logo_intersindical

Intersindical Valenciana > Notícies de la Intersindical


Intersindical Valenciana no dóna suport a l’esborrany de la nova Llei de la Funció Pública

29 / 11 / 2018 | Intersindical | 2 comentaris

El sindicat planteja serioses objeccions a la discrecionalitat de l’Administració en la selecció i provisió de determinats llocs de treball, a l’elecció de l’oposició com a sistema preferent de selecció i al tractament de la capacitació lingüística dels empleats i empleades públics de la Generalitat.


A igual treball, igual salari. Per una veritable carrera professional per a tot el personal interí

18 / 11 / 2018 | Intersindical | Comenta la noticia

(en resposta a les fake news de l’agent social UGT)


Hisenda fa pagar al personal docent, sanitari i de justícia els desgavells del Sector Públic Instrumental

08 / 11 / 2018 | Intersindical | Comenta la noticia

A la Mesa General de Negociació (MGNI) de personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat, l’Administració treu endavant la seua proposta sense cap suport sindical.


Hisenda exclou al personal de sanitat, educació i justícia del repartiment del 0,2% per al 2018

05 / 11 / 2018 | Intersindical | Comenta la noticia

Intersindical Valenciana considera que la proposta d’acord vulnera la legalitat vigent


Intersindical Valenciana exigeix la recuperació salarial del personal empleat públic

31 / 10 / 2018 | Intersindical | Comenta la noticia

L’Acord de Legislatura signat per la Generalitat Valenciana i els sindicats de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana, entre els quals es troba la Intersindical Valenciana, va acordar la creació d’un Fons Compensatori Extraordinari per recuperar el poder adquisitiu que les empleades i empleats públics han perdut durant els darrers anys. Un Fons Compensatori que, ahores d’ara, més de dos anys després de la signatura de l’Acord, encara està pendent de negociació i, per tant, de la seua creació.


Intersindical exigeix que els Pressupostos de la Generalitat per 2019 contemplen un fons per la recuperació del poder adquisitiu

23 / 10 / 2018 | Intersindical | 1 comentari

El sindicat recorda a la Consellera de Justícia i al Conseller d’Hisenda que és un compromís de l’Acord de Legislatura


Intersindical Valenciana s’oposa a la discrecionalitat en la concessió de les pròrrogues de jubilació en la Funció Pública

17 / 09 / 2018 | Intersindical | 3 comentaris

Si la proposta de la Consellera Gabriela Bravo de modificació de la Llei de la Funció Pública vigent, en matèria de jubilació dels empleats i empleades públics del Consell, prospera, ens trobarem davant un escenari totalment desregulat que, en cap cas obeirà a un interès general o a criteris de racionalitat en la gestió de personal, sinó a interessos personals i a valoracions subjectives del cap de personal més immediat.


Publicat el Decret Llei d’actualització de retribucions del personal de la Generalitat per 2018

19 / 07 / 2018 | Intersindical | Comenta la noticia

Pàgina 1 de 15 pàgines  1 2 3 >  Darrer >

Àrees de la intersindical