PROFESSORAT INTERÍ 

curs 2001 / 2002 - Primer trimestre

 

 veure notíces segon trimestre               veure notíces tercer trimestre 


"ningú no ens regalarà res"

El futur del professorat interí sols depén del professorat interí. Participa!!

27/12/01

Carta del STEPV-Iv al professorat interí

13/12/01

Anuncian movilizaciones en todo el Estado Español
CSI-CSIF, STEPV Y FETE - UGT exigen la doble vía de acceso a la función pública para el profesorado interino.

5/12/01

Propuestas de movilización
Comunicado conjunto STEs, CSI-CSIF y FETE-UGT

5/12/01

Informacions professorat interí 5/12/01

12/11/01

STEs, CSI-SIF i FETE-UGT sol.liciten la convocatòria de la Mesa Sectorial del MECD per a tractar la doble via d'accés. (.pdf)

5/11/01

Los STEs rechazan el intento del MEC de mantener el actual sistema de acceso a la función docente

25/10/01

Accés a la funció pública docent. Informe de la Conferència Sectorial d'Educació
Es retarda el nou accés a la funció pública docent
Es confia la modificació del sistema a la futura Llei de la Qualitat Educativa

15/10/01

La Conselleria de Cultura i Educació ha convocat per al dimarts 16 d'octubre, una Mesa Tècnica d'Educació per a tractar el Reial Decret 850/93 (que regula l'accés a la funció pública docent).

2/10/01

L’accés diferenciat és l'unica garantia per al professorat interí.

24/09/01

L'STEPV-IV anuncia mobilitzacions del professorat interí 

7/09/01

Després de l'acord de la Mesa General de Negociació sobre temporalitat, què?  
L’accés diferenciat és l'unica garantia per al professorat interí.
Carta al Conseller d'Educació. Signatures

juliol 01

L'STEPV-IV REPLICA AL CONSELLER DE CULTURA I EDUCACIÓ, MANUEL TARANCÓN.
Les diferències del Sindicat amb l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i algunes organtzacions sindicals no són "de forma" com afirma el conseller sinó "de fons".

juliol 01

L'STEPV-IV no signa l'acord de la mesa sectorial sobre reducció de la temporalitat. Text de l'acord signat el 19 de juliol. Una vegada més, aquesta no és la solució


 Informacions anteriors (curs 00/01) 

   

Carta al professorat interí

 

Benvolguda companya/benvolgut company:

La Confederació de Sindicats de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament (STEs), de la que forma part l’STEPV-Iv, ha arribat a acords amb CSIF i UGT per engegar una sèrie d’accions entre les quals hi ha mesures de pressió per aconseguir del Ministeri d’Educació la convocatòria d’una Mesa Sectorial per tractar el sistema d’accés a la funció pública docent. Els tres sindicats reclamem la substitució de l’actual sistema per un altre que possibilite una doble via, és a dir, la distribució d’unes places destinades al professorat interí que actualment les ocupa, i d’altres, les de nova creació, per als aspirants que no presta serveis.

La negativa del MECD i de les Comunitats Autònomes a negociar enguany el sistema d’accés i ajornar qualsevol modificació a la futura Llei de Qualitat ha estat el detonant per convocar les mesures de pressió unitàries. La Llei de Qualitat ha de seguir encara tota la tramitació parlamentària per la qual cosa és impossible que un nou sistema, siga el que siga, s’aplique l’any 2002.

Les mesures de pressió acordades pretenen que es derogue el Reial Decret 850/93 que regula l’accés a la funció pública, que s’obriga la negociació i que s’aplique un nou sistema de doble via o d’accés diferenciat que reconega l’experiència del professorat interí. Aquestes mesures es concreten en assemblees provincials, aturades de dues hores i concentracions enfront dependències oficials (s’adjunta la convocatòria). En funció del resultat d’aquestes primeres mesures es podrà convocar una marxa a Madrid, entre d’altres noves mobilitzacions. Totes les mesures estan convocades pels tres sindicats a tot l’Estat Espanyol. D’altres organitzacions sindicals s’han sumat a la plataforma i a les accions convocades (CGT a Andalusia i USTEC-STEs a Catalunya).

Per altra banda, us informem del calendari de negociació de diversos temes que tenen a veure amb les condicions de treball del col·lectiu d’interins:

- 16 de gener de 2002, dimecres, es reunirà la Comissió de Seguiment de l’Acord d’Interins.
- 23 de gener de 2002, dimecres, tindrà lloc una Mesa Tècnica per a l’estudi de l’actual sistema de borses.
- 6 de febrer de 2002, dimecres, una nova Mesa Tècnica per tractar l’Oferta d’Ocupació Pública i el requisit lingüístic per participar a les proves d’accés.
- 19 de febrer de 2002, dimarts, la Mesa Sectorial tractarà igualment l’Oferta d’Ocupació Pública i el requisit lingüístic.

