title


Promovent la sostenibilitat a través del projecte Erasmus+ Green Sesame

Integrants del projecte Erasmus+ Green Sesame
09 / 01 / 2024

Cosimo Sabato
ESFMB


L’ESFMB ha exercit un paper fonamental en el segon TPM (Transnational Project Meetings) del projecte Erasmus+ Green Sesame, celebrat en la Università degli Studi Gabriele D’Annunzio en Chieti (Itàlia), els dies 21 i 22 de novembre. Una reunió en la qual, conjuntament amb els socis d’Alemanya, Itàlia, i Portugal, es van avaluar els avanços i resultats d’aquest projecte.

L’ESFMB va compartir els resultats dels Focus Groups duts a terme amb l’alumnat i professorat afiliat a l’STEPV. Un debat que va abordar comportaments mediambientals tant en l’entorn educatiu com en la vida quotidiana, explorant àrees temàtiques clau, com la sostenibilitat, el consum d’energia, l’elecció d’aliments, la gestió de residus i la mobilitat.

Les observacions finals de l’alumnat van revelar la urgència d’accions concretes, des de la utilització de terrenys desaprofitats per a crear horts escolars, fins a la promoció d’activitats de neteja en la ciutat. També es va destacar la necessitat d’educar sobre l’alimentació sostenible i l’adequada gestió de residus escolars.

D’altra banda, el professorat ha subratllat la importància de l’educació i de proposar millores en la mobilitat mitjançant carrils per a bicicletes i estacionaments adequats.

A més, dins del projecte, l’ESFMB desplega els seus esforços en la creació de continguts multimèdia i en la gestió de la comunicació social. A pesar que la publicació d’aquests continguts va començar a la fi de setembre, els comptes oficials (Facebook, Instagram i X), van aconseguir un encoratjador nombre de visites.

L’ESFMB organitzarà la pròxima reunió internacional en les instal·lacions de la Intersindical Valenciana, del 25 al 27 de juny de 2024.