stepv55.gif (3507 bytes)

PROFESSORAT INTERÍ:
curs 2000 / 01

"ningú no ens regalarà res"  
El futur del professorat interí sols depén del professorat interí. Participa!!

  

Valoració dels actes d'adjudicació 2001:
El sindicat mostra la seua preocupació ja que un nombre important del professorat interí
no podrà ocupar una vacant el proper curs escolar.

RESOLUCIÓ DE 9 DE JULIOL DE 2001 DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES FAN PÚBLQUES LES MODIFICACIONS DE PROVÍNCIA I NOVES ESPECIALITATS EN LA BORSA DE TREBALL DE MESTRES.

Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre l'anàlisi de l'acord sobre temporalitat 
Informació sobre les reunions a les Meses Sectorials
Incorporació de nou professorat interí a la borsa de secundària
Valoració Mesa General de la Funció Pública 26 juny
L'STEPV-Iv no signa l'acord amb l'Administració en matèria de reducció de la temporalitat
Informacions i convocatòries juny - juliol 2001
13/06/2001.- 
Borses de treball 2001/2002. Cos de Mestres. Canvi d'especialitat i provincia/ 
Bolsas de trabajo 2001/2002.Cuerpo de Mestros Cambio de especialidad y provincia
19 juny: Resolució de la Junta de Personal de Castelló
7 juny: Informacions i convocatòries juny - juliol 2001
4 juny: L'STEPV-Iv reclama al President de la Generalitat un pacte d'estabilitat i l'accés diferenciat per al professorat interí.

29 maig: Valoració de la Jornada de Vaga del 29 de maig.
L'assemblea valora el canvi de postura de l'adminitració.
Desvoncada la vaga del 6 de juny.
Tots els actes d'adjudicació seran presencials.

27 maig: Reaccions a les declaracions del President de la Generalitat Valenciana.
L'STEPV-Iv exigeix l'obertura immediata de les negociacions per a tractar sobre l'accés diferenciat del personal interí.

18 maig: Documento entregado por el MECD sobre las líneas de actuación que se plantean en el grupo de trabajo sobre la reforma del Real Decreto 850/93 de la Conferencia Sectorial de Educación
5 maig: Mobilitzacions maig - juny. 24 maig. Manifestació. 29 maig. Jornada de Vaga. 6 juny. Jornada de Vaga.

4 maig: Valoració de la Jornada de vaga

27 abril: Un 67% del professorat interí ha seguit la vaga convocada per l'STEPV-Iv i AFID-CV.
1500 persones s'han manifestat pels carrers de València.

L’STEPV considera que CC.OO practica l'esquirolatge davant la lluita del profressorat interí
Reproducció de la notícia del Diari Información d'Alacant sobre la nota de premsa de CC.OO
          Veure també article d'opinió

7 d'bril: La vaga de professorat interí del 7 d'abril ha tingut un seguiment del 79%.
Més de 3.500 persones s'han manifestat pels carrers de València.
Model de petició de la reunió de la Mesa Sectorial amb caràcter d'urgència

AFID-CV   STEPV-IV. 5 i 6 d'abril. Vaga del professorat interí

Sobre les declaracions del Conseller respecte a l'oferta d'ocupació pública i a l'estabilitat del professorat interí. 31 març
L'STEPV-Iv no dona suport a la convocatòria de les oposicions
L'STEPV-IV Rebutja l'Oferta d'Ocupació Pública Docent i la seua distribució per especialitats. 8 març
Informacions breus:  - La Confederación d'STEs s'adreça a la Ministra. -Sobre la modificació del sistema d'accés a la funció pública docent. - Bases de la convocatòria del concurs-oposició docent 2001. - Adjudicació de places vacants per al curs 2001-2002
500 professores i professors interins es manifesten pels carrers... 3-3-01
L'STEPV-Iv replica a Tarancón sobre l'accés dels interins. 2-03-01
Davant la proposta d'OOP 2001. Posició de l'STEPV-Iv
Convocatòria de mobilitzacions de febrer i març

