Consell Confederal

Convocatòria Consell Confederal Intersindical Valenciana 29 de maig de 2021

24 / 05 / 2021 | Intersindical

El Consell es realitzarà el dia 29 MAIG DEL 2021
Lloc de celebració:
Escola Oficial d’Idiomes de València-Saïdia
Carrer Llano de Zaidía 19, 46009 Valencia

Horari: a les 9,30 h. en primera convocatòria, i a les 10 h. En segona convocatòria, fins la finalització.

El Consell Confederal és el màxim òrgan de gestió, administració, govern, representació i decisió de la Confederació entre Congressos.
El període de debat començarà des del mateix de la publicació dels documents i ponències, i d’elles es donarà difusió al conjunt de la afiliació.

Ordre del dia:

  1. Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta anterior.
  2. Convocatoria del VI Congrés d’Intersindical Valenciana.
    Proposta de reglament
  3. Aprovació del balanç del 2020 i del pressupost del 2021
  4. Balanç del 2020 de l’ESFMB
  5. Torn obert de paraules.


Podeu descarregar els documents del Consell a continuació clicant damunt:El debat es realitzarà en cadascuna de les assemblees convocades, fomentant la participació i assegurant la difusió de ponències, documents i esmenes al conjunt de la afiliació. Es realitzarà una ronda d’assemblees entre el 25 de maig de 2021. Es publicaran totes les esmenes presentades fins el 27 de maig a les 12h, que seran distribuïdes a tota la afiliació, el dia 28. Es tancaran les resolucions a les esmenes presentades per els ponents corresponents i es remetran a tots el participants en el Consell,

Tindran dret a vot, així com a ser electores i elegibles, totes les persones delegades al Consell.

L’elecció de persones delegades correspon a cadascun dels sindicats de la confederació, així com establir els criteris pera la seua elecció. La distribució dels delegats o delegades electes que formaran part del Consell, es farà de forma proporcional a la afiliació dels sindicats.

A més dels delegats i delegades electes, són delegats i delegades nats del Consell els membres del Secretariat. Cada assemblea elaborarà una acta de les seues reunions amb indicació del nombre d’assistents i temes tractats, esmenes aprovades amb indicació del percentatge de vots, i persones delegades al Consell.

El Secretariat nomenarà una Comissió de Credencials, integrada per tres persones, la qual facilitarà, prèvia comprovació de la seua inclusió en el llistat de persones delegades, l’acreditació corresponent.


Reglament
El Ple del Consell quedarà constituït, en primera convocatòria, amb la presència de les dues terceres parts de les persones membres de ple dret, i en segona convocatòria, mitja hora més tard, amb la presència de la meitat més una d’elles. A proposta de la Mesa, el Ple fixarà l’hora d’acabament del Consell.
El Consell funcionarà en plenari. Les decisions es prendran per majoria simple dels membres de ple dret presents en el Consell. Si el nombre d’abstencions és majoria simple, tornarà a debatre’s en torn tancat – amb una veu a favor i una altra en contra -, el punt votat. Després d’aquest s’aprovarà per majoria simple de “si” o “no”.
La ponència podrà assumir les esmenes que consideren, les quals, si cap persona es pronúncia en contra, quedarien incorporades a la ponència. Aquelles esmenes que no foren assumides per la ponència seran debatudes i votades pel Ple.
També seran debatudes i votades pel Ple, aquelles parts de la ponència original que assumeix una o més d’una persona del Ple, una vegada que la ponència haja acceptat esmenes que la modifiquen. Acabada la votació de les esmenes, se sotmetrà a votació global el document resultant.
La Mesa del Consell té com a funció dirigir tots els debats, sotmetre a votació els temes a decidir i moderar el seu desenvolupament. Representa a la Intersindical Valenciana durant el Consell i podrà ser revocada per la meitat mes un de les persones integrants del Consell. La Mesa farà una proposta de distribució dels treballs i d’horaris.
Estarà composada per 3 persones, de les quals una exercirà la Presidència, una altra la Secretaria i altra actuaran com a vocal. La Mesa haurà d’estar composada per persones dels diferents sindicats

País Valencià, 2021


CONSELL DEL 29 DE MAIG 2021
Assemblees Preparatòries Consell Confederal IV

Intercomarcal Castelló:

Dimarts 25 de maig a les 17:30h

- Plana Baixa, Alt Millars i Alt Palància:
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/c2cc685f1711c2afc25be44e8f689d67509df60b
- Els Ports, Baix Maestrat i Alt Maestrat:
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/b1105687d962b05edb4ab71d62e195a8065786c7

Dimecres 26 de maig a les 17:30h
- Alcalaten i Plana Alta:
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/9a5b1689f80511bf1deb52393d6e93949c93d93e

Intercomarcal d’Alacant

Dimarts 25 de maig a les 17.00h
- Baix Vinalopó 
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/b3d9b1fe57b6edb69a5a150ea645890ea7d35b5d
- Vega Baja
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/2664c148cc3e637bfae5602587fa23d534e2146a

Dimecres 26 de maig
- Valls de Vinalopó  17 hrs
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/2664c148cc3e637bfae5602587fa23d534e2146a
- Marina Baixa     17:30 hrs
https://stepv-telcia-es.3cx.net/join/Jawu1iascpMVf_8BleKyd8jW
- Alcoià-Comtat     17 hrs
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/2664c148cc3e637bfae5602587fa23d534e2146a

Dijous 27 de maig
- Marina Alta 17 hrs
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/5daee273e8da4b5b14e9d4e5836b2c70c1256352
- Alacantí 17 hrs
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/a433390f127aacca7bd9aed5ff9fcb3ab86721d7

Intercomarcal de València:

Dimarts 25 17:30 h
- Camp de Morvedre: 
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/963a90851c2ccd988cde9e1598f380ed6f0486f1
- Camp de Túria:
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/963a90851c2ccd988cde9e1598f380ed6f0486f1
- la Serrania, la Foia de Bunyol, el Racó d’Ademúz i la Plana Utiel-Requena:
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/963a90851c2ccd988cde9e1598f380ed6f0486f1

Dimecres 26 17:30 h
- València (Horta nord, València ciutat i Horta Sud): 
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/5dc07a89b9e154486e1229447bd38f048d5d1bbf
- La Safor: 
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/a02cda15723ccf568064b384e5a32d5ca2d2c7fb
- La Ribera: 
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/a02cda15723ccf568064b384e5a32d5ca2d2c7fb

Dijous 27 17:30 h
- La Costera: La Vall d’Albaida, La Canal de Navarrés i La Vall d’Aiora-Cofrents:
https://stepv-telcia-es.3cx.net/webrtc/open/3ae095fb4ca178ace6b47b819395595f7fcffdf6