Intersindical Valenciana presenta esmenes al projecte de llei sobre temporalitat

El Sindicat ha fet arribar a les diputades i diputats del Congrés que participen en la Comissió de Política Territorial i Funció Pública, una proposta d’esmenes al projecte de llei de mesures urgents per reduir la temporalitat a les administracions públiques, perquè les tinguen en consideració en el seu treball parlamentari. Un projecte de llei que, a hores d’ara, és una reproducció literal del RDL 14/2021 i, per tant, és objecte de les mateixes crítiques que en el seu dia ja férem públiques.

15 / 09 / 2021 | Intersindical

En primer lloc hem de manifestar que considerem lamentable que el projecte de llei no aborde algunes de les principals causes que han provocat l’actual situació d’abús sistemàtic de la temporalitat a les administracions, com són: els límits a les taxes de reposició o els sistemes noucentistes d’accés a la funció pública. Pensem que qualsevol solució futura o actual a la temporalitat que es planteje en el projecte de llei, serà incompleta i no eliminarà el risc de reproduir els mateixos problemes, si no s’enfoca amb una visió global de la gestió del personal públic. Raons que haurien justificat una esmena de major abast al projecte de llei, però el procediment de tramitació parlamentària urgent i la brevetat dels terminis de presentació d’esmenes ho impedeixen.

Entrant ja en matèria i referint-nos a l’article 1 del projecte de llei (modificació del article 10 del TREBEP), les esmenes presentades per Intersindical Valenciana eliminen qualsevol referència al cessament automàtic del personal temporal en plaça vacant que supere un termini de tres anys en la mateixa; així com l’obligatorietat de proveir aquestes places buides amb personal funcionari de carrera, per entendre que penalitzen al personal temporal i comprometen el funcionament dels serveis públics.

Per altra banda, respecte de l’oferta extraordinària d’estabilització addicional que preveu l’article 2 del projecte de llei, s’elimina el concurs-oposició com a sistema d’accés, en tant que el mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja ha descartat aquest procediment, per entendre que no protegeix a les persones víctimes de l’abús en la temporalitat, ni suposa cap mena de sanció per a les administracions incomplidores.

És per això que considerem, atenent a les directrius marcades per la Sala del Social del Tribunal Suprem, que les persones que puguen portar més de tres anys com a temporals en plaça vacant estarien en situació d’abús de la temporalitat i, en conseqüència, és obligació de les administracions procedir amb caràcter imperatiu a la cobertura definitiva de les vacants abans d’aquest termini; sense que cap raó de caire organitzatiu o pressupostari puga considerar-se com a excusa vàlida per al seu incompliment. Una obligació que, a més, ve reforçada amb sancions a les administracions en qualificar el fet com a falta molt greu, independentment de les responsabilitats d’altres ordres que puguen derivar-se i amb l’establiment d’una compensació econòmica a les persones afectades equivalent a l’acomiadament improcedent.

Pel que fa a la temporalitat actual, proposem que el personal temporal amb més de tres anys de serveis prestats puga tindre l’opció d’accedir a una plaça com a funcionari de carrera o laboral fix mitjançant un concurs de mèrits extraordinari i restringit. Extraordinari i restringit, perquè concorren, segons la doctrina del Tribunal Constitucional, circumstàncies d’excepcionalitat com són les taxes de temporalitat elevades i la premissa que la finalitat és la protecció de les persones víctimes de l’abús; raons que justificarien la flexibilització dels principis constitucionals d’accés a la funció pública.

Esperem que la proposta siga acollida amb interés pels grups parlamentaris del Congrés i que, en tot cas, el seu treball estiga presidit per la protecció del drets laborals del personal temporal i interí i no per l’interés espuri de cercar la solució més fàcil per a les administracions, ni per eximir-les de qualsevol responsabilitat present o futura
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.