DOCUMENTS ANTERIORS
L'STEPV-Iv exigeix un accés diferenciat per al professorat interí....
Situació de la modificació del sistema d’accés a la funció pública docent...
Informació sobre l’IRPF que s'ha d'aplicar al professorat interí al llarg de l'any 2001.
Contestació a  les declaracions del Conseller sobre la modificació del sistema de substitució de baixes
Convocatoria de la Mesa Sectorial - Ámbito Miniterio de Educación. Negociación del Real Decreto 850/93

 

Informe sobre la situació de l'accés a la 
Funció Pública Docent.
    valencià -  castellano

   

Veure informacions  curs anterior

  

Per on van les  borses de mestres?


L'STEPV-IV VALORA POSITIVAMENT LA CELEBRACIÓ DELS ACTES D'ADJUDICACIONS PRESENCIALS DEL PROFESSORAT DEL COS DE MESTRES I DELS COSSOS DE SECUNDÀRIA.

El sindicat mostra la seua preocupació ja que un nombre important del professorat interí no podrà ocupar una vacant el proper curs escolar.

L'STEPV-IV, sindicat majoritari al sector, valora positivament la celebració dels actes presencials per adjudicar vacants al professorat valencià sense destinació definitiva i al professorat interí que s'estan celebrant al Palau de Congressos de València des del passat dilluns dia 23 de juliol del 2001. 

El sindicat valora positivament que la quasi totalitat del professorat de tots els cossos docents estarà al seu llocs de treball l'1 de setembre, a diferència del que va passar els curs passat que l'adjudicació de vacants de secundària va ser molt caòtica al fer-se mitjançant un sistema informàtic que va suposar que les plantilles dels Instituts no estigueren completes, en alguns casos, fins ben entrat el curs escolar. 

A més a més, els actes presencials d'adjudicació de vacants són una reivindicació històrica del professorat perquè suposen una major agilitat en l'adjudicació, una major transparència, control i capacitat d'elecció de les vacants per part de les persones participants. Açò no va ocòrrer el curs passat per l'obstinació de l'Administració i d'algunes organitzacions sindicals que s'entestaren en fer una adjudicació informatitzada en Secundària que va suposar una involució en els drets del professorat i en l'inici del curs dels IES.

Per altra part, el sindicat ha fet un estudi sobre les vacants ofertades i el professorat participant del qual es pot concloure:

1. S'oferten 5462 vacants per a un nombre de participants de 7980 persones. Açò suposarà que 2534 professors i professores interines no tindran una vacant el curs vinent, la qual cosa suposa una merma en les seues condicions de treball. 
2. Del conjunt de les persones que han aprovat les oposicions de Secundària, sols un 38% és professorat interí.

Per a l'STEPV-Iv aquestes dues circumstàncies demostren la necessitat de negociar, amb urgència, un nou sistema d'accés a la funció pública i un pacte d'estabilitat per garantir la continuïtat en el treball del professorat interí. L'actual sistema d'accés o les modificacions que pretén el MECD no van a resoldre la problemàtica del professorat interí de forma satisfactòria.

Altres conclusions de l'estudi són:

1. De les 5462 vacants 342 són a temps parcial, és a dir amb un horari inferior a 12 hores. 
2. Les vacants de Formació de Persones Adultes de Secundària són 58 de les quals 47 són a temps parcial, algunes d'elles de 4 hores, la qual cosa entrebancarà notablement la seua provisió.

Per acabar, el sindicat mostra la seua satisfacció per la rectificació de l'Administració al modificar el sistema d'adjudicació de vacants de Secundària com a conseqüència de les mobilitzacions del personal interíque al llarg del present curs escolar per un sistema presencial i es manifesta molt preocupat per la situació del professorat interí pel nombre tan considerable de personal que no obtindrà vacant en eixes adjudicacions.

