Plurilingüisme

Els actuals programes han de ser la base del plurilingüisme valencià

STEPV i Intersindical Valenciana signen el document sobre plurilingüisme que han presentat nombroses organitzacions socials, sindicals, polítiques i cultural del País Valencià per donar suport a l’ensenyement en valencià.

Presentació per registre de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació del document.
Presentació per registre de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació del document.
24 / 04 / 2012 | Intersindical

A L’ATENCIÓ DE L’HBLE SRA. MARÍA JOSÉ CATALÁ, CONSELLERA D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ:
Amb relació a l’esborrany de Decret sobre plurilingüisme, les entitats i institucions sotasignants demanem:

 • Que els actuals programes d’educació bilingüe (PEV, PIL i PIP) siguen la base dels programes plurilingües i que els centres puguen augmentar la presència de l’anglés a través de projectes o d’àrees, d’acord amb les seues possibilitats organitzatives i amb el context sociolingüístic en el qual es troben. Proposem que els programes siguen denominats PPEV, PPIL, PPIP. Que els programes tinguen una continuïtat i manteniment en el pas de Primària a Secundària.
 • Que l’elaboració del Disseny Particular de Programa (DPP) corresponga als centres educatius en funció dels seus propis contextos i amb coherència respecte a les avaluacions externes realitzades o que s’hagen de realitzar. En el cas del PPIP, que es determine com a mínim l’àrea de Coneixement del Medi a partir del 1r curs d’Educació Primària, tal i com s’indica en l’actual normativa dels Programes d’Educació Bilingüe Enriquits (Ordre de 30 de juny de 1998). Més enllà de l’Àrea de Coneixement del Medi i de Llengua, el DPP del PPIP contemplarà la possibilitat d’ampliar més àrees en valencià segons les necessitats de cada context educatiu, per aconseguir la competència lingüística real de les dues llengües oficials per part de l’alumnat.
 • Que l’exempció de l’àrea de valencià tindrà sempre un caràcter temporal en tot el territori valencià.
 • Tal com estableix el marc legal àmpliament consensuat ( Estatut d’Autonomia, LUEV, LOE), que es tinguen en compte els últims resultats de la recerca envers el desenvolupament multilingüe de l’alumnat, on es destaca la necessitat de promocionar la llengua pròpia i l’estrangera en comunitats bilingües (amb una llengua predominant i una minoritzada). Aquesta apareix com a única via per aconseguir un trilingüisme productiu. S’ha de considerar l’efecte neutralitzador de la llengua predominant (castellà) sobre la llengua minoritzada (valencià) i l’estrangera (anglés), sobretot en Infantil. Cal fixar-se en els resultats científics que s’han publicat en els últims deu anys i que confirmen els avantatges del bilingüisme productiu en l’adquisició de l’anglés com a tercera llengua. Cal incidir en l’avaluació, els resultats han de legitimar els itineraris emprats. L’avaluació diagnòstica ha de contemplar l’avaluació de les competències plurilingües de l’alumnat.
 • Que la metodologia que s’aplique per dur endavant els programes plurilingües es base en el TIL (Tractament integrat de llengües) i TILC (Tractament integrat de llengua i contingut) i per a això cal formació específica destinada al professorat.
 • Que es cataloguen lingüísticament en valencià totes les places del professorat del Sistema Educatiu Valencià. Per a l’eficiència dels programes educatius tot el personal docent ha d’estar capacitat en les dues llengües oficials. L’administració educativa ha de dotar de recursos per tal què els docents assolesquen la capacitació exigida.
 • Que es propicie un període de debat i reflexió en els centres perquè puguen determinar les seues necessitats de recursos i formació. Els centres necessiten un curs d’antelació per preparar el seu DPP i organitzar el centre i el professorat en funció de les noves necessitats del programa. A més, cal assegurar a les famílies la informació suficient abans de la presentació de sol·licitud de plaça en els centres educatius, que està prevista per al període del 7 al 16 de maig de 2012.
 • Que es dote els centres de recursos materials i personals suficients per a garantir el correcte desenvolupament dels programes. Que s’assegure la formació del professorat i que es promocione l’edició de materials des d’una perspectiva plurilingüe.
 • Que es tinga en consideració tot el document “L’escola valenciana. Un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià” elaborat per la UEM de la Universitat d’Alacant i que compta, des de febrer del 2011, amb el suport i consens de tota la Comunitat Educativa i científica.

Tots els punts exposats estan recollits en l’anàlisi de l’esborrany del Decret que aporta la comissió d’educació d’Escola Valenciana i que adjuntem ací mateix.
Aquest document que presentem està avalat i subscrit per les següents institucions i entitats:
UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA UEM – UJI UEM – UA CONFEDERACIÓ d’AMPAS GONZALO ANAYA
FAPA Castelló Penyagolosa FAPA-València FAPA Enric Valor Alacant ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS DE PRIMÀRIA ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS DE SECUNDÀRIA CCOO PV
FE CCOO PV STEPV INTERSINDICAL VALENCIANA UGT PV FETE-UTG PV BEA CAMPUS JOVE ESCOLA VALENCIANA – FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA ACPV CA REVOLTA SOCIETAT CORAL EL MICALET ASSOCIACIÓ D’EDITORS DEL PAÍS VALENCIÀ ASSOCIACIÓ D ́ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA PSPV-PSOE COMPROMÍS EUPV ERPV ELS VERDS
2
València, 18 d’abril de 2012.
Deixa un comentari


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.