Mesa general de la Funció Pública

Hisenda fa pagar al personal docent, sanitari i de justícia els desgavells del Sector Públic Instrumental

A la Mesa General de Negociació (MGNI) de personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat, l’Administració treu endavant la seua proposta sense cap suport sindical.

08 / 11 / 2018 | Intersindical

La MGNI celebrada avui havia de negociar la distribució d’un 0.2% de la massa salarial dels empleats i empleades públics de la Generalitat, que restava pendent d’assignació d’acord amb les disposicions dels PGE 2018. La Llei de Pressupostos de l’Estat preveu que aquest 0.2%, s’havia de distribuir atenent a les necessitats d’implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions d’aquest personal.

Lluny de seguir aquests criteris, la Conselleria d’Hisenda ha presentat una proposta en la que distribueix 9.688.000 € (el 0.2% de la massa salarial) entre el Sector Públic Instrumental (4.935.461 €) i el personal funcionari de l’Administració del Consell (4.752.539 €). La primera part va destinada a l’homologació retributiva de diferents convenis col·lectius i a les necessitats de plantilla d’entitats del sector públic; mentre que la segona va destinada a plans d’ocupació i homogeneïtzació retributiva de diferent personal funcionari de la Conselleria de Funció Pública.
Per Intersindical Valenciana la negociació d’aquesta proposta a l’àmbit de la MGNI podria restar fora de la legalitat, perquè no es poden negociar condicions laborals d’un personal, com és el cas del sector públic instrumental, que està exclòs del seu àmbit específic de negociació. A més, però, dels 4.935.461 € destinats a aquest sector, algunes de les previsions de despesa podrien assignar-se a supòsits no contemplats pels mateixos PGE.
Malgrat aquestes objeccions, de caire essencial, sobre la validesa de l’acord, la Conselleria d’Hisenda i la de Justícia i Funció Pública s’han obstinat en aprovar la proposta de forma unilateral, doncs cap organització sindical ha donat suport a la mateixa. Una decisió també polèmica, doncs segons l’article 13 del DECRET 2/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual es regula l’estructura, la composició i les normes de funcionament de la Mesa General de Negociació I i de la Mesa General de Negociació II de la Generalitat, “L’adopció d’acords o pactes podrà realitzar-se mitjançant la seua acceptació per la representació de l’administració i, a més, pel 51 %, com a mínim, de la representació de les organitzacions sindicals en la mesa corresponent”; requisit que, tractant-se, com és el cas, d’una proposta d’acord, evidentment no es compleix.
Deixant a banda les qüestions formals, gens menyspreables, i entrant en l’aspecte material de la proposta, des d’Intersindical Valenciana no podem fer una valoració positiva, perquè entenem que el fons del 0.2%, precisament per l’especificitat dels àmbits de negociació, ha d’anar destinat íntegrament i necessàriament al personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat i no al sector públic instrumental. Raó per la qual s’ha proposat des del sindicat que es destinara a una paga lineal de productivitat fixa a la totalitat dels empleats i empleades de la Generalitat o, alternativament, que les Meses Sectorials de Funció Pública, Ensenyament, Sanitat i Justícia negociaren la distribució dels seus fons, d’acord amb les previsions dels PGE. Proposta que no ha estat considerada per l’Administració.
Pel sindicat, amb aquesta proposta la Conselleria d’Hisenda està fent recaure sobre el personal docent, sanitari i de l’Administració de Justícia els plats trencats de la pèssima gestió del sector públic instrumental i una vegada més són els maltrets salaris dels empleats públics els que han de suportar les errades de les i els polítics. Circumstància que, a més, podem dir que plou sobre banyat, perquè els Pressupostos de 2019 de la Generalitat no preveuen, incomplint els compromisos de l’Acord de Legislatura, una provisió extraordinària de fons per la recuperació del poder adquisitiu; amb la qual cosa, no sols no es recupera poder adquisitiu, sinó que es penalitza econòmicament a la major part dels treballadors i treballadores públics de l’Administració autonòmica.
A la vista dels arguments exposats, Intersindical Valenciana, ja anuncia que posarà a disposició dels seus serveis jurídics l’acord pres hui unilateralment per la Conselleria d’Hisenda en el marc de la MGNI, per estudiar la viabilitat de la interposició d’un recurs judicial.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.