València, 27 de juliol de 2001


El 11 de juliol, la conselleria ens ha lliurat la resolució següent:

RESOLUCIÓ DE 9 DE JULIOL DE 2001 DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES FAN PÚBLQUES LES MODIFICACIONS DE PROVÍNCIA I NOVES ESPECIALITATS EN LA BORSA DE TREBALL DE MESTRES.

Convocades amb data 12 de juny de 2001 les bases per a l'adquisició de noves especialitats i modificació de l'apartat relatiu a les províncies en les borses de treball de Mestres i estudiades les sol·licituds presentades

RESOLC:

PRIMER.- Publicar relació de mestres interins incloent provisionalment les noves especialitats adquirides i les modificacions de província sol·licitades.

SEGON.-De conformitat amb l'apartat E) de la Resolució de 12 de juny de 2001, aquells que hagueren sol·licitat noves especialitats o modificació de l'apartat provincial disposen d'un termini de cinc dies per a presentar reclamació.*

València, 9 de juliol de 2001
EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL


*Els cinc dies per reclamar s'enten que és a partir d'avui dia 11 de juliol, per tant, fins dilluns dia 16 de juliol de 2001.

Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre l'anàlisi de l'acord sobre temporalitat 

Informació sobre les reunions a les Meses Sectorials

El dimecres 4 de juliol, s'ha celebrat una Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre l'anàlisi de l'acord sobre temporalitat signat el passat dia 26 de juny entre algunes organitzacions sindicals i el govern valencià. 
En la reunió, que ha estat presidida pel Director General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, José Antonio Rovira, l'Administració ha informat sobre la situació dels treball que estan portant endavant les Comunitats Autònomes i el MECD sobre la modificació del Reial Decret 850/93 i s'ha proposat que l'Administració redactarà en els propers dies un esborrany de despleglament de l'Acord signat el dia 26 de juny per negociar-lo dintre de dues setmanes, amb la finalitat que una vegada estiga negociat traslladar-lo a la Mesa General de Negociació que tindrà lloc la darrera setmana de juliol.
Per a l'STEPV-Iv els treballs que està fent la comissió encarregada de modificar el R.D. 850/93 no són acceptables per no possibilitar l'accés diferenciat del professorat interí a la funció pública docent. Sols es pretén una modificació parcial de l'actual normativa però en cap cas una modificació substancial que possibilite un accés diferenciat, tal i com s'ha proposat al MECD per part de STEs, UGT, CSI-CSIF, ELA i CIG, ni tampoc com s'arreplega al programa electoral del PP ni a les declaracions del Secretari General del PSPV-PSOE. És per açò, que el sindicat no donarà suport a cap proposta que no incloga l'accés diferenciat.
L'STEPV-Iv ha proposat superar els termes de l'Acord signat el darrer 26 de juny per alguns sindicats i la Generalitat Valenciana per considerar que no dona solució a la reivindicació del professorat interí de transformar el seu lloc de treball precari en fixe. En qualsevol empresa, pública o privada, els sindicats han defensat i defensen que els treballadores eventuals puguen accedir a la condició de fixes, per la qual cosa l'STEPV-Iv no entés com determinades organitzacions de classe fan renúncia d'aquest principi històric del moviment obrer, per renunciar a que els treballadors eventuals puguen accedir a la condició de fixes.
El sindicat ha proposat la redacció d'un document que contemple:
Reivindicar davant del MECD un accés diferenciat a la funció pública docent.
1. Negociar un pacte d'estabilitat.
2. Negociar que cap professor o professora es quede sense treball pels efectes de les oposicions docent convocades enguany.
3. Exigir el requisit lingüístic per a l'accés als llocs de treball de la funció pública.
El sindicat informa que una vintena de persones s'han concentrat a les portes de la Conselleria de Cultura i Educació per exigir la negociació de les reivindicacions històriques del professorat interí. 
Per acabar, l'STEPV-Iv ha convocat una assemblea el proper divendres 6 de juliol a les 11 hores a l'IES Lluís Vives de València per tractar sobre la situació del professorat interí després de la signatura de l'Acord i de la celebració de la Mesa de Negociació i per acordar les mesures de pressió per oposar-se a l'actual acord signat entre determinades organitzacions sindicals i la Generalitat Valenciana, acord que no contenta a ningú i que no ha estat consultat al personal que treballa al servei de la Generalitat Valenciana.
València, 4 de juliol de 2001


L'STEPV-IV CONVOCA UNA CONCENTRACIÓ DE PROFESSORAT INTERÍ EL PROPER DIMECRES 4 DE JULIOL PER DEMANAR L'ACCÉS DIFERENCIAT I L'ESTABILITAT DEL COL.LECTIU.

