Mesa general de la Funció Pública

La negociació de la LFPV no és moneda de canvi a la Mesa General

Pel sindicat, supeditar la continuïtat de la negociació de la nova Llei de la Funció Pública Valenciana (LFPV), a la negociació d’altres temes de diversa índole no té raó de ser, és sucursalista i oportunista

12 / 04 / 2018 | Intersindical

El passat divendres, 6 d’abril, la UGT va abandonar la Mesa Tècnica de negociació de la LFPV, depenent de la Mesa General de la Funció Pública (MGN), argumentant que era prioritari l’abordatge d’altres qüestions que, en uns casos són de caire sectorial, en altres estan ja incloses a l’Acord de Legislatura o, per últim, se’n deriven dels Acords sobre la Millora de la Funció Pública signats a Madrid per UGT, CCOO i CSI-F amb el Ministre d’Hisenda.

Confrontar aquesta barreja de reivindicacions a la necessitat de disposar d’una nova llei de la funció pública, abans que acabe la legislatura, sembla una maniobra que pretén marcar unilateralment les prioritats i el calendari de negociació de la Mesa General i de la Sectorial, o, potser, obstaculitzar els treballs de la nova llei.

Des del nostre punt de vista, sense deixar de reconèixer que hi ha temes de negociació col·lectiva a l’àmbit del personal al servei de Consell o de la Generalitat que no es poden demorar més en el temps, pensem que l’establiment de les prioritats i el calendari de la Mesa Sectorial de Funció Pública és independent del que haja estat pactat a la Mesa General i, en cap cas, pot ser un obstacle pel desenvolupament d’aquest últim.

Temes com la convocatòria de concursos de trasllat de personal funcionari, els processos de funcionarització, el complement de carrera professional pel personal interí de l’Administració del Consell, la jornada de treball o la definició dels criteris pel desenvolupament de les OPO’s d’estabilització en aquest àmbit, són competència de la Mesa Sectorial i aquesta actua amb plena autonomia d’organització i independència. Per tant, hipotecar el funcionament de la Mesa General a aquestes qüestions és un xantatge en tota regla.

Per altra banda, altres reivindicacions com la retribució al 100% de les situacions d’IT o l’articulació d’un fons de compensació per la recuperació del poder adquisitiu dels empleats i empleades públics, ja estan contemplades a l’Acord de Legislatura i el seu desenvolupament ha estat condicionat, fins ara, per la normativa bàsica estatal. Una vegada signats els acords estatals sobre la millora de la Funció Pública, es clarifiquen alguns extrems, per a bé o per a mal, que faciliten la seua aplicació al personal públic valencià; a l’espera, això sí, de que s’aproven els Pressupostos Generals de l’Estat per 2018. Per tant, la demora no ha estat un problema únic i exclusiu de la Conselleria de Funció Pública, sense que aquesta afirmació supose eximir de responsabilitat a l’Administració autonòmica.

Per aquestes raons, entenem que l’actitud d’UGT no obeeix a raons objectives; doncs la Mesa Sectorial de Funció Pública és autònoma en les seues decisions i els temes pendents de negociació a la Mesa General, malauradament, segueixen el calendari marcat a Madrid. Per últim, no podem oblidar que l’Acord de Legislatura també inclou el compromís de negociar una nova Llei de la Funció Pública i, en conseqüència i des del punt de vista d’Intersindical Valenciana, tan irrenunciable és que s’aprove una nova LFPV en aquesta legislatura com aconseguir la retribució íntegra en les situacions d’IT o la recuperació del poder adquisitiu perdut. És per això que no participarem d’iniciatives que suposen renúncies als compromisos adquirits, ni subordinarem el compliment dels acord de la nostra MGN a altres que ens venen imposats, que considerem discriminatoris per les empleades i empleats públics de la Generalitat i que ara s’esgrimeixen amb urgència per atorgar-se un cert i dubtós paper protagonista.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.