Atesa la importància de tots els temes, el sindicat fa una crida a la vostra participació en totes les accions convocades. Cal que el conjunt del professorat interí de tot l’Estat estiga mobilitzat i al carrer els dies programats. Només amb una resposta forta i contundent podrem forçar a l’Administració a reconsiderar la seua política envers el professorat interí i el seu accés a un lloc de treball estable.

València, 27 de desembre de 2001

Secretariat Nacional de l’STEPV-Iv


Informacions professorat interí 5/12/01

El sindicat està mantenint reunions, tant a Madrid com al País Valencià, amb d’altres organitzacions sindicals per constituir un front sindical que pressione al MECD i a la Generalitat Valenciana per aconseguir obrir la negociació d’un nou sistema d’accés a la funció pública docent. Les reunions s’estan fent a Madrid amb CSIF, UGT i al País Valencià amb aquests dos sindicats més AFID.

Hui, dia 5 de desembre, està prevista una nova reunió a Madrid de la que ha d’exir un calendari d’actuacions. En funció dels acords a què s’arribe en aquesta caldrà concretar les actuacions al País Valencià. En els propers dies tindreu tota la informació sobre les converses entre els sindicats.

Per a l’STEPV-IV, l’única solució col.lectiva a la situació de precarietat del professorat interí passa per substituir l’actual sistema d’accés, basat en el concurs-oposició, per un altre que possibilite un ACCÉS DIFERENCIAT per al professorat interí.

Per contra, el MECD i algunes organitzacions sindicals s’obstinen en mantindre un sistema que no respon a les necessitats del col.lectiu. Davant d’aquesta situació és molt important aconseguir acords sindicals entre totes aquelles organitzacions que defensem una doble via d’accés. Nosaltres estem treballant en eixa direcció. També cal que el conjunt del col.lectiu de professorat interí pressione perquè aquesta unitat sindical siga el més ampla possible, ja que d’eixa manera serà més fàcil aconseguir obrir les negociacions per canviar l’actual sistema.

Des del sindicat som conscients que ningú no ens regalarà res, per la qual cosa us animem a continuar en la lluita iniciada fa anys per aconseguir els nostres objectius.

València, 5 de desembre de 2001.


LOS STES RECHAZAN EL INTENTO DEL MEC DE MANTENER EL ACTUAL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN DOCENTE

En la primera Mesa Sectorial de Negociación del MEC de este curso, celebrada en el día de ayer, el MEC ha intentado mantener el actual sistema de acceso a la función pública docente, el RD 850/93. El MEC, por boca del Subsecretario, nos informó del trabajo que se ha realizado en la Comisión de Personal de la Conferencia de Educación y nos oferta continuar la negociación para modificar el Decreto y "mejorar" la forma de acceso, forma que satisface a casi todas las CCAA, pues permite que en cada convocatoria entre un 70% de personas que han trabajado como Interinas/os. Rechaza la propuesta presentada por los STEs y otros sindicatos y acaba afirmando que la modificación iría en la futura Ley de Calidad.

Desde la Confederación de STEs negamos que con el Decreto actual aprueben las oposiciones el porcentaje que dice el MEC y rechazamos rotundamente el que las modificaciones vayan en la ley de calidad y que las oposiciones del 2002 se quieran hacer con el Decreto actual; defendemos la propuesta de acceso diferenciado pues permite la permanencia en el sistema de los interinos y el acceso de personas en paro a las plazas de nueva creación y a las jubilaciones. Pedimos un procedimiento extraordinario como respuesta a una situación extraordinaria, la existencia de más de 70.000 personas interinas como resultado de aplicación de la LOGSE; planteamos el tema del INSALUD y la forma de acceso que se plantea para los médicos (una Memoria y los servicios prestados como interinos), diciendo que si es constitucional en este sector también debe de serlo en la enseñanza. Pedimos una reunión urgente para tratar este tema y estudiar la aplicación de la forma de acceso del Insalud en la enseñanza, como parte de la doble vía (para las personas que ya están trabajando).

Este punto se termina con la convocatoria de una reunión del Grupo de Trabajo de Personal para hablar del asunto.

Nuestra posición está muy enfrentada con el MEC que quiere mantener el sistema actual lo que nos hará convocar movilizaciones y huelgas de este profesorado en todo el Estado en las próximas semanas como forma de presionar al MEC para que acepte la doble vía. Intentaremos que las movilizaciones sean unitarias con el resto de organizaciones que defienden la doble vía, UGT, CSIF, CIG y ELA.


Es confia la modificació del sistema a la futura Llei de la Qualitat Educativa

Es retarda el nou accés a la funció pública docent

L'Administració educativa valenciana ha informat sobre la Conferència Sectorial d’Educació —on estan representades les Comunitats Autònomes i el Ministeri— reunida els dies 18 i 19 d'octubre a Múrcia per tractar de la modificació-derogació del Real Decret 850/93, la norma que regula el sistema d'accés a la funció pública docent. La Conferència va acordar no introduir cap modificació del Real Decret per estar en fase de desenvolupament la Llei de la Qualitat Educativa, una llei que haurà d’abordar el sistema d'accés a la funció pública docent. La decisió de la Conferència suspén la derogació/modificació del RD 850/93.

La promulgació de la Llei de la Qualitat Educativa, actualment en procés de discusió parlamentària, pot retardar-se encara uns dos anys. En conseqüència, el vigent sistema d’accés a la funció pública docent també s’aplicarà en la convocatòria del concurs-oposició de 2002. Malgrat açò, la Conselleria de Cultura i Educació i determinades organitzacions sindicals persisteixen a mantenir una convocatòria d’oferta ampla per a 2002 i provocar així que es consumeixen les vacants del sistema sense donar l’oportunitat al professorat interí d’acollir-se a de beneficiar-se d’un nou sistema d’accés.

El Sindicat ha demanat la congelació de l’oferta d’ocupació pública docent mentre no es modifique l’actual sistema d’accés. Sense alterar el sistema actual, mantindre en la propera convocatòria una oferta ampla posa en evidència les contradiccions dels discursos, tant del conseller Tarancón com del president Zaplana. Els dos van assegurar que treballarien per modificar el RD 850/93 per tal de solucionar la situació del professorat interí. Amb la situació descrita, les seues promeses s’allunyen de manera considerable.

En aquest context caldrà pressionar de valent a la Generalitat perquè es congelen les oposicions i es negocie per al conjunt del col·lectiu un pacte d’estabilitat que evite els acomiadaments. També caldrà que determinades organitzacions sindicals que afirmen apostar per un accés diferenciat definesquen clarament la seua posició i aclaresquen si defensen amb fets, tant en les negociacions com al carrer, el professorat interí.

Funcionament de les borses de treball

El director general de Personal ha comunicat que pretén modificar el funcionament de les actuals borses de treball i que s’obrirà un termini fins l’1 de desembre perquè els sindicats presentem propostes. Els problemes relatius a la gestió de les borses —i que motiven l’anunciada modificació— tenen com a únic responsable la Conselleria: excessiu nombre de vacants a temps parcial; dèficit de personal als Serveis Territorials d’Educació; retard considerable en la convocatòria dels actes d’adjudicació; imposició de criteris en la distribució del professorat que ha de cobrir les baixes i substitucions; restriccions pressupostàries per a cobrir les baixes en determinades èpoques de l’any; negativa a realitzar contractes anuals al professorat que ocupa una vacants després de l’inici del curs o que cobreix les sustitucions. La subsanació d’aquests aspectes, la possibilitat que tothom faça opcions provincials i la comarcalització de les borses, són algunes de les mesures positives que de resoldre’s de manera adequada podrien posar fi a la deficient gestió de les borses de treball.

En qualsevol cas, el Sindicat participarà en la negociació amb l’objectiu que es consideren els drets adquirits pel professorat interí i que no es produesca un empitjorament de les seues condicions laborals.


La Conselleria de Cultura i Educació ha convocat per al dimarts 16 d'octubre, una Mesa Tècnica d'Educació per a tractar el Reial Decret 850/93 (que regula l'accés a la funció pública docent).

La reunió està enmarcada dintre de les reunions que celebren les Comunitats Autònomes i el Ministeri d'Educació per modificar el sistema d'accés a la funció pública docent. En aquest sentit, els dies 18 i 19 d'octubre es reunirà la Conferència Sectorial de Personal (reunió de Directors Generals de Personal de totes les CCAA i del MECD) a la ciutat de Múrcia per tancar la proposta de modificació del RD 850/93 que posteriorment passarà a la Mesa de Negociació del Ministeri.