La concentració tindrà lloc a la Conselleria de Cultura i Educació de València a les 11 hores.

El sindicat no descarta noves mobilitzacions al llarg del mes de juliol i de cara a l'inici del curs escolar.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana ha convocat una concentració de professorat interí el proper DIMECRES 4 de juliol, a les 11 hores, a la Conselleria de Cultura i Educació per demanar l'accés diferenciat i l'estabilitat del col.lectiu. Aquesta concentració coincidirà amb la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació que es farà eixe mateix dia per analitzar l'acord de la Mesa General celebrada el passat dia 26 de juny

L'STEPV-Iv va ser la única organització sindical present a la Mesa General de Negociació que no va subscriure l'acord per considerar que aquest no va a resoldre la situació del professorat interí que treballa per a la Generalitat Valenciana, al no contemplar ni fòrmules d'accés diferenciat ni compromisos perquè l'Administració Valenciana impulse, davant del MECD i la resta de les CC.AA, un canvi real en l'actual sistema d'accés a la funció pública. En aquest apartat l'STEPV-Iv proposa la derogació del R.D. 850/93 per un altre que regule un sistema que contemple una doble via d'accés, una per al professorat interí i una altra per als opositors procedents de fora del sistema educatiu.En el mes de desembre cinc organitzacions sindicals STES, FETE-UGT, CSIF, ELA-STV i CIG van lliurar un document al MECD que concretava vàries propostes per ser estudiades en la Mesa Sectorial.

Tampoc s'ha arreplega cap fòrmula d'estabilitat per al col.lectiu docent ni compromisos per recol.locar a aquelles persones que puguen perdre el seu treball pels efectes de l'actual convocatòria del concurs-oposició docent.

El sindicat espera que tant en la Mesa Sectorial d'Educació com en la propera Mesa General de Negociació les negociacions i el desplegament de l'Acord incorpore noves propostes que vagen en la línia d'acabar realment amb la precarietat al sector docent i que possibiliten l'accés del professorat interí a la condició de funcionari de carrera.

Per acabar, el sindicat afirma que açò és possible sense vulnerar la legalitat ni els principis constitucionals, a més a més afirma que l'acord de la Mesa General de Negociació no resoldrà els problemes de la temporalitat, per la qual cosa espera que el President de la Generalitat Valenciana faça valdre les seues declaracions i la seua paraula i concrete una fòrmula real perquè el professorat interí puga accedir a la condició de fixe ja que l'Acord impulsat per conseller Carlos Gonzáles Cepeda contradiuen les seues declaracions..

València, 2 de juliol de 2001.


PUBLIQUEM LA "RESOLUCION DE 2 DE JULIO DE 2001 DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA Y EDUCACION, POR LA QUE SE HACEN PUBLICOS LOS LISTADOS PROVISIONALES DE LOS PROFESORES INTERINOS QUE SE HAN INCORPORADO A PLAZAS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, ESPECIALIZADAS E IDIOMAS EL CURSO 2000-2001, PROCEDENTES DE LA BOLSA DE TRABAJO".

descarregar en format word

TAMBÉ S'ADJUNTA MODEL DE RECLAMACIÓ.EL TERMINI DE RECLAMACIONS SERÀ FINS EL PROPER DIA 4 DE JULIOL DE 2001. PER MÉS INFORMACIÓ POSEU-VOS EN CONTACTE AMB LES SEUS DEL SINDICAT EN HORARI DE MATÍ DE 10 A 14 HORES.
VALÈNCIA, 4 DE JULIOL DE 2001.

