title


La funció pública davant el nou govern

Queden molts assumptes pendents que, de moment, no s’han abordat

Concentració del passat 14 de novembre a la Ciutat Administrativa en contra del bloqueig del procés d'estabilització a l'IVASS
09 / 01 / 2024

Cristòbal Gallardo
Intersindical-STAS


Exigim la posada en marxa d'una negociació real, que no es limite a bones paraules, per a afrontar les mancances de la Funció Pública valenciana

Si fem balanç de l’acció política del nou govern en relació amb la Funció Pública valenciana, veiem, amb decepció, que l’actual equip de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques s’ha limitat a mantindre la inèrcia dels anteriors gestors. La presa de decisions s’ha posposat sine die fins a l’aprovació del nou pressupost, del qual es preveuen retallades importants. D’altra banda, els grans reptes pendents de la Funció Pública estan a l’espera d’una negociació real que veiem que mai arriba.

Un dels assumptes que està pendent i exigeix una resposta decisiva sense dilació és la resolució de les ofertes d’ocupació pendents des del 2018 que se solapen amb les posteriors, com ara l’oferta d’estabilització derivada de la llei 20/2021 i l’oferta del 2022. Les primeres es regeixen per l’anterior llei de funció publica, mentre que les posteriors a l’entrada en vigor de la llei 4/2021 han d’ajustar-se als terminis que imposa la nova llei. Aquesta situació crea una incertesa entre el personal que ha aprovat les diferents convocatòries a l’hora d’establir la prioritat per a triar destinació. Aquest retard també dificulta la mobilitat i l’ascens entre el personal funcionari que ha aprovat diverses convocatòries i que no pot accedir per promoció interna per no haver finalitzat el procés anterior.

Un altre dels eixos fonamentals, al qual no s’està donant resposta a pesar de la insistència des de la nostra organització sindical, és la necessitat de negociar l’aplicació de la jornada de 35 hores setmanals, objectiu pendent des de la legislatura passada.

Necessitem també abordar la gestió de borses que s’ha quedat obsoleta respecte a les actuals necessitats dels serveis. També cal posar en marxa un nou desenvolupament normatiu i adaptar-lo a l’actual situació.

La gestió de les Agrupacions de Llocs de Treball (APT) i la falta d’informació sobre la seua gestió és una cosa que ens preocupa perquè està generant gran incertesa entre les persones integrants d’aquestes APT. Entenem que, amb l’actual regulació, el sistema deixa a l’arbitri de l’Administració la manera i els temps per a posar en marxa aquests processos, fet que dificulta la mobilitat.

Una altre dels objectius que no pot quedar fora de la gestió, tal com pretén l’actual equip de govern, és el teletreball. Si volem una administració del segle XXI, urgeix la digitalització de les relacions laborals. Cal implementar programes nous en aquest sentit, i renovar aquells que ja han demostrat la seua eficiència, tant pel que fa a la conciliació del personal, com al funcionament del servei.

Finalment, exigim la posada en marxa d’una negociació real, que no es limite a bones paraules per a afrontar les mancances de la Funció Pública valenciana. Les reivindicacions sindicals que hem posat en coneixement de l’Administració, reunió rere reunió, queden en foc d’encenalls si no es convoquen els espais de negociació corresponents. Hem de recordar que són de caràcter obligatori per a l’Administració d’acord amb la llei. Només així podrem avançar cap a uns serveis públics de qualitat, com defenem des d’Intersindical-STAS.