El sindicat espera que la Generalitat Valenciana aposte per un sistema d'accés diferenciat per al professorat interí, ja que sols amb aquest sistema es pot garantir l'accés d'aquest col.lectiu a un lloc de treball fixe. Segons fonts de l'STEPV-Iv la major part de les organitzacions sindicals, cincs sindicats dels set presents, de la Mesa Sectorial de Negociació del MECD són favorables a una doble via i no a modificacions parcials del sistema actual que no resoldran els problemes de precarietat que pateix el sistema educatiu. La Conselleria ha convocat una nova reunió per al dia 23 d'octubre on s'informarà dels treballs realitzats per la Conferència Sectorial de Personal.

L'STEPV-Iv està celebrant reunions amb la resta de les organitzacions sindicals que defensen un sistema d'accés diferenciat per unificar posicions i proposar mesures de pressió unitàries en cas que les diferents Administracions no accepten les propostes sindicals.

Per acabar, el sindicat espera que es tinga la mateixa sensibilitat amb el professorat interí que la que s'ha tingut amb altres col.lectius d'empleades i emplats públics, com ara els metges, i es done una solució definitiva a la seua situació establint procediments per transformar la seua situació precària en fixa, en cas contrari les mobilitzacions seran immediates.

València, 15 d'octubre de 2001


L’ACCÉS DIFERENCIAT ÉS L’ÚNICA GARANTIA PER AL PROFESSORAT INTERÍ

El professorat interí ha lluitat, durant els darrers anys, per millorar les seues condicions de treball i per aconseguir una modificació en el sistema d’accés a la funció pública docent. Les mobilitzacions han donat alguns fruïts: el manteniment de les borses de treball, l'impediment d’instaurar sistemes de rotació en el treball que tenen algunes Comunitats Autònomes, o el requisit lingüístic en són alguns exemples. Malgrat açò la reivindicació central, l’accés diferenciat, encara està pendent d’aconseguir-se.

La pressió del professorat interí va motivar que a finals del curs passat s’obrira un procés de negociació per acabar amb la precarietat i la temporalitat en la funció públcia valenciana. El propi President de la Generalitat va intervindre en eixe sentit i el tema va ser un dels punts centrals del debat polític i sindical durant molts mesos. Açò va despertar unes grans expectatives entre el col.lectiu que havia estat l’únic protagonista d’una llarga lluita per aconseguir un lloc de treball fix.

No obstant això, les expectatives es van veure fustrades per l’actitud de determinats sindicats i de la Conselleria de Cultura i Educació que impediren una acord que arreplegara una veritable solució a la situació de precarietat del professorat interí. Tant uns com d’altres es van negar a acceptar cap referència a l’accés diferenciat o a un pacte d’estabilitat laboral.

Perquè l’STEPV-Iv no ha signat l’acord ?

Per no donar solucions reals a la situació laboral del professorat interí i per tindre greu mancances com ara:

1. No n’hi ha compromisos per convocar concursos públics per cobrir totes les vacants dels diferents programes i serveis educatius que depenen d'ella. El sindicat ha exigit que s'acabe amb la provisió arbritària que es dóna en la provisió de determinats llocs de treball dels programes abans referits. En concret, es tracta de llocs de treball dels CEFIRES, Hospitals, CEVEAD, IBAD,...

2. No n’hi ha compromisos per impulsar davant del MECD els canvis legals necessaris per possibilitar un accés diferenciat per al professorat interí. El sindicat recorda que aquesta reivindicació ha estat plantejada unitàriament per STEs, UGT, CSIF, ELA i CIG davant del MECD. Nosaltres no renunciem a aquesta reivindicació i continuarem defensant-la davant de les Adminsitracions Educatives en la negociació que s’ha de produir per substituir el RD 850/93 que regula l’accés a la funció pública docent a la tardor del 2001.

3. No hi ha compromisos per a iniciar una procés de negociació d'un pacte d'estabilitat per al professorat interí mentre no es modifique el sistema d'accés a la funció pública docent.

4. No s’ha volgut incorporar al text de l'acord l'exigència del requisit lingüísitic per a l'accés als llocs de treball docents.

A banda dels aspectes esmentats que són els fonamentals, l’acord presenta alguns aspectes que són fruït de la pressió exercida pel nostre sindicat o d’acords anteriors (acord de plantilles d’infantil i primària, secundària, de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat,…). Els punts més destacables són: l’augment de reserva de minusvàlids al 5% i la convocatòria de proves habilitadores de totes les especialitats pel professorat funcionari de carrera.

Després de la signatura de l’acord, què fem?

La negociació d’un nou sistema d’accés a la funció pública docent està pendent. El MECE i les Comunitats Autònomes estan treballant, des de fa un any i mig, per canviar l’actual. Es preveu que aquesta negociació siga una realitat a partir d’aquesta tardor i que entre en funcionament en els propers processos selectius.

