Intersindical Valenciana > Notícies de la Intersindical


Intersindical Valenciana exigeix la recuperació salarial del personal empleat públic

31 / 10 / 2018 | Intersindical | Comenta la noticia

L’Acord de Legislatura signat per la Generalitat Valenciana i els sindicats de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana, entre els quals es troba la Intersindical Valenciana, va acordar la creació d’un Fons Compensatori Extraordinari per recuperar el poder adquisitiu que les empleades i empleats públics han perdut durant els darrers anys. Un Fons Compensatori que, ahores d’ara, més de dos anys després de la signatura de l’Acord, encara està pendent de negociació i, per tant, de la seua creació.


Intersindical exigeix que els Pressupostos de la Generalitat per 2019 contemplen un fons per la recuperació del poder adquisitiu

23 / 10 / 2018 | Intersindical | 1 comentari

El sindicat recorda a la Consellera de Justícia i al Conseller d’Hisenda que és un compromís de l’Acord de Legislatura


Intersindical Valenciana s’oposa a la discrecionalitat en la concessió de les pròrrogues de jubilació en la Funció Pública

17 / 09 / 2018 | Intersindical | 3 comentaris

Si la proposta de la Consellera Gabriela Bravo de modificació de la Llei de la Funció Pública vigent, en matèria de jubilació dels empleats i empleades públics del Consell, prospera, ens trobarem davant un escenari totalment desregulat que, en cap cas obeirà a un interès general o a criteris de racionalitat en la gestió de personal, sinó a interessos personals i a valoracions subjectives del cap de personal més immediat.


Publicat el Decret Llei d’actualització de retribucions del personal de la Generalitat per 2018

19 / 07 / 2018 | Intersindical | Comenta la noticia

Mesa General de Negociació (II): no tot són retribucions

15 / 07 / 2018 | Intersindical | Comenta la noticia

A més dels aspectes retributius per 2018, també s’abordaren altres qüestions amb resultat divers


Informació sobre la Mesa General de Negociació

14 / 07 / 2018 | Intersindical | Comenta la noticia

Retribucions 2018 del personal de la Generalitat: una de calç i una de sorra

13 / 07 / 2018 | Intersindical | Comenta la noticia

La reunió de la MGN sobre retribucions 2018 no aporta res a la recuperació del poder adquisitiu dels empleats i empleades de la Generalitat, es recuperen les retribucions al 100% en les situacions d’incapacitat temporal i ajorna moltes incerteses a 2019


Convocada la Mesa General de Negociació per aplicar les mesures retributives de 2018

10 / 07 / 2018 | Intersindical | Comenta la noticia

Intersindical Valenciana considera que els increments no garanteixen la recuperació del poder adquistiu dels empleats i empleades públics de la Generalitat


Pàgina 2 de 15 pàgines  < 1 2 3 4 >  Darrer >

Àrees de la intersindical