Notícies sobre Mesa general de la Funció Pública


Mesa general de la Funció Pública
En 2019 tampoc no es recuperarà el poder adquisitiu perdut

dijous 17 gener 2019 20:43 h | Comenta la noticia

El Consell no assumeix la seua responsabilitat per la pèrdua de poder adquisitiu del seu personal.


Mesa general de la Funció Pública
Intersindical Valenciana no dóna suport a l’esborrany de la nova Llei de la Funció Pública

dijous 29 novembre 2018 21:37 h | 2

El sindicat planteja serioses objeccions a la discrecionalitat de l’Administració en la selecció i provisió de determinats llocs de treball, a l’elecció de l’oposició com a sistema preferent de selecció i al tractament de la capacitació lingüística dels empleats i empleades públics de la Generalitat.


Mesa general de la Funció Pública
A igual treball, igual salari. Per una veritable carrera professional per a tot el personal interí

diumenge 18 novembre 2018 12:06 h | Comenta la noticia

(en resposta a les fake news de l’agent social UGT)


Mesa general de la Funció Pública
Hisenda fa pagar al personal docent, sanitari i de justícia els desgavells del Sector Públic Instrumental

dijous 08 novembre 2018 16:42 h | Comenta la noticia

A la Mesa General de Negociació (MGNI) de personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat, l’Administració treu endavant la seua proposta sense cap suport sindical.


Mesa general de la Funció Pública Hisenda exclou al personal de sanitat, educació i justícia del repartiment del 0,2% per al 2018

dilluns 05 novembre 2018 19:10 h | Comenta la noticia

Intersindical Valenciana considera que la proposta d’acord vulnera la legalitat vigent


Mesa general de la Funció Pública Intersindical Valenciana exigeix la recuperació salarial del personal empleat públic

dimecres 31 octubre 2018 18:12 h | Comenta la noticia

L’Acord de Legislatura signat per la Generalitat Valenciana i els sindicats de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana, entre els quals es troba la Intersindical Valenciana, va acordar la creació d’un Fons Compensatori Extraordinari per recuperar el poder adquisitiu que les empleades i empleats públics han perdut durant els darrers anys. Un Fons Compensatori que, ahores d’ara, més de dos anys després de la signatura de l’Acord, encara està pendent de negociació i, per tant, de la seua creació.


Mesa general de la Funció Pública
Intersindical exigeix que els Pressupostos de la Generalitat per 2019 contemplen un fons per la recuperació del poder adquisitiu

dimarts 23 octubre 2018 20:05 h | 1

El sindicat recorda a la Consellera de Justícia i al Conseller d’Hisenda que és un compromís de l’Acord de Legislatura


Mesa general de la Funció Pública Intersindical Valenciana s’oposa a la discrecionalitat en la concessió de les pròrrogues de jubilació en la Funció Pública

dilluns 17 setembre 2018 17:00 h | 3

Si la proposta de la Consellera Gabriela Bravo de modificació de la Llei de la Funció Pública vigent, en matèria de jubilació dels empleats i empleades públics del Consell, prospera, ens trobarem davant un escenari totalment desregulat que, en cap cas obeirà a un interès general o a criteris de racionalitat en la gestió de personal, sinó a interessos personals i a valoracions subjectives del cap de personal més immediat.Mesa general de la Funció Pública
Mesa General de Negociació (II): no tot són retribucions

diumenge 15 juliol 2018 11:46 h | Comenta la noticia

A més dels aspectes retributius per 2018, també s’abordaren altres qüestions amb resultat divers