Mesa general de la Funció Pública

Mesa General de Negociació (II): no tot són retribucions

A més dels aspectes retributius per 2018, també s’abordaren altres qüestions amb resultat divers

15 / 07 / 2018 | Intersindical

Al fil de l’ordre del dia, el següent punt era la modificació de la Llei 10/2010, coneguda com de la Funció Pública, per introduir un precepte que done cobertura legal a l’ampliació del permís de paternitat a sis setmanes; una ampliació que ja es contemplava a l’Acord de Legislatura subscrit per Intersindical Valenciana en 2016. La novetat rau en que la disposició que s’inclou a la Llei, flexibilitza els terminis en que pot gaudir-se aquest permís: per una part, permet que la darrera setmana puga gaudir-se al llarg dels primers nou mesos i, per l’altra part, que pot demorar-se el seu inici fins la finalització del permís per maternitat, de forma que es facilita l’atenció del nounat per més temps. Considerem que és una bona mesura, exportable a altres sectors que no ho tinguen previst en la seua regulació.

Altre punt tractat va ser la integració del personal laboral de l’IVF en l’Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la transferència de competències a la Conselleria d’Hisenda. Deixant a banda la qüestió de la integració del personal que està fora de qualsevol debat, perquè en cap cas participarem en un procés d’acomiadament, hem de fer una valoració negativa de les raons que porten a la necessitat de dur a terme la integració. Molt sovint sembla que el sector públic es gestiona a cop d’improvisació, amb entitats que apareixen i desapareixen de forma, aparentment ,un tant capritxosa i una gestió de personal de campanar, que generen molta inseguretat jurídica, no sols als treballador i treballadores, sinó també al conjunt de la ciutadania.
És per això que, a més de exigir rigor en la gestió dels assumptes públics, creguem que és imprescindible dotar al sector públic d’una llei d’ordenació que el regule i el dote de seguretat jurídica i és, en aquest sentit, pel que no entenem per què està paralitzada la redacció de l’avantprojecte de la Llei del Sector Públic Instrumental.

Per últim es va abordar un bateria de propostes per a incloure en la Llei d’acompanyament de pressupostos de 2019, on són dues les qüestions a valorar: per una banda la circumstància de que totes les propostes d’inclusió en la llei d’acompanyament de pressupostos fan referència a modificacions de la Llei de la Funció Pública i, per l’altra, que la major part d’elles van orientades a facilitar la pròrroga en el servei actiu fins els 70 anys.

De la primera, és clar i notori que es deriva la prioritat d’acabar la negociació i tramitació parlamentaria de la nova Llei de la Funció Pública, perquè és l’única forma de no seguir improvisant i apedaçant l’actual, cada any, a base de modificacions per la via de la llei d’acompanyaments. De la segon, també és fàcil concloure que la política de l’Administració en matèria de jubilacions, és la de facilitar la permanència en el servei actiu més enllà dels 65-67 anys. Una política que només beneficia a unes poques persones que, segurament no ho necessiten i, que, en el pitjor dels casos, amaga una incapacitat de gestionar el recanvi generacional a les Administracions Públiques, sense que resulte perjudicada la prestació del servei públic. En qualsevol cas, des d’Intersindical Valenciana mai estarem d’acord amb aquesta política, mentre es mantinguen les escandaloses taxes d’atur existents, mentre no s’argumente amb dades objectives que es tracta d’una necessitat real i que no hi ha altres alternatives per dur a efecte aquest recanvi adequadament .

Per últim, cal fer una ressenya a la multitud de temes que han quedat pendents d’abordar, per la negativa de la Consellera a fer-ne una primera aproximació al punt de precs i preguntes: la negociació de la recuperació de la jornada laboral de 35 i la de 18 hores lectives pel sector docent, l’extensió de la carrera professional al personal temporal, la situació del complement equivalent a la carrera en el sector de Justícia i la modificació de la Llei 10/2010 de la Funció Pública per introduir els preceptes relatius a la capacitació lingüística del personal de la Generalitat.

Només dues propostes presentades per Intersindical Valenciana foren objecte de deliberació: l’ordenació de la negociació en matèria de salut laboral i la reversió de les prestacions per contingències professionals assumides per les Mútues.

En el primer cas, vista la situació d’aturada tècnica en que es troba la negociació dels aspectes de salut laboral contemplats a l’Acord de Legislatura, Intersindical Valenciana va demanar la convocatòria d’una comissió tècnica extraordinària per ordenar i impulsar la negociació. Petició que va ser assumida per la Consellera en comprometre’s a convocar-la pel mes de setembre.

Respecte de la reversió de les prestacions per contingències professionals i davant el silenci de l’Administració sobre les conclusions de l’informe de la COMUT, que ha portat a la pròrroga tàcita del concert per 2018, se li va preguntar a la Consellera per quina de les quatre alternatives per la prestació del servei que proposa l’informe optava: pròrroga del concert, publicació d’un nou concurs d’adjudicació, reversió al sistema públic o l’auto-assegurament. La Consellera va contestar que l’informe no dissipava els dubtes sobre quina de las quatre opcions era la més adequada i que, per tant, considerava el tema obert per seguir treballant i arribar a conclusions definitives.

A Intersindical Valenciana lamentem la demora en la negociació d’aquests temes, perquè els considerem importants i són una prioritat d’acció sindical per aconseguir, definitivament, la recuperació dels drets laborals de les empleades i empleats públics de la Generalitat. Raó per la qual, seguim i seguirem, sense defallir, fins aconseguir-ho.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.