Informacions Mesa Sectorial d'Educació.  curs 01/02 

tornar a index de la Mesa Sectorial

 

07/12/01 Negociació de les plantilles dels Cicles Formatius. 
04/12/01 L’STEPV-Iv ha demanat la negociació global de la nova planificació educativa presentada per Educació.
29/11/01 Es negocien les retribucions del professorat i la indemnització per jubilació
El Sindicat demana un complement de 16.600 pessetes per a tots els mestres
Les retribucions del conjunt del professorat
L'augment de les indemnitzacions per jubilació avançada

 Veure notícies relacionades 

14/11/01 Informe mesa tècnica de formació professional específica. Criterios para elaboracion de plantillas
05/10/01 La Conselleria de Cultura i Educació discrimina a 19.263 mestres que no cobraran l'augment salarial que només s'aplicarà a 3.737 mestres que treballen en Educació Secundària Obligatòria.

 Veure notícies relacionades 

30/10/01 Mesa Sectorial Educació Ministeri Educació de 29/10/01
1. Modificación del RD 850/93.    2. Proyecto de RD por el que se regula la Administración del MECD en el Exterior.   3. Información sobre Disposiciones incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, administrativas y de orden social para 2002 (la llamada ley de acompañamiento).    a)Prórroga 4 años jubilaciones LOGSE.    b)Acceso al Cuerpo de Profesores de Secundaria de los funcionarios de los Equipos de Orientación.

El MEC no negocia, impone. comunicado de prensa STEs

23/10/01 Informe de la Mesa de 23 d'octubre sobre modificacions en el batxillerat
veure també la pàgina específica amb la informació completa
16/10/01 Informe de la Mesa Sectorial 16 octubre: Proposta de la Conselleria de Cultura i Educació sobre la modificació del Reial Decret 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent.
16/10/01 Informe de la Mesa Sectorial 16 octubre: Modificació del currículum de Batxillerat.
veure també la pàgina específica amb la informació completa de les propostes
16/10/01 Comissió programes educació compensatòria dels col.legis d’educació infantil i primària
15/10/01 Convocada una Mesa Tècnica d'Educació per a tractar el Reial Decret 850/93 (que regula l'accés a la funció pública docent) i l'esborrany del decret del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 174/1994 pel qual s'estableix el currículum del Batxillerat de la Comunitat Valenciana.
02/10/01

La Mesa Sectorial d’Educació fixa el calendari de negociació per al primer trimestre del curs escolar.   Proposta de temes que presenta l'STEPV-Iv en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació.

02/10/01

Comunicat de 2 d'octubre: Convocatòria dels concurs de trasllats

01/10/01

L'STEPV-Iv demana a la Conselleria d'Educació que obriga un vertader procés negociador.
El proper dimecres 3 d'octubre està convocada una Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació per fixar el calendari de temes a negociar per al curs 2001-02. 

 

veure diari de la negociació a secundària

11/07/01

Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre l'Ordre que regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials del Instituts d'Educació.

11/07/01 Mesa Sectorial 11 juliol. SEGURETAT I SALUT LABORAL

El Sindicat demana un complement de 16.600 pessetes per a tots els mestres

Es negocien les retribucions del professorat i la indemnització per jubilació

La Conselleria ha obert un procés de negociació sobre les retribucions del professorat valencià que comprén també les indemnitzacions per la jubilació anticipada. S’ha obert una controversia a propòsit de si un augment retributiu per als mestres de l’ESO també s’ha de generalitzar o no per tots els mestres. L’STEPV-Iv proposa que, dins del mateix cos, es tracte igual el professorat que tinga la mateixa dedicació i la mateixa responsabilitat. Diversos són els temes que estan oberts per a la seua negociació i, encara que han coincidit en el temps, no estan tots connectats.

De tots els assumptes oberts, el que està tenint més repercusió és el pagament d'un complement diferencial per als mestres que treballen a l'ESO en escoles i en IES. Aquest complement, xifrat en 16.600 pessetes, afectaria actualment a 3.737 mestres i el seu cost és de 750 milions anuals.

La Conselleria de Cultura i Educació s'ha manifestat sempre partidària de pagar aquests diners només al professorat que treballa a l'ESO i s’ha oposat a estendre’l també a la resta del professorat del cos de mestres com proposa l’STEPV-Iv. Els arguments de l'Administració són que cal una millor valoració del treball que fa el professorat d'ESO i que així s’igualen les retribucions del professorat que treballa en un mateix centre.

La posició del Sindicat ha estat que eixa millora salarial s'aplique també, si cal amb una flexibilitat temporal raonable, a tot el cos de mestres, unes 23.500 persones, perquè no ha trobat cap argument per compartir les limitacions de l'Administració. Com es pot explicar als mestres d'Infantil i Primària que pel seu treball no els correspon un augment semblant?. En quins fets objectius referits a la dificultat del treball o a la seua dedicació s’empara una diferència salarial com aquesta? El desacord de l’STEPV-Iv amb l’Administració és per defecte i no nega de cap de les maneres que cobre ningú.

La posició de la resta d’organitzacions sindicals és diversa: mentre CCOO i UGT han defensat que només es pague als mestres d'ESO, ANPE i CSIF unes vegades han proposat que es pague a tothom i d'altres només als d'ESO.

L'Administració s’ha compromés a pagar, encara que tot ha quedat pendent d'una nova reunió de la Mesa Sectorial per concloure.

Si aquest tema no s'ha tancat abans — malgrat que ja hi figurava en l’acord de plantilles d’Infantil i Primària signat en1996 com a compromís de negociar "les retribucions del cos de mestres"— ha estat perquè a la Conselleria no li ha interessat abordar la negociació, potser perquè li convenia esperar les sentències dels Tribunals de Justícia en els recursos que alguns sindicats van presentar i que finalment han perdut. El Sindicat, convençut que no és una qüestió jurídica, va preferir la via de la negociació i per això l’ha demanada reiteradament, sense trobar el necessari suport de la resta dels sindicats. Amb la unitat sindical hagués estat possible aconseguir un tractament més just per tots els mestres, però amb l'actitud de determinades organitzacions sindicals de responsabilitzar contínuament l’STEPV-Iv de tot allò que passa al sistema educatiu es beneficien els interessos de l’Administració i no del professorat. Quan aquest assumpte es va tractar en la Mesa General de Negociació del 23 de novembre en la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, el representant de CC OO-PV va dir textualment: "n'hi ha dificultats amb Hisenda, ho comprenem". I tanmateix, quan ho expliquen al professorat responsabilitzen directament l’STEPV-Iv. Depén de l'auditori s’hi fa un discurs o l'altre. Hi cal coherència. Sobretot per identificar l’adversari.

