Alternatives

Campanya per una Justícia Fiscal

Les organitzacions de la Campanya per una Justícia Fiscal proposen 17 mesures autonòmiques per a la restitució del principi constitucional de fiscalitat justa, progressiva i redistributiva.

19 / 04 / 2019 | Intersindical

La Campanya per una Justícia Fiscal ha sol·licitat al president de les Corts Valencianes Enric Morera que remitesca aquestes propostes als partits polítics que formen part de la Diputació Permanent en l’actual període d’eleccions, perquè les tinguen en consideració en el debat polític sobre fiscalitat justa i constitucional.

Des de la Campanya per una Justícia Fiscal de la Comunitat Valenciana volem contribuir a la restitució del principi constitucional de fiscalitat en benefici legítim de tota la ciutadania, amb algunes propostes fiscals que permeten assolir aquest objectiu.

En l’aspiració legítima d’aconseguir una fiscalitat justa, exigim l’eradicació de l’elusió, l’evasió, el frau fiscal i dels paradisos fiscals, com també dels il·legítims privilegis fiscals que les emparen obscenament, per d’aquesta manera contribuir al compliment del principi constitucional de fiscalitat progressiva, redistributiva i suficient. I que paguen més els que més tenen, siguen persones, patrimonis o empreses, i que paguen tot el que hagen de pagar, constitucionalment i sense esbandides.

Exigim que tots els partits polítics, amb representació parlamentària, complesquen veraçment la Constitució a favor de les persones, del poble sobirà. I, a més, adaptant-se als nous temps i tecnologies, també s’adeqüen immediatament el sistema tributari, territorial i estatal, a l’aplicació de la fiscalitat justa en tots els nous negocis i tecnologies.

Les propostes, que a continuació es detallen, es centren principalment en aquells impostos dels que depenen en major mesura la progressivitat i el potencial redistributiu del sistema tributari: l’IRPF, l’impost sobre el patrimoni i l’impost sobre successions i donacions.

Impost sobre la Renda de les persones físiques

1. Incrementar la progressivitat de la tarifa autonòmica aplicable sobre la base liquidable general, reestructurant els trams i establint un nou tram per a les rendes més elevades amb un nou tipus marginal màxim més elevat que l’actual.

2. De forma complementària o alternativa a l’anterior proposta, establir un recàrrec sobre la quota líquida de l’impost aplicable als contribuents la base liquidable total dels quals arribe a l’últim tram de la tarifa autonòmica o el que es considere més adequat a partir de una anàlisi acurada de les dades estadístiques dels contribuents de l’IRPF residents al País Valencià, compensant així el menor gravamen que suporten en aquest impost, en general, les rendes del capital.

3. Adequar el mínim personal i familiar aplicable d’acord amb l’article 56.3 LIRPF tenint en compte les dades estadístiques disponibles sobre el cost de la vida a l’País Valencià.

4. Revisar el conjunt de les deduccions autonòmiques a partir d’un estudi sobre la seva incidència segons perfils de contribuents en termes de capacitat econòmica.

Impost sobre el patrimoni

5. Reduir el mínim exempt general a 500.000 €.

6. Incrementar la progressivitat de la tarifa per tal que el tipus efectiu de l’impost es situe per sobre de la mitjana de les comunitats autònomes.

7. Estudiar la possibilitat d’establir un recàrrec autonòmic a fi de poder mantenir el gravamen per aquest impost en cas que l’Estat reactive en el futur la bonificació general de l’article 33 LIP o suprimesquen aquest impost d’una altra manera sense derogar la seva llei reguladora.
Impost sobre successions i donacions

8. Revisar les reduccions aplicables en adquisicions mortis causa perquè augmenten les bases liquidables zero en les herències de menor quantia i que en aquestes herències s’estenga el benefici fiscal al grup de parentiu III.

9. Reduir les bonificacions en la quota aplicable a adquisicions mortis causa als grups de parentiu I i II.

10. Establir una tarifa diferenciada, més progressiva, per a les donacions.

11. Estudiar la possibilitat d’establir un recàrrec autonòmic a fi de poder mantenir el gravamen per aquest impost si l’Estat decideix en el futur suprimir amb alguna mesura de desgravació general i sense derogar la seva llei reguladora. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

12. Establir una tarifa mínimament progressiva per a les transmissions d’immobles i de vehicles.

13. Incrementar la quota gradual per Actes Jurídics Documentats en el cas de les escriptures notarials que formalitzen transmissions d’immobles en les quals es renuncia a l’exempció en l’IVA.


Impost sobre determinats mitjans de transport

14. Incrementar els tipus autonòmics de gravamen.

Impostos propis

15. Creació d’un impost autonòmic sobre estades turístiques tenint en compte les característiques dels diferents tipus d’oferta d’allotjament turístic a l’País Valencià.

16. Fer un estudi comparatiu amb els impostos propis creats per altres CCAA i establir aquells que es consideren més adequats tenint en compte les característiques de l’economia valenciana.

17. Estudiar, en particular, la possibilitat de crear impostos sobre habitatges desocupats, sobre actius improductius de persones jurídiques i sobre bosses de plàstic d’un sol ús.

AVEBC, ATTAC PV, CCOO PV, CVONGD, EAPN CV, GESTHA, Intersindical Valenciana, Pobresa Zero, Xarxa Enclau, Oxfam Intermón, UGT PV

Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.