Generalitat

Intersindical valora la proposta del CES sobre personal interí com a insuficient

El sindicat comparteix la preocupació del CES sobre la precarietat del personal públic interí i valora positivament les seues iniciatives, però, entèn, que la solució passa per unes vertaderes convocatòries de consolidació i no per perpetuar situacions d’interinitat

24 / 01 / 2019 | Intersindical

Als darrers dies s’ha fet públic el dictamen del Comité Econòmic i Social (CES) sobre l’avantprojecte de Llei de la Funció Pública Valenciana (LFPV). Desprès de la seua lectura, no podem amagar que ens ha sorprès la proposta del CES de modificació de la disposició transitòria cinquena, relativa als processos de consolidació, en el sentit que el personal amb més de 55 anys d’edat i més de 15 anys de servei prestats i que no hagen superat el procés selectiu, tinguen prioritat a les borses d’ocupació temporal, de manera que es garantisca la seua permanència en el servei actiu.

Ja era hora que una Institució autonòmica posara l'accent en el problema de la precarietat laboral

A Intersindical Valenciana ens ha sorprès per dues raons: en primer lloc perquè considerem que ja era hora que una Institució autonòmica posara l’accent en el problema de la precarietat laboral a l’Administració pública autonòmica, des d’una vesant personal; és a dir, mirant pel benestar les persones que la pateixen. En segon lloc, perquè, en un escenari actual de convocatòries massives d’ofertes d’ocupació, que no contemplen cap mesura per afavorir la consolidació de l’ocupació pel personal interí, la proposta del CES tindria un efecte residual i, per tant, de totes les mesures que es podrien prendre per pal·liar la inestabilitat del personal interí, aquesta, sense ànim de desmerèixer el seu valor, seria la darrera.

Per argumentar el nostre posicionament cal, primer, recordar que si s’ha arribat a un 25-30% d’interinitat a les nostres administracions, ha estat reponsabilitat de les persones que han gestionat de forma nefasta la política de personal i, per tant, el personal interí és, simplement, qui pateix aquestes conseqüències. També hem de recordar que, fruit del I Acord per la Millora de l’Ocupació Pública signat per Montoro i els sindicats CCOO, CSI-F i UGT, en març de 2017, estan convocant-se ofertes d’ocupació per reduir la temporalitat al 8% en el període 2017-2020 i que, aquestes, malgrat anomenar-se “d’estabilitazció de l’ocupació”, no contemplen, al menys a l’àmbit autonòmic, cap mesura de discriminació positiva envers el personal interí que, vullguem o no, participen als processos selectius en condicions de desigualtat per raons obvies.

El resultat d’aquestes ofertes d’ocupació suposarà en bona mesura, la subtitució del personal interí per personal de nou accés, de forma que, difícilment, les borses de treball garantiran la continuitat en l’ocupació d’aquest personal per manca de places vacants; encara que es determine la seua prioritat a les mateixes. A més, seguiran mantenint la seua situació precària, perquè la seua condició d’interins no canviarà.

Des d’Intersindical Valenciana, considerem que la solució passa per combinar procesos selectius ordinaris, amb altres de caire extraordinari que, en aquest cas, faciliten la vertadera consolidació de l’ocupació a aquest personal, de forma que tots els col·lectius, el personal de nou accés i el personal interí, tinguen l’opció d’aspirar a una plaça en propietat. Desprès dels processos de consolidació, si s’escau, es podrien obrir les negociacions pertinents per tractar sobre el funcionament de les borses de treball que apunta el CES.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.