Només amb la unitat sindical i la pressió del conjunt del cos de mestres és possible avançar. Però qui de debó pense que hi ha raons perquè uns cobren ja i d’altres no ho facen mai que ho explique i admeta que n’hi d’altres maneres de veure les coses. L’STEPV-Iv està per facilitar els acords que considera justos tot flexibilitzant la seua aplicació, però no signa el contrari del que creu: que allò més just és que tot el cos de mestres guanye més diners, que tot el qui té la mateixa responsabilitat i la mateixa dedicació prospere amb la mateixa mida.

Les retribucions del conjunt del professorat

Independentment de la negociació anterior, el sindicat considera necessari obrir la negociació de les retribucions del conjunt de cossos docents. La negociació del nou Estatut de la Funció Pública Docent o de la Llei de Qualitat ha de servir per a modificar l'actual sistema retributiu en diverses línies, com ara augmentar les retribucions bàsiques en detriment de les complementàries; substituir l'actual sistema de sexennis per un altre més igualitari i que integre en la tasca docent la vessant de la formació contínua; redifinir els nivells de complements de destinació actuals per tal de tancar el ventall retributiu en que es subdivideix injustificadament el professorat.

En aquest sentit, les propostes del sindicat es concreten de la següent manera:

- En l'àmbit del País Valencià, la substitució de l'actual sistema retributiu basat en els sexennis per un altre que supose l'equiparació de les retribucions en una quantitat igual a la que cobra una persona que tinga cinc sexennis.

- En l'àmbit estatal, redefinir el sistema retributiu per equipar les retribucions del professorat dels diversos cossos docents. Açò descansa sobre el consens que hi ha actualment entre el professorat per tal d’aconseguir una titulació única per a l'accés a la docència, en la línia de la reivindicació històrica del Cos únic i de la llicenciatura sol·licitada per les Escoles de Magisteri.

L'augment de les indemnitzacions per jubilació avançada

Aquest tema està obert. La proposta inicial de l'Administració és doblar la quantitat que es paga actualment.El sindicat l’ha considerada insuficient perquè està encara lluny del que es paga per d’altres Administracions educatives i ha demanat que es triplique.

29/11/01


La Conselleria de Cultura i Educació discrimina a 19.263 mestres que no cobraran l'augment salarial que només s'aplicarà a 3.737 mestres que treballen en Educació Secundària Obligatòria.

L'STEPV-Iv anuncia que iniciarà una campanya d'informació i pressió per aconseguir que el conjunt del Cos de Mestres, unes 23.000 persones, cobren aquesta millora salarial.

La Conselleria de Cultura i Educació ha acordat amb determinades organitzacions sindicals que els mestres que imparteixen classes en ESO cobren 16.363 pessetes mensuals més, negant-se a aplicar aquesta millora salarial al conjunt del professorat del Cos de Mestres. Per al sindicat, aquesta decisió de no extendre la millora retributiva suposa discriminar greument i menysprear el treball del professorat que treballa a educació infantil, educació especial, educació primària, serveis psicopedagògics escolars, escoles rurals, educació compensatòria, etc. Què argumenta la Conselleria i alguns sindicats per no aplicar aquesta millora salarials als mestres d'educació infantil?.

El sindicat lamenta que es pretenga tancar el debat sobre el sistema retributiu dels cossos docents amb un augment salarial que afecta només a 3.737 mestres i no s'haja obert una veritable negociació sobre les retribucions superant l'actual divisió de cossos docents i apostant per una formació inicial única per al conjunt del professorat. Amb aquest acord es pretén impedir aquest debat i es frustra l'aspiració legítima del conjunt del professorat per modificar l'actual sistema i millorar les retribucions docents. L'STEPV-Iv qualifica de patètic el paper jugat per algunes organitzacions sindicals que en compte de defensar els interessos del professorat s'ha alineat amb l'Administració Educativa permetent la fragmentació salarial del professorat valencià.

El sindicat no es nega a millores salarials però considera que qualsevol millora s'ha de generalitzar a tot el professorat del Cos de Mestres i que no s'ha de discriminar a 19.263 persones, en aquest sentit el sindicat iniciarà una campanya informativa per explicar les repercusions que tindrà aquesta decisió i per proposar mesures de pressió per aconseguir extendre a tot el cos de mestres la millora salarial i per modificar l'actual sistema retributiu basat en els sexennis que és injust i discriminatori.

Per acabar, el sindicat critica a Educació per retardar, sistemàticament,la negociació dels aspectes retributius del professorat valencià: indemnitzacions per jubilació avançada, ajudes socials, itineràncies, llicències per estudis, decret de retribucions,...

València, 31 d'octubre de 2001


MESA SECTORIAL EDUCACIÓ MIISTERI EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (MECD). 29 OCTUBRE 2001

1. Modificación del RD 850/93
2. Proyecto de RD por el que se regula la Administración del MECD en el Exterior.
3. Información sobre Disposiciones incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, administrativas y de orden social para 2002 (la llamada ley de acompañamiento).
a)Prórroga 4 años jubilaciones LOGSE.
b)Acceso al Cuerpo de Profesores de enseñanza Secundaria de los funcionarios de los Equipos de Orientación.

1. Estudio sobre posible modificación del RD 850/93.

El Subsecretario nos cuenta el trabajo que se ha realizado tanto en el Grupo de Trabajo MEC-Sindicatos como en la Comisión de Personal de la conferencia de Educación y nos oferta continuar la negociación para modificar el Decreto y "mejorar" la forma de acceso, forma que satisface a casi todas las CCAA, pues permite que en cada convocatoria entre un 70 y un 80% de personas que han trabajado como Interinas/os. Rechaza por inviabilidad legal la propuesta presentada por 5 sindicatos hace casi un año y acaba insinuando que la modificación podría ir en la futura Ley de Calidad (cuestión que al final acaban anunciando como su posición).

STEs: comentamos las informaciones que tenemos del PV y de Andalucía en el sentido de que el MEC ha dicho que las modificaciones irán en la Ley de Calidad, que las oposiciones del 2002 se harán con este Decreto y el tipo de modificaciones mínimas que quieren hacer; denunciamos el que nos tengamos que enterar por Consejerías y no en la Mesa Sectorial o en el Grupo de trabajo de Personal, que no se reúne desde el mes de marzo. Defendemos la propuesta de acceso diferenciado y pedimos un procedimiento extraordinario como respuesta a una situación extraordinaria, la existencia de más de 70.000 personas interinas como resultado de aplicación de la LOGSE. Introducimos el tema del INSALUD y la forma de acceso que se plantea para los médicos (una Memoria), diciendo que si es constitucional en este sector también debe de serlo en la enseñanza. Pedimos una reunión urgente para tratar este tema y estudiar la aplicación de la forma de acceso del Insalud en la enseñanza, como parte de la doble vía (para las personas que ya están trabajando).

Otras organizaciones sindicales (las que firmaron el escrito unitario) apoyan la intervención de STEs. Aunque algunas (las que no lo hicieron) se oponen a la doble vía.

La conclusión de la reunión después de las diferentes intervenciones es que el MECD, con el apoyo de algunas organizaciones sindicales, rechaza la doble vía y la aplicación del acuerdo Insalud por considerar que el procedimiento extraordinario que pedimos ya se dio hace 10 años y que ahora no se puede pedir otro.

Habrá una reunión del Grupo de Trabajo de Personal para hablar del asunto. Las posiciones están muy claras y son muy contrapuestas.

2. Proyecto de RD por el que se regula la Administración del MECD en el Exterior.

El Secretario General técnico del MEC nos hace un resumen del citado proyecto (nos fue remitido el pasado jueves) y las organizaciones sindicales pedimos, a la vez que hacemos algunos comentarios sobre el mismo, una nueva reunión para tratar este tema. Se acuerda realizar esta reunión en breve y que los sindicatos manden antes sus aportaciones por escrito.

3. Información sobre Disposiciones incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, administrativas y de orden social para 2002 (la llamada ley de acompañamiento).

a)Prórroga 4 años jubilaciones LOGSE. Nos cuentan que les ha constado mucho trabajo que otros Ministerios acepten esta prórroga.

Todos los sindicatos nos congratulamos y todos la pedimos indefinida, aunque unos con más énfasis que otros.

Como STEs planteamos el tema del paso a Clases Pasivas de los colectivos docentes (antiguo INEM, aprobados oposiciones del P. Vasco años 93 y 94, personal de centros privados en el P. Vasco, otros colectivos de Navarra...) que están en Seguridad Social. Nos contesta la D. G. De Personal diciendo que tanto el Ministerio de Administraciones Públicas como el de Trabajo han rechazado rotundamente el que se pueda realizar el trasvase y, nos dice, se ponía en peligro la prórroga si se planteaban los dos temas como medidas a incluir en la Ley de acompañamiento. (Entendemos que el tema no puede quedar cerrado, que hay que insistir desde aquí y desde todas las Mesas Sectoriales que tienen personal afectado)

b)Acceso al Cuerpo de Profesores de enseñanza Secundaria de los funcionarios de los Equipos de Orientación.

El MEC afirma que son 850 de los cuales 745 tienen reconocido que son del Grupo A, pero no están integrados en ningún Cuerpo; dicen que el concurso-oposición restringido es lo único que pueden hacer, que hay una sentencia del Tribunal Supremo que impide hacer un concurso de méritos tal y como decía la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso. Nosotros insistimos en la aplicación de este procedimiento basado en la proposición no de ley aprobada en el Congreso y el MECD continua afirmando que no hay otra posibilidad.


31.10.01. EL MEC NO NEGOCIA, IMPONE

En la primera Mesa Sectorial de Negociación del MEC de este curso, celebrada en el día de ayer, el MEC ha demostrado una actitud impositiva, no negociadora en cuanto a las Disposiciones incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, administrativas y de orden social para 2002 (la llamada ley de acompañamiento) que afectan al personal docente y que son dos:

a)Prórroga 4 años jubilaciones LOGSE. Nos cuentan que les ha constado mucho trabajo que otros Ministerios acepten esta prórroga.

Los STEs nos congratulamos pero planteamos la necesidad de que la prórroga sea indefinida.

Los STEs planteamos la necesidad de incluir en esta Ley el paso a Clases Pasivas de los colectivos docentes (profesorado del antiguo INEM, aprobados oposiciones del P. Vasco años 93 y 94, personal de centros privados publificados en el P. Vasco, otros colectivos de Navarra...) que están en Seguridad Social y que no pueden acogerse a este tipo de jubilación. Nos contesta la D. G. De Personal diciendo que tanto el Ministerio de Administraciones Públicas como el de Trabajo han rechazado rotundamente el que se pueda realizar el trasvase y, nos dice, se ponía en peligro la prórroga si se planteaban los dos temas como medidas a incluir en la Ley de acompañamiento. Los STEs seguimos planteando la necesidad de permitir la jubilación a este profesorado (Entendemos que el tema no puede quedar cerrado, que hay que insistir desde aquí y desde todas las Mesas Sectoriales que tienen personal afectado)

b)Acceso al Cuerpo de Profesores de enseñanza Secundaria de los funcionarios de los Equipos de Orientación. El MEC afirma que son 850 de los cuales 745 tienen reconocido que son del Grupo A, pero no están integrados en ningún Cuerpo; dicen que el concurso-oposición restringido es lo único que pueden hacer, que hay una sentencia del tribunal Supremo que impide hacer un concurso de méritos tal y como decía la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso. Los STEs rechazamos el concurso-oposición y planteamos al MEC que negocie la forma de hacer un concurso de méritos en línea con la proposición no de ley antes mencionada.

Los STEs criticamos al MEC la tardanza en celebrar esta Mesa Sectorial, a los dos meses de iniciado el curso y cuando esta Ley ya se está tramitando

Los STEs vamos a plantear a los Grupos Parlamentarios que presenten enmiendas a esta ley en la línea de que la jubilación sea prorrogada indefinidamente y que se haga un concurso de méritos para el acceso al Cuerpo de Profesorado de enseñanza Secuandaria, como aprobó el Parlamento.