Consultar en pàgina de la Conselleria: .- Noves incorporacions a la borsa general d'interins de secundària


La JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITÀRIA DE CASTELLÓ, formada pels sindicats: STEPV-IV, ANPE, FETE-UGT, CCCO i USO va aprovar, amb el vot en contra de CCOO, en la reunió d’ahir una resolució en la que considera que, un pacte d’estabilitat i l’accés diferenciat per al professorat interí pot donar una solució acceptable al problema de la inestabilitat del sector educatiu.

És per això que exigeix del President de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, mesures reals per donar solució a la problemàtica del professorat interí i no meres declaracions retòriques. Per a la Junta les actuacions que s’han de contemplar són les següents:

  1. La modificació de l’actual normativa legal que regula l’accés a la funció pública docent per permetre una altra que contemple un sistema d’ACCÉS DIFERENCIAT per al professorat interí.
  2. Mentre açò s’aconsegueix, cal un PACTE O PLA D’ESTABILITAT que assegure que el professorat interí continuarà treballant mentre es negocia i modifica el sistema d’accés. L’estabilitat del professorat interí és incompatible amb la idea llançada pel President de grans ofertes d’ocupació pública en els propers tres anys al sector docent. Perquè siga possible l’estabilitat han d’existir els llocs de treball, si aquests eixen a l’oferta d’ocupació pública, de res servirà la modificació del sistema d’accés, per no poder-se aplicar per facilitar l’accés del professorat interí

La JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITÀRIA DE CASTELLÓ exigeix al govern de la Generalitat Valenciana que propose al MECD canvis normatius importants, la derogació del RD 850/93 i la seua substitució per un altre que contemple les demandes que cinc sindicats li feren (STEs, UGT, CIG, CSIF i ELA) i que el col·lectiu de professorat interí dóna suport.

Així mateix la Junta considera que les mesures que proposa són legals i constitucionals, per tant, possibles aplicar-les, sols depèn de la voluntat política de les diferents Administracions que han d’intervenir. És cert que s’ha de modificar alguna norma legal, però no n’hi ha impediment per fer-ho. De fet, el Ministeri d’Educació i les diferents CC.AA estan treballant per canviar l’actual normativa d’accés a la funció pública docent.

Mentrestant, demanem un PACTE D’ESTABILITAT que supose la continuïtat en el treball del professorat interí.

Per la Junta: El President: Manel Collado i Vergara

Castelló, 19 de juny de 2001


Informacions i convocatòries juny - juliol 2001

El Sindicat i el professorat interí han estat mobilitzant-se, durant els darrers anys, per reivindicar l’estabilitat i l’accés diferenciat d’aquest col.lectiu. També hem reivindicat el requisit lingüístic per a l’accés i actes d’adjudicació presencials per a tots els cossos docents. Durant el present curs escolar hem convocat vàries jornades de vaga, concentracions, assemblees permanents,... junt amb el sindicat AFID, amb la finalitat que la Conselleria de Cultura i Educació convocarà una Mesa Sectorial d’Educació per iniciar les negociacions. No hem tingut èxit, no s’ha convocat cap Mesa Sectorial monogràfica per tractar sobre el tema. Això si, n’hi ha hagut convocatòries per tractar sobre l’Oferta d’Ocupació Pública i el concurs-oposició del 2001, les adjudicacions per al curs 2001-02 i el requisit lingüístic.

La convocatòria i les places del concurs-oposició han estar acordades per la Conselleria de Cultura i Educació i tots els sindicats, a excepció de l’STEPV-Iv. La resta dels sindicats pretenien un acord de tres anys, de forma que es pactara que el 90% de les places vacants s’oferten a les oposicions. La Conselleria va acceptar que el tema es tractara abans de l’acabament del curs. Fins ara no s’ha fet. La convocatòria de les oposicions va ser el detonant per la convocatòria de les vagues. Aquestes han estat amplament seguides. En la vaga convocada el passat dia 29 de maig es va decidir desconvocar, momentàniament, les mobilitzacions a l’espera de com concreta el President de la Generalitat Valenciana la seua proposta d’acord polític i sindical per acabar amb la precarietat laboral.

