Manifest

Dia Internacional de les Dones Rurals

Manifest d’Intersindical Valenciana, 15 d’octubre

13 / 10 / 2014 | Intersindical

En 2007 l’Assemblea General de l’ONU va establir el 15 d’octubre com a Dia Internacional de les Dones Rurals, en reconeixement de la funció i contribució decisives de la dona rural, incloent-hi la dona indígena, en la promoció del desenvolupament agrícola i rural, la millora de la seguretat alimentària i l’eradicació de la pobresa rural.

encarregades de la terra, dels seus cultius, de la preservació de les llavors...

Les dones representen un paper indispensable en les economies rurals, tant en els països desenvolupats, com en els que estan en via de desenvolupament. Així, a escala mundial, de la producció del 80% de béns i aliments, se n’encarreguen les dones, les quals, en canvi, només són propietàries d’un 2% dels béns, en terres o capital. Elles són les encarregades de la terra, dels seus cultius, de la preservació de les llavors, del repartiment i la cura de l’aigua i del bestiar o de la producció de combustibles per a les famílies i comunitats. Tot això afegit a l’atenció i la cura de descendents i de la resta de les persones –dependents o no– que formen el nucli familiar.
El medi rural les necessita perquè són les responsables de l’assentament poblacional, ja que eviten l’envelliment o l’abandó del medi. Són el motor de la innovació del medi rural i el centre de les polítiques de desenvolupament d’aquest. El seu paper és imprescindible en la diversificació de l’economia i per al manteniment dels nivells de renda de les seues famílies i comunitats, fets que contribueixen a la vertebració territorial.

Són molts els problemes i les discriminacions que afecten les dones rurals. La majoria d’elles treballen tota la vida en l’agricultura o la ramaderia sense rebre cap remuneració per això, i alhora –com en la resta de les dones– s’ocupen també de les tasques domèstiques i les d’atenció i cura. Els febles avanços operats en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes no s’han donat en el medi rural, on les desigualtats són encara més patents.

La falta d’infraestructures i la dificultat per a accedir a serveis i les escasses o nul·les oportunitats laborals o formatives, obliguen les dones rurals a emigrar a les ciutats en cerca de treball, formació i serveis. La falta de coresponsabilitat en la cura de les filles i fills i la desigualtat en els permisos per naixement per a mares i pares, o de la cura de les persones dependents –agreujada per la falta d’escoles públiques infantils de 0-3 anys o serveis assistencials– són un obstacle per a totes les dones per a accedir al mercat laboral en igualtat de condicions que els homes, insalvable en el medi rural.

La falta de proximitat de serveis socials i assistencials és un obstacle perquè les dones en l’àmbit rural puguen accedir a la sanitat, l’educació o la cura de les persones dependents. Tampoc no podem oblidar que en el medi rural les dones en situació de violència masclista difícilment troben serveis pròxims d’informació, prevenció o ajuda.

A l’Estat espanyol, els escassos avanços operats en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes no s’han donat tampoc en el medi rural. L’avanç que ha suposat la llei de titularitat compartida pel fet que reconeix el treball de les dones i els seus drets i l’accés a prestacions a què abans no podien acollir-se, per més que és important, es tracta d’una norma que no s’hi ha desenvolupat plenament.

Per tot això, Intersindical Valenciana, en el Dia Internacional de la Dona Rural, manifesta:

Que millorar la situació de les dones rurals requereix reconéixer-ne el valor fonamental, visibilitzant el treball que duen a terme i les necessitats que tenen plantejades; fomentant la capacitat emprenedora, l’apoderament i la presa de decisions que mostren; i facilitant la conciliació de la seua vida laboral i personal, i l’atenció i la cura de descendents i dependents.

Eradicar les desigualtats en l’àmbit rural és una obligació del govern que implica el conjunt de la societat i que actuarà en benefici de l’economia, per evitar-ne la despoblació i l’envelliment dels habitants.

Són necessaris els mitjans i les accions per a combatre les desigualtats en el medi rural i avançar cap a un desenvolupament sostenible i integrador de totes les necessitats i diversitats.

És imprescindible garantir el desenvolupament i l’impuls de la llei de titularitat compartida, informant de la norma i divulgant-la, realitzant el seguiment sobre la seua aplicació i les accions que siguen necessàries perquè la seua implantació en tot l’àmbit rural siga una realitat.

L’educació i la formació de les dones en l’àmbit rural és una obligació del govern, com l’és l’accés a la sanitat i els serveis assistencials. Les retallades efectuades pels governs han frenat els febles avanços obtinguts en drets. Cal revertir-les i invertir més recursos en aquest àmbit.

Són necessàries mesures per a fomentar l’associacionisme de les dones rurals i una coordinació entre les administracions públiques per a lluitar contra la desigualtat en el medi rural. Una política d’estat basada en el respecte a la diversitat, el desenvolupament sostenible i el medi ambient.

Hui, Dia de les Dones Rurals, des d’Intersindical –reconeixent-ne el paper indispensable en el desenvolupament de la ramaderia i l’agricultura, la seguretat alimentària, la preservació del medi i l’eradicació de la pobresa– volem donar-los el nostre agraïment.

País Valencià, 15 d’octubre de 2014.

 
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.