Informe de la Mesa de 23 d'octubre

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit el dia 23 per tractar el tema dels canvis horaris de Batxillerat. L'Administració educativa ha projectat suprimir una optativa de 2n de Batxiller augmentant a 3 hores setmanals les matèries de Valencià i Castellà i passant a 3 hores setmanals Filosofia II que serà obligatòria per a totes les Modalitats de Batxillerat. Aquesta decisió està condicionada pel Decret de Mínims aprovat per l'Administració educativa de l'Estat que modifica els continguts de Batxiller.

L'STEPV-Iv ha demanat l'obertura d'una consulta i debat urgent entre el professorat i la Comunitat Educativa sobre els canvis en els temaris de Batxiller, donades les implicacions organitzatives i acadèmiques de les modificacions previstes. L'Administració s'ha negat a obrir cap mena de consulta democràtica amb els docents al considerar que no afecta a les condicions laborals del Professorat. La Conselleria considera que el foro de discussió és el Consell Escolar Valencià i que, donada la urgència dels canvis previstos per al curs pròxim 2001-2002 en el 1er de Batxiller, ha hagut ja de comunicar-los a les empresses editorials. Per tant la Conselleria legislarà per Decret els nous continguts del Batxiller sense consultar al professors i professoresde Batxillerat.

L'Administració educativa únicament vol considerar amb les organitzacions sindicals les conseqüències per l'acord de plantilles dels canvis horaris. En aquest sentit la Conselleria entén que el còmput global de Professorat inclòs a l'esmentat acord no es modifica i per tant no cal esmenar l'acord.

L'STEPV-Iv vol expressar la seua disconformitat amb la postura de l'Administració, ja que ha d'avaluar-se el possible perjudici provocat a algunes especialitats impedint a tota costa una disminució de les plantilles i supressió de professors i professores de Batxiller. La planificació educativa sobre quants professors i professores necessitem i de quines especialitats ha quedat en evidència. A més a més reiterem la irresponsabilitat de l'administració educativa al modificar el Batxiller sense haver dissenyat el futur del Accés a la Universitat. En aquest sentit la Conselleria ha explicat que els canvis previstos tenen caràcter provisional a l'espera d'una decisió futura sobre com i en quines condicions acadèmiques seran avaluats els pròxims Batxillers que tinguen interés per accedir a la Universitat. A més a més aquestos canvis poden hipotecar futures decisions sobre les millores necessàries en la Secundària Obligatòria.

L'STEPV convoca pel pròxim Dilluns dia 29 assemblees de Professorat de Secundària: a València a l'IES Misericòrdia, a Castelló a l'IES Penyagolosa, i a Alacant a la seu de l'STEPV-Iv totes a les 18 hores, per tal que el professorat i els claustres demanen de l'administració un diàleg sobre els canvis previstos al Batxiller i no una planificació educativa per Decret.


Mesa Sectorial d'Educació sobre retribucions del professorat

El dimecres 17 d’octubre s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació per tractar sobre les retribucions del professorat valencià. Els temes tractats han estat:

- Augment de les indemnitzacions de les jubilacions avançades previstes a la LOGSE.

La Conselleria fa una oferta de doblar la quantitat que es cobra actualment i que tindrà efectes 1 de gener del 2001.

L’STEPV-Iv considera aquesta quantitat insuficient i demana un augment suficient per posar-nos a l’alçada de la resta de Comunitats Autònomes.

- Nivell 24 per al professorat del Cos de Mestres.

La Conselleria ha proposat que el mestres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria cobren la diferència entre el nivell 24 i el 21, unes 16.630 pessetes. Açò afectaria a un 2.300 mestres.

L’STEPV-Iv considera que qualsevol millora salarial ha de ser aplicada per al conjunt del Cos de Mestres, tant si imparteixen classes a infantil, primària, educació secundària obligatòria, especial, formació de persones adultes,… en total unes 22.000 persones.

- PAGAMENT DEL COMPLEMENT DE CAP DE DEPARTAMENT ALS CATEDRÀCTICS ANTERIORS A LA LOGSE.

La Conselleria ha preparat una resolució per la qual es pagarà a aquest professorat, després d'haver guanyat algunes sentències.

De tota manera, no n'hi ha hagut acord sindical per dos motius:

-La Conselleria es nega a pagar amb efectes retroactius, sols ho farà a aquelles persones que ho sol.liciten per aplicació de les sentències guanyades.

-En la resolució es diu que aquell professorat que renúncie a ser cap de departament tampoc cobrarà.

Els sindicats ens hem oposat a aquestes dos clàusules u hem demanat que es pague amb caràcter retroactius a tothom.

- CONSOLIDACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE LA DIRECCIÓ DELS CENTRES PER APLICACIÓ DE LA LLEI DE PARTICIPACIÓ (LOPEGCE).

L'Administració ha elaborat un esborrany d'ordre per desplegar la Llei. Està pendent de portar-lo a una propera Mesa Sectorial.

- LLICÈNCIES PER ESTUDIS.

S'ha demanat que l'Administració elabore una disposició per poder fer una convocatòria, també se li ha criticat que durant els darrers cursos no s'haja fet.

En la propera Mesa Sectorial de retribucions se'ns contestarà respecte de si es fa una convocatòria.

- AJUDES SOCIALS.

El tema està igual que l'anterior pendent d'una resposat sobre si es va a complir l'acord signat l'any 1993.

- NOU DECRET DE RETRIBUCIONS DEL PROFESSORAT.

La Conselleria té previst presentar-nos un esborrany de decret sobre les retribucions del professorat. Aquest contindrà els complements específics: pagament càrrecs unipersonals, llocs de treball singular, sexennis,…

L'STEPV-Iv considera positiu que, per primera vegada en molts anys, s'haja presentar per a la seua negociació aquest projecte de decret. Ara bé, cal que s'obriga una negociació real per posar damunt de la taula tots els conceptes retributius i es done una resposta satisfactòria a les reivindicacions del professorat valencià.

Per exemple: una nova classificació dels centres, resoldre la situació del profesorat itinerant o un sistema retributiu que no estiga basat en els sexennis.