Què s’ha aconseguit amb la lluita dels darrers anys ?.

En primer lloc, cal dir que s’ha de valorar positivament la nostra lluita. La problemàtica del professorat interí i del requisit lingüísitic ha estat a les primeres planes de l’opinió pública per la nostra constància en les reivindicacions. Sense el nostre treball no s’hagueren produït alguns fets de primera rellevància política: el mateix anunci del President o haver aconseguit el requisit lingüístic per a les oposicions del 2002.

Respecte del requisit lingüístic, la Generalitat Valenciana va anunciar que serà necessari la possessió del grau mitjà de la Junta Qualificadora per poder presentar-se a les oposicions. Per facilitar l’obtenció del grau mitjà es faran cursos preparatoris. Aquesta decisió ha estat fruït de la nostra lluita i d’altres entitats com la Fed. Escola Valenciana.

També hem aconseguit que per al proper curs escolar les adjudicacions de vacants siguen presencials en tots els cossos docents. Un altre èxit de les mobilitzacions. Les adjudicacions seran:

Cos de Mestres (el calendari és indicatiu, pot canviar).

-Quan els canvis de província, d’aquelles borses que en origen se’ls permetia aquesta modificació, i de noves especialitats, el proper dimecres dia 13 de juny l’Administració lliurarà la resolució que regula aquest procediment que segons la Conselleria es farà públic a partir del dia 15 de juny.

-Actes d’adjudicació generals. Tindran lloc entre els dies 23 i 31 de juliol. Le vacants es faran públiques el 18 o 19 de juliol. La llista de participants es publicaran els dies 23 i 24 de juliol.

Cossos de Secundària (el calendari és indicatiu, pot canviar).

-La relació de les vacants es publicarà entre els dies 24 i 25 de juliol i la relació de participants es farà els dies 24 i 25 de juliol.

-Actes d’adjudicació generals. Tindran lloc entre els dies 27 i 31 de juliol. Els actes d’adjudicació d’ensenyaments especialitzats (Conservatori i Arts i Oficis) seran la primera setmana de setembre. Els nomenament seran a efectes 1 de setembre de 2001

Altres temes relacionats amb les Adjudicacions són:

En la reunió de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí celebrada el 6 de juny s’ha acordat que les persones amb minusvalia o que patisquen una malaltia greu o tenen al seu càrrec algun familiar en aquestes situacions podran sol·licitar restricció provincial (s’establirà un procediment, farà falta sol·licitud, informe mèdic, entrevista amb l’inspecció mèdica i informe favorable d’aquesta)

Respecte a les persones que a data 1 de setembre es troben en excedència per maternitat o adopció, se li respectarà la destinació adjudicada a l’acte de juliol.

Les persones que no s’incorporen a un lloc de treball per anar-se’n de lectors o professors visitants, se’ls donarà el mateix tractament que a les persones becades per a romandre en les borses.

 

Pel que fa a l’estabilitat i l’accés a la funció pública, la situació ha donat un gir, al menys, en teoria, després de les declaracions del President de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana.

El President ha declarat, en un primer moment, que pretenia resoldre la situació del personal interí al servei de la Generalitat Valenciana. Després n’hi ha hagut més declaracions, de vegades contradictòries, però en cap moment ha aclarat ni ha concretat com es pretén abordar la precarietat al sector públic. És per açò, que el sindicat ha demanat, des del primer moment, la convocatòria, immediata, de la Mesa General de la Funció Pública i de la Mesa Sectorial d’Educació.