No podem deixar passar aquest moment, la modificació/derogació del Reial Decret 850/93, la Llei de Qualitat i l’Estatut de la Funció Pública Docent són tres normes estatals que es van a negociar en els propers mesos i són normes que poden arreplegar solucions reals.

Els canvis en els sistema d’accés són possibles si n’hi ha voluntad política i existeix una pressió social important. En d’altres sectors de la funció pública s’ha anat més enllà que en el nostre sector, la qual cosa demostra que les nostres reivindicacions són possibles i reals i no utòpiques. De fet, algunes organitzacions sindicals que negaven, fins ara, l’accés diferenciat han signat amb la Confederació d’STEs una plataforma reivindicativa en eixe sentit. Dels 7 sindicats que estan presents a la Mesa Sectorial d’Educació del MECD, cinc ho defensen (STEs, CSIF, UGT, ELA-STV i CIG).

Davant d’aquesta situació el Sindicat creu que, ara més que mai, és necessari pressionar a les diferents Administracions, especialment al Ministeri. La nostra proposta és iniciar un procés de mobilitzacions que aglutine el conjunt de sindicats, associacions i professorat interí de tot l'Estat. Les mesures de pressió que s’han de negociar i concretar entre tothom es concretarien en: concentracions i manifestacions a les diferents CCAA i a Madrid, jornades estatals de vaga,…

Per altra part, després d’haver-se iniciat el curs s’ha evidenciat que el pacte de temporalitat ha estat un fracàs. A hores d’ara, encara queden companyes i companys sense treballar, situació especialment greu en algunes assignatures de Secundària, . Un fet que agreuja aquesta situació és que no n’hi ha perspectives perquè moltes d’aquestes persones treballen enguany. El sindicat considera que cal pressionar i trobar fòrmules per aconseguir els nomenaments de les persones que no tenen treball. Tampoc no podem oblidar dues reivindicacions importants: la negociació de l’estabilitat mentre s’aconsegueix l’accés diferenciat i l’equiparació de les condicions de treball amb el funcionariat de carrera.

Per acabar, cal engegar un fort moviment de pressió i organitzar una potent resposta del col.lectiu ja que aquest curs és important per al futur de les nostres condicions laborals. Ningú no ens regalarà res.


L'STEPV-IV anuncia mobilitzacions del professorat interí 

El sindicat exigeix una vertadera solució a la situació del col.lectiu que es concreta en una accés diferenciat a la la funció pública docent.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià proposarà l'inici d'un procés de mobilitzacions als més de 10.000 professores i professors interins per aconseguir les seues reivindicacions.
Aquest sindicat ha convocat assemblees de professorat interí a totes les comarques valencianes al llarg de la setmana vinent per proposar informar de la situació del col.lectiu i proposar les mesures de pressió.
En aquest sentit, el sindicat està treballant per coordinar les mobilitzacions del professorat interí de tot l'Estat Espanyol i dels diferents sindicats i associacions de professorat interí que reclamen un accés diferenciat, per la qual cosa proposarà entre d'altres mesures una convocatòria de vaga d'àmbit estatal i diverses accions com concentracions a València i Madrid, per pressionar a les diferents Adminsitracions Educatives en la futura negociació del sistema d'accés a la funció pública.
El sindicat reclama un sistema d'accés diferenciat, un pacte d'estabilitat i l'equiparació de les condicions de treball al del funcionariat de carrera. 
Per altra part, el sindicat considera que després d'haver-se iniciat el curs escolar s'ha evidenciat que el pacte de temporalitat signat per la resta de les organitzacions sindicals i la Conselleria de Cultura i Educació ha estat un fracàs pel que fa a l'accés del professorat interí a un lloc de treball fixe. A hores d'ara, encara queda un nombre molt important de professorat interí sense treballar en tots els cossos docents, encara que la situació és més greu en els Cossos de Secundària. Un fet que agreuja aquesta situació és que no n'hi ha perspectives perquè aquestes persones treballen al llarg del curs escolar. Per tot açò, l'STEPV-Iv considera que l'acord signat en juliol del 2001 no era la solució per al professorat interí, ans el contrari aquest ha causat que moltes persones es queden al carrer.
Per acabar, el sindicat espera que tant l'Administració de l'Estat com la Autonòmica canvien de posició respecte del professorat interí i negocien mesures que servesquen perquè aquest professorat puga accedir a la funció pública docent.

València, 28 de setembre de 2001


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >