title


STEPV es reuneix amb el nou equip de la conselleria d’Educació

El sindicat presenta una bateria de propostes per a millorar les condicions laborals del professorat en totes les etapes educatives

Un moment de la reunió amb el conseller Rovira
08 / 01 / 2024


E l 26 de novembre va tindre lloc una primera reunió amb el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, i el secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy. En aquesta entrevista, s’abordaren qüestions referides a l’ensenyament públic no universitari i el privat-concertat. El Sindicat va presentar una sèrie de reivindicacions en els dos àmbits.

Pel que fa a ensenyament públic no universitari, a banda de moltes altres qüestions, es va incidir en la millora de les plantilles, la reducció de la burocràcia i de les ràtios, la recuperació del poder adquisitiu, i el foment del valencià com a llengua vehicular del sistema educatiu. També es va reclamar la continuïtat del professorat interí i l’estabilitat del funcionariat de carrera mitjançant concurs de trasllats, entre altres temes.

Quant a l’ensenyament privat-concertat, es va demanar la reactivació de la Comissió de Seguiment de la Concertada, l’abonament de la paga de 25 anys d’ofici –que continua judicialitzada–, posar fi a la problemàtica dels impagaments de les nòmines i, a banda d’altres mesures de caràcter laboral, la negociació d’unes plantilles adequades a les necessitats dels centres.

Prèviament a aquesta reunió, el Sindicat ja s’havia reunit amb la secretària autonòmica d’Universitats, M. Esther Gómez Martín, i la directora de l’ISEA,
Francisca Blanch Piqueras. Pel que fa al sector universitari, l’STEPV va reclamar que s’active la Mesa General d’Universitat perquè s’aborden tots els temes que afecten el sector. El Sindicat també va explicar els motius pels quals no hem signat el Conveni. No contempla totes les figures en les millores salarials i les retribucions del personal investigador són ínfimes. Durant la reunió també es va demanar la millora del finançament de les universitats públiques valencianes.

A la directora de l’ISEA se li va traslladar la urgència de mamprendre actuacions en infraestructures i centres, com ara l’Escola Superior d’Art Dramàtic, l’Escola D’Art i Superior de Disseny i els conservatoris superiors de Música i Dansa d’Alacant, l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Oriola o l’EASC de Manises. El Sindicat també va demanar l’obertura de borses de moltes especialitats que, ara mateix, no existeixen, l’actualització i negociació dels requisits establits per Difícil Cobertura i millores sobre el Concurs de Trasllats, entre d’altres qüestions.

STEPV, com a sindicat majoritari de l’ensenyament, sempre té la mà estesa amb l’Administració per a arribar a acords que milloren les condicions laborals del professorat i la qualitat de l’ensenyament, però alhora no dubtarà a mobilitzar el professorat i la comunitat educativa en aquelles mesures que considere un retrocés o una agressió a l’ensenyament.