Les nostres propostes, les que anem a portar a les Meses de Negociació, són ben clares, no anem a descobrir res de nou, la negociació de: un pacte o pla d’estabilitat, l’accés diferenciat i que cap persona es quede sense treball per efectes de les oposicions docents del 2001. La Mesa General de la Funció Pública ha estat convocada per al proper dia 26 de juny, a les 12,30 hores. Aquesta reunió ha de servir per engegar totes les mesures que vagen encaminades a atacar la precarietat laboral que pateix la Generalitat Valenciana i un 25% dels seus treballadors i treballadores. Pel que fa al sector docent, cal que les tres propostes que el nostre sindicat va a presentar siguen ateses, en cas contrari, haurem de tornar a convocar mobilitzacions. 


 
L'STEPV-Iv reclama al President de la Generalitat un pacte d'estabilitat i l'accés diferenciat per al professorat interí.

El sindicat considera que, sols, amb aquestes dos mesures s'atacarà correctament el problema de la inestabilitat del sector educatiu, en cas contrari convocarà noves mobilitzacions.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) exigeix del President de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, mesures reals per donar solució a la problemàtica del professorat interí i no meres declaracions retòriques.

Per al sindicat tres són les actuacions que s'han de contemplar: 
1. La modificació de l'actual normativa legal que regula l'accés a la funció pública docent per permetre una altra que contemple un sistema d'ACCÉS DIFERENCIAT per al professorat interí. 
2. Mentre açò s'aconsegueix, cal un PACTE O PLA D'ESTABILITAT que assegure que el professorat interí continuarà treballant mentre es negocia i modifica el sistema d'accés. L'estabilitat del professorat interí és incompatible amb la idea llançada pel President de grans ofertes d'ocupació pública en els propers tres anys al sector docent. Perquè siga possible l'estabilitat han d'existir els llocs de treball, si aquestos ixen a l'oferta d'ocupació pública, de res servirà la modificació del sistema d'accés, per no poder-se aplicar per facilitar l'accés del professorat interí. 
3. Assegurar el treball del professorat interí que puga quedar sense treball pels efectes de les oposicions docents del 2001 que es celebraran el dia 27 de juny.

El sindicat considera que les mesures que proposa són legals i constitucionals, per tant, possibles, aplicar-les sols depén de la voluntad política de les diferents Administracions que han d'intervindre. És cert que s'ha de modificar alguna norma legal, però no n'hi ha impediment per fer-ho. De fet, el Ministeri d'Educació i les diferents CC.AA estan treballant per canviar l'actual normativa d'accés a la funció pública docent. La valoració dels canvis que estan damunt de la taula no és satisfactòria per a l'STEPV-Iv que els considera insuficients i que no van en la línia de l'ACCÉS DIFERENCIAT. 

L'STEPV-IV exigeix al govern de la Generalitat Valenciana que propose al MECD canvis normatius importants, la derogació del RD 850/93 i la seua substitució per un altre que contemple les demandes que cinc sindicats li ferem al MECD (STEs, UGT, CIG, CSIF i ELA) i que el col.lectiu de professorat interí dona suport.
Mentrestant, la Generalitat Valenciana ha de propiciar un PACTE D'ESTABILITAT que supose la continuïtat en el treball del professorat interí.

El sindicat afirma que la desconvocatòria de la vaga del professorat interí prevista per al dia 6 de juny, ha estat un pas a l'espera de la concreció de les porpostes del President, però que després de transcorreguts 10 dies sense convocar les meses de negociació i després de les declaracions públiques que reflecteixen una certa indefinició, quan no un pas endarrere en les primeres propostes fetes públiques, es poden plantejar, en qualsevol moment, noves mobilitzacions al sector docent. 

Ara, ni el President ni el Consell de la Generalitat Valenciana poden donar passes endarrere ni escudar-se en la complexitat dels temes per no fer res.
El sindicat i el professorat interí portem molt de temps lluitant per donar una resposta a la situació de precarietat d'aquest col.lectiu i ara, no anem a consentir que el tema quede aparcat, per la qual cosa anunciem que 
de no donar-se les solucions proposades per al sector educatiu (estabilitat
i accés diferenciat) la conflictivitat estarà servida.

València, 4 de juny de 2001

  

 tornar < començament / pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >