title


Jornades formatives, ferramentes de canvi

Una de les nostres jornades formatives, impartida per Manuel García
09 / 01 / 2024

Xavier Nogués Sanchis


Des de l’ESFMB creiem fermament que les jornades són una ferramenta de canvi social

Les jornades formatives de l’ESFMB són un conjunt d’actuacions organitzades i intencionals que tenen com a finalitat proporcionar, a la nostra afiliació, situacions d’aprenentatge en les quals puguen construir coneixements i aplicar competències d’una manera activa i dinàmica.
Aquestes píndoles formatives, que són proposades per les àrees i sindicats de la Intersindical Valenciana, i organitzades per l’ESFMB, permeten que les treballadores i els treballadors adquirisquen nous coneixements i habilitats, adaptant-se als últims avanços en el seu sector laboral.
Per a nosaltres és fonamental oferir a la nostra afiliació oportunitats formatives que possibiliten el reciclatge professional i actualitzen els seus coneixements, habilitats i destreses, afavorint d’aquesta manera la integració social, l’aplicació de les noves tecnologies, la millora a la seguretat al treball, l’empoderament, la cultura sindical i el coneixement dels drets de totes les persones, però sobretot, la integració efectiva de la dona treballadora i de les persones amb diversitat funcional al món laboral.
Des de l’ESFMB creiem fermament que les jornades són un a ferramenta de canvi social. Per aquest motiu, hem organitzat en aquests últims mesos una gran varietat d’accions formatives, que han girat entorn a temàtiques com la diversitat i la inclusió, el capitalisme, les energies renovables, el sindicalisme, la negociació col·lectiva, els convenis, el feminisme, la salut laboral i medi ambient, l’educació o els drets i deures de les persones delegades.
Perquè com bé deia Pablo Freire, al qual li dedicàrem també unes jornades formatives que tingueren una gran acollida, “l’educació no canvia al món, canvia les persones que canviaran el món”.