- RETRIBUCIONS PROFESSORAT ANY 2001 I ANY 2002.

El sindicat ha criticat que durant tot l'any no s'haja convocat cap Mesa Sectorial ni s'haja donat cap explicació sobre les retribucions anuals del professorat. Aquest fet és qualificat de lamentable per l'STEPV-Iv per quan el conseller de Justícia i Administracions Públiques es va comprometre en la Mesa General de Negociació a que les retribucions es tractarien en els àmbits sectorials, cosa que no s'ha fet, d'aquesta forma es posa en evidència que tot era una maniobra per impedir una negociació real de les retribucions de les empleades i empleats públics que depenen de la Generalitat Valenciana.

La Conselleria de Cultura i Educació s'ha compromés a convocar una nova Mesa Sectorial d'Educació per continuar la negociació de les retribucions del professorat, en concret de tots els temes abans esmentats.

L'STEPV-Iv reclama un canvi d'actitud de l'Administració Educativa valenciana en els temes retributius, de forma que es deixe de "tirar balons" fora cada vegada que es parla de retribucions, sota l'excusa que la Conselleria d'Hisenda ha de fer un informe. El sindicat creu que el problema real no són responsabilitat d'Hisenda sinó de la manca de voluntad i de pes polític de la Conselleria de Cultura i Educació en en govern de la Generalitat Valenciana.

Per acabar, el sindicat adverteix que de no donar una resposta satisfactòria als temes retributius, la resta de negociacions es veuran condicionades.

València, 17 d'octubre de 2001.


Mesa Sectorial 16 octubre: 
Proposta de la Conselleria de Cultura i Educació sobre la modificació del Reial Decret 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent.

La Mesa Sectorial d’Educació s’ha reunit, hui, 16 d’octubre per informar de la proposta de modificació del Reial Decret 850/93 (regulació de l’accés a la funció pública docent) que traslladarà la Conselleria Cultura i Educació a la reunió que cel·lebraran a Múrcia els propers 18 i 19 d’octubre els Directors Generals de personal de les diferents Comunitats Autonomes i el MECD.

La proposta presentada consisteix en un concurs-oposició amb dues fases:

1. Fase d’oposició amb dues proves.

1ª prova. Dues parts:
    a) Exàmen teòric d’un tema sobre dos.
    b) Exàmen pràctic a definir segons l’especialitat.
2ª prova. Oral. Desenvolupament d’un tema o una programació didàctica.

2. Fase de concurs amb 9 punts per experiencia docent, 2 punts formació academica i 1 punt per altres mèrits.

Respecte dels temaris han manifestat que desapareixen els temaris LOGSE

La proposta de modificacions presentada pel Director General de Personal no arreplega cap de les propostes aportades per l’STEPV-Iv en la via de propiciar un accés diferenciat pel professorat interí que es concretaria en una doble via d’accés. La Conselleria ha desestimat la doble via sense cap informe juridic en contra per tant, per a nosaltres no hi ha voluntat politica per solucionar realment la problemàtica del col·lectiu de professorat interí.

L’STEPV-Iv considera que estem en un procés de consolidació del treball i que amb aquesta proposta la Conselleria no aporta les garanties per transformar el treball precari en treball estable.

El sindicat ha iniciat una roda de contactes amb d’altres organitzacions sindicals que defensen una doble via d’accés per unificar posicions i preparar conjuntament les mesures de pressió.

València, 16 d’octubre de 2001


MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ SOBRE ELS CANVIS EN EL BATXILLERAT

La Mesa Sectorial d’Educació ha tractat, hui, 16 d’octubre, el tema dels canvic previstos per l’adminsitració educativa en el Batxillerat per als cursos 2002-03 i 2003-04. A més de modificar els temaris, ampliant els continguts de les matèries comuns en aplicació del Decret de Mínims ja aprovat pel Ministeri a Madrid o restringint-los i censurant-los com en el cas de la matèria de Valencià, l’administració pensa ampliar l’horari de Filosofia a 3 hores setmanals que serà obligatòria, sixí com les matèries de Valencià i Castellà a 3 hores en el segon curs de Batxillerat suprimint una matèria optativa.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa ha explicat que els diferents equips tècnics han elaborat els nous continguts, partint del Decret esmentat i intentant aprofitar part dels currículums existents, encara que no ha volgut informar de la composició i persones que han format aquestos equips. Tampoc ha volgut informar si ha consultat a altres persones o col.lectius encara que sí a informat del document a diferents empreses editorials donada la urgència i imminència dels canvis previstos per tal d’aplicar-los ja el curs proper a Primer de Batxillerat.

L’STEPV-Iv denúncia la falta de transparènci i la manca d’un procediment de consulta democràtica al professorat i als equips educatius, últims responsables de l’aplicació dels canvis previstos junt a la resta de la Comunitat Educativa. Donada la transcendència acadèmica, científica i pedagògica d’aquestos canvis era necessari una consulta oberta sobre els futurs continguts del Batxillerat als responsables docents. A més a més és necessari que l’administració educativa informe del disseny global dels canvis previstos en els itineraris possibles del Batxiller així com en la futura prova d’accés a la Universitat per avaluar la situació real.

La Mesa per l’Ensenyament en València ja ha denunciat que aquests canvis, especialment els previstos en la matèria de valencià, que són competència exclusiva del Govern Valencià, són inadmisibles i un insult al professorat.

L’Administració educativa únicament vol negociar els efectes que tindran els canvis per les condicions laborals del professorat en tant es modifica l’Acord de Plantilles de Secundària al trastocar-se la càrrega setmanal de determinades especialitats. A hores d’ara, l’STEPV-Iv denúncia que no ha presentat la documentació que informe d’aquestes correccions encara que la Conselleria lliurarà formalment més informació per tal d’estudir-la en una pròxima Mesa Sectorial el dimarts 23 de setembre.


