Consell Confederal

Convocatòria Consell Confederal d’Intersindical Valenciana telemàtic dissabte 28 de novembre

20 / 11 / 2020 | Intersindical

Primera convocatòria: 9,30 hores
Segona convocatòria: 10,00 hores

Important: Aquelles persones delegades al Consell Confederal d’IV que no puguen connectar-s’hi telemàticament, cal que ho comuniquen a les persones responsables de les assemblees en què participen.

ORDRE DIA:
1. Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta anterior.
2. Ajornament del VI Congrés d’Intersindical Valenciana.
3. Aprovació del balanç del 2019 i del pressupost del 2020
4. Balanç del 2019 de l’ESFMB.
5. Línies d’Acció sindical.
6. Salut laboral i Medi ambient.
7. Torn obert de paraules.

Les assemblees preparatòries del Consell Confederal d’Intersindical Valenciana seran per videoconferència i se celebraran els dies 23, 24 i 26 de novembre:


Enllaços per a les assemblees preparatòries


Documents que es debatran durant el Consell:


-Àrea de Salut Laboral i Medi Ambient: accés al document

-Àrea d’Acció Sindical: accés al document