Mesa general de la Funció Pública

Convocada la Mesa General de Negociació per aplicar les mesures retributives de 2018

Intersindical Valenciana considera que els increments no garanteixen la recuperació del poder adquistiu dels empleats i empleades públics de la Generalitat

10 / 07 / 2018 | Intersindical

Ahir es va celebrar la reunió de la Junta de Portaveus de la MGN, per concretar la data i l’ordre del dia de la propera Mesa General. En aquest sentit l’ordre del dia de la Mesa que, finalment, es celebrarà el proper dijous 12 de juliol, és:

 1. Increment de retribucions del personal empleat públic per a 2018.
 2. Derogació de l’article 6 del Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
 3. Proposta d’adaptació normativa per al gaudi del permís de paternitat.
 4. Règim d’integració del personal laboral de l’IVF en l’Administració de la Generalitat.
 5. Diverses propostes per a incloure en la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
 6. Substitució de membres de la Comissió de Control del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat.
 7. Precs i preguntes.

Sense dubte, pels àmbits que es veuen afectats i per la transcendència del contingut, els punts més importants són els dos primers. Pel que fa al primer punt, la Conselleria va confirmar que, a la nòmina del mes de juliol s’aplicarà l’augment de l’1,5% previst als PGE 2018 i els endarreiments des de gener fins a juny. Però els fons addicionals del 0,25%, vinculat al creixement del PIB 2017, i el del 0,2% per la racionalització de complements i altres conceptes retributius, hauràn d’esperar a la MGNI del mes de setembre per veure’s realitzats.

Per Intersindical Valenciana, aquests augments retributius, acordats per CCOO, CSI-F i UGT amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, que, en teoria, havien de contribuir a pal·liar la pèrdua del poder adquisitiu dels empleats i empleades públics, es veuen devaluats per l’increment del 2,3% acumulat de l’IPC fins juny de 2018. Unes dades que, de confirmar-se aquesta tendència, podrien donar pas a una nova pèrdua de poder adquisitiu a final d’any. És per això que des d’Intersindical Valenciana es va demanar l’habilitació d’un fons extraordinari per la recuperació del poder adquisitiu, tal i com està previst a l’Acord de Legislatura de 2016 i que encara està pendent d’aplicació.

Pel que fa al segon punt, la derogació de l’article 6 del Decret Llei 6/2012, obri la porta a que, el personal de la Generalitat en situació d’incapacitat temporal, torne a cobrar el 100% de les retribucions ordinàries. Una iniciativa que valorem positivament, perquè sempre hem censurat que, al personal que pateix una malaltia, que l’obliga a estar de baixa, a més, se’l penalitze amb una cisa en les retribucions. No obstant, entenem que la simple derogació del precepte no és suficient i que caldrà especificar normativament els conceptes retributius inclosos en el complement retributiu i les retribucions de referència per la seua quantificació.

La resta de punts tenen un àmbit d’aplicació més reduït i, bàsicament, consisteixen en modificacions normatives per permetre l’aplicació d’aspectes negociaciats i acordats prèviament.
Malgrat no haver estat recollides per l’Administració a l’ordre del dia, Intersindical Valenciana va proposar altres temes pendents de negociació, com la recuperació de la jornada laboral de 35 hores i l’equivalent a 18 hores lectives al sector docent, la modificació de la Llei 10/2010 per introduir la capacitació lingüística del personal públic de la Generalitat sense esperar a la tramitació ordinària de la nova Llei de la Funció Pública, la constitució d’una mesa tècnica per accelerar la negociació dels aspectes relatius a salut laboral previstos a l’Acord de Legislatura, l’extensió normativa de la carrera professional a tot el personal interí i la recuperació del treballs de la comissió encarregada de l’estudi de la reversió de les prestacions per accidents de treball i malalties professionals que ara presten les Mútues.

Per Intersindical Valenciana, la convocatòria d’aquest Mesa General sols ha de ser l’inici d’un període més llarg de negociació de multitud d’assumptes pendents,. que han d’anar materialitzant-se en successives convocatòries, de forma que, abans que acabe l’any, es puga fer una valoració positiva de la política de personal del Consell, per haver avançat en la recuperació dels drets laborals dels empleats i empleades públics de la Generalitat retallats per l’anterior executiu.
Deixa un comentari


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.