PROGRAMES D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

1. REUNIÓ COMISSIÓ PROGRAMES EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DELS COL.LEGIS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

El dimarts 16 d’octubre ha tingut lloc la primera sessió de la Comissió que ha d’avaluar els projectes presentats pel centres sobre educació compensatòria. Aquesta està presidida pel Director General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística (que no ha assistit a la reunió); i composada pels Sotsdirectors d’Educació de les Direccions Territorials de València, Castelló i Alacant; els inspectors coordinadors de l’oficina d’atenció a l’immigrant en cada Direcció Territorial; 1 director de centres CAES; 1 representant de la Direcció General de Personal; 1 representant de la Direcció General de Centres Docents; 1 representant del servei d’Ordenació Acadèmica que actuarà com a secretari.

A la Comissió estan presents les organitzacions sindicals i les patronals més representatives.

En aquesta comissió, l’Administració ha presentat els criteris per a valorar les necessitats de recursos materials i humans dels centres.

El dilluns 22 d’octubre es tornarà a reunir per aprovar els projectes presentats i distribuir els recursos humans i materials dels centres.

2. PROGRAMES DELS CENTRES DE SECUNDÀRIA
La Comissió per valorar els projectes es reunirà el 13 de novembre.


Convocada una Mesa Tècnica d'Educació per a tractar el Reial Decret 850/93 (que regula l'accés a la funció pública docent) i l'esborrany del decret del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 174/1994 pel qual s'estableix el currículum del Batxillerat de la Comunitat Valenciana. 15/10/01

La Conselleria de Cultura i Educació ha convocat per a demà, dimarts 16 d'octubre, una Mesa Tècnica d'Educació per a tractar: el Reial Decret 850/93 (que regula l'accés a la funció pública docent) i l'esborrany del decret del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 174/1994 pel qual s'estableix el currículum del Batxillerat de la Comunitat Valenciana.

Respecte del Decret de Currículum, l'STEPV-Iv considera que el document és incomplet, o més bé una part d'un altre més extens que ja és conegut per l'opinió pública. L'annex és incomplet perquè sols apareix la relació o enumeració d'assignatures de Batxillerat (matèries comunes, de modalitat,…distribuïdes per cursos) així com el repartiment entre comunes (cinc) de la modalitat elegida per l'alumnat (tres) i una matèria optativa.

El sindicat afirma que no n'hi ha hagut un procés de participació del professorat en el disseny de la proposta de l'Administració Educativa i que aquesta ens fa retrocedir més de vint anys, a més a més d'incorporar la exclusió dels autors catalans i mallorquins en el curriculum de l'assignatura de valencià.

Per tot açò, l'STEPV-Iv exigeix la retirada del projecte provisional del curriculum de les diferents àrees i matèries d'ESO i Batxillerat.

Pel que fa al Reial Decret 850/93, l'STEPV-Iv explica que la reunió que tindrà lloc demà està enmarcada dintre de les reunions que celebren les Comunitats Autònomes i el Ministeri d'Educació per modificar el sistema d'accés a la funció pública docent. En aquest sentit, els dies 18 i 19 d'octubre es reunirà la Conferència Sectorial de Personal (reunió de Directors Generals de Personal de totes les CCAA i del MECD) a la ciutat de Múrcia per tancar la proposta de modificació del RD 850/93 que posteriorment passarà a la Mesa de Negociació del Ministeri.

El sindicat espera que la Generalitat Valenciana aposte per un sistema d'accés diferenciat per al professorat interí, ja que sols amb aquest sistema es pot garantir l'accés d'aquest col.lectiu a un lloc de treball fixe. Segons fonts de l'STEPV-Iv la major part de les organitzacions sindicals, cincs sindicats dels set presents, de la Mesa Sectorial de Negociació del MECD són favorables a una doble via i no a modificacions parcials del sistema actual que no resoldran els problemes de precarietat que pateix el sistema educatiu. La Conselleria ha convocat una nova reunió per al dia 23 d'octubre on s'informarà dels treballs realitzats per la Conferència Sectorial de Personal.

L'STEPV-Iv està celebrant reunions amb la resta de les organitzacions sindicals que defensen un sistema d'accés diferenciat per unificar posicions i proposar mesures de pressió unitàries en cas que les diferents Administracions no accepten les propostes sindicals.

Per acabar, el sindicat espera que es tinga la mateixa sensibilitat amb el professorat interí que la que s'ha tingut amb altres col.lectius d'empleades i emplats públics, com ara els metges, i es done una solució definitiva a la seua situació establint procediments per transformar la seua situació precària en fixa, en cas contrari les mobilitzacions seran immediates.

València, 15 d'octubre de 2001


 

La Mesa Sectorial d’Educació fixa el calendari de negociació per al primer trimestre del curs escolar.

Proposta de l'STEPV-Iv

La Mesa de Portaveus es va reunir el passat dia 3 d’octubre de 2001 per fixar el calendari de negociació del curs 2001-02. En aquesta reunió s’han concretat els temes del primer trimestre. El sindicat va proposar un calendari anual de tots els temes que estan pendents de negociació. La nostra valoració de la situació actual no ha estat positiva, molts temes no s’han negociat i d’altres dormen als calaixos de l’Administració Educativa. La negociació ha estat bloquejada i no ha anat acompasada amb el ritme d’implantació de la LOGSE i de les necessitats de resoldre els problemes del sistema educatiu valencià. El sindicat espera que els nous responsables de l’Administració Educativa siguen més sensibles i canvien les seues actituds envers la negociació, cal donar un impuls important per estar a l’alçada de les necessitats del sistema educatiu valencià.

Entre els temes que es tractaran estan:

-La modificació dels sistema d’accés a la funció pública docent (RD 850/93), aquesta és una reivindicació històrica del professorat interí que ara pot arribar a bon port si es possibilita l’accés diferenciat. Caldrà fer un seguiment de la reunió de la Comissió de Personal que es celebrarà a Múrcia els dies 18 o 19 d’octubre.

-Les retribucions del professorat. El sindicat espera que en aquest punt s’arribe a un acord que supose el pagament del nivell 24 a tot el cos de mestres, es resolguen els problemes del professorat itinerat, es convoquen les llicències per estudis i s’augmenten les indemnitzacions per jubilació avançada, entre d’altres temes.

-Les plantilles dels Cicles Formatius. Aquesta negociació hauria d’haver estat acabada fa dos cursos.

-Les comissions de seguiment dels acords de plantilles del col.legis i dels Instituts. Per al sindicat és necessari que els dos acords es complesquen totalment.

