les afirmacions triunfalistas del regidor d'educació de l'Ajuntament de València
19/09/06 STEPV-Iv exigeix la creació d'un aula d'Educació Infantil de 3 anys al CP Cervantes de Bunyol.

 

 

 

anteriors

 

curs 2005/2006                curs 2004/2005

Curs 2003/2004

Estiu 04 3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

Curs 2002/2003
Estiu 03 3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

Curs 2001/2002
Estiu 02 3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

Curs 2000/2001

Estiu 01

3r trimestre 2n trimestre

1r  trimestre

  

STEPV-Iv pide que se tramite el libre acceso del profesorado a museos y bibliotecas que establece la LOE

STEPV-Intersindical Valenciana ha presentado sendos escritos a las ministras de Educación y Cultura en los que se recuerda que la Ley Orgánica de Educación actualmente en vigor establece el libre acceso del profesorado a museos y bibliotecas públicos. Esta petición ha sido cursada igualmente en las distintas comunidades autónomas a las consejerías de Cultura y Educación.

La LOE, en su artículo 104.3, dice literalmente que “dada la exigencia de formación permanente del profesorado y la necesidad de actualización, innovación e investigación que acompaña a la función docente, el profesorado debidamente acreditado dispondrá de acceso gratuito a las bibliotecas y museos dependientes de los poderes públicos. Asimismo, podrán hacer uso de los servicios de préstamo de libros y otros materiales que ofrezcan dichas bibliotecas”.

A pesar de que la ley entró en vigor hace once meses, las medidas contempladas en ese artículo no se han desarrollado, por lo que desde el Sindicato se pide que entren en vigor de manera urgente.

13 de enero de 2007

 


 

STEPV-IV lliura 2.500 signatures a favor de la millora de les retribucions del professorat valencià.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha portat endavant una campanya per la millora de les retribucions del professorat i per la revaloració de la tasca docent. En la primera fase s'han arreplegat 2.500 signatures de professores i professors valencians. 
Les reivindicacions es concreten en els següents punts:
1. L’establiment de la clàusula de revisió salarial automàtica que compense les desviacions de l’IPC que es puguen produir.
2. L’augment de 300 € mensuals en el complement específic en concepte d’equiparació retributiva amb el salari del professorat d’altres comunitats autònomes.
3. El pagament generalitzat i linial a tot el professorat dels 60€ que el MEC ha decidit pagar com complement de productivitat a una part reduida de la plantilla docent.
4. La revisió del decret de retribucions pel que fa a complements específics d’òrgans unipersonals i llocs singulars.
5. El pagament en la nòmina de cada professora i professor del fons addicional destinat al Pla de Pensions de 2006 i de 2007.
6. La modificació del decret 24/1997, d’indemnitzacions per raons de serveis, per adaptar-lo a l’especificitat del sector docent i per introduir nous conceptes i actualitzar-ne els imports.
El Sindicat i el professorat, que ens ha donat suport en les passades eleccions i en la campanya retributiva demana la millora salarial de tot el professorat amb augments linials i generalitzats. No està d’acord amb els augments per a unes poques persones, ni amb els complements de productivitat, ni amb el complement d'especial dedicació, ni amb els fons de pensions privats que només beneficien a les empreses que gestionen eixos fons privats. 
Per tot açò, el sindicat ha demanat el conseller d'educació que obriga un procés de negociació real i ràpid, per arribar a un acord retributiu en la línia de les reivindicacions abans esmentades. Açò suposaria un suport real i tangible a la tasca dels més de 50.000 professores i professors valencians realitzen i un pas molt important en la seua valoració econòmica i social. STEPV-Iv posa com a data límit per aquesta negociació el mes de març, passat aquest sense acord convocarà mobilitzacions al sector. 
València, 11 de gener de 2007


 

Educació no garantirà una distribució equilibrada i adequada de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

projecte de decret (pdf)           esmenes de STEPV-Iv (pdf)

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana considera que el projecte de decret d'admissió de l'alumnat no garantirà una distribució equitativa de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (alumnat immigrant, de compensació educativa o amb necessitats educatives especials) entre tots els centres sostinguts amb fons públics: públics i privats concertats. El projecte presentat pel govern valencià no arreplega cap mesura concreta, al seu articulat, per fer-ho realitat, contravenint l'article 87 de la Llei d'Educació que obliga a les administracions educatives a assegurar la qualitat educativa per a totes i tots, la cohesió social i la igualtat d'opotunitats, mitjançant una adequada i equilibrada escolaització de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

Per fer efectiva una adequada i equilibrada escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, ha proposat que durant els processos d'admissió, s'establesca una prioritat d'accés d'aquest alumnat a un nombre predeterminat de places en cada centre, la proporció general de tres places per cada grup d'alumnes amb caràcter general , tret que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport resolga ampliar aquest nombre en funció de les necessitats d'escolarització en les diferents zones d'influència. Tots els centres públics i privats concertats estaran dotats dels recursos necessaris per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats específiques, i, si escau, la Conselleria pot assignar recursos addicionals quan el nombre d'aquest alumnat siga significatiu.

A més, STEPV-Iv ha presentat tota una sèrie d'esmenes i de propostes per millorar el projecte de decret. Les propostes del Sindicat es concreten en garantir una oferta suficient de places en centres de titularitat pública per tal de garantir la demanda des de l’Educació Infantil fins el Batxillerat i la Formació Professional Específica. Per al Sindicat, l’ensenyament concertat serà una opció subsidiària de l’existència de oferta pública.

El Sindicat ha demanat que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport garantesca, en el procés d’admissió, la continuïtat de l’alumnat que estudia en valencià en totes les etapes del sistema educatiu amb una oferta que garantesca el dret a estudiar en la nostra llengua amb les mateixes condicions de qualitat que la resta d’opcions.

Per altra part, STEPV-Iv considera que l’Administració educativa ha de garantir el control efectiu del procés d’admissió de l’alumnat en tots el centres docents tant públics com concertats en tots el nivells i etapes de l’ensenyament i fixar unes ràtios màximes alumnat/grup a raó de les circumstàncies concretes de cada localitat i/o centre que sempre seran iguals o inferiors a les legalment establertes.

Per garantir el control i la transparència en el procés d’admissió de l’alumnat, tots els sectors de la comunitat escolar han de participar en les Comissions d'Escolarització. Aquestes han de tindre major competències i han de ser les garants de la transparència i del control de tot el procés de matriculació.

El Sindicat ha demanat que s'arreplegue en el projecte de decret que els centres docents públics i concertats no podran exigir cap tipus d'aportació econòmica, que condicione el procés de admissió, ni de forma puntual ni periòdica, percebre quantitats de les famílies per rebre ensenyaments de caràcter gratuït ni imposar a les famílies l'obligació de fer aportacions a fundacions, associacions o qualsevol altre tipus d'entitat ni establir serveis obligatoris que requerisquen aportació econòmica, associats als ensenyaments, excloent les activitats extra-escolars, i els serveis complementaris, que en tot cas tindran caràcter voluntari. S’exceptuen els centres de nivells no obligatoris amb concert singular que s'atindran al disposat en el concert subscrit amb l'Administració educativa.

STEPV-Iv espera que les seues propostes siguen ateses per l'Administració Educativa valenciana, en cas contrari no donarà el seu suport al decret.

València, 9 de gener de 2007

 


 

STEPV-Iv presenta el seu balanç educatiu del 2006.

El Sindicat considera que la política desplegada pel govern de la Generalitat Valenciana no ha estat positiva ni adequada a les necessitats educatives de la societat valenciana ni respon als interessos generals. Tot el contrari respon als interessos partidistes que utilitzen l'educació com un element més de la confrontació política amb el govern espanyol i es pretén imposar la seua visió política de l'educació sense tindre en compte l'opinió del conjunt de la Comunitat Educativa. En eixe sentit, el Sindicat considera negatiu que no s'haja avançat cap un pacte de desplegament de la Llei d'Educació al País Valencià amb un calendari, les propostes sobre la seua aplicació i els currículums i la corresponent memòria econòmica, on tots els agents socials i el conjunt dels partits polítics hagueren pogut aportar les seues propostes. Per contra, estem assistint a un escenari on el Partit Popular està imposant la seua visió particular de l'educació, amb una càrrega partidista molt important, conservadora i confesional, traslladant les propostes dictades per la seua direcció espanyola al País Valencià. Tres exemples que donen suport a la nostra crítica són les proves diagnòstiques fetes per l'Administració, el control partidista de la inspecció educativa valenciana on se seleccionen nous inspectors sense atendre els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat o la creació de la VIU que no respon a les necessitats acadèmiques sinó a les partidistes.

Per altra part, no s'estan atenenent correctament les necessitats educatives de la societat valenciana. La planificació educativa esta molt retardada, els projectes sobre infraestructures educatives -mapa escolar de 1996, creaescola i milloraescola- han fracasat, els centres no han estat construïts quan eren necessaris i no s'han adaptat a les noves lleis ni a les noves necessitats educatives: escolarització de l'alumnat d'infantil en les escoles i d'educació secundària als IES, noves tecnologies, creació de biblioteques escolars o instal.lacions esportives. És lamentable que el Mapa Escolar de 1996 no haja estat acabat 10 anys més tard, quan els centres eren necessaris a finals dels 90 per atendre correctament la generalització de l'educació infantil a les escoles i de l'alumnat d'ESO als IES.

STEPV-Iv afirma que l'atenció de l'alumnat nouvingut – immigrant – es fa gràcies al voluntarisme del professorat valencià, ja que no existeix un pla per a la seua escolarització ni tampoc eines formatives per al professorat ni recursos econòmics suficients per als centres. Per contra, els plans d'acollida de cada centre compensa l'abandó de l'Adminsitració Educativa valenciana.

L'ensenyament en valencià continua en retrocés. Dos de cada 10 alumnes estudien en valencià després de més de vint anys de l'aprovació de la LUEV. El nombre de programes d'ensenyament en valencià està aturat, és cert que més alumnes estudien en valencià, però açò és degut al creixement vegetatiu del nombre de grups escolars en cada centre, no per l'augment de les línies. L'alumnat de Secundària té dificultats per continuar els programes d'ensenyament en valencià. A tot açò se suma el fet que cada dia l'Adminsitració utilitze menys el valencià en les comunicacions als centres, els documents oficials, les intervencions públiques.... En definitiva, s'incompleix la Llei d'ÚS i les sentències dels Tribunals de Justícia que reconeixen la unitat de la llengua.

Les partides econòmiques destinades a l'educació no són suficients, els centres no tenen recursos econòmics per atendre totes les seues necessitats bàsiques. Els equips directius i els claustres estan immersos en una tasca burocràtica ingent per les continues ocurrències i plans que s'inventen en els despatxos de la Conselleria, sense que doten els centres de personal administratiu i de serveis ni s'augmente la plantilla docent dels centres.

El camí de la privatització continua, es desvien recursos públics cap a la xarxa privada que no repercuteixen en la millora de les condicions de treball del personal dels centres privats -professorat i personal no docent- sinó en els beneficis empresarials. Tampoc s'ha avançat en la gratuïtat de l'ensenyament ni en la prestació dels serveis educatius públics dels centres docents: transport, menjadors o activitats extraescolars que estan privatitzades.

Quant a les condicions laborals del professorat, malgrat els acords signats en algunes matèries (salut laboral, adscripció de FPA, repartiment del 0,7% de la massa salarial) es pot afirmar que la negociació no va pel bon camí. El protocol de negociació signat l'any 2005 es troba bloquejat en diversos apartats importants i incomplit en d'altres. L'acord de plantilles d'infantil, els assumptes referits a la seguretat i salut laboral, la publicació de les plantilles de FP, l'aplicació del Pla Concilia, la millora de la gestió de les borses de treball, la reglamentació de la jornada continuada o la negociació de la millora de les retribucions del professorat en són alguns exemples. STEPV-Iv afirma que si no canvia l'actitud de l'Adminsitració Educativa, proposarà la convocatòria de mobilitzacions al professorat valencià per a la propera primavera.

En aquest context, STEPV durant el 2006 ha dinamitzat les negociacions a la Mesa Sectorial (proposta de protocol i negociació dels diferents temes), als comites de salut laboral (serveis de prevenció i coordinadors de centres) i Juntes de Personal -resolucions i propostes sobre problemàtiques concretes- i ha convocat diverses mobilitzacions per exigir majors inversions en ensenyament i pel compliment dels acords. També hem mobilitzat el professorat i hem presentat esmenes per reivindicar una LOE progressista, d'acord amb el programa electoral del partit que governa a Madrid, sense cessions als interessos de la dreta religiosa i econòmica, cosa que no hem aconseguit. També s'ha impulsat diverses actuacions i mobilitzacions per acabar amb la precarietat a l'ensenyament, per traure la religió de l'escola i per millorar la convivència als centres docents.

El 30 de novembre de 2006 van tindre lloc les eleccions sindicals a l'ensenyament públic: universitari i no universitari. STEPV-Iv va ser el més votat en el sector. A l'ensenyament no universitari va guanyar en vots i delegats per sisena vegada, ampliant la majoria respecte del segon sindicat. La nova Mesa Sectorial estarà composada per STEPV-Iv, CCOO, ANPE i UGT. El darrer sindicat per ser central sindical més representativa. Al sector universitari, STEPV-Iv estarà a les meses de negociació de les quatre universitats on s'ha presentat:

Per acabar, STEPV-Iv afirma que el govern valencià ha practicat una política de fets consumats, sense diàleg ni consens, una política privatitzadora, segregadora, antivalenciana, confesional i força consevadora. Una política d'aparador, de titulars adreçada als mitjans de comunicació però no per millorar l'educació valenciana.

València, 30 de desembre de 2006

 


 

STEPV-Iv exigeix a Educació el compliment de l'acord de plantilles d'Educació Infantil.


El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) exigeix a l'Administració valenciana que complisca l'acord que van signar, el 24 de novembre de 2005, tots els sindicats (STEPV-Iv, CCOO, UGT, CEMSATSE, CSIF i ANPE), per mitja del qual es comprometia a millorar les plantilles d'educació infantil de les escoles infantils dependents de la Generalitat Valenciana i dels col·legis públics que escolaritzen alumnat d'infantil. Així mateix, l'acord obligava la Generalitat Valenciana a iniciar els tràmits legals per a transformar les seues escoles infantils en centres educatius a tots els efectes abans de l'1 de setembre de 2006. Doncs bé, la Conselleria sols ha complit en part l'acord, ja que només ha creat 163 llocs de treball dels 523 previstos i no ha transformant les escoles infantils en centres educatius.

