title


Mobilitats Erasmus+ 2024: Tota una experiència, per descobrir, aprendre i créixer

Les mobilitats Erasmus+ cap a països europeus s’han iniciat a la primeria de març i finalitzaran al juny amb la participació de 65 centres docents de tot el País Valencià.

27 / 03 / 2024

Montiel Roca Durà
Professora FP IES Laurona


Els consorcis formats per l’STEPV i l’Escola Sindical Melchor Botella han iniciat les mobilitats Erasmus+ que, com cada any, donen l’oportunitat de realitzar les pràctiques laborals del seu cicle formatiu de Formació Professional en un país europeu a més de 350 alumnes de diferents centres educatius de tot el territori valencià, amb una beca que permet també a alumnat amb baixos recursos i dificultats d’inclusió poder gaudir d’aquesta oportunitat. En l’ESFMB i l’STEPV apostem per les mobilitats inclusives i els mitjans de transport sostenibles, complint amb els objectius principals del projecte ERASMUS+.

A més de la participació de l’alumnat d’aquests centres que integren els dos consorcis, han estat també seleccionats 70 docents per a la realització de pràctiques de Job Shadowing en empreses i institucions educatives, que permetrà als nostres centres actualitzar-se en noves tècniques empresarials i conéixer com es gestionen en l’àmbit administratiu i econòmic. Un altre interés afegit és l’aprenentatge de com funciona l’FP DUAL en aquests països de la mobilitat.

Finalment, és important destacar que enguany també tindran l’oportunitat d’acompanyar el nostre alumnat valencià —en el desplaçament d’inici i de finalització de les mobilitats Erasmus+— un total de 65 docents dels mateixos centres integrants dels consorcis STEPV i ESFMB, per gaudir d’aquesta experiència Erasmus+ i així poder experimentar, de primera mà, els canvis tan importants de l’alumnat que es produeixen tant personalment i laboralment com acadèmicament.