-Arranjament Escolar (planificació educativa curs 2002-2003). El sindicat considera que cal aturar les supressions en l’ensenyament públic, completar l’oferta de llocs escolars de tres anys a tots els centres públics, així com que tot l’alumnat de primer cicle d’ESO siga escolaritzat als IES.

No s’ha incorporat a la negociació el desplegament del Reglament Orgànic i Funcional dels Centres Docents per considerar l’Administració Educativa que la futura Llei de Qualitat pot afectar a l’organització i funcionament dels centres. Proposen unes instruccions d’inici de curs per al 2002-03 i veure què diu la Llei de Qualitat.

Molts altres temes queden pendents per al segon i tercer trimestre del curs. El sindicat us fa una crida a la participació en tot el procés de negociació que ara s’inicia.

El calendari del primer trimestre és:

-Funcionarització dels adjunts de taller: Mesa Tècnica 10 d’octubre.

-Proposta de Modificació del Reial Decret 850/93 (accés a al funció pública docent): Mesa Sectorial 16 i 23 d’octubre.

-Decret batxillerat: Mesa Sectorial 16 octubre.

-Arranjament Escolar centres d’infantil, primària i especial: lliurament del document 17 d’octubre i Mesa Sectorial 24 i 30 octubre.

-Comissió de Seguiment acord professorat interí: Mesa Tècnica 23 octubre.

-Adscripció centres infantil i primària als IES. lliurament del document 31 octubre, Mesa Tècnica 7 novembre i Mesa Sectorial 13 novembre.

-Comissió Seguiment acord plantilles infantil i primària: 6 de novembre.

-Plantilles Formació Professional: Mesa Tècnica 14 i 21 novembre i Mesa Sectorial 27 novembre.

-Comissió Seguiment acord plantilles secundària: 20 novembre.

-Adscripció professorat conservatoris: Mesa Tècnica 28 novembre i Mesa Sectorial 4 desembre.

-Revisió calendari de negociació segon trimestre: 10 desembre

Els dies 18 o 19 d’octubre es reunirà a Murcia la Comissió Sectorial de Personal (MECD i CCAA ) per tractar la modificació del RD 850/93.

    

Proposta de temes que presenta l'STEPV-Iv per a negociar per al curs 2001-02 en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació.

Primer Trimestre
-Reunió sobre la situació de les infraestructures a València, Alacant, Castelló i Elx.
-Comissió de Seguiment de l'Acord de Drets Sindicals: permanents sindicals i locals seccions sindicals.
-Comissió de Seguiment de l'Acord de Professorat Interí: incidències de l'inici de curs i obertura de noves borses.
-Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles dels col.legis. Negociació de la plantilla d'educació infantil ( 3-6 anys) dels col.legis públics.
-Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles de Secundària.
-Arranjament Escolar dels centres d'educació infantil, primària i especial.
-Desplegament dels Reglaments Orgànics i Funcionals del Centres (Col.legis i Instituts).
-Modificació del Reial Decret 850/93. Requisit lingüístic.
-Regulació de la situació del professorat itinerant de tots els cossos docents.
-Retribucions del professorat. Indemnitzacions jubilacions avançades. Convocatòria de llicències per estudis.
-Conservatoris de Música.
-Desplegament dels serveis de prevenció i salut laboral.
-Planificació educativa a Secundària: arranjament i adscripció dels col.legis als IES.

Segon Trimestre
-Escoles Infantils 0-3 anys.
-Plantilles Cicles Formatius.
-Regulació de la provisió ordinària dels llocs de treball dels difentents centres, programes i serveis educatius depenents de la Conselleria de Cultura i Educació.
-Ensenyament de règim especial: normativa, mapa i plantilles.
-Desplegament de la Llei de Formació de Persones Adultes.

Tercer Trimestre
-Desplegament de la normativa d'atenció a l'alumnat amb n.e.e. i compensatòria pel que a la dotació de personal.
-Normativa i plantilles dels SPEs.
-Normativa menjadors i transport escolar.
-Pla de formació del professorat. Desplegament del decret de CEFIRES (provisió dels llocs de treball). Convocatòria de proves habilitadores per obtindre una nova especialitat.
-Adscripció als llocs de treball de primer cicle d'ESO dels IES.
-Adjudicacions de vacants per al curs 2002-03.


-Informació trimestral sobre la situació de les infraestructures.
-Informació sobre Pressupostos any 2002.
-Dotació de PAS als centres educatius públics.
-Funcionarització del personal laboral.


Comunicat de 2 d'octubre: Convocatòria dels concurs de trasllats

Avui, dimarts, 2 d’octubre de 2001, s’han tractat a la Mesa Sectorial d’Educació les convocatòries dels Concursos de Trasllats, tant del Cos de Mestres com la dels Cossos de Secundària.

El termini de presentació d’instàncies per a tots els cossos serà entre els dies 29 d’octubre i 15 de novembre de 2001.

Estan obligats a concursar, entre d’altres, tots els opositors de l’any 2000.

El concurs del Cos de Mestres serà obert a professorat d’altres comunitats sempre i quan els participants tinguen el requisit lingüístic.

El concurs dels Cossos de Secundària s’ofertarà únicament als funcionaris de carrera depenents de la Generalitat Valenciana.

Els projectes presentats a la Mesa són, en general, iguals que els de les últimes convocatòries i no s’han acceptat les esmenes presentades pels sindicats, encara que han quedat pendents de contestació algunes qüestions referents als barems que es concretaran en els propers dies.

Per a l’STEPV-Iv, aquests concursos no donen una solució global a la provisió ordinària de totes les vacants que hi ha al sistema educatiu, de forma que no es cobriran per aquest procediment, ni per cap altre sistema reglamentat, les places de Formació Permanent d’Adults (FPA), Hospitals, Serveis Psicopedagògics (SPEs), Itineràncies de Col·legis Rurals Agrupats (CRAs), Centres de Professors (CEFIRES), Centres d’Atenció Educativa Singular (CAEs), etc. Totes aquestes places quedaran per a la seua provisió arbitrària per la Conselleria.

Així doncs, una vegada més l’Administració Educativa no ha volgut resoldre d’una forma ordinària, global i transparent la provisió de tots els llocs de treball que existeixen al sistema educatiu.