El Sindicat informa que, a pesar de les reiterades peticions per a donar compliment a l'acord, la Conselleria d'Educació ni compleix l'acord ni dóna explicacions sobre l’incompliment, traslladant-ne a Hisenda la responsabilitat.

Per tot açò, STEPV-Iv ha exigit al conseller d'Educació, a la Secretaria Autonòmica i a la Direcció General d'Ensenyament, a través d'un escrit, que complisquen de forma immediata l'acord i que convoquen una mesa de negociació per tractar sobre aquest assumpte.

Per a STEPV-Iv, l’Educació Infantil és decisiva per al desenvolupament de la xiqueta i el xiquet. Aquesta etapa, que té uns objectius i uns continguts propis, és vital perquè l’alumnat s’adapte al sistema educatiu. En aquests anys, tan vitals per a l’alumnat, els continuats augments de ràtios que afecten les aules d’Infantil tenen unes repercussions molt negatives en la qualitat de l’ensenyament.
Per tot això, el Sindicat ha exigit a les administracions educatives l'obertura de noves negociacions sobre la situació d'aquesta etapa educativa per millorar-la i dignificar-la. Les propostes presentades per l'STEPV-Iv consisteixen en una planificació autèntica per a atendre en condicions adequades tota la població escolar entre zero i sis anys, la dignificació de la tasca de les treballadores i els treballadors d’Infantil o la millora de les seues condicions laborals, econòmiques i socials, entre altres reivindicacions. També reivindica l'elaboració d'una llei valenciana d'Educació Infantil; la consideració de l’Educació Infantil com una etapa educativa; l'elaboració d'un mapa escolar d'Educació Infantil, amb la creació de centres d’Infantil (0-6 anys) per a garantir el dret de les xiquetes i els xiquets a disposar d’un lloc escolar en la xarxa pública; l'adscripció de les actuals escoletes (0-3 anys) a centres d'Infantil i Primària i un pla per a l'adequació dels centres als requisits mínims legals prevists: accessos, espais, patis, serveis, barreres arquitectòniques; l'adscripció orgànica i funcional dels educadors i les educadores d'Infantil a la Conselleria d'Educació; catalogació dels llocs de treball com a docents, i consegüentment, l' augment dels nivells retributius actuals (C-14-E010) per adequar les responsabilitats a les seues funcions; la disminució de les ràtios fins a arribar a les recomanacions que la xarxa d’atenció a la infància de la Comissió Europea va establir perquè en 2006 tots els centres educatius de la Unió Europea tinguen adequades les seues ràtios d’alumnes per cada adult: menors d’un any, quatre alumnes; entre un i dos anys, sis alumnes; entre dos i tres anys, huit alumnes; entre tres, quatre o cinc anys, quinze alumnes; i la generalització de la jornada lectiva de 18 hores per a tot el personal que treballa en les escoles infantils.
Per acabar, STEPV-Iv espera una resposta ràpida i immediata a l'exigència del compliment de l'acord de 24 de novembre de 2005 i a la petició de l'obertura de noves negociacions.
València, 20 de desembre de 2006


 

El Consell Escolar Valencià pensa que la convivència escolar va més enllà dels reglaments de drets i deures de l'alumnat

Una comissió elaborarà un conjunt de propostes concretes per a millorar la convivència en els centres educatius

En la sessió conjunta celebrada avui per les comissions Permanent i de Planificació del Consell Escolar Valencià, la representació de la comunitat educativa ha rebutjat la possibilitat de tractar la problemàtica de la Convivència Escolar limitant-la a la reforma dels reglaments de drets i deures de l'alumnat.

Les conselleres i consellers s'han manifestat majoritàriament per demanar serenitat en les anàlisis sobre la situació als centres educatius i considerar els casos de violència i assajament escolar com situacions excepcionals. Així mateix, i considerada la diversitat de factors que incideixen sobre la vida i el treball saludable als centres educatius (recursos materials i humans disponibles, estructures de participació i autonomía, compromís de les organitzacions en afrontar-ho, etc) i per tant la diversitat de decrets, normes i iniciatives que l'afecten, han considerat la necessitat que la Comissió de Planificació del Consell elabore i presente al Plé del Consell Escolar, un manifest amb el conjunt de propostes i suggeriments que es deurà fer arribar tant a les diverses administracions (estatal, autonòmica i municipal) com a les diverses institucions representatives de la comunitat educativa i als mitjans de comunicació.

València 13 de desembre de 2006


 

STEPV-Iv presenta les seues propostes per al debat  sobre la millora de la convivència als centres educatius en el Consell Escolar Valencià

Dimecres, 13 de desembre de 2006, a les 10,30 hores, la Comissió Permanent i la Comissió de Planificació del Consell Escolar Valencià es reuniran per tactar sobre la millora de la convivència als centres educatius. La reunió serà al Saló d'Actes de la Conselleria de Cultura i Educació de l'Avinguda Campanar.

STEPV-Iv ha presentat diverses propostes per al debat en aquest òrgan de representació i participació de la Comunitat Educativa. Aquestes propostes ja van ser presentades a l'Administració Educativa en la reunió que va tindre lloc amb el conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora.


Per una convivència democràtica i un treball saludable

L’STEPV ha expressat en reiterades ocasions que la violència és un problema estructural de la societat que transcendeix les institucions escolars, tot i que ací adquireix una manifestació específica que cal tractar des de la prevenció coordinada de l’Administració i els centres educatius.

L’origen de la violència té causes diverses: una distribució desigual i injusta dels recursos materials i de les deficients oportunitats de desenvolupament humà; un ordre internacional injust; un sistema patriarcal que oprimeix les dones. Eliminar aquestes desigualtats és la millor manera d’eliminar la violència. 

A un problema complex, amb implicacions i causes diverses, cal una resposta igualment plural, que intervinga en els diferents àmbits. Cal superar els punts de vista parcials, d'intervenció sols en un dels factors, per tant, cal una visió global del tema.

L’STEPV-Iv considera del tot inacceptable la manca de participació dels sindicats del professorat en l’elaboració de les mesures sobre convivència escolar que han estat dictades unilateralment per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport: Observatori de la Convivència, El Pla PREVI, el protocol d’actuació jurídica, congressos i seminaris...

Nomès des de una actuació integral i coordinada dels agents educatius i de les institucions serà possible establir un marc de convivència en positiu per als centres docents del País Valencià.

Reclamem l’elaboració d’un PLA DE CONVIVÈNCIA ESCOLAR DE LA GENERALITAT VALENCIANA amb la participació de tots els sectors educatius en el marc del Consell Escolar Valencià (CEV). Cal que el disseny i seguiment del Pla PREVI passe pel CEV. El paper Institut Valencià d’ Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE) i dels experts ha de ser l'assessorament al CEV en aquesta tasca.

1. REELABORACIÓ PER A LA SEUA ACTUALITZACIÓ DEL MARC NORMATIU QUE REGULA L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS:

FINALITATS:

 • Potenciació de l’autonomia dels centres

 • Reducció de les tasques burocràtiques i administratives innecessàries

 • Adequació a la realitat

 • Funcionament coordinat de les estructures dels centres: òrgans col·legiats, òrgans pedagògics, equips de direcció.

NORMES A REVISAR

 • -Decrets de Reglaments Orgànics i Funcionals

 • -Decret de Drets i Deures

 • -Decret Observatori Convivència Escolar

 • -Ordres d’Organització i Funcionament de Centres

 • -Ordres per a l’elaboració de Projectes Educatius que han d’incloure els límits i les actuacions dels Reglaments de Règim Intern, Projectes Curriculars, Plans d’atenció a la diversitat, Plan d’Acció Tutorial, Plans de Convivència

2. LA CONSTATACIÓ I VISUALITZACIÓ DE TOTES LES MANIFESTACIONS DE VIOLÈNCIA EXISTENTS EN ELS CENTRES ESCOLARS 

FINALITATS

 • Fer públic el rebuig a tot episodi de violència física, verbal, gestual, sexual, organitzativa, psicològica, social o racista.

 • Dotar els centres amb prou recursos perquè donen suport a les persones afectades. 

 • Potenciar la cultura preventiva per integrar els problemes de convivència en un projecte democràtic de centre, elaborat amb la participació del personal del centre i de la resta de sectors educatius.

 • Impulsar els programes de Coeducació i les Escoles de família.

 • Estendre la democràcia, els valors participatius i la corresponsabilitat en la gestió dels centres amb una desenvolupament de la LOE que evite la major jerarquització dels centres.

 • Reconéixer i reforçar l’acció tutorial i orientadora dels centres.

MESURES

 • Elaboració i signatura d’un pacte social per la convivència en positiu als centres docents, amb la participació de l’alumnat, famílies, professorat, Generalitat, mitjans de comunicació.

 • Increment dels recursos personals dels Departaments d’Orientació

  • Als Centres d’Educació infantil i Primària: Creació del Departament d’Orientació

  • Als Instituts d’Educació Secundària: Increment del llocs de Psicologia i Pedagogia en aquells centres que pel nombre d’alumnat i característiques de l’alumnat ho requerisquen.

  • Creació de llocs de treball de Professorat d’Intervenció sociocomunitària en l'etapa d'Educació Secundària i Batxillerat per a l'elaboració i coordinació de l’execució dels plans de convivència.

 • Increments de los hores d’acció tutorial a totes les etapes educatives.

 • Ajudes per al desplegament de plans de formació a les Escoles de Família.

 • Potenciar la creació d’equips de mediació dels mateixos centres amb ajudes per a la formació i funcionament.

 • Davant el problema de la Convivència i violència als centres, cal estudis per a determinar la influència en cada cas dels diferents factors: Adopció d'una metodologia d'investigació i establiment de protocols d’actuació immediata davant de situacions conflictives.

 • Promoure la planificació coordinada i en xarxa de les institucions públiques —autonòmica, comarcal i local— en la intervenció dels diferents professionals i agents que col·laboren amb la tasca educativa dels centres.

 • Aconseguir acords amb els mitjans de comunicació perquè siguen rigorosos en el tractament informatiu de la violència en els centres escolars: veracitat, respecte als menors sense sensacionalisme…

 • Cal identificar els problemes lligats a la conflictivitat en accessos i contornada dels centres. Les autoritats municipals coordinades amb els centres i les administracions educatives han dotar de seguretat els accessos en les entrades i exides dels Instituts d'Educació Secundària i Formació Professional amb la vigilància del trànsit de vehicles i persones al carrer com passa als centres d'Infantil i Primària.

 • Elaboració de materials i recursos adients per a l'alumnat i professorat sobre convivència escolar i resolució de conflictes.

3. DESENVOLUPAMENT DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS I DE SEGURETAT EN EL TREBALL

FINALITATS

 • Garantir el dret de protecció a la seguretat i salut laboral del professorat.

 • Afavorir l’increment dels recursos i mesures per fer front als nous reptes socials i culturals en aquest sentit, qualificació de la formació inicial i contínua del professorat en programes de formació de tutories, tractament del conflicte, programes de convivència, etc.

 • Potenciar el treball col·lectiu. Més col·laboració amb els associacions de mares i pares d’alumnes i de l’alumnat.

 • Afavorir l’ús reflexiu i crític de les tecnologies de la informació i la comunicació per la seua incidència educativa. 

MESURES

 • Plans de formació adreçats al professorat amb continguts pedagògics i educatius sobre orientació tutorial, resolució de conflictes i mediació, utilització de metodologies didàctiques participatives. Aquesta formació a de fer-se als centres de treball.

 • Establiment de protocols sobre utilització de les tecnologies de la informació i comunicació al centres.

 • Dotació d’aquestes tecnologies per a facilitar la tasca orientadora del professorat.

 • Connexió dels plans de convivència amb les politiques preventives de Salut i Riscos Laborals del Professorat dotant aquestes politíques de recursos.

 • Posada immediata en funcionament dels Plans de prevenció amb tots els recursos i accions previstes.

 • Aplicació de mesures per a la prevenció de riscos laborals. Estudi de les malalties del professorat i actuació directa en aquells centres on es detecten increments de les incidències amb les avaluacions específiques de riscos laborals.

 • Elaboració d’un Informe jurídic de la Generalitat sobre els usos dels mòbils als centres educatius amb la corresponent responsabilitat de les famílies.

4. SUPORT ADMINISTRATIU, SOCIAL I JURÍDIC AL PROFESSORAT

FINALITATS

  • Fer costat al professorat des de totes les instàncies administratives, socials i judicials perquè obtinga el reconeixement social que es mereix.

  • Reforçar les actuacions administratives per tal de millorar les condicions laborals del professorat.

MESURES

  • Revisió consensuada amb les organitzacions sindicals del Protocol d'Assistència Jurídica al professorat.

  • Elaboració d'un Protocol de les actuacions del professorat i de les seues conseqüències i responsabilitats civils i penals.

  • Consideració de les agressions contra el funcionariat públic, com a atemptat, inclós en l'article 550 del títol XXII "delictes contra l'ordre públic", cap.II "Dels atemptats contra l'autoritat, els seus agents, els funcionaris públics, i de la resistència i desobediència" del vigent Codi Penal.

  • Actualització de les cobertures i imports de l'actual pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil.

  • Negociació de les condicions de treball que afecten el professorat: distribució i durada de la jornada laboral, ràtios professorat/alumnat, vacances i permisos, conciliació de la vida familiar i laboral.

 


 

STEPV-Iv considera inacceptable que Educació margine a la Comunitat Educativa en el desplegament de la LOE.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) considera lametable i inacceptable que la Conselleria d'Educació haja decidit, de forma unilateral, el desplegament de la LOE sense tindre en compte l'opinió de la Comunitat Educativa ni haver convocat les meses de negociació i representació legalment establertes ni el Consell Escolar Valencià.

El Sindicat fa aquestes a propòsit de la reunió de les Comunitats Autònomes governades pel PP que va tindre lloc divendres passat a Logroño. En aquesta reunió s'han acordat diversos assumptes que haurien d'haver estat consultats i negociats amb les Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat, els sindicats, les associacions de l'alumnat, les patronals del sector de l'ensenyament.... però el Conseller d'Educació ha preferit pactar-les amb altres Administracions Educatives. Per al Sindicat, la Conselleria d'Educació continua en la seua política d'utilització partidista i partidària de l'educació, sense tindre en compte l'opinió de la Comunitat Educativa, com va fer el mateix PP amb la LOCE. En eixe sentit, es critica la preocupació del conseller per ocupar portades i pàgines als mitjans de comunicació però la poca voluntad de negociació i de consens que demostra en el seu treball del dia a dia.

STEPV-Iv exigeix de l'Administració Educativa la presentació immediata d'un pla de desplegament de la LOE amb la corresponent memòria pressupostària per tal de negociar-lo i acordar-lo amb el conjunt de la Comunitat Educativa valenciana en el seus àmbit de negociació i participació. En cas contrari, el Sindicat proposarà als diferents agents socials diverses propostes per obligar a l'Administració a fer-ho sense descartar la convocatòria de mobilitzacions al sector docent.

València, 2 de desembre de 2006

 


 

STEPV-Iv valora positivament la mobilització del professorat de Tecnologia.

STEPV-Iv ha valorat positivament la concentració i posterior manifestació del professorat de Tecnologia que ha tingut lloc, hui, dimecres 29 de novembre, per exigir del MEC que no es reduesca la càrrega horària de la matèria de Tecnologia de 195 a 140 hores als tres primers cursos de l'ESO, cosa que suposa una reducció del 30% de les hores mínimes exigides. Això podria afectar de manera molt greu als llocs de treball del professorat que actualment imparteix la matèria de Tecnologia, de tal forma que al País Valencià en podrien arribar a desaparèixer uns 300 i més de 2000 a escala estatal. Per al Sindicat, el MEC incompleix d'aquesta forma el seu propi compromís de no reduir la càrrega horària de la matèria, que va fer públic el 6 de maig del 2005 i que els diferents representants del MEC han anat reiterant des de llavors.

El sindicat demana al MEC que es comporte de manera democràtica, mantenint els compromisos adquirits amb el professorat de Tecnologia fet públic el 6 de maig del 2005 en relació al manteniment de la càrrega horària, respectant i considerant les aportacions curriculars fetes per les associacions de professorat i obrint des d'ara un debat curricular general participatiu, extens i suficientment asossegat que a mig termini puga servir per a impulsar un vertader canvi a l'ensenyament, cosa que malauradament és difícil esperar del procés en curs de desenvolupament. En aquesta línia, l'STEPV-Iv donarà suport a les iniciatives que les associacions de professorat- com ara l'APTCV -puguen desenvolupar en defensa de les seues reivindicacions.

Per acabar, STEPV-Iv felicita al professorat de Tecnologia pel seguiment i organització de la mobilització convocada i els anima a acontinuar en eixa línia de treball unitari en contra del projecte ministerial

 


 

STEPV-Iv històricament ha defensat la creació del departament d'infomàtica d'una manera clara i inequívoca. 

Podeu conprovar-ho a aquest WEB.
Adjunt us enviem una mostra d'allò que hem dit en els últims anys sobre la informàtica.
Ara que no us enreden.
Poden dir el mateix els altres?

 

Any 2005

Què va dir l'STEPV-Iv sobre el departament d'informàtica

Negociació de les Instruccions d'inici de curs 2005/2006 (juny de 2005)
Valoració de l'inici del curs escolar 2005-2006
http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/iniccurs/inici05-index.htm

....Hem defensat per contra que es cree el departament d’informàtica a tots els centres de secundària, amb la reducció de les 3 hores lectives corresponents, amb les mateixes funcions i deures que la resta de departaments i amb la remuneració econòmica que li pertoca. Per al sindicat, aquesta és l’única fórmula vàlida per donar resposta a la voluntat de la Conselleria i a les posicions sindicals, ja que la fórmula emprada per la l’Administració en aquestes instruccions, a més d’estalviar-li els diners i les reduccions horàries, pot crear problemes als centres.

....Un altre tema que ens preocupa és la reconversió del sistema educatiu, per efecte de la nova llei educativa, pel que fa a la càrrega horària del professorat d'educació secundaria d'assignatures com Música, Plàstica i Visual, Tecnologia, Informàtica, Filosofia, etc per tal de que no tinguen cap perduda horària, ni molt menys de llocs de treball als instituts.

....Pel que fa al programa CREAESCOLA, el Sindicat considera que fa falta una ampliació del programa de construccions escolars que incloga l'adaptació del centres d'infantil i primària als programes mínims: biblioteques, menjador, aules d'informàtica, gimnàs, instal·lacions esportives... i la construcció de nous centres educatius per fer front a les noves necessitats del sistema educatiu valencià

Any 2003

Què va dir l'STEPV-Iv en la Negociació de Plantilles

http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/organ-centres/desplasecun03-2.htm

Per a l’STEPV-Iv el procés no manté les garanties juríriques i laborals signades a l’Acord de Plantilles de Secundària de 1999, i per tant no li donarem suport si l’Administració no modifica els posicionaments i les actituds actuals. Açò passa necessàriament per la transparència i la negociació de tot el procés i pel compliment dels següents apartats de l’Acord:

 • Augment de les hores d’Informàtica i Economia per assegurar, com a mínim, un professor/professora per centre.
 • Consideració de les plantilles modulars com a plantilles mínimes i estables, la qual cosa vol dir que tots els centres tindran més professorat del que estableixen aquestes plantilles.

Any 2001

Què va dir l'STEPV-Iv en la Negociació de Plantilles de Cicles Formatius

http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/organ-centres/fpespecifica.htm

NEGOCIACIÓ DE PLANTILLES DE CICLES FORMATIUS
-PER LA CREACIÓ DELS DEPARTAMENTS DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL, ECONOMIA I INFORMÀTICA A TOTS ELS CENTRES.

 


 

La Fiscalia accepta la petició de l'STEPV-Iv perquè es qualifique les agressions al professorat com atemptat a funcionari públic

STEPV-IV valora postivament el decret de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat valenciana que considere atemptat contra funcionari públic les agressions al professorat atenent a la petició feta pel Sindicat.

STEPV-Iv va presentar una petició a la Fiscalia perquè considerara tota agressió verbal, física o falsa denúncia al professorat, com atemptat a funcionari públic, amb la conseqüent pena arreplegada en l'article 550 del Codi Penal. Sempre tenint en compte quants atenuants puguen ser considerats, però amb l'objecte clar que en cap moment cap pare o mare, cap alumne o alumna, puga manifestar descaradament i amb desvergonya el barat que resulta copejar, insultar o denunciar falsament a un professor o professora.

El Sindicat continuarà defensant a tot el personal que treballa als centres educatius davant qualsevol tipus d'agressió i al mateix temps reclama un pla integral de convivència per a tots els centres del País Valencià.

València, 27 de novembre de 2006


 

Declaració de l'STEPV-Iv en defensa de l'Àrea de Tecnologia

STEPV-Iv dóna suport a les reivindicacions del col·lectiu del professorat de Tecnologia en relació a l'esborrany del nou Reial Decret d'Ensenyaments Mínims. Segons aquest esborrany la càrrega horària de la matèria de Tecnologia passa de 195 a 140 hores als tres primers cursos de l'ESO, cosa que suposa una reducció del 30% de les hores mínimes exigides. Això podria afectar de manera molt greu als llocs de treball del professorat que actualment imparteix la matèria de Tecnologia, de tal forma que al País Valencià en podrien arribar a desaparèixer uns 300 i més de 2000 a escala estatal. El MEC incompleix d'aquesta forma el seu propi compromís de no reduir la càrrega horària de la matèria, que va fer públic el 6 de maig del 2005 i que els diferents representants del MEC han anat reiterant des de llavors.

El nostre sindicat va plantejar ja en un comunicat del 14 de maig del 2005 que el MEC hauria de "Garantir la continuïtat en els actuals llocs de treball a tots els treballadors i les treballadores de l’ensenyament", en clara referència a possibles reduccions de càrregues horàries per causa de la LOE. A hores d'ara, el MEC no ha explicat de cap manera com es pensen evitar els desplaçaments, supressions o pèrdues de llocs de treball derivades de una tan dràstrica reducció de càrrega horària com la que suposa l'esborrany, i tot apunta a que es deixarà aquest tipus de decisions en mans de les diferentes Administracions Autonòmiques, en una demostració de manca de previsió i de responsabilitat que pot originar situacions molt traumàtiques.

Respecte del nous currículums que figuren a l'esborrany de RD, en el cas de Tecnologia no s'ha considerat per a res les aportacions fetes de manera col.lectiva i consensuades per les diferentes associacions de profesorat de tot l'estat que formen part de la Plataforma Estatal d'Associacions de Professorat de Tecnologia, en una mostra de manca total de respecte als coneixements i experiència del professorat. Cal recordar que el nostre sindicat al comunicat ja esmentat del 14 de maig del 2005 reclamava que calia de manera general "Configurar una educació integral per a tot l'alumnat de l'Estat, el que implica —com fan països del nostre entorn— que el Ministeri establesca, mitjançant el debat i el consens amb els agents educatius els coneixements i destreses que ha d'adquirir l'alumnat i en quin moment es considera més adequat el seu aprenentatge. Per tal què això es plantege de manera adequada cal establir una comissió estatal del currículum que garantesca, al marge dels continguts concrets, els ensenyaments fonamentals. Això permetrà assolir una formació integral i adequada a la personalitat, les capacitats i les destreses del conjunt de l’alumnat." Res d'això s'ha fet i el MEC ha optat per la via ja coneguda d'imposar una estructura curricular i uns currículums el.laborats per gabinets de tècnics aïllats dels reals agents educatius.

El nostre sindicat demana al MEC que es comporte de manera democràtica, mantenint els compromisos adquirits amb el professorat en el comunicat del 6 de maig del 2005 en relació al manteniment de la càrrega horària, respectant i considerant les aportacions curriculars fetes per les associacions de professorat i obrint des d'ara un debat curricular general participatiu, extens i suficientment asossegat que a mig termini puga servir per a impulsar un vertader canvi a l'ensenyament, cosa que malauradament és difícil esperar del procés en curs de desenvolupament. En aquesta línia, l'STEPV-Iv donarà suport a les iniciatives que les associacions de professorat- com ara l'APTCV -puguen desenvolupar en defensa de les seues reivindicacions.

 

València, 28 de novembre de 2006

 


 

STEPV-Iv reclama més inversions públiques en la Formació Professional.

El Sindicat no acceptarà cap reducció de llocs de treball.

 

Davant la situació de la Formació Professional al País Valencià, motivada per l’aplicació de la Llei de Formació Professional i de la Llei d’Educació (LOE), així com les actuacions de la Conselleria d’Educació i del MEC, el Sindicat de treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) –com a sindicat majoritari en l’ensenyament– reclama majors inversions en la xarxa de Formació Professional pública i adverteix que no acceptarà cap reducció de llocs de treball en aquesta etapa educativa.

STEPV-Iv considera que les actuals plantilles de Formació Professional –acordades per tots els sindicats de la Mesa Sectorial d’Ensenyament–, tot i no estar publicades oficialment al DOGV, són el marc referèncial de la FP del País Valencià. El Sindicat afirma que la no publicació al DOGV no ha impedit l’aplicació generalitzada dels criteris firmats, ja que la Mesa Sectorial és garant dels acords signats i que qualsevol modificació d’aquest marc ha de passar necessàriament per la Mesa Sectorial d’Educació. En tot cas, el Sindicat ha exigit reiteradament la publicació d’aquest acord al DOGV, no perquè no estiguera aplicant-se, sinó donar-li més força jurídica al acord.

Per altra part, STEPV-Iv constata que les preocupacions i reivindicacions del professorat de formació professional no es centren en les plantilles dels centres –com ara pretenen alguns–, sinó en exigir-li a l’Administració Educativa:

 • La redacció d’una nova llei que dignifique definitivament aquests estudis i que integre els tres subsistemes, sobre la base de considerar el centre educatiu públic com l’eix de tota la formació professional;
 • La potenciació d’un model d'FP arrelat en el medi sociocultural, promotor de la cultura de la sotenibilitat i l'equilibri ecològic en els processos de producció, del benestar social i de la compensació de les desigualtats per raó de localització geogràfica (medi rural, periurbà, etc.), grup social, sexe o ètnia; l’augment de les dotacions econòmiques per als equipaments dels cicles formatius. Control i gestió pública de la Formació Professional per les administracions educatives.
 • La modificació de les normes que regulen las composició dels consells de la Formació Professional en tots els seus nivells per tal que hi tinguen cabuda els sindicats representatius de l’ensenyament públic i altres agents socials no presents.
 • L’establiment d’un pla integral de formació per a tot el professorat d'FP en conveni amb les universitats i institucions, que incloga plans de formació interautonòmics i en centres de treball, integrats en la jornada lectiva.
 • La revitalització mitjançant programes específics i campanyes de promoció de les famílies professionals poc demandades per l’alumnat. La Conselleria d’Educació assegurarà que cada localitat o comarca tinga una oferta pública suficient de cicles formatius.
 • La generalització dels desdoblaments en mòduls professionals segons el seu caràcter pràctic, riscos específics o del seu especial interés.
 • El compliment estricte de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Higiene a totes les aules taller d'FP. Millora de les infrastructures dels centres i, de manera urgent, d’aquells que presenten riscos evidents.

El sindicat aposta per una revisió crítica de l’actual model de formació professional que passa per acostar el debat al professorat i per exigir majors inversions en els centres públics, la potenciació de la xarxa pública i la derogació de la Llei de Formació Professional pactada per alguns sindicats sense el suport del professorat, i no per inventar alarmes que no tenen cap base real.

València, 24 de novembre de 2006

 


 

STEPV-Iv proposa en el Consell Escolar de l'Estat que l'assignatura "tecnologies" augmente la seua càrrega horària

Davant del projecte de decret que establix els ensenyaments mínims de l'Educació Secundària Obligatòria, que ha de dictaminar el Consell Escolar de l'Estat, STEPV-Iv, membre de la Confederació d' STES-i, ha proposat a la Comissió Permanent del Consell que l'assignatura "Tecnologies" tinga un total de 195 hores, que és el que hi ha actualment establert, en compte de les 140 que proposa el MEC per als tres primers cursos de l'Ed. Secundària.

Fem aquesta proposta per entendre que l'educació tecnològica és fonamental en el segle XXI. Des de distintes instàncies i institucions nacionals i internacionals s'insistix continuadament en la seua necessitat. Ací i a la Unió Europea les institucions i els governs pretenen donar un impuls a la investigació, el desenvolupament i la innovació, impensable sense una adequada educació tecnològica de la ciutadania.

Segons la proposta del MEC, correspon a la matèria de Tecnologies una càrrega horària de 140 hores obligatòries per als tres primers cursos i de 70 hores optatives per al Quart curs. En relació amb el decret vigent, la dita càrrega horària suposa una reducció de prop del 30% en els continguts d'estudi obligatori, la qual cosa, cas d'aprovar-se, suposaria que s'impartisquen menys coneixements a l'alumnat i que es produïsca la pèrdua de milers de places del professorat en el conjunt de l'Estat. La reducció que proposa el MEC es contradiu, d'altra banda, amb les declaracions en favor de la investigació, el desenvolupament i la innovació i de l'educació tecnològica que el mateix govern llança sovint i amb les promeses i compromisos públics del MEC.

Per a evitar aquests dos problemes, des del Sindicat, arreplegant el sentir de les distintes associacions de professorat de Tecnologia, hem presentat la proposta que la càrrega horària passe de 140 a 195 hores. Esperem que els components de la Comissió Permanent del Consell Escolar de l'Estat siguen sensibles a aquests arguments i aproven aquesta proposta, que defendrà el representant d' STES-i, i que inste al MEC per tal que no reduïsca la càrrega horària d'aquesta matèria.


 

PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN de STES-i

 

PROYECTO DE RD POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 

Anexo III. Horario escolar.

Contenido de la proposición de modificación:

Adición

Supresión

X Modificación

+Para los tres primeros cursos.

Sustituir:

-Tecnologías…………. 140, por

-Tecnologías…………. 195

 

Breve motivación de la propuesta:

Hacemos esta propuesta por entender que la educación tecnológica es fundamental en el siglo XXI.

Desde distintas instancias e instituciones nacionales e internacionales se insiste continuadamente en su necesidad, mientras que en nuestro país y en la Unión Europea las instituciones y gobiernos pretenden dar un impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación, impensable sin una adecuada educación tecnológica de la ciudadanía.

Según la propuesta del MEC, corresponde a la materia de Tecnologías una carga horaria de 140 horas obligatorias para los tres primeros cursos y de 70 horas optativas para el cuarto curso. En relación con el decreto vigente dicha carga horaria supone una reducción de cerca del 30% en los contenidos de estudio obligatorio, lo que, caso de aprobarse, supondría que se impartan menos conocimientos al alumnado y que se produzca la pérdida de miles de plazas del profesorado en el conjunto del Estado. La reducción que propone el MEC se contradice, por otro lado, con las declaraciones en favor de la investigación, el desarrollo y la innovación y de la educación tecnológica que el mismo gobierno lanza a menudo y con las promesas y compromisos públicos del MEC.

Madrid, a 20 de Noviembre de 2006.

 


 

Convocatória concentració-manifestació del Professorat de Tecnologia


Companyes i companys: L'Associació de Professorat de Tecnologia de la Comunitat Valenciana a la vista de l'esborrany de RD d'Ensenyances Mínimes, que el MEC pretén aprovar de manera definitiva durant el mes de desembre, i al qual la matèria de Tecnologia queda degradada perdent el 30% de la seua càrrega horària actual (passant de 195 a 140 hores als tres primers cursos de l'ESO), ha decidit convocar una concentració-manifestació de protesta el proper dia 29 de novembre a la ciutat de València:

-- LLOC DE LA CONCENTRACIÓ: Delegació de Govern de València (Plaça del Temple, antic Govern Civil)

-- HORA: 16,00 hores (4 de la vesprada)

-- LEMES DE CONVOCATÓRIA: "Per l'educació del segle XXI", "Sí a la Tecnologia", "No a la reducció horària", "MEC, compleix les teues promeses"

--RECOMANACIONS: La imatge que donem és molt important de cara a aconseguir tots aquells suports institucionals, d'organitzacions de divers tipus i socials, per això demanem a tothom que mantinga unes actituds de respecte mínimes en relació a partits (siguen de govern o d'oposició), sindicats i institucions democràtiques, sense realitzar de cap d'ells desqualificacions de tipus total, ni fer ús de paraules insultants a les consignes. El mateix criteri resulta aplicable a totes aquelles pancartes que es puguen fer per a la concentració-manifestació. Óbviament el manteniment d'una actitud respectuosa no és incompatible amb realitzar aquelles crítiques a comportaments o decisions que ens semblen equivocats.

L'organització prepararà una série de materials per a poder animar l'acte, però totes aquelles persones que puguen portar coses capaces de fer soroll (pitos, bombos, trompetes, carraques, etc) serà bo que ho facen. Igualment es duran pancartes per part de l'organització, però s'anima a que els diferents col.lectius de profesorat porten també les seues. Quan més vistosa i sorollosa siga la concentració-mani millor!! També demanem a la gent que, si pot, vinga vestida de negre, ja que volem fer una escenificació massiva de gran soterrament de la Tecnologia (hi haurà el corresponent taüd).

Ens juguem molt amb aquesta convocatòria!! Si ara un actuem de res ens serviran després les queixes!!

De que ixca bé pot dependre una part del nostre futur. Si aconseguim ajuntar-nos en un nombre suficient pot canviar l'actitud del MEC, però també estarem influint damunt de Conselleria d'Educació, a la qual correspon completar el RD d'Ensenyances Mínimes amb un marge del 45% respecte d'hores i currículum. Feu tot el que estiga en les vostres mans per a convocar a la gent companya i coneguda i per a donar a conèixer la nostra situació i la de la matèria de Tecnologia a la resta del professorat, a l'alumnat i a les mares i pares (podeu aprofitar el manifest de convocatòria que s'adjunta, en valencià i castellà). Encara que resulta difícil demanem també al professorat de les comarques del sud i del nord que faça un esforç per a desplaçar-se cap a València. Són unes hores perdudes i un esforç que pot tenir una enorme compensació!! Animeu-vos!!

-- Tothom a la concentració-manifestació del 29 de novembre!!

-- Per l'educació del segle XXI!!

-- Per una educació de qualitat!!

-- Sí a la Tecnologia!!

-- No a la reducció horària!!

-- MEC, compleix les teues promeses!!

Associació de Professorat de Tecnologica de la Comunitat Valenciana (APTCV)


Manifest

PER L'EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI. SÍ A LA TECNOLOGIA

L'Associació de Professorat de Tecnologia de la Comunitat Valenciana vol manifestar la seva decepció davant L'esborrany del RD d'Ensenyaments Mínims fet públic fa unes setmanes. El professorat de Tecnologia havia esperat que la LOE significaria un impuls important per a l'educació tecnològica, una de les peces claus en els temps actuals d'una educació integral de qualitat per a tota la ciutadania. Aquestes expectatives van resultar no obstant això decebudes quan ens vam adonar que la nova llei relegava l'educació tecnològica a un segon pla dintre de l'educació secundària obligatòria, amb un redactat que gairebé forçava que la matèria de Tecnologia desaparegués d'un o més cursos de l'ESO. Per això ens vam mobilitzar estatalment ja fa any i mig, demanant una rectificació al MEC del que consideràvem un greu error.

Encara que les nostres peticions que la matèria de Tecnologia no desaparegués de cap curs de l'ESO no fossen ateses, el MEC va manifestar públicament- en un comunicat del 6 de maig del 2005 – que no era la seva intenció reduir la càrrega horària de Tecnologia. Posteriorment el MEC va signar també un acord amb forces sindicals pel qual es comprometria a no causar situacions traumàtiques al professorat per motius deguts a l'aplicació de la nova legislació. El MEC també es va mostrar llavors receptiu a considerar les aportacions del professorat de Tecnologia en l'elaboració dels nous currículums i en la nova estructura del batxillerat. Tanmateix i de forma lamentable, els compromisos del MEC s'estan ara incomplint de manera flagrant amb el nou esborrany de RD d'Ensenyaments Mínims.

Per una banda les 195 hores que disposava Tecnologia en els tres primers cursos de l'ESO segons el RD vigent d'Ensenyaments Mínims, queden reduïdes a 140 hores. Això significa una reducció del 30% de les hores amb les corresponents repercussions sobre els llocs de treball, dels quals es poden arribar a perdre 300 a nivell autonòmic i més de 2000 a escala estatal. Per una altra, les aportacions fetes per la PEAPT en relació al currículum de Tecnologia no s'han considerat per res i el MEC ha confiat només en un reduït nucli de tècnics, sense valorar l'experiència docent del professorat que imparteix dia a dia la matèria. Després d'aquests despropòsits ens podem esperar el pitjor sobre la nova estructura del batxillerat i la posició que puga ocupar dintre d'ella l'educació tecnològica.

En un moment que tant dintre de les diferents institucions de la Unió Europea com en el mateix estat espanyol es parla de manera continuada de la gran importància que per al futur del sistema productiu han de tenir la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (el famós I+D+i), resulta una paradoxa que l'educació i la formació tecnològiques de les noves generacions es degraden de la forma que la LOE i el nou RD d'Ensenyaments Mínims pretenen fer-ho. Per això demanem al govern i al MEC que reflexionen sobre l'error que estan incorrent i que el rectifiquen, començant per mantenir la càrrega horària actual de la matèria de Tecnologia i acceptant els suggeriments i aportacions sobre el currículum de les associacions de professorat de Tecnologia.

Convoquem a una concentració-manifestació de protesta el 29 de novembre, a les 16,00 hores, davant la delegació de Govern de València:

-- Per l'educació del segle XXI!!
-- Per una educació de qualitat!!
-- Sí a la Tecnologia!!
-- No a la reducció horària!!
-- MEC, complix les teves promeses!!

Associació de Professorat de Tecnologia de la Comunitat Valenciana (APTCV)

 


 

STEPV realitza unes jornades per analitzar el present i el futur de la Formació Professional sota el lema: Educació o mà d’obra barata?

Unes 60 persones han assistit a les II Jornades sobre FP organitzades per l’STEPV-Iv els dies 17 i 18 de novembre a Alacant. Les jornades han servit per reflexionar sobre la problemàtica i el futur de la Formació Professional.

Les distintes ponències han abordat la situació de la Formació Professional des de diferents punts de vista: el de l’Administració, el de la Salut Laboral del Professorat, el d’una visió crítica del model educatiu que imposa la Unió Europea i l’Estat Espanyol, i els dels distints models de centres de Formació Professional.

Vicente Díaz, cap d’inspecció del Servei Territorial d’Educació d’Alacant, ha fet una ponència molt didàctica sobre la normativa que regula l’actual Formació Professional i ha posat damunt de la taula la seua preocupació sobre els actuals resultats del nostre sistema educatiu en els nivells secundaris (ESO, Batxillerats i Cicles Formatius) comparats amb la resta de països de la Unió Europea.

Domènec Ortolà, membre del comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’STEPV-Iv, ha criticat la no aplicació del pla de prevenció de riscos laborals de la Conselleria d’Educació per als seus propis empleats, malgrat l’obligació derivada de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. La manca d’inversions en la salut del professorat indica la despreocupació de la Conselleria en el benestar del professorat i, per tant, en la qualitat de l’ensenyament.

El professor de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat d’Oviedo, César Cascante, ha plantejat la necessitat de lluitar contra el model educatiu plantejat pel sistema neoliberal que veu l’educació com un gran mercat a explotar i que està permetent l’entrada de les grans empreses en els centres educatius. La nova llei d’educació (LOE) i les directrius europees, segons Cascante, reforça aquesta tendència amb la implantació de les proves de diagnòstic (que establiran rànquings de centres) i col·laboraran en la desigualtat social dels centres d’ensenyament.

Finalment s’ha realitzat una taula redona sobre els diferents models de centres de Formació Professional (IES, centres específics i integrats) per part de Julià Aleixandre (responsable de Formació Professional de l’STEPV), i una exposició del treball que es fa als centres per part de Loreto Pitaluga (Cap de Laboratori del Col·legi de Farmacèutics d’Alacant), Enedina Hurtado (exalumna d l’IES Verge del Remei), Ferran Ramón (Cap d’Estudis de l’IES Verge del Remei) i José Rico (Cap de departament de FCT de l’IES Mare Nostrum).

Les Jornades sobre FP han servit per traslladar al professorat una visió crítica del model educatiu establert i per reflexionar sobre els reptes que té plantejada l’FP en el País Valencià i les iniciatives possibles que caldria dur a terme per millorar el model actual.

Alacant, 18 de novembre de 2006

 


 

STEPV es reuneix amb el Conseller d'Educació per tractar sobre la convivència escolar.


Hui, divendres 17 de novembre, ha tingut lloc una reunió entre el conseller d'Educació i l'STEPV-Iv per tractar sobre la convivència escolar. En la reunió han estat presents el propi conseller, Alejandro Font de Mora, el director general d'Ensenyaments, Josep Vicent Felip, i la directora de l'IVAQE, Auxiliadora Hernández. Per part de l'STEPV-iv han assistit Albert Sansano, Josep Lluís Gonzàlez, Santiago Estanyan i Vicent Maurí.

El Sindicat ha presentat un document amb tota una sèrie de mesures sobre la convivència als centres i el treball saludable. En concret, es demana l'elaboració d'un Pla de Convivència escolar de la Generalitat Valenciana amb la participació de tots els sectors educatius en el marc del Consell Escolar Valencià.

STEPV-Iv ha plantejat al conseller una crítica sobre la manca de participació dels sindicats en l'elaboració de les mesures sobre convivència escolar que han estat dictades unilateralment per part d'Educació: Observatori de la Convivència, plan Previ, protocol d'assistència jurídica, congressos... i ha exigit que açò no torne a passar.

El Sindicat i el conseller han coincidit en la necessitat de l'elaboració d'un Decret sobre la convivència escolar que vaja més enllà de les mesures disciplinaris i establesca les normes reguladores de la convivència a estudiants, famílies i professorat. Per al Sindicat, aquest Decret ha de ser consensuat entre el conjunt de la comunitat educativa i s'ha oferit a participar en la seua edacció. A més, ha demanat que es faça una declaració pública del conjunt de la Comunitat Educativa sobre la situació provaocada per les agressions i el seu tractament mediàtic.

Les propostes concretes del Sindicat abasten diversos elements, com ara: l'actualització del marc normatiu que regula l'organització i funcionament dels centres docents, la constatació i visualització de violència existeints en els centres docents, el desenvolupament de la cultura preventiva de risco i de seguretat en el treball i mesures de suport administratiu, social i jurídic al rpofessorat valencià.

València, 17 de novembre de 2006.

 

Us adjuntem el document que ha presentat el Sindicat.


PER UNA CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA I UN TREBALL SALUDABLE

L’STEPV ha expressat en reiterades ocasions que la violència és un problema estructural de la societat que transcendeix les institucions escolars, tot i que ací adquireix una manifestació específica que cal tractar des de la prevenció coordinada de l’Administració i els centres educatius.

L’origen de la violència té causes diverses: una distribució desigual i injusta dels recursos materials i de les deficients oportunitats de desenvolupament humà; un ordre internacional injust; un sistema patriarcal que oprimeix les dones. Eliminar aquestes desigualtats és la millor manera d’eliminar la violència. 

A un problema complex, amb implicacions i causes diverses, cal una resposta igualment plural, que intervinga en els diferents àmbits. Cal superar els punts de vista parcials, d'intervenció sols en un dels factors, per tant, cal una visió global del tema.

L’STEPV-Iv considera del tot inacceptable la manca de participació dels sindicats del professorat en l’elaboració de les mesures sobre convivència escolar que han estat dictades unilateralment per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport: Observatori de la Convivència, El Pla PREVI, el protocol d’actuació jurídica, congressos i seminaris...

Nomès des de una actuació integral i coordinada dels agents educatius i de les institucions serà possible establir un marc de convivència en positiu per als centres docents del País Valencià.

Reclamem l’elaboració d’un PLA DE CONVIVÈNCIA ESCOLAR DE LA GENERALITAT VALENCIANA amb la participació de tots els sectors educatius en el marc del Consell Escolar Valencià (CEV). Cal que el disseny i seguiment del Pla PREVI passe pel CEV. El paper Institut Valencià d’ Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE) i dels experts ha de ser l'assessorament al CEV en aquesta tasca.

1. REELABORACIÓ PER A LA SEUA ACTUALITZACIÓ DEL MARC NORMATIU QUE REGULA L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS:

FINALITATS:

 • Potenciació de l’autonomia dels centres
 • Reducció de les tasques burocràtiques i administratives innecessàries
 • Adequació a la realitat
 • Funcionament coordinat de les estructures dels centres: òrgans col·legiats, òrgans pedagògics, equips de direcció.

NORMES A REVISAR

 • -Decrets de Reglaments Orgànics i Funcionals
 • -Decret de Drets i Deures
 • -Decret Observatori Convivència Escolar
 • -Ordres d’Organització i Funcionament de Centres
 • -Ordres per a l’elaboració de Projectes Educatius que han d’incloure els límits i les actuacions dels Reglaments de Règim Intern, Projectes Curriculars, Plans d’atenció a la diversitat, Plan d’Acció Tutorial, Plans de Convivència

2. LA CONSTATACIÓ I VISUALITZACIÓ DE TOTES LES MANIFESTACIONS DE VIOLÈNCIA EXISTENTS EN ELS CENTRES ESCOLARS 

FINALITATS

 • Fer públic el rebuig a tot episodi de violència física, verbal, gestual, sexual, organitzativa, psicològica, social o racista.
 • Dotar els centres amb prou recursos perquè donen suport a les persones afectades. 
 • Potenciar la cultura preventiva per integrar els problemes de convivència en un projecte democràtic de centre, elaborat amb la participació del personal del centre i de la resta de sectors educatius.
 • Impulsar els programes de Coeducació i les Escoles de família.
 • Estendre la democràcia, els valors participatius i la corresponsabilitat en la gestió dels centres amb una desenvolupament de la LOE que evite la major jerarquització dels centres.
 • Reconéixer i reforçar l’acció tutorial i orientadora dels centres.

MESURES

 • Elaboració i signatura d’un pacte social per la convivència en positiu als centres docents, amb la participació de l’alumnat, famílies, professorat, Generalitat, mitjans de comunicació.
 • Increment dels recursos personals dels Departaments d’Orientació
  • Als Centres d’Educació infantil i Primària: Creació del Departament d’Orientació
  • Als Instituts d’Educació Secundària: Increment del llocs de Psicologia i Pedagogia en aquells centres que pel nombre d’alumnat i característiques de l’alumnat ho requerisquen.
  • Creació de llocs de treball de Professorat d’Intervenció sociocomunitària en l'etapa d'Educació Secundària i Batxillerat per a l'elaboració i coordinació de l’execució dels plans de convivència.
 • Increments de los hores d’acció tutorial a totes les etapes educatives.
 • Ajudes per al desplegament de plans de formació a les Escoles de Família.
 • Potenciar la creació d’equips de mediació dels mateixos centres amb ajudes per a la formació i funcionament.
 • Davant el problema de la Convivència i violència als centres, cal estudis per a determinar la influència en cada cas dels diferents factors: Adopció d'una metodologia d'investigació i establiment de protocols d’actuació immediata davant de situacions conflictives.
 • Promoure la planificació coordinada i en xarxa de les institucions públiques —autonòmica, comarcal i local— en la intervenció dels diferents professionals i agents que col·laboren amb la tasca educativa dels centres.
 • Aconseguir acords amb els mitjans de comunicació perquè siguen rigorosos en el tractament informatiu de la violència en els centres escolars: veracitat, respecte als menors sense sensacionalisme…
 • Cal identificar els problemes lligats a la conflictivitat en accessos i contornada dels centres. Les autoritats municipals coordinades amb els centres i les administracions educatives han dotar de seguretat els accessos en les entrades i exides dels Instituts d'Educació Secundària i Formació Professional amb la vigilància del trànsit de vehicles i persones al carrer com passa als centres d'Infantil i Primària.
 • Elaboració de materials i recursos adients per a l'alumnat i professorat sobre convivència escolar i resolució de conflictes.

3. DESENVOLUPAMENT DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS I DE SEGURETAT EN EL TREBALL

FINALITATS

 • Garantir el dret de protecció a la seguretat i salut laboral del professorat.
 • Afavorir l’increment dels recursos i mesures per fer front als nous reptes socials i culturals en aquest sentit, qualificació de la formació inicial i contínua del professorat en programes de formació de tutories, tractament del conflicte, programes de convivència, etc.
 • Potenciar el treball col·lectiu. Més col·laboració amb els associacions de mares i pares d’alumnes i de l’alumnat.
 • Afavorir l’ús reflexiu i crític de les tecnologies de la informació i la comunicació per la seua incidència educativa. 

MESURES

 • Plans de formació adreçats al professorat amb continguts pedagògics i educatius sobre orientació tutorial, resolució de conflictes i mediació, utilització de metodologies didàctiques participatives. Aquesta formació a de fer-se als centres de treball.
 • Establiment de protocols sobre utilització de les tecnologies de la informació i comunicació al centres.
 • Dotació d’aquestes tecnologies per a facilitar la tasca orientadora del professorat.
 • Connexió dels plans de convivència amb les politiques preventives de Salut i Riscos Laborals del Professorat dotant aquestes politíques de recursos.
 • Posada immediata en funcionament dels Plans de prevenció amb tots els recursos i accions previstes.
 • Aplicació de mesures per a la prevenció de riscos laborals. Estudi de les malalties del professorat i actuació directa en aquells centres on es detecten increments de les incidències amb les avaluacions específiques de riscos laborals.
 • Elaboració d’un Informe jurídic de la Generalitat sobre els usos dels mòbils als centres educatius amb la corresponent responsabilitat de les famílies.

4. SUPORT ADMINISTRATIU, SOCIAL I JURÍDIC AL PROFESSORAT

FINALITATS

  • Fer costat al professorat des de totes les instàncies administratives, socials i judicials perquè obtinga el reconeixement social que es mereix.
  • Reforçar les actuacions administratives per tal de millorar les condicions laborals del professorat.

MESURES

  • Revisió consensuada amb les organitzacions sindicals del Protocol d'Assistència Jurídica al professorat.
  • Elaboració d'un Protocol de les actuacions del professorat i de les seues conseqüències i responsabilitats civils i penals.
  • Consideració de les agressions contra el funcionariat públic, com a atemptat, inclós en l'article 550 del títol XXII "delictes contra l'ordre públic", cap.II "Dels atemptats contra l'autoritat, els seus agents, els funcionaris públics, i de la resistència i desobediència" del vigent Codi Penal.
  • Actualització de les cobertures i imports de l'actual pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil.
  • Negociació de les condicions de treball que afecten el professorat: distribució i durada de la jornada laboral, ràtios professorat/alumnat, vacances i permisos, conciliació de la vida familiar i laboral.

València novembre 2006.

 

 


 

L’Associació d’Inspectors i Inspectores d’Educació del País Valencià (ADIDE-PV) rebutja el procediment per a cobrir llocs en la Inspecció educativa

 

Vol manifestar el seu total rebuig al procediment que, des de l’Administració Educativa Valenciana, s’utilitza per cobrir els llocs de treball vacants en la Inspecció Educativa, mentrestant no es convoca un concurs oposició.

Des de fa mes de 10 anys el Partit Popular (La Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana), ha utilitzat una absoluta discrecionalitat a l’hora de seleccionar els docents que, en comissió de serveis, s’han anat incorporant al Servei d’Inspecció Educativa, botant-se tots els procediments establerts en la legislació actual.

Aquesta pràctica tan habitual ja, ha fet que el professorat i la comunitat educativa en general, crega que la manera d’accedir a la Inspecció no és mitjançant un Concurs Oposició o un Concurs de mèrits on es valore públicament els mèrits en condicions d’equitat, capacitat i objectivitat, sinó que l’accés a aquest cos docent, en contraposició al de qualsevol altre cos docent de l’Administració Educativa, es com si es tractara d’un lloc de lliure designació, sense respectar en molts casos ni els requisits mínims necessaris per pertànyer a aquest.

Novament, estem davant d’una nova entrada d’inspectors i inspectores accidentals sense una convocatòria pública i sense una explicitació clara dels requisits que mínimament haurien de complir segons assenyala la LOE, ja que s’han incomplert en alguns casos en anteriors "reclutaments":

 • Experiència de 5 anys en algun dels cossos de la funció pública docent.
 • Acreditar el coneixement de la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma de destí.

El nomenament previst per Direccions Territorials és el següent:

Castelló: 2 (ja incorporats)

València: 6

Alacant: 7 (3 d’elles vacants a cobrir per jubilació)

ADIDE-PV vol denunciar aquesta situació que ja dura 10 anys per diverses raons:

 1. Som la única Comunitat Autònoma de tot l’Estat Espanyol que utilitza únicament la lliure designació en la selecció dels inspectors en comissió de serveis.
 2. La dignificació de la funció inspectora passa per uns funcionaris que compten amb una sòlida formació, una experiència docent diversa i una formació específica necessària per a l’exercici de la professió, la qual cosa entenem que el "reclutament" actual no ho garanteix.
 3. L’Administració Educativa pot, si no vol convocar un concurs de mèrits, mentrestant no es convoca el concurs - oposició corresponent, fer ús de la borsa de treball dels docents que es van presentar a l’últim procediment selectiu, com va prometre que faria i de la qual no ha fet ús en 6 anys.

Alacant, 17 de novembre de 2006

 


 

STEPV es reunirà amb el Conseller per per tractar sobre la convivència als centres docents i les recents agressions al professorat

Demà, divendres 17 de novembre de 2006, a les 12 hores, a les dependències de la Conselleria d'Educació (Avgda. Campanar) a València tindrà lloc una entrevista entre el conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, i el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv). La reunió està convocada per tractar sobre la convivència als centres docents i les recents agressions al professorat. Per part de l'STEPV-Iv assistiran els membres de la direcció del Sindicat: Albert Sansano, Santiago Estanyan, Josep Lluís Gonzàlez i Vicent Maurí.

València, 16 de novembre de 2006

 


 

STEPV-IV exigeix al fiscal del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat valenciana, que considere atemptat contra funcionari públic les agressions al professorat.

Tots compartim la idea que els centres educatius han de respondre a les pautes d'organització que exigeix una societat democràtica, però això no ha de significar en cap cas que determinat professorat siga sacrificat en l'altar de la llibertat d'acció de determinats pares i mares, alumnes o alumnes.

L'STEPV-Iv ve reclamant des de fa anys polítiques actives de resposta enfront de la violència contra el professorat i en general la conflictivitat en els centres. Hem demandat més recursos per a la identificació dels casos de violència i la seua objectivació, hem demanat repetidament a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que articule mesures clares de prevenció i resposta. Hem reivindicat la participació del professorat en l'elaboració del Pla de Prevenció (PREVI) que des del seu inici ens ha estat negada per l'Administració educativa, igual que en la redacció del Protocol d'Assistència Jurídica o la integració en l'Observatori per a la convivència.. Des de l'STEPV-Iv considerem que a més del PREVI és necessari que intervinga la LLEI i qui la representen.

Per aquesta raó sol·licitem a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que es considere tota agressió verbal, física o falsa denúncia al professorat, com ATEMPTAT A FUNCIONARI PÚBLIC, amb la conseqüent pena arreplegada en l'article 550 del Codi Penal. Sempre tenint en compte quants atenuants puguen ser considerats, però amb l'objecte clar que en cap moment cap pare o mare, cap alumne o alumna, puga manifestar descaradament i amb desvergonya el barat que resulta copejar, insultar o denunciar falsament a un professor o professora.

Per altra part, el Sindicat exigirà, demà, divendres, a les 12 hores, en l’entrevista que mantindrà amb el conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, que pose en marxa tot un seguit de mesures que aposten per una convivència democràtica i un treball saludable.

El Sindicat considera que la violència és un problema estructural de la societat que transcendeix les institucions escolars, tot i que ací adquireix una manifestació específica que cal tractar des de la prevenció coordinada de l’Administració i els centres educatius. Les mesures que es demanen es concreten en:

 • La constatació i visualització de totes les manifestacions de violència existents en els centres escolars. 
 • Fer públic el rebuig a tot episodi de violència física, verbal, gestual, sexual, organitzativa, psicològica, social o racista.
 • Dotar els centres amb prou recursos perquè donen suport a les persones afectades. 
 • Potenciar la cultura preventiva per integrar els problemes de convivència en un projecte democràtic de centre, elaborat amb la participació del personal del centre i de la resta de sectors educatius.
 • Dissenyar un Pla de Convivència de la Generalitat Valenciana amb la participació de tots els sectors educatius en el marc del Consell Escolar Valencià (CEV). Cal que el disseny i seguiment del Pla PREVI passe pel CEV. El paper Institut Valencià d’ Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE) i dels experts deu ser el assessorar al CEV en aquesta tasca.
 • Afavorir l’increment dels recursos i mesures per fer front als nous reptes socials i culturals en aquest sentit, qualificació de la formació inicial i contínua del professorat en programes de formació de tutoríes, tractament del conflicte, programes de convivència, etc.
 • Impulsar els programes de Coeducació i les Escoles de família.
 • Reconeixer i reforçar les tutories i el departaments d’Orientació. En aquest sentit incrementar els psicopedagògs i crear la figura del professorat d’intervenció sociocomunitària.
 • Extendre la democràcia, els valors participatius i la coresponsabilitat en la gestió dels centres amb una desenvolupament de la LOE que evite la major jerarquització dels centres.
 • Atendre, per part de les administracions educatives, a la creació d’un entorn laboral saludable, sense pressions sobre el professorat en forma d’increments de productivitat.
 • Potenciar el treball col·lectiu. Més col·laboració amb els associacions de mares i pares d’alumnes i de l’alumnat.
 • Afavorir l’ús reflexiu i crític de les tecnologies de la informació i la comunicació per la seua incidència educativa. 
 • Promoure la planificació coordinada de les institucions públiques —autonòmica, comarcal i local— en la intervenció dels diferents professionals i agents que col·laboren amb la tasca educativa dels centres.

València, 16 de novembre de 2006

 


 

El professorat dels Ensenyaments Especialitzats reclama millores i més compromís públic
 
[] [] []

Més de 150 professors i professores de les Escoles d'Art i Superior de Disseny, Ceràmica i Vidre, Conservatoris de Música, Dansa i Art Dramàtic i Escoles Oficials d'Idiomes van participar divendres 10 de novembre en les Jornades sobre Ensenyaments Especialitzats que va organitzar l'STEPV-Iv en l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València.
Entre els ponents cal destacar la intervenció del Director General d'Universitats i Formació Superior de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, José Esteban Capilla, que va parlar sobre la imminent aprovació per part del Govern Valencià de la Llei d’Ordenació de Centres Superiors d’Ensenyaments Artístics i de Creació de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. La principal novetat d’aquesta Llei rau en el fet que els ensenyaments artístics superiors quedarien adscrits a la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència (fins a la seua publicació, depenen de la Conselleria d’Educació). Així mateix, hem de destacar la participació de Juan López Martínez, Subdirector General d'Ordenació Acadèmica del Ministeri d'Educació i Ciència, que va explicar els canvis que experimentaran els ensenyaments especialitzats amb el desenvolupament de la nova llei educativa (LOE), així com la previsió de la creació del Consell Superior d’Ensenyaments Artístics abans del 30 d’abril de 2007.
Durant les jornades, els professionals d'aquests ensenyaments han mostrat la seua preocupació pel futur d’aquests ensenyaments, davant la manca d'informació que tenen i sobre les implicacions que tindrà la creació de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics al País Valencià, i van reclamar millores en les seues condicions laborals i en la dignificació d'aquests ensenyaments.
D'altra banda, les jornades van servir de fòrum de participació del professorat i de debat sobre els aspectes que més preocupen (accés a la funció pública docent, impacte de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, infrastructures, recursos, alumnat, titulacions, etc) que va fer evident l'alt grau de compromís i de professionalitat d'aquest professorat.

València, 13 de novembre de 2006

 


 

Reclama les places de l'FPA en ESO

Fulles de signatures per exigir l'accés a places de l'FPA en ESO
en valencià (pdf)         en castellano (pdf)


Volem concursar a les places d’ESO en els centres de FPA.

Per l’accés dels mestres a les places de l’ESO en tots els centres.

Després de molts anys sense que ningú no poguera concursar a places docents del primer cicle de l’ESO en centres de Formació de Persones Adultes (FPA), el concurs general de trasllats d’enguany incorpora més de tres-centes d’aquestes places, que s’oferiran entre les vacants. Enguany també començarà a aplicar-se la Llei Orgànica d’Educació (LOE) què, en la seua disposició transitòria primera* estableix que únicament els mestres amb destinació definitiva en instituts en el moment que va entrar en vigor de la LOE podran continuar de manera indefinida en les seues places i podran concursar a una part —la que determine cada administració educativa— de les altres places de primer cicle d’ESO. Tots els altres mestres no podran concursar a aquests llocs de treball. Com és sabut, fins ara aquestes places eren privatives del cos de mestres i la mateixa LOGSE establia que aquesta situació es mantendria indefinidament en una quantitat per determinar. És a dir, l’Administració es reservava la potestat de retallar en el futur el nombre total d’aquestes places, però en cap cas impedia que s’hi accedira.

A partir d’ara, el professorat del cos de mestres tampoc no podrà accedir a llocs de treball pel procediment de l’adscripció. Els treballadors i les treballadores de centres d’FPA no hem pogut participar en cap procés d’adscripció perquè mai no s’ha convocat. En molts casos tampoc no hem pogut participar en processos d’adscripció a places de l’ESO en els nostres mateixos centres, per estar obligats a adscriure’ns d’ofici, és a dir forçosament, a places d’especialistes en els nostres centres. I ara, altra vegada, el projecte d’Estatut Docent torna a repetir el redactat de la LOE.

És el moment d’exigir solucions. Les persones que signem aquest document sol·licitem de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana i del Ministeri d’Educació que solucionen aquesta situació problemàtica i que s’elimine el greuge comparatiu amb els altres processos d’adscripció anteriors del professorat. Demanem que s’establisca una normativa perquè, en l’actual concurs de trasllats, es faça una interpretació menys restrictiva de la disposició transitòria primera de la LOE i es permeta la sol·licitud d’aquestes places. Així mateix, sol·licitem que en el marc de l’Estatut Docent en procés de negociació s’establisquen normes que possibiliten l’accés indefinit.

 

* La Transitòria Primera de la LOE i el projecte d'Estatut Docent assenyalen:"Maestros adscritos a los cursos 1º y 2º de la ESO: 1. Los funcionarios del cuerpo de maestros adscritos con carácter definitivo, en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, a puestos de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar en dichos puestos indefinidamente, así como ejercer su movilidad en relación con las vacantes que a tal fin determine cada Administración educativa".


 

La Permanent de la Junta de Personal Docent d'Alacant valora positivament el seguiment de l'aturada de 10 minuts en els centres públics d'Alacant

La Permanente de la Junta de Personal Docent valora positivamente las concentraciones y actos realizados, como respuesta a la convocatoria de apoyo al profesorado agredido recientemente y en contra den la violencia escolar en todas sus manifestaciones.

La Permanente ha solicitado una entrevista con el Director Territorial, representante de la administración Educativa, con la finalidad de obtener respuestas a nuestras peticiones, conocidas públicamente.

La Permanente de la Junta de Personal, constatando la gran preocupación que este tema suscita en la comunidad educativa, espera una pronta actuación de las Administraciones competentes que ayude a paliar el problema. De no ser así, nos veríamos obligados a tomar medidas más contundentes en defensa de la dignidad del profesorado.

Por la Permanente de la Junta de Personal Docent:

La Presidenta Paqui Alemañ Jimenez 

Alicante a 15 de Noviembre de 2006

  

NOTA DE PREMSA 10/11

La Presidenta de la Junta de Personal Docent d'Alacant valora positivament el seguiment de l'aturada de 10 minuts en els centres públics d'Alacant. L'objectiu de la aturada convocada per la permanent d'aquesta Junta era manifestar el seu rebuig als actes de violència que han tingut lloc recentment. 

El seguiment ha estat massiu i ha afectat a la pràctica totalitat dels centres de la província.

La permanent de la Junta exigeix de l'Administració educativa mesures reals per resoldre els problemes de convivència en els centres docents,així com una veritable coordinació entre les diferents Administracions, local, autonòmica i central, educació, benestar social i justícia. Entre les mesures reclamades per la permanent de la Junta estan l'augment de les plantilles de personal d'administració i serveis dels centres, la reducció de les ràtios, la creació de plantilla d'especialistes en resolució de conflictes, de treballadors socials... També es reclama la dignificació i revaloració de la tasca docent i el respecte a la professionalitat del professorat i del personal que treballa als centres docents i la modificació negociada i consensuada amb els representants del professorat de diverses normes com el decret de drets i deures de l'alumnat, el reglament orgànic i funcional dels centres, el decret d'admissió de l'alumnat....

La Permanent de la Junta de Personal Docent d'Alacant reclama major dotació de recursos econòmics als centres docents, aprofundir en l'autonomia de gestió i potenciar la participació del conjunt de la Comunitat Educativa en els centres. Al mateix temps, es mostra molt critica amb la política de propaganda de l'Administració educativa que no apunta en la direcció de resoldre els problemes sinó de publicitar plans rere plans sense donar solucions reals.

Per acabar, la Permanent de la Junta de Personal anuncia que no deixarà cap agressió sense resposta i que emplaça a les diferents administracions a atendre els problemes reals dels centres i del professorat.

Paqui Alemany
Presidenta de la Junta de Personal i delegada sindical de l'STEPV-Iv.

ALACANT 10 DE NOVEMBRE DE 2006

 


 

Sobre agresiones en centros escolares

Comunicado de la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Alacant

La Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Alacant.

Las agresiones a personas (docentes, alumnado...) que se vienen produciendo en el medio escolar, deben ser motivo de enorme preocupación para toda la sociedad.

Nunca es justificable la violencia y menos en un entorno como el educativo. Tampoco lo es, desde ningún punto de vista, la propagación indiscriminada de noticias e imágenes en los medios de comunicación que a lo único que contribuyen es a dar relevancia y, en cierta medida, provocar imitación a hechos que deberían ser rechazados por todos y todas.

Para que ocurran actos de violencia gratuita como los acaecidos en las últimas fechas, sin duda se producen fallos desde diversos ámbitos: Consellería d’Educació, servicios sociales municipales, vigilancia pública…

Los planes antiviolencia publicitados por la Consellería de Educación, han demostrado su ineficacia.

Desde el pasado curso, la Junta de Personal Docente no universitario reclamó a la Consellería de Educación mediante una resolución, actuaciones para la "mejora de la convivencia" que no han sido atendidas por la misma.

Entre ellas, destacamos las siguientes:

- Medidas de control:

 • Incremento de personal de administración y servicios.
 • Creación de plantillas de especialistas en resolución de conflictos, trabajadores sociales…
 • Cámaras externas financiadas con presupuesto extraordinario de la Consellería.

- Medidas legislativas:

 • Modificación del decreto de derechos y deberes del alumnado, reglamento orgánico y funcional…
 • Dignificación de la tarea docente y de la figura del docente.

- Medidas de coordinación entre la Administración local y autonómica (Consellería de Educació y concejalías, servicios sociales, policía, justicia, etc.)

- Medidas formativas:

 • Formación inicial y continuada del profesorado.
 • Medidas dirigidas a padres y madres.

Instamos a la Administración a cumplir lo antes posible las medidas citadas anteriormente.

Finalmente, desde esta Junta de Personal convocamos a toda la comunidad educativa a manifestar su repulsa y rechazo a cuantos actos de violencia se produzcan, mediante concentraciones en los centros educativos diez minutos antes del primer recreo del próximo viernes 10 de noviembre de 2006.

LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE PERSONAL

Alacant a 3 de noviembre de 2996

 


 

STEPV-Iv discrepa del MEC por el tratamiento de la religión.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) no comparte eI las propuestas del MEC sobre la religión  y considera una irresponsabilidad el tratamiento que se le pretende dar en el sistema educativo.
Para el Sindicato, las noticias que se están conociendo, filtradas interesadamente por el gobierno, sobre cómo se va estructurar la enseñanza confesional de la religión católica y de su posible alternativa, demuestran una grave irresponsabilidad de la administración educativa.
Es una irresponsabilidad poner una asignatura alternativa a la enseñanza religiosa por:
-ir contra la propuesta de que la religión salga del currículum escolar aprobada en el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo en temas de educación. Este órgano también aprobó que, en todo caso, la religión no tenga asignatura alternativa alguna.
-ir contra lo dictaminado por el Tribunal Supremo que prohibió una asignatura alternativa a la religión por ser discriminatoria para el alumnado que, por cursar religión, no puede acceder a los conocimientos que se impartan en su alternativa.
Desde STEPV-Iv manifestamos nuestro total desacuerdo con esta propuesta y anunciamos que la Confederación de STES-Intersindical estudirá la presentación de un recurso contra la existencia de una asignatura alternativa a la religión, a la vez que hacemos un llamamiento al gobierno para que acepte las propuestas elaboradas por el Consejo Escolar del Estado, que representa al conjunto de la comunidad educativa, y a que no ceda todavía más a las presiones de la jerarquía eclesiástica, pues la religión debe volver al ámbito privado y salir fuera de la escuela.
 
València, 5 de novembre de 2006

 


 

Los demandantes, sin faltas en sus expedientes, alegan que la empresa los despidió por motivos ideológicos

La Universidad Cardenal Herrera-CEU responderá en juicio por los despidos de profesores de final de curso

Las vistas de los procesos judiciales que han de fallar sobre las demandas de los profesores despedidos en julio de 2006 contra la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia se celebrarán en noviembre. Entre las causas de su despido, la mayoría de los demandantes alega que son "improcedentes", excepto en uno de los casos que denuncia a la dirección de la empresa por recortarle sus retribuciones salariales como consecuencia de la reducción de horas lectivas aplicada de manera unilateral.

Estos despidos y recortes salariales no se producen "por causas objetivas" —como la titular de la UCH-CEU, la Fundación San Pablo-CEU, admite cuando reconoce la improcedencia de los despidos—, sino que están marcados por un inequívoco sesgo ideológico. De hecho, la mayoría de los profesores demandantes llevaban más de diez años trabajando en la universidad, su currículum vitae estaba acreditado por la institución evaluadora de la propia Generalitat Valenciana, y no existe ninguna falta ni amonestación en su historial laboral.

La decisión de la Fundación obedece por tanto a unos criterios de depuración ideológica que coinciden con los aplicados en los últimos años en los todos centros que dependen de ella. El que la mayoría de víctimas de decisiones apoyara con su firma o su presencia una candidatura crítica en las últimas elecciones sindicales —el Grupo de Trabajadores, al que apoya este Sindicato y que obtuvo la mayoría de representantes en el comité de empresa— no es gratuita. Por el contrario los trabajadores de la UCH-CEU son conscientes del clima de miedo, las arbitrariedades de la dirección y las numerosas dificultades que con que la empresa trata de presionar a los representantes de los trabajadores, quienes encuentran muchas dificultades para ejercer sus responsabilidades sindicales. En este contexto, los despidos son percibidos como represalias contra quienes mantienen posturas activas y críticas hacia la política laboral de la empresa.

STEPV-Intersindical Valenciana denuncia la gravedad de esta situación, que supone un recorte inaceptable a los derechos y las libertades de los trabajadores y trabajadoras de la universidad UCH-CEU.

Asimismo, este Sindicato apela a los poderes públicos para que asuman sus responsabilidades y vigilen el cumplimento de las condiciones de la concesión administrativa, contempladas en la normativa legal de reconocimiento de las universidades privadas.

Valencia, 31 de octubre de 2006

 


 

Augmenta el rebuig de la comunitat educativa a les proves d'avaluació imposades per educació

STEPV-Iv proposarà a tots els centres que realitzen una avaluació diagnòstica de l'Administració, el seu funcionament i serveis que ha de prestar a la ciutadania com a garant del servei públic d'educació

Davant les proves d’avaluació diagnostica celebrades avui i la passada setmana als centres educatius, el sindicat STEPV-Iv que ha vingut denunciant el despropòsit i la inutilitat d’aquestes proves, denuncia també la improvisació i desorganització creada per la prova celebrada avui ja que volia evitar la vaga d’estudiants convocada per al proper dijous.

Des de l'Institut d'Avaluació i Qualitat dependent de la Conselleria s'ha iniciat un bombardeig burocràtic-administratiu d'avaluacions sobre els centres de primària i secundària amb l’objectiu declarat de conèixer els coneixements i "competències" dels estudiants en les matèries instrumentals. Açò s'ha dut a terme amb prepotència, imposició ("ordeno i mando" sense possibilitat de discrepància alternativa) i amb improvisació, com ho demostren l'oposició de claustres de professorat i famílies, el fet d'errors en la redacció de les proves o en els enviaments que es fan als centres. Improvisació que ha portat a un canvi de data en secundària per l'anunci de vaga d'una organització estudiantil, sense tindre en compte els trastorns que ha suposat per als centres que ja havien disposat tot per a la seua realització.

El STEPV-Iv defén un model d'avaluació de centre que partisca des del propi centre i que les avaluacions externes tinguen en compte l’autonomia dels centres i les dinàmiques pròpies dels claustres de professorat i els projectes educatius de centres. Una avaluació externa que promoga millores en el centre i no simples quadres estadístics amb els percentatges de preguntes encertades o fallades en determinades matèries que no en totes les "competències" curriculars.

El sindicat exigeix respecte pel treball del professorat que ha vist invadida la seua "llibertat de càtedra" convertint-se en simples vigilants i correctors gratuïts d'unes proves que no han preparat i que suposen un treball burocràtic afegit, alié a la seua programació didàctica i allunyat de les "bones pràctiques docents". El professorat veu com la seua càrrega de treball s’augmenta sense cap compensació ni econòmica ni de cap altre tipus, es converteix en mà d’obra barata al servei dels interessos partidistes de la Conselleria d’Educació. Així mateix l’STEPV-Iv contínua reclamant a la Conselleria que faça públiques les dades que posseïx sobre el sistema educatiu valencià especialment els relatius a resultats acadèmics anuals.

El STEPV-Iv considera que en este clima d'imposició i improvisació no hi ha el nivell de confiança suficient perquè els resultats, especialment en secundària, siguen fiables. A més des del sindicat es proposarà a tots els centres que realitzen una avaluació diagnòstica de l'Administració, el seu funcionament i serveis que ha de prestar a la ciutadania com a garant del servei públic d'educació.

València, 25 d'octubre del 2006

 


 

Conselleria d'Educació insisteix en les proves diagnòstiques malgrat les crítiques de la comunitat educativa

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport, a través de la Directora de l'Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat Educativa (IVACE) està tornat a sotmetre a l'alumnat dels centres educatius a unes proves d'avaluació diagnostica.

Les proves, dirigides a l'alumnat de 4º de primària i de 2º d'ESO han tornat a rebre les crítiques de la Comunitat Educativa que novament s'han sentit dolgudes per la falta de consulta sobre el model a seguir en aquest procediment contemplat tant en l'antiga LOCE com en la vigent LOE i que ja va ser criticat en el seu moment per l’ STEPV-Iv.

En efecte, d'una banda, els representants sindicals i de les associacions de pares i mares han vingut manifestant des del Consell Escolar Valencià tant els seus dubtes sobre el procediment, com el fet que la directora del IVACE no s'haja dignat a acudir a aquest organisme per a debatre la normativa d'aquesta avaluació que curiosament exclou l’avaluació de la pròpia administració.

Per una altra part, el professorat i pares i mares dels centres afectats han tornat a insistir que aquesta prova, tal com s'està realitzant, a més de no oferir mes dades que els ja subministrats a través de les avaluacions trimestrals i finals, i que són remitides a la Conselleria a través de la Inspecció poden servir per a corrompre el procediment d'una correcta avaluació. De fet, en alguns centres la Comunitat Educativa i el Claustre de Professorat han emés diverses circulars i comunicats criticant-les, fins i tot, algun centre ha optar per fer-les de forma voluntària i no obligatòria.

L’STEPV-Iv, que confia en el paper que pot i deu complir el Consell Escolar del centre per a vetlar per aquest procediment, es declara a favor de qualsevol avaluació (interna o externa) sempre que tinga present els recursos disponibles i les necessitats de la població a la qual pertoca. Aixó implica que, qualsevol avaluació promoguda des de fora ha de tenir en compte les característiques de cada centre, de l'alumnat al qual aten, del professorat que disposa i dels recursos materials amb els quals compta. Una prova estàndard per a tot l'alumnat del País Valencià, contraposa els més elementals principis pedagògics d'atenció a la diversitat i de compensació de desigualtats.


 

A un año del "acuerdo básico" entre el MEC y varios sindicatos, STEs-i lo sigue calificando de vergonzoso

A un año de la firma del acuerdo básico sobre condiciones sociolaborales del profesorado entre el Ministerio de Educación y una serie de sindicatos de enseñanza entre los que no se encontraba STES-i, nuestra organización realiza la siguiente valoración del mismo y de su alcance:

- Tal y como en su momento advertimos, este "acuerdo básico" le sirvió fundamentalmente al MEC para alardear de apoyo sindical a la LOE, una ley decepcionante que no venía a solucionar las necesidades de la escuela pública y aumentaba las vías de privatización de la enseñanza.

- A cambio de ese apoyo que tan bien fue rentabilizado por parte del Gobierno y que permitió a los sindicatos firmantes salir en la foto con la ministra, no se consiguió ni una sola mejora para el profesorado ni para sus condiciones de trabajo y se acalló a las plataformas en defensa de la escuela pública que por exigencia de alguno de estos sindicatos mantuvieron un silencio vergonzante a lo largo de toda la tramitación de la LOE.

- La "guinda" que estas organizaciones han intentado vender al profesorado como avance fruto de ese acuerdo no es otra que el pago de 60 euros al mes, lo que no se ha aplicado todavía ni se hará nunca, al menos de manera generalizada, ya que se trata de un enigmático y arbitrario complemento de "dedicación al centro" que es, en realidad, un complemento de productividad, y que introducirá los criterios de gestión de la empresa privada en los centros.

- La "amenaza" de movilizaciones por parte de estos sindicatos es el último episodio de una representación rocambolesca por parte de quienes en ningún momento han pretendido establecer una negociación real para favorecer a la escuela pública y a su profesorado.

- Por nuestra parte seguimos proponiendo la retirada del actual proyecto de Estatuto Básico Docente para que sea sustituido por otro texto en el que no se introduzcan criterios de evaluación y promoción propios del mercado y se contemplen reivindicaciones históricas concernientes a formación, salud laboral, jubilación o sistema de acceso.

STES-intersindical 20-10-06

 


 

La LOE i l'Estatut Docent impedeix l'accés dels mestres a les places de primer cicle d'ESO.

La Llei Orgànica d'Educació (també ho contempla l'Estatut de la Funció Pública Docent) impedirà en el proper concurs de trasllats que se convocarà en uns dies, que els mestres puguen sol.licitar i accedir a les places de primer cicle d'ESO, incloent-hi les equivalents dels centres de Formació de Persones Adultes. Tampoc ho podran fer per altres procediments com l'adscipció. Únicament els mestres que ja tingueren destinació definitiva, a l'entrada en vigor de la nova llei, podran continuar, indefinidament, en les seues places i podran concursar a una part (la que determine cada administració educativa) de les altres places de primer cicle d'ESO. L'única excepció són les places de PT en els IES.

STEPV-Iv està en contra d'aquesta regulació. El curs passat, en la tramitació de la LOE, vam presentar esmenes per garantir l'accés indefinit del professorat del Cos de Mestres a les places de primer cicle d'ESO. Nosaltres no hem donat suport a la LOE. La resta de sindicats si que donaren suport a la LOE en firmar l'acord del 20 d'octubre de 2005, que va posibilitar al MEC anunciar un gran suport del professorat a la LOE i que va desdactivar les possibilitats d'aconseguir millores en la seua tramitació parlamentària. Per tant, eixos sindicats han acceptat que es perguen drets adquirits del professorat del Cos de Mestres.
Ara, que no ens vinguen amb romanços.

¿On estaven quan l'STEPV-Iv defensava (des del Consell Escolar de l'Estat, la Mesa Sectorial del MEC o el tràmit parlamentari) que la LOE era un marc adequat per a contemplar aquesta i altres millores per al professorat?

¿On estaven el 14 de desembre de 2005 quan STEPV-Iv i altres organitzacions isquerem al carrer reivindicant una escola pública i millores per al professorat?

¿Per què l'acord de 20 d'octubre signat per eixos mateixos sindicats no diu res sobre el tema quan si que parla de la mobilitat entre cossos docents?

¿Per què en les mobilitzacions que diuen que han convocat per demanar la negociació amb el MEC no diuen res del tema?

Què no t'enredren!

Places de formació de persones adultes

La resolució de la Conselleria d'Educació, que convocarà el concurs de trasllats, regula els requisits per a accedir a determinats llocs de treball, com les places de Formació de Persones Adultes d'Educació Primària, a les que podran accedir tots els mestres.
Per contra, per accedir a les places de Comunicació Castellà, Comunicació Castellà i Francés, Comunicació Castellà i Anglés, Comunicació Valencià, Ciències i Tecnologia i Ciències Socials només ho podran fer els mestres que ja tinguen la seua destinació definitiva en llocs de treball de primer cicle d'ESO com conseqüència de l'adscripció o de concurs de trasllats dels anys anteriors, així com les persones que ja tinguen destinació definitiva per adscripció en centres de FPA.

Que diu la Disposició Transitòria Primera de la Llei d'Educació (també o el projecte d'Estatut Docent):

Maestros adscritos a los cursos primero y segundo de la educación secundária obligatoria:
1. Los funcionarios del cuerpo de maestros adscritos con carácter definitivo, en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, a puestos de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar en dichos puestos indefinidamente, así como ejercer su movilidad en relación con las vacantes que a tal fin determine cada Administración educativa. En el supuesto de que accedieran al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria conforme a lo previsto en la disposición adicional duodécima de esta Ley, podrán permanecer en su mismo destino en los terminos que se establezcan.
2. Los maestros que, en aplicación a la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, vengan impartiendo los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria en centros docentes privados, podran continuar realizando la misma función en los puestos que vienen ocupando.

València, 19 d'octubre de 2006

 


 

STEPV-Intersindical Valenciana critica durament a Educació per la paràlisi de la negociació.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) critica, contundentment, la paràlisi de la negociació en el sistema educatiu valencià.

Aquest matí, en la Mesa Sectorial d'Educació, el Sindicat ha demanat la convocatòria immediata d'aquesta i ha fet una valoració negativa de l'actuació del conseller, Alejandro Font de Mora, que no compleix els acords o que arriba tard a resoldre els problemes educatius valencians.

Molts han estat els exemples enumerats pel Sindicat: no s'ha creat tots els llocs de treball acordats en educació infantil i no s'ha publicat la normativa per transformar els escoles infantils de la Generalitat Valenciana en centres públics; negociació de condicions laborals del professorat interí; publicació de Perfils de Centres de Secundària i publicació de l’Acord de Plantilles de FP; millora de les compensacions per jubilacions; retard considerable en el pagament del complement de Funció Directiva; catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària; convocatòria de les llicències per estudis; la modificació del Decret 24/1997, d’indemnitzacions per raons del servei i el retard en la planificació de les infrastructures i massificació d’aule.

STEPV-Iv demana negociar: retribucions del professorat, despeses de funcionament dels centres, aplicació del Pla concilia al professorat valencià, les mesures de convivència als centres educatius valencians, aplicació i desplegament dels acords sobre salut laboral subscrits el passat curs escolar, desenvolupament de la LOE al País Valencià, negociació de condicions laborals del professorat interí, convocatòria de les Llicències per estudi, convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí (casos particulars i incidències inici curs) i resoldre els problemes per cobrir les vacants i les substitucions.

El Sindicat considera que ni el professorat ni l'escola pública es mereixen la lamentable gestió dels responsables de l'Administració Educativa, més interessats en la propaganda i en mantindre's en el càrrec que en resoldre els problemes i seure's a negociar amb els sindicats. Per tot açò, STEPV-Iv anuncia que estudiarà la convocatòria de mobilitzacions en el proper Secretariat Nacional.

València, 18 d'octubre de 2006

 


 

STEPV-Iv demana al Font de Mora que informe sobre els pressupostos d'educació.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha demanat al conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, que informe en la Mesa Sectorial d'Educació sobre els Pressupostos de la Generalitat Valenciana en  matèria educativa.

Per al Sindicat, cal que l'Administració Educativa presente les seues propostes als agents socials, escolte quines són les seues prioritats i garantesca partides pressupostàries suficients per complir els acords signats i per millorar l'ensenyament públic. En eixe sentit, es reivindica partides pressupostàries per: la creació dels 350 llocs de treball d'educació infantil en els centres públics, la convocatòria de les llicències per estudis, l'augment de les despeses de funcionament dels centres docents i per a la creació i dotació dels serveis de prevenció, així com per l'aplicació de les mesures destinades a millorar la seguretat i salut laboral del professorat valencià, aspectes compromesos en el protocol de negociació. També demana que els Pressupostos de la Generalitat Valenciana destinen una partida per l'augment de les retribucions del professorat valencià, la creació de nous centres d'educació infantil, primària i secundària i l'adaptació dels actuals centres. A més, considera necessari que es destinen recursos per garantir la provisió àgil i immediata de les baixes que es produeixen en els centres, per la revisió del decret d'indemnitzacions del personal i per l'aplicació del Pla Concilia en el sector docent. El Sindicat considera que també s'han contemplar partides destinades a la avançar en la gratuïtat de l'ensenyament, la compensació de desigualtat i l'atenció de l'alumnat immigrant.

STEPV-Iv espera que el conseller d'Educació atenga la seua petició i convoque una Mesa Sectorial d'Educació per donar informació sobre el contingut dels pressupostos.

València, 17 d'octubre de 2006.

 


 

STEPV-iV organitza un fòrum sobre la convivència i la participació democràtica en l'ensenyament

Cesar Muñoz, una de les veus mes prestigioses del mon en el debat sobre la participació de la joventut i la infáncia estarà en València convidat pel STEPV.

Davant la celebració a finals de Novembre de les Eleccions a Consells Escolars, el STEPV ha organitzat un fòrum que ha titulat "Convivència, participació i gestió democràtica dels centres". Aquest fòrum pretén 'animar a la participació en aquest procés, reflexionar sobre la problemàtica de la convivència en els centres, les possibilitats i dificultats que aporta el nou marc legislatiu de la LOE, així com el disseny d’estratègies per a avançar en la democràcia a l’ensenyament.

Amb aquest motiu, el Fòrum, que es celebrarà el proper dissabte a l'IES Benliure de València, contarà amb Cesar Muñoz, consultor d'infància, joventut i participació ciutadana de Sao Paulo i Recife a Brasil a més de nombrosos municipis de l'estat espanyol. Altres blocs seran la presentació de experiències i el treball en grup dels diversos sectors de la comunitat educativa.

Així mateix, Cesar Muñoz participarà aquest divendres a les 12’15h en una trobada amb professorat, alumnat i mares i pares de l'IES Isabel de Villena, un dels centres que participarà en el relat d’experiències del Fòrum i que recentment ha estat premiat pel seu projecte de convivència.

 


 

Malestar en els centres docents per la redacció del pla de convivència

STEPV-Iv informa del malestar que existeix en els centres docents per la redacció del pla de convivència. Segons el sindicat, l’Administració Educativa pretén que els centres el tinguen redactat i aprovat en aquest trimestre, sense haver desenvolupat cap programa de formació i d’assessorament que ho possibilite. A més, açò suposa un augment important de la càrrega de treball del professorat i dels equips directius. El malestar en els centres no és degut, unicament, a les presses per redactar el pla, també a la manca de suport i assessorament, i a les nombroses tasques burocràtiques que, darrerament, se’ls encomana des de l’Administració que no para de presentar plans i programes. Tots aquests són, en definitiva, noves tasques que s’han de fer sense augmentar la plantilla ni dotar-los de personal d’administració. Els centres de Secundària tenen una dotació insuficient de personal d’administració, els d’infantil, primària, educació especial i FPA no en tenen.

El Sindicat considera que davant d’aquesta situació, l’Administració hauria de arbitrar un procediment àgil per assessorar el professorat i dissenyar unes activitats formatives per redactar el pla de convivència. A més, cal dotar els col.legis de personal d’administració, augmentar la plantilla d’aquest personal en els IES i crear noves places de l’especialitat de psicologia i pedagogia en els Serveis Psicopedagògics Escolars i en els Departaments d’Orientació.

El 5 de maig de 2006 es va publicar l’Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es regula el pla de convivència dels centres docents valencians. En el seu articulat, concretament a l’article 2 es diu que, a partir del curs 2006-2007, cada centre docent elaborarà un pla de convivència com a model d’actuació planificada que haurà de contemplar: procediment d’actuació orientat a la prevenció i a aconseguir un adequat clima en el centre, models d’actuació respecte a l’alumnat que presenta alteracions conductuals que dificulten lleument la convivència escolar i model d’actuació davant de situacions de possible acaçament escolar o bullyng.

Aquest pla serà elaborat pels equips directius dels col.legis i dels instituts en funció de les directrius establides pel consell escolar i amb les propostes realitzades pel claustre i les AMPAs. En el cas dels IES també es tindrà en compte les fetes pel consell de delegats. Una vegada elaborat ha de ser aprovat i avaluat pel consell escolar del centre.

Les Direccions Territorials d’Educació crearan una comissió de seguiment dels plans de convivència dels centres.

L’ordre esmentada assenyala que els CEFIRES (Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius ) assessoraran els centres docents en l’elaboració i el desevolupament del pla de convivència. La Inspecció Educativa exercirà tasques d’assessorament. L’ordre té un annex amb un model orientatiu d’un pla de convivència de centre.

València, 13 d’octubre de 2006

 


 

STEPV-Iv exigeix mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar per als 50.000 professors valencians.

El sindicat demana l'ampliació de periode de baixa maternal a 24 setmanes.

STEPV-Iv exigeix a la Conselleria d'Educació la convocatòria, immediata, de la Mesa Sectorial d'Educació per negociar mesures per conciliar la vida laboral i familiar dels 50.000 professors i professores valencianes. Per al Sindicat és inacceptable i inadmissible que el professorat valencià encara no dispose d'una normativa legal que les contemple, malgrat que el Ministeri d'Administracions Públiques i el personal de l'administració del Consell ja les tenen regulades. En eixe sentit, STEPV-Iv critica la discrimació que pateix el professorat, motivada per les actuacions de les conselleries d'Hisenda, Economia i Ocupació i de Justícia i Administracions Públiques i de determinats sindicats que s'han negat a que es convocarà la Mesa General de Negociació per regular el pla de conciliació per als quatre sectors de personal que treballa en la Generalitat Valenciana: educació, sanitat, justícia i administració del consell. El resultat ha estat que només el personal d'administració del consell té regulades les mesures de conciliació i la resta no. STEPV-Iv es pregunta què s'amaga darrere d'aquestes actuacions i quins interessos inconfesables tenen alguns sindicats i l'Administració per negar-se a negociar millores per al professorat valencià.

STEPV-Iv demana un Pla de mesures de conciliació de la vida personal i laboral per a promoure que les dones i els homes assumesquen la coresponsabilitat en la gestió i la coordinació de l’organització dels centres docents i de l’Administració, d’una forma equilibrada i sense biaixos sexistes.

A més a més, entre les mesures concretes, STEPV-Iv demana una ampliació del període de baixa maternal a 24 setmanes, amb el 100% de sou, segons les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, l'adaptació del lloc de treball a les dones embarassades o en període de lactància, quan les condicions de treball poguen perjudicar la seua salut, la possibilitat d’acumulació del permís de lactància al de maternitat, un permís de paternitat de quatre setmanes, acumulable al de maternitat, en famílies monoparentals, substitucions àgils en tots els permisos per maternitat i baixes laborals de llarga durada. També es reivindica l'ampliació, fins a tres anys, del dret de conservar la destinació i l’antiguitat per part del professorat amb excedència per cura de fill o filla i l'atenció especial a la cura de persones sense autonomia personal: retribució del 100% del salari per a les persones beneficiàries de reducció de jornada i amb permís específic, i dotació als centres de personal que les substituesca.

Altres mesures per conciliar la vida laboral i familiar del conjunt de la societat, de les famílies que tenen fills o filles en edat escolar són: la generalització dels mejadors escolars a totes les etapes i centres educatius, la igualta o la creació d'escoles infantils públiques per atendre l'alumnat d'educació infantil.

València, 11 d’octubre de 2006

 


 

Oblit educatiu a Elx

El Secretariat Comarcal de l’STEPV-IV del Baix Vinalopó vol manifestar el seu acord amb les valoracions expressades per la Federació local d’AMPAs, amb relació a l’oblit de la Conselleria d’Educació, Cultura i Ciencia de la ciutat d’Elx en materia educativa, manifestada en la masificació dels centres i l’endarreriment en la construcció de noves infrastructures tant d’infantil,de primària com de secundària.

Així mateix expresa la necessitat que es construesquen el més aviat posible el col·legi d’Altabix i l’institut nº 11 i de una vegada per totes es faça una planificació que s’avance a les necessitats sobrevingudes però previsibles, i que tinga amés com a objectiu prioritari la creació d’unitats d’Educació Infantil de 0 a 3 anys en el sector públic suficients per a satisfacer la demanda.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport es mostra un any rere altre incompetent per la manca de planificació davant la massificació i els dèficits en infraestructures escolars: cal solucions urgents a les insuficiències dels centres docents públics, a les aules desbordades, a la improvisació i a l’absència de recursos per atendre les noves necessitats educatives i l’alumnat nouvingut. El Sindicat considera responsable de la situació al govern de la Generalitat Valenciana, el qual demostra repetidament que està més interessat en una política d’aparador i de confrontació amb les Administracions que no li són afins i de potenciar la xarxa privada que en resoldre els problemes de l’ensenyament, millorar i potenciar la xarxa pública de l’ensenyament valencià.

Secretariat Comarcal de l’STEPV-IV del Baix Vinalopó

Elx, 4 d’octubre de 2006

 


 

STEPV-IV denúncia la massificació de les aules d'educació infantil.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) denúncia la massificació de les aules d'educació infantil de les escoles infantils i co.legis públics valencians. El Sindicat ha fet una enquesta entre els centres públics que posa de relleu que les ràtios - nombre d'alumnes per aula- estan en 25 alumnes en les aules de 3, 4 i 5 anys i que en nombrosos centres se supera aquesta xifra arribant en alguns casos a 29 alumnes per aula. La llista de centres és inacabable i afecta a centres de poblacions com València ciutat, Castelló de la Ribera, Torís. Olleria, Ontinyent, Canals, L'Alcúdia, Alzira, Sollana, Cheste, Chiva, Alfafar, Albal, Aldaia, Alaquàs, Catarroja, Paiporta, Sagunt, la Vila Vella, Vall d'Uixó, Xilxes, Castelló...Així mateix en alguns d’questos casos l’administració no ha tingut en compte la reducció de ratio per la escolarització d’alumnat amb dictamens.

Per al Sindicat, el panorama que es dibuixa en els centres no és el més adient per garantir una correcta escolarització de l'alumnat d'aquesta edat i s'haurien d'habilitar -crear- noves aules d'infantil en els centres o localitats afectats. A més a més, aquesta situació s'agreuja per la negativa de l'Administració valenciana a complir l'acord de plantilles d'infantil que suposava augmentar-les en 326 llocs de treball a data 1 de setembre per dotar-los de més professorat d'aquesta etapa educativa.
En concret, l'acord signat, en novembre de 2005, consistia que per cada tres aules d'infantils els col.legis tindrien 4 mestres d'infantil. L'acord tenia dos terminis d'aplicació: a 1 de setembre de 2006 s'augmetaria la plantilla en 326 llocs de treball i a data 1 de setembre de 2007 en 200 llocs de treball més, en total 526 llocs de treball al final de la seua aplicació.
Els conflictes entre la Conselleria d'Hisenda i la d'Educació han fet que en el primer termini s'hagen creat només 177 llocs de treball dels 326 previstos.
STEPV-Iv considera que l'actual situació als centres que escolaritzen alumnat d'infantil no pot continuar, per la qual cosa demana que l'Administració prenga mesures immediates per evitar aquesta massificació, la primera és complir amb l'acord i dotar els centres de professorat de suport d'infantil, la segona és habilitar les aules necessàries, la tercera és reduir les ràtios oficials i la quarta, a mig termini, és crear nous centres públics. Per altra part, el Sindicat considera que calen inversions per adaptar les instal.lacions del centres a l'alumnat d'aquestes edats.
València, 20 de setembre de 2006


 

STEPV-Iv rebutja les afirmacions triunfalistas del regidor d'educació de l'Ajuntament de València

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STE-PV)no comparteix les afirmacions del regidor del Toro de que tot està perfecte en educació en la ciutat de València. Per al sindicat el regidor tanca els ulls davant tot un seguit de problemes endèmics que s'arrosseguen curs rere curs i que tant el govern de l'Ajuntament i el de la Generalitat, ambdós del PP, són incapaços de resoldre.

Així per al sindicat és fals que només queden barracots en dos barris, el regidor oblida els existent en l'IES el Cabañal, els del CP de Pinedo, els "crònics" del Conservatori de Música del Camí de Vera, entre altres. Tampoc és real la imatge idíl·lica de la situació dels centres públics de la ciutat de València, per molt que diga que s'ha invertit. Només fa falta donar-se una volta per centres com el CP. San Fernando, el CP Jaime I, el CP Raquel Paya, el CP Enrique Terrasa, el CP Nª Sª del Carmen. Veure la massificació en l'IES Balears o l'IES Ramón Llull o l'IES Campanar, entre. La situació de saturació permanent de l'Escola Oficial d'Idiomes o les plantes baixes cròniques dels centres de Formació de Persones Adultes, atés que no s'ha construït ni un sol centre específic pera aquest alumnat. Aqueixa és la realitat escolar que el regidor d'educació no coneix o no vol reconèixer.

Aquests són només alguns exemples que units a la falta de planificació de la construcció de nous centres en els nous barris que s'estan creant en la ciutat, fan pensar que a l'ajuntament de València només li importa la publicitat i el autobombo però s'allunya de la realitat i de donar solucions als problemes dels ciutadans per a aconseguir centres educatius de qualitat per a tots.

València, 20 de setembre de 2006.

 


 

 

STEPV-Iv exigeix la creació d'un aula d'Educació Infantil de 3 anys al CP Cervantes de Bunyol.

El Sindicat critica que la Conselleria d'Educació es negue a aquesta creació que ha estat demanada, reiteradament, per la Comunitat Educativa, ja que aquesta suposarà l'atenció de l'alumnat en el seu propi barri i no s'haurà de desplaçar dos quilòmetres per anar a escola. Aquesta distància en una perillosa orografia de la ciutat que dificulta el trasllat d’una part a l’altra del poble per dur-los a un altre centre quan la majoria de l'alumnat encara no tenen els tres anys.
Per tot açò, l’STEPV-Interisndical Valenciana dóna i donarà suport a les reivindicacions de l’AMPA i de l’Ajuntament per considerar-les justes i dins de la més estricte legalitat.

Bunyol, 19 de setembre de 2006

 

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >