El Govern aprova l’Ingrés Mínim Vital 

Beneficiarà uns 2,3 milions de persones en situació d’extrema necessitat. Es podrá sol·licitar a partir del 15 de juny.

01 / 06 / 2020 | Intersindical

L’Executiu ha aprovat un Reial decret llei pel qual es crea un Ingrés Mínim Vital, una nova prestació de la Seguretat Social, que va acompanyada d’estratègies d’inclusió focalitzades. L’Ingrés Mínim Vital, té com a principals objectius la redistribució de la renda, pal·liar la pobresa extrema i la inclusió social, i la participació en el mercat laboral de les persones en situació de vulnerabilitat.

L’Ingrés Mínim Vital s’ha accelerat per a ajudar a cobrir les situacions de vulnerabilitat causades per la COVID-19, que se sumen a les de les famílies que ja es trobaven en dificultats prèviament.

Principals característiques

-Es calcula que arribe a unes 850.000 llars en els quals viuen 2,3 milions de persones, amb especial incidència en les llars amb menors

-Podrà pal·liar la pobresa extrema, que afecta a més de 500.000 de llars i al voltant de 1,6 milions de persones

-Ingrés Mínim Vital serà compatible amb rendes salarials i inclourà incentius a l’ocupació amb prima per al començament del treball o l’augment d’hores ocupació  

-Hi haurà una àmplia varietat de tipus de llar, cadascuna amb un nivell de renda garantit que oscil·la entre els 5.538 i 12.184 euros anuals.


2,3 milions de potencials beneficiàries
Podria arribar a 850.000 llars beneficiàries, en els quals viuen més de 2,3 milions de persones, amb especial incidència en les llars amb xiquets. De fet, dels 2,3 milions de potencials beneficiaris, un 30% són menors. També hi haurà una incidència major entre les famílies monoparentals, que suposaran el 16% dels beneficiaris. Dins d’ells, quasi un 90% estan encapçalades per una dona.

L’Ingrés Mínim Vital part d’una àmplia tipologies de situacions familiars (en funció del nombre de membres i de si són monoparentals) i estableix un nivell de renda garantizable diferent per a cada tipus de llar. El nivell mínim, que correspon a les llars unipersonals, és de 5.538 euros a l’any, l’equivalent a una pensió no contributiva. A partir d’aquesta quantia s’estableix un coeficient addicional per cada membre de la llar i un benefici per a les llars monoparentals.

L’Ingrés Mínim Vital està dissenyat de manera que complete les rendes preexistents (entre altres, les salarials), fins al llindar garantit per a cada tipus de llar.  De manera que, la renda mitjana garantida és de 10.070 euros a l’any per llar, mentre que l’import de la prestació serà d’uns 4.400 euros anuals. El pressupost anual ascendirà a 3.000 milions d’euros a l’any.

La prestació es percebrà mensualment i es cobrarà en 12 pagues. Es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny, encara que, per a les sol·licituds presentades en els tres primers mesos, es concedirà amb efectes retroactius a l’1 de juny. A més, durant el primer mes de vigència de la prestació, s’actuarà d’ofici perquè s’abone a uns 100.000 llars que compleixen els requisits, sense que siga necessari que la sol·liciten.

Sol·licitud multicanalIngreso_Minimo_Vital.pdf
Es podrà presentar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social o enviant la documentació per correu ordinari. A més, es permetrà l’accés a través dels ajuntaments una vegada se signen els convenis previstos i en els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social quan reprenguen l’atenció al públic. Per a facilitar informació als possibles beneficiaris, es posarà en marxa un telèfon 900 i un simulador en la pàgina web de la Seguretat Social, on també es podran consultar dubtes a través de l’assistent virtual.

L’Ingrés Mínim Vital és tota una política social que s’enfila al voltant d’una prestació, que permeta a les persones en vulnerabilitat millorar. Els beneficiaris comptaran amb incentius a la contractació i també es crearà un “Segell Social” per a les empreses que els oferisquen formació i ocupació.

Es fomentarà la participació en el mercat laboral amb incentius. Quan el titular de la prestació no tinga ocupació i la trobe, part del seu salari estarà exempt transitòriament en el càlcul de la prestació. Quan el seu salari s’incremente, la quantia de la prestació es reduirà en una quantitat inferior. S’exigirà la inscripció com a demandant d’ocupació per a l’accés a la prestació.

Per al reconeixement de la prestació es tindran en compte els ingressos de l’any immediatament anterior, encara que per a atendre les situacions de vulnerabilitat generades per la pandèmia de COVID-19, també es podrà reconéixer per a sol·licituds cursades durant 2020 tenint en compte la situació d’ingressos d’enguany.

El resultat de l’Ingrés Mínim Vital i de les diferents estratègies i polítiques d’inclusió serà avaluat anualment per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF).


L’Ingrés Mínim Vital arribarà a 850.000 llars que es troben entre el 17% més pobre de la població, amb una renda disponible mitjana que no arriba als 310 euros mensuals. La seua finalitat és no deixar persones desprotegides i s’espera que pràcticament erradique la pobresa extrema en l’Estat espanyol. L’IMV, juntament amb la Renda Valenciana d’Inclusió que està implantada al País Valencià des de fa anys, aspira a la participació plena de tota la ciutadania en la vida social i econòmica a través de prestacions dissenyades de manera innovadora, en posar en marxa una política social focalitzada, avaluable i coordinada que ha de conduir a la implantació d’una Renda Bàsica Universal.

Ingrés Mínim Vital, PDF explicatiu:

Ingreso_Minimo_Vital.pdf
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.