València, 2 d’octubre de 2001


L'STEPV-Iv demana a la Conselleria de Cultura i Educació que obriga un vertader procés negociador.

El proper dimecres 3 d'octubre està convocada una Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació per fixar el calendari de temes a negociar per al curs 2001-02. 

L'STEPV-Iv proposarà la negociació de tota una sèrie d'aspectes que estan pendents des de fa anys. Entre aquest es troben el desplegament dels Reglaments Orgànics i Funcional dels centres; la regulació normativa de diferents programes, etapes i serveis educatius i les seues plantilles de (cicles formatius, serveis psicopedagògics escolars, formació de persones adultes, educació infantil, ensenyaments de règim especial,...); el compliments dels acords de plantilles; les retribucions del professorat valencià; el calendari escolar i el model de jornada dels centres i la reducció de la jornada de treball del professorat; el desplegament de la normativa d'alumnat amb necessitats educatives especials i d'atenció compensatòria; el requisit lingüístic i la potenciació i extensió dels programes de valencià; la normativa de menjadors escolars; el desplegament dels serveis de prevenció i de salut laboral; la provisió reglamentària dels llocs de treball de determinats programes que fins ara s'estan cobrint sense tindre el compte els principis contstitucionals; la potenciació dels recursos per a l'escola rural i la normativa de professorat itinerant; l'augment de les indemnitzacions per jubilació avançada; la regulació de l'educació infantil; la situació del professorat interí; la dotació de Personal d'Administració i Serveis a tots els centres; el pla de formació del professorat i la situació dels CEFIRES i les infraestructures dels centres. 

El sindicat considera que són molts els temes que estan pendent de negociar-se per la manca de voluntad de la Conselleria de Cultura i Educació durant els darrers anys d'obrir una vertadera negociació. Els responsables de l'Administració velenciana no han estat a l'alçada del moment educatiu, la implantació d'una nova llei, i els assumptes s'han quedat aparcats sense que ningú donarà una resposta adequada.

El sindicat espera que canvie l'actitud i que els nous responsables de la Conselleria de Cultura i Educació, Sotssecretària i Directors Generals, tinguen una major sensibilitat davant de la negociació i dels problemes que travessa l'ensenyament valencià.

València, 2 d'octubre de 2001.


Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre l'Ordre que regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials del Instituts d'Educació.

Hui, dijous 12 de juliol, s'ha reunit la Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre l'Ordre que regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials del Instituts d'Educació.

El sindicat discrepa de l'apartat dedicat als recursos personals per considerar que l'Administració dota insuficientment de personal (en concret de psicopedagogs, mestres de Ped. Terapèutica i d'altres professionals) els Instituts, rebaixant, fins i tot l'acord de plantilles de Secundària signat per totes les organitzacions sindicals i la Conselleria de Cultura i Educació l'any 1999.

L'acord de plantilles fixava un psicopedagog en cada Institut i un mestre de Ped. Ter. en cada centre a partir de 8 unitats.

La Conselleria va presentar un document el dia 15 de maig que donava un psicopedagog als centres de més de 12 unitats i una dedicació parcial a mitja jornada en els centres de menys de 12 unitats. Açò ja suposava un clar incompliment de l'Acord que s'ha agreujat en la sessió de la Mesa Sectorial celebrada hui en rebaixar, encara més, aquesta proposta del 15 de maig. En concret, hui s'ha proposat que els IES de menys de 12 unitats hauran de sol.licitar aquests especialistes en funció de les seues necessitats.

El sindicat considera aquesta proposta regressiva per incomplir l'acord signat l'any 1999 i per no suposar una correcta atenció a tot l'alumnat amb n.e.e. És increible que una ordre que hauria d'haver dotar de recursos extraordinaris als IES per atendre l'alumnat amb n.e.e. s'aprofite per rebaixar la dotació ordinària dels centres i no servesca per regular l'entrada d'altres especialistes (mestres d'Audició i Llenguatge, fisioterapèutes, educadors, treballadors socials,…) que faciliten la tasca docent i la integració de l'alumnat.

El sindicat espera que l'Administració revise la seua posició i torne a convocar una reunió per donar una resposta satisfactòria a les demandes dels IES i de les organitzacions sindicals.

València, 12 de juliol de 2001

-------

El dimarts 10 estava convocada una Mesa Sectorial d'Educació per a negociar la normativa que regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials del IES. Els cinc sindicats han abandonat la sala de reunions 45 minuts després de la primera convocatòria per no haver-se personat els alts càrrecs de l'Administració Educativa. Per a l'STEPV-IV és incomprensible i inacceptable aquesta actuació de l'Administració de tindre als sindicalistes i al personal tècnic de la Conselleria esperant tres quarts. Açò denota una manca de respecte als representants de les treballadores i treballadors, per la qual cosa aquest sindicat espera una reparació pública dels màxims responsables educatius, així com un gir radicals en l'actitud que mantenen envers les organitzacions sindicals. València, 9 de juliol de 2001


Mesa Sectorial 11 juliol. SEGURETAT I SALUT LABORAL

L'STEPV-Intersindical Valenciana valora molt favorablement el procés de negociació i les conclusions a que s'ha arribat en la Mesa Sectorial d'Educació sobre seguretat i salut laboral celebrada avui.

En particular, s'ha aprovat una Ordre que regula el Servei de prevenció al sector docent amb un Annex de Recursos humans i materials que obri, finalment, el camp de l'acció preventiva en aplicació de la Llei 31/85 de Prevenció de Riscos Laborals. El Sindicat romandrà molt atent a la dotació pressupostària què serà en definitiva la que definirà el calendari real de l'aplicació dels esmentats acords. Un col·lectiu de vora 47.000 treballadors i treballadores, de més de 500.000 usuaris en 1.700 centres educatius valencians no pot esperar més sense disposar d'uns serveis de prevenció al complet i de qualitat.

Finalment, el Sindicat, compromés en la defensa de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores, impulsarà la negociació de la resta de mesures que complementen l'acció preventiva en aquesta matèria. Entre altres mesures, el Sindicat seguirà potenciant la campanya encetada "Pel reconeixement de les malalties professionals a l'ensenyament", en ordre a a la defensa de la salut i de l'ensenyament públic valencià.

València, 11 de juliol de 2001